สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด, Muang Nan Videos

Videos by สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด in Muang Nan. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

Other สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด videos

ผลการดำเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เชิญชวนสมาชิกสามัญมาลงคะแนนสรรหา ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยสรรหาที่ท่านมีรายชื่อ ❌ กรรมการดำเนินการ (บัตรสีชมพู) ❌ ผู้ตรวจสอบกิจการ (บัตรสีเขียว) ตรวจสอบข้อมูล “ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน” : bit.ly/3zg5i1Z

รายงานผลการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 63
รายงานผลการสรรหา ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 63 (ประจำปี พ.ศ. 2565-2566) ดูรายละเอียดผลการสรรหา ใน Google Sheets คลิก > https://bit.ly/2YFDPHV

การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พบปะสมาชิก ครั้งที่ 1/2563