รถเช่าน่าน นครน่านคาร์เรนท์

รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์

บริการรถเช่า

Photos from รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์'s post 04/05/2018

ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ หจก.นครน่านคาร์เร้นท์
#รถเช่าน่าน
#รถเช่าขับเอง
🚗🚗สนใจเช่ารถสอบถามได้นะ🚗🚗🍰📲📲0987802509 คุณรุ่งโรจน์
www.nakonnancarent.com

พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมือง สืบชะตาหลวง วัดมิ่งเมือง จ.น่าน 15/04/2018

พิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่านและพิธีสืบชะตาหลวง เมืองน่านวันพญาวัน ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดย นายไพศาล วิมลรัตน์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน วัฒนธรรมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธี
เสาหลักเมืองน่านจากหลักฐานที่มีการบันทึกไว้พบว่า ได้รับการสร้างขึ้นในสมัย เจ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 57 ซึ่งได้ทรงโปรดให้มีการฝังเสาหลักเมืองที่วัดมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2333 โดยเสาหลักเมืองแต่เดิมนั้นเป็นเสาไม้สักทองขนาดใหญ่ มีเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีลักษณะทรงกลม หัวเสาเกลาเป็นรูปดอกบัวตูม ตัวเสาได้ฝังลงกับพื้นดินโดยไม่มีการทำศาลครอบ จนถึงในปี พ.ศ. 2506 ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ กระแสแม่น้ำน่านได้ไหลเปลี่ยนทิศทาง เข้าท่วมเมืองน่านและบริเวณที่ฝังเสาหลักเมือง จนทำให้เสาหลักเมืองโค่นล้มลง ด้วยฐานของเสาหลักเมืองนั้นได้มีการผุกร่อนเนื่องจากการฝังกับพื้นดินมานานกว่าร้อยปี จากคำบอกเล่าของคุณยายมอญ พุทธิมา อายุ 75 ปี ผู้อยู่อาศัยในบ้านมิ่งเมืองมาแต่ช้านาน ได้พูดถึงเกี่ยวกับศาลหลักเมืองน่านให้ฟังว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเสาหลักเมืองตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสภาพของเสาหลักเมืองเก่าแก่มากจึงผุกร่อนไปตามกาลเวลา เจ้าอาวาสจึงได้เคลื่อนย้ายเสาหลักเมืองมาไว้บริเวณ โฮงกลอง (หอกลอง) ภายในวัด ลักษณะของเสาหลักเมืองที่ได้ย้ายมาวางไว้บริเวณโฮงกลองในตอนนั้น มีลักษณะกลวงและมีอักษรล้านนาจารึกไว้ แต่เนื่องจากในสมัยนั้นตนเองยังเป็นเด็กจึงไม่สามารถอ่านจารึกนั้นได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคนที่ 27 ได้นำข้าราชการ และประชาชนชาวน่าน ร่วมกันสร้างเสาหลักเมืองน่านขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และได้อาราธนาหลวงพ่อโง่น สารโย วัดพระพุทธบาทเขาลวก อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะมาเป็นช่างดำเนินการสร้าง โดยได้นำเอาเสาหลักเมืองเดิมมาเกลาแต่งใหม่ และได้ทำการแกะสลักหัวเสาเป็นรูปพระพรหมสี่หน้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ในขณะที่เสาหลักเมืองกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ได้โปรดฯ เสด็จมาบรรจุต้นท้าวเวสสุวรรณ จำนวน 84,000 องค์ ลงในหลุมฐานเสาหลักเมือง และในปี พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองน่าน จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 และ 2542 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเสด็จมาสักการะเสาหลักเมืองน่านถึง 2 ครั้ง จนมาถึงปี พ.ศ. 2548 ศาลหลักเมืองน่านได้ทรุดโทรมลงไปมาก ทางเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง พระครูสิริธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน โดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และทางราชการ ได้ทำการรื้อถอนศาลหลักเมืองน่านเดิมลง และทางราชการร่วมกับประชาชนชาวน่าน ได้ร่วมใจกันสร้างศาลหลักเมืองหลังใหม่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีนายเสาร์แก้ว เลาดี เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างศาลหลักเมืองน่านจนแล้วเสร็จ ซึ่งทางจังหวัดน่านได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสด็จพระราชดำเนินยกยอดศาลหลักเมืองน่าน ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงยกยอดเศียรท้าวมหาพรหมยอดศาลหลักเมืองน่าน และเป็นองค์ประธานประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองน่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เมืองน่าน มีประเพณีสักการะศาลหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงเครื่องแก้มอารักษ์ศาลหลักเมืองตามแบบพื้นเมืองน่านโบราณ แบ่งตามทิศของเศียรพรหมสี่หน้า โดยมีเครื่องบวงสรวงเครื่องแก้มอารักษ์เช่น หมู ไก่ ปลา ข้าวต้มมัด ขนมหวาน ที่ได้รับการจัดแต่งอย่างประณีตงดงามตามแบบพื้นเมืองน่าน เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสาหลักเมือง ที่เป็นหนึ่งในความเชื่อสำคัญในการสร้างบ้านแปงเมืองของบรรพบุรุษสืบต่อไป #เสาหลักเมืองน่าน #วัดมิ่งเมือง #อำเภอเมืองน่าน #จังหวัดน่าน #เสน่ห์น่านวันนี้ ขอขอบคุณข้อมูล #ล่องน่าน

Photos from รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์'s post 26/03/2018

ขอขอบพระคุณ ที่ไว้วางใจ กับ หจก.นครน่านคาร์เร้นท์
สนใจเช่ารถสอบถามได้ที่ 0987802509 คุณรุ่งโรจน์ หรือ fb ดาราวรรณ สบานงา

Photos from รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์'s post 18/03/2018

หจก.นครน่านคาร์เร้นท์
บริการให้เช่ารถขับ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0987802509 คุณรุ่งโรจน์ หรือ fb ดาราวรรณ สบานงา

Photos from รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์'s post 08/03/2018

#หจก.นครน่านคาร์เร้นท์
ยินดีรับใช้บริการ รถเช่าขับเอง หรือพร้อมคนขับ
สนใจเช่า สอบถามได้ที่ 0987802509 คุณรุ่งโรจน์ หรือ fb ดาราวรรณ สบานงา

Photos from รถเช่าน่าน   นครน่านคาร์เรนท์'s post 06/03/2018

#รถเช่าน่าน
#รถเช่าขับเอง
#หจก.นครน่านคาร์เร้นท์
สอบถามที่ 0987802509 คุณรุ่งโรจน์

Photos from เสน่ห์น่านวันนี้'s post 29/01/2018
Photos from เ ที่ ย ว แ บ บ เ ง า ะ เ ง า ะ's post 09/11/2017
ไปสบขุ่นท่าวังผา สกาดปัว สะปันบ่อเกลือ สะเกินสองแควเสน่ห์น่านฟ้า 12/09/2017

ออกไปสัมผัสน่านผ่านดอยสูง สถานที่สุดฟินกรีนซีซั่นอากาศดี้ดี ให้ชีวีได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ๆ ใช้ชีวิตช้าๆ ค่อยเป็นๆ ค่อยไปกับสองล้อคู่กาย กล้องคู่ใจ นำพาชีวิตก้าวขาออกนอกบ้าน พ้นขอบหน้าต่าง ปิดห้องแอร์หรืออย่าแค่ในมะโน ไปใช้ชีวิตจริงๆกันเสียทีเถอะ
- บ้านสบขุ่น โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ชมพืชผักเมืองหนาว พืชยืนต้นประเภทไม้ผล นาขั้นบันได ข้าว “ลืมผัว” การส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด บริเวณลุ่มน้ำย่อยน้ำคาง ให้กลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์และสร้างงานให้ราษฎร ให้มีอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป ในโครงการฯ มีบ้านพักรับรอง (กำลังปรับปรุง) ลานกางเต้นท์ มีไฟฟ้าส่องสว่าง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักค้างแรมได้
เที่ยวในหมู่บ้าน ชมวิถีของชุมชนที่เรียบง่าย มีน้ำใจและการแบ่งปัน รอยยิ้มที่มเปื้อนหน้าเมื่อสบตาตลอดเวลา ฝุ่นตลบขึ้นหลังท้ายกระบะ เมื่อโฟร์วิลล์พาขึ้นไร่กาแฟที่กำลังจะแปรเปลั่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นแบบผสมผสาน มีไร่กาแฟ พืชผักปลอดสาร ตกเย็นชมพระอาทิตย์อัสดงเหนือขุนเขาพระนอน เช้าๆ ชมหมอกปกคลุมหมู่บ้าน สุดฟิน หัวเราะแบบอร่อยๆ ด้วยอาหารเมนูพื้นบ้านหลากหลาย สายๆ ปั่นจักรยานลัดเลาะหมู่บ้าน บ่ายๆ เตร็ดเตร่เดินเล่น เย็นย่ำยลวิถีริมน้ำ การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในหุบเขา ออกไปสัมผัสน่านผ่านดอยสูง สถานที่สุดฟินอากาศดี้ดี ให้ชีวีได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ๆ ใช้ชีวิตช้าๆ ค่อยเป็นๆ ลัดเลาะหมู่บ้าน ออกเดินย่ำย่าง ตรอกซอย เฝ้ามองวิถีช้าๆ เรียบง่าย ยามเช้า ผู้เฒ่าผู้แก่ว่างเว้นจากทำสวนไร่นา นั่งจักตอก จากไม้ไผ่ เพื่อใช้มัดข้าวเมื่อยามเกี่ยวข้าวมาถึง เด็กน้อยวิ่งเล่น วนเวียนไม่ห่าง เมียงมองจับจ้อง ตอกที่เหลือใช้ นำมาสานเป็นปลาตะเพียนห้อยเล่น สนุกสนาน ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ไปตามลำน้ำคาง ผ่านแมกไม้ สู่ชายป่าทะลุสู่นาข้าวแทรกตัวในหุบเขา มีที่ราบลุ่มน้อยๆ ต้นข้าวอุ้มท้อง บ้างออกรวงแกว่งไกว สุดปลายนาพื้นที่เพาะปลูกกำลังพลิกผืนแผ่นดิน เพื่อสร้างแปลงผักมูลค่าสูง แปรรูป เพิ่มผลผลิตตอบสนองผู้บริโภค ขึ้นเขาคล้องคอกล้องคู่ใจ ไปใช้ชีวิตจริงๆ สัมผัสความเป็นน่านในอีกมุมมองหนึ่ง
๐ การเดินทาง จากน่านใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน 101 ไปอำเภอท่าวังผา ระยะทางประมาณ 44 กม. ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา เลี้ยวซ้ายมือ ใช้เส้นทางสาย 1148 เชียงคำ – ท่าวังผา ไปประมาณ 2 กม. ถึงบิเวณบ้านนาหนุน ให้เลี้ยวซ้ายมือ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1082 บ้านนาหนุน-สบขุ่น ระยะทางรวมประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านดอยติ้ว เดินทางต่อไปตามทางหลวงเส้นเดิมไปอีก 15 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านสบขุ่น มีป้ายโครงการฯ ตั้งอยู่ทางแยกซ้ายมือ ไปตามเส้นทางลุกรังผสมเทคอนกรีต ระยะทาง 5 กม.

- บ้านสกาด ปัว น่าน ที่ตั้งของหมู่บ้าน ตำบลสกาด ถิ่นลัวะ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติ แฝงไปด้วยความเชื่อแบบดั้งเดิม อยู่คู่กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รับกับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาได้อย่างลงตัว *การเดินทาง* จากน่าน-ท่าวังผา-ปัว 60 กม. ถึงอำเภอปัวไปตามถนน ปัว-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง(1080 ) ประมาณ 5 กม. สังเกตุขวามือหน้า อบต.สถาน มีทางแยกให้เลี้ยวขวามือไปตามเส้นทางถึง บ้านนาฝางประมาณ 3 กม. มีทางแยกร่วม ให้เลี้ยวซ้ายมือไปตามเส้นทาง ไปตำบลสกาดอีกประมาณ 12 กม.
- บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆ ซุกซ่อนในซอกหลืบของขุนเขา เป็นอีกหมู่บ้านที่ไม่ย้าย ไม่หนี แม้จะมีเสียงปืนดัง ระเบิดนาปาล์มถล่มภูเขาพังทะลายลงมา หมู่บ้านใกล้เคียงพากันหนีอพยพโยกย้ายถิ่นข้ามเขาไปอาศัยยังถิ่นอื่น แต่หมู่บ้านนี้ยังคงอยู่ ด้วยเพราะเป็นถิ่นฐานที่เคยอยู่อาศัยมาตั้งแต่ครั้งบรรพษุรุษรุ่นปู่ย่าตายาย บ้านสะปันได้จัดตั้งมาหลายร้อยปี โดยการนำของเจ้าพ่อพญาตึ๋น ผู้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้น และมาจัดเขตการปกครอง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2520 มีประชากรเข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้านสะปัน และแบ่งเป็นบ้านสาขาอีก 6 สาขา ได้แก่ บ้านเด่น บ้านห้วยข่า บ้านนาโป่ง บ้านนาปู และบ้านฐาน เหตุที่มีชื่อบ้านสะปัน เพราะมีลำน้ำปัน ไหลผ่าน เดิมตั้งอยู่ในเขตอำเภอปัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่ได้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบลบ่อเกลือเหนือ กิ่งอำเภอบ่อเกลือ และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากกิ่งอำเภอบ่อเกลือเป็นอำเภอบ่อเกลือ
เมื่อแหล่งท่องเที่ยวที่พักชื่อดัง อย่าง อุ่นไอมาง ณ สะปัน เกิดขึ้นที่นี่ ทำให้สะปัน ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาและเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากหลายๆด้านเพื่อพัฒนาที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โฮมสเตย์ ต่อไป
***การเดินทาง*** เส้นทางแรก จากน่าน ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 น่าน - ท่าวังผา - ปัว 60 กม. ถึงอำเภอปัว กลับรถเข้าตัวอำเภอประมาณ 300 เมตรมีทางซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว – บ่อเกลือ) ระยะทาง 48 กิโลเมตร แม้ดูระยะทางไม่ไกล แต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่มีระดับความสูงจุดสูงสุด 1,715 ม. และผ่านป่าในเขตอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ก่อนลงสู่บ่อเกลือ รวมระยะทางประมาณ 109 กม. เส้นทางที่สอง จากน่าน - ภูเพียง - สันติสุข เส้นทาง 1169 ระยะทาง 32 กม. ถึงอำเภอสันติสุขเลี้ยวซ้ายมือ ใช้เส้นทาง 1169 อำเภอสันติสุข - บ้านน้ำยาว 10 กม. ถึงทางสามแยกสถานีตำรวจตำบลอวน เลี้ยวขวามือใช้เส้นทาง 1081 อำเภอสันติสุข - บ้านห้วยหาด - บ้านหลักลาย (อำเภอปัว) - เข้าเขตอำเภอบ่อเกลือ บ้านยอดดอย - บ้านน้ำหมาว - ระยะทาง 51 กม. ถึงบ่อเกลือ สภาพเส้นทางขึ้นเขาลงภูตลอดตั้งแต่เข้าสู่เขตอำเภอสันติสุขจนถึงอำเภอบ่อเกลือ วิวทิวทัศน์บนภูเขาหัวโล้น และไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น ผ่านหมู่บ้านห่างไกล นานๆ มีรถผ่าน อาจไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร ระยะทางประมาณ 93 กม.
- บ้านสะเกิน บรรพาุรุษเป็นชนเผ่าก่อ ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ชนเผ่าก่อได้อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส จากนั้นได้อพยพมายังเมืองหาดเค็ด แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาได้อพยพมายังเมืองเงิน
และได้มีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
*กลุ่มที่ 1 จำนวน 3 ครอบครัว เจ้าครองนครแพร่ (จังหวัดแพร่ในปัจจุบัน) ได้นำไปเป็นคนเลี้ยงม้า ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
*กลุ่มที่ 2 ได้อพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่บ้านม่วงเน้า ที่อำเภอท่าวังผา
(บ้านเชียงแลในปัจจุบัน) โดยการนำของเจ้าชีวิตเมืองน่านและท้าวกุมมะแสน ผู้นำกลุ่ม
จากนั้นได้อพยพมาอยู่ที่บ้านเสือกึน (คำว่า กึน หมายถึง มาก เนื่องจากมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าในอดีตที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีเสือเป็นจำนวนมาก) เมื่อ 227 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2312) เนื่องจากถูกเกณฑ์จากเจ้านครน่าน เพื่อให้นำมูลค้างคาวในถ้ำหลวงสะเกิน มาทำดินปืน ส่งให้เจ้าครองนครน่านเพื่อใช้ในการทำสงคราม ต่อมาการเรียกชื่อหมู่บ้าน ได้แผลงไปจากเดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หมู่บ้านสะเกิน
***การเดินทาง ***จากตัวเมืองน่านใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข (101)1080 สายน่าน-ท่าวังผา ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงบริเวรที่ว่าการอำเภอท่าวังผา
แยกไปทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-สองแคว ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร ถึงอำเภอสองแควแล้วให้แยกไปตามทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายสองแคว-เชียงคำ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ถึงบ้านสะเกิน ไปอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เลี้ยวขวาผ่านบ้านสะเกินไปอีก 3.5 กม. #ท่องเที่ยวทั่วน่านขับขี่ปลอดภัยคาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน้อคตลอด365วัน #บ้านสกาด #ตำบลสกาด #อำเภอปัว #บ้านสะปัน #อำเภอบ่อเกลือ #บ้านสะเกิน #อำเภอสองแคว #จังหวัดน่าน #เสน่ห์น่านหน้าฝน #เมื่อฮอนด้ามาม่าปลากระป๋องกาแฟซองออกเดินทาง #มอเตอร์ไซค์ไดอารี่ #ออกไปท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน #เสน่ห์น่านวันนี้

พาร่างกายไปปะทะ แม่น้ำว้า การล่องแก่ง3วัน2คืนสุดขีดความมันส์ น่าน 12/07/2017

เข้าฝั่งเลยครับๆๆๆ เสียงน้องๆ สตาฟ์ฟ ตะโกนบอก หลังจากโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้ โสตสัมผัสแรกที่รับรู้ ค่อยๆ พยุงพาร่างกายเข้าหาฝั่ง.. เมื่อเราออกตัวจากจุดเริ่มต้นไปได้เพียงชั่วโมง แพยางของเราปะทะเข้ากับโขดหิน ด้วยสมาชิกที่ไม่ทันตั้งตัว บวกกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกราด แพยางพลิกคว่ำ บ้างกระเด็นตกน้ำไปตามแรงเหวี่ยง บ้างจมหาย บ้างไหลไปกับสายน้ำว้า...
เหมือนจอทีวีดับ ภาพตัดหายไปชั่วขณะ พยายามจะลืมตาขึ้นอีกที ทั้งสำลักน้ำ หายใจลำบาก ภาพแพยางสีเหลือง พล่าเลือนในสายตา รู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีอะไรกดทับอยู่ มือไม้สะเปะสะป่ะพยายามผลักดันขึ้นเท่าไหร่ไม่มีทีท่าว่าจะหลุดออกมาจากจุดนั้นได้ นี่เรากำลังขาดอากาศหายใจ จมอยู่ใต้ท้องแพยาง
เข้าฝั่งเลยครับๆๆๆ นั่นคือเสียงเตือนที่ทำให้สติสัมปชัญญะของเรากลับมา รีบเข้าหาฝั่ง พร้อมสายตาสอดส่ายหาเพื่อนร่วมทีม ทุกๆ คนได้รับการช่วยเหลือจากสตาฟ์ฟ เรากลับมารวมกลุ่ม ลงแพลำกันอีกครั้ง นี่คือความจำเป็นและเหตุผลหลักที่เราจำต้องปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อฟังนายท้ายเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะสอนวิธีการล่องแก่งเบื้องต้น เพราะการล่องแก่งน้าว้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ล่องแก่งที่น่าตื่นเต้นและสนุกที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย มีระดับความยากตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 โดยเฉพาะตอนกลาง สะปัน-สบมาง-แม่สะนาน-วังลูน ระยะทางกว่า 120 กม. โดยระดับความยากง่ายในการล่องแก่งลำน้ำว้าจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ***นั่นคือคือช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม-ตุลาคม) มีความยากอยู่ที่ระดับ 3-5 ส่วนช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) มีความยากอยู่ที่ระดับ 3-4 และในช่วงฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) มีความยากอยู่ที่ระดับ 2-3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีระดับความยากน้อยที่สุด***
ตั้งสติจับพาย ขยับแขน รอฟังคำสั่งเมื่อเจอเกาะแก่ง ล้อกขาเมื่อลงผจญไฮโดรวันแรกระยะทาง 30 กม. ทางน้ำผ่านเกาะแก่งอันน่าหวาดเสียวและสนุกสนาน ของน้ำว้าตอนกลาง จนถึงจุดแวะพักค้างแรมคืนแรก ที่บ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า ซึ่งที่นี่แม่น้ำมางมาบรรจบกันที่นี่ เรียกว่าสบมาง จากนั้นเราขึ้นรถที่มารอรับ ไปยังบ้านพัก ภูฟ้ากลางหมอก บ้านสบมาง เป็นบ้านพักทั้งห้องเดี่ยว และบ้านแฝด พร้อมสถานที่กางเต้นท์ และลานตั้งแคมป์
แม่น้ำว้า มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาบริเวณพื้นที่หมู่บ้านน้ำว้า ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่านไหลลัดเลาะผ่านพื้นที่ อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม จนไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ อำเภอเวียงสา รอยต่อ 3 ตำบลของอำเภอเวียงสา คือ ตำบลไหล่น่าน ตำบลขึ่ง และ ตำบลกลางเวียง ชึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่า "สบว้า" รวมระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร โดยได้ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน รวม 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และอุทยานแห่งชาติแม่จริม
วันที่สอง เป็นการล่องแก่งตอนกลาง ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร จากบ้านสบมาง พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ รอยต่ออำเภอสันติสุขบ้านแม่สะนาน ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมว้า จัดแจงข้าวของอีกรอบ เพราะวันนี้ ต้องไปค้างแรมในป่า มีสัมภาระมากขึ้น ออกเดินทางกันต่อ ช่วงบ่าย พักกินข้าวห่อริมน้ำว้า แวะเล่นน้ำตก และลุยแก่งกันต่อ..สายน้ำว้าตอนกลาง ช่วงผ่านแก่งผา โขดหิน น้ำว้าแดงไหลแรงเชี่ยวกราก บางช่วงบางตอนที่ผ่าน ต้องใช้ความระมัดระวัง ผู้ควบคุมเรือ ดูกระแสน้ำ ทิศทางการไหล หากไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงให้ผู้ล่องแก่ง ลงแพ เดินลัดเลาะริมฝั่ง เพื่อไปลงล่องแก่งในจุดที่ปลอดภัยกว่า ต้องขอขอบคุณทีมงานที่ช่วยกันดูแลผู้ร่วมผจญภัยทุกท่าน ...ถึงแคล้มป์พัก น่านน้ำว้าทัวร์ (กลางป่า) แยกย้ายสำรวจเต้นท์นอน เมื่ออาหารพร้อม ล้อมวงนั่งทานข้าว ตกค่ำนั่งเล่นผิงไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม จากแคมป์น้ำหมอกหนาว จากพื้นที่อำเภอสันติสุข เข้าสู่เขตอำเภอแม่จริม ตลอดลำน้ำว้าไหลผ่านหุบเขา สองฝั่งเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนผ่านแก่งต่าง ๆ ซึ่งมีระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับ ๓-๕ กว่า 30 กม. (ระดับ ๓ เป็นระดับปานกลาง ระดับ ๔ เป็นระดับยาก ระดับ ๕ เป็นระดับยากมาก)
ผ่านเกาะแก่งอันน่าตื่นเต้น และล่องแบบเบาๆ สลับพักผ่อนไปในตัว ค่อนเที่ยงใกล้บ่าย สายฝนพรำตลอดเส้นทาง มองหาจุดหมาย ก่อไฟ ตั้งแคมป์ แวะกินมื้อกลางวันและช่วงบ่ายเพียงสองชั่วโมงรอคอยที่จะเป็นผู้พิชิตแก่งสุดท้ายที่ วังลูน ที่ทำให้คุณจดจำสายน้ำนี้ไปอีกนาน
** การช่วยเหลือตัวเองเมื่อพลัดตกเรือ **
เมื่อตกไปในน้ำก็ให้พยายามว่ายเข้าหาเรือ หรือเข้าฝั่งให้เร็วที่สุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นจากกระแสน้ำที่พัดพาตัวเราให้ไปตกอีกแก่งหนึ่งได้ เมื่อตกน้ำ ให้พยายามลอยตัวให้อยู่เหนือน้ำในลักษณะท่านอนหงาย ยกขาทั้งสองข้างขึ้นระดับผิวน้ำ เสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวให้ลอย พยายามให้ขาไปข้างหน้าขณะที่ไหลไปตามกระแสน้ำ ค่อย ๆ เตะขาอย่างช้า ๆ เพื่อชะลอความเร็วและป้องกันตัวเองจากการกระแทกกับแก่งหิน ที่สำคัญอย่างยิ่งในการล่องเรือ ผู้เชี่ยวชาญเน้นที่ความปลอดภัยทุกครั้ง โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เสื้อชูชีพ หมวกกันน็อก เสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ลอยเหนือน้ำ ส่วนหมวกกันน็อกนอกจากจะช่วยป้องกันศรีษะกระแทกกับหินแล้ว ในกรณีตกจากเรือ ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม้พายของคนข้างหลังตีอีกด้วย
ขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทาง #ล่องแก่งน้ำว้าตอนบนตอนกลางเส้นทางบ่อเกลือสันติสุขแม่จริมจังหวัดน่าน #ออกไปท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง #เสน่ห์น่านวันนี้ #ทริปสามวันสองคืน ขอขอบคุณทริปพิเศษนี้ ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม เพจ #ล่องแก่งน่านน้ำว้าทัวร์

Photos from ท่องเที่ยวเมืองน่าน : Nan Exclusive travel's post 29/06/2017
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ7อุทยาน1จังหวัด15อำเภอต้นน้ำในน่าน 29/06/2017

น่าน 1 จังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 7 อุทยานฯ 15 อำเภอ และหน่วยจัดการต้นน้ำ ในจังหวัดน่าน

🏞 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ในท้องที่ตำบลภูฟ้า ตำบลบ่อเกลือใต้ และตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ประมาณ 155,375 ไร่ หรือ 248.6 ตารางกิโลเมตร
มียอดดอยผีปันน้ำในเทือกเขาผีปันน้ำ ในท้องที่ตำบลดงพญา เป็นดอยที่สูงที่สุด สูงประมาณ 1,745 เมตรจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย เทือกเขาที่สำคัญในพื้นที่ได้แก่ เทือกเขาภูฟ้า เทือกเขาขุนน้ำว้าน้อย เทือกเขาน้ำว้ากลาง และเทือกเขาผีปันน้ำ
🛵 🚙 💨 การเดินทาง ด้วยรถยนต์
เส้นทางแรก
จังหวัดน่าน ไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 101 น่าน - ท่าวังผา - ปัว 60 กม. แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว – บ่อเกลือ) ระยะทาง 48 กิโลเมตร ถึงบ่อเกลือ เลี้ยวซ้ายมือใช้เส้นทาง 1081 บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางเข้าอุทยานตั้งอยู่ขวามือ เลี้ยวขวาเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ประมาณ 700 เมตร
เส้นทางที่สอง
จาก อำเภอเมืองน่าน - ภูเพียง - สันติสุข เส้นทาง 1169 ระยะทาง 32 กม. ถึงอำเภอสันติสุขเลี้ยวซ้ายมือ ใช้เส้นทาง สันติสุข - น้ำยาว 10 กม. ถึงทางแยกตำบลอวน เลี้ยวขวามือใช้เส้นทางสันติสุข - หลักลาย - อำเภอบ่อเกลือ ระยะทาง 51 กม. ถึงบ่อเกลือ ตรงไปตามเส้นทาง 1081 บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 6 กิโลเมตร ทางเข้าอุทยานตั้งอยู่ขวามือ เลี้ยวขวาเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ประมาณ 700 เมตร
ℹ️ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สอบถามได้โดยตรง 📲 084-483 7240, 096 697 6954 📳

🏞 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม ก่อให้เกิดทัศนียภาพสองข้าง ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1216 ระหว่างบ้านขุนสถานถึงบ้านส้าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงดอยกู่สถาน เป็นดอยที่มีความสูงถึง 1,630 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศหนาวเย็นตลอดปี ชมทิวทัศน์ เดินป่าระยะไกล ดูดาว ดูผีเสื้อ
ดอยแม่จอก เป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,424 เมตรจากระดับน้ำทะเล อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ตากอากาศและจุดชมทิวทัศน์ มีวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน สามารถมองเห็นความงดงามของดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและทะเลหมอกที่เป็นผืนขนาดใหญ่กว้างไกลสุดสายตา ชมไร่องุ่นไร้เม็ด โฮมสเตย์ ปลูกสตอร์เบอรี่ พริกหวาน กระหล่ำปลี และชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ในช่วงฤดูหนาว

🛵 🚙 💨 การเดินทาง
เส้นทาง 1. จากแพร่ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) แพร่-น่าน ประมาณ 50 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยแก๊ต ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหลวง 1216 ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร ถึงที่ทำการชั่วคราวอุทยานแห่งชาติขุนสถาน
เส้นทางที่ 2.จาก จ.น่าน ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1026 สายอำเภอเวียงสา - อำเภอนาน้อย ระยะทางจากอำเภอเวียงสาถึงอำเภอนาน้อย ประมาณ 35 กิโลเมตร และจากอำเภอนาน้อยเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1216 ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถาน

ℹ️ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และค่ายพักแรม 📲 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 054-731585 📲 087-1739549 📳
facebook : อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน - Khun Sathan National Park

🏞 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีเนื้อที่ประมาณ 1,065,000 ไร่ (1,074 ตร.กม) ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทิศเหนือ ติดต่อกับท้องที่ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่จริมท้องที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติขุนน่านท้องที่ ตำบลบ่อเกลือเหนือ – บ่อ เกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ศิลาเพชร ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
แหล่งท่องเที่ยว ชมดอกชมพูภูคา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี การเดินทาง พิชิตยอดดอยภูแว เป็นยอดดอยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตร ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นเส้นทาง ล่องแก่งระดับ 3-5 ประมาณ 20 กว่า เป็นสุดยอดแห่งความตื่นเต้นและสนุกสนาน เที่ยวถ้ำ ชมวิว ป่าดึกดำบรรพ์ น้ำตก ชมนก ได้ตลอดทั้งปี

🛵 🚙 💨 การเดินทางทางจากจังหวัดน่าน โดยรถยนต์ไปตามทางหลวง 101 ถึง อำเภอปัว ระยะทาง 60 กิโลเมตร แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว – บ่อเกลือ) ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ - ดอยภูคา ระยะทาง 25 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ร้านค้า - ร้านสวัสดิการ
ℹ️ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน facebook : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - Doi Phu Kha National Park ☎️ โทรศัพท์ 054-701 000, 054-731623 📲 082-194 1349

🏞 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
🛵 🚙 💨 การเดินทางจากตัวเมืองน่าน 🗺 ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 สายน่าน-ทุ่งช้าง เมื่อถึงอำเภอท่าวังผา ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-สองแคว ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอสองแควแล้วให้แยกไปตามทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายสองแคว-เชียงคำ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว แล้วให้แยกเข้าหมู่บ้านเลี้ยวไปทางขวามือผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 🎒
🏞 มีบริการบ้านพัก 2 แบบ คือ แบบกางเต้นท์และแบบบ้านพัก
🏘 บ้านพักหลังใหญ่ พักได้ 7 ท่าน คืนล่ะ 1,500 บาท / คืน
🏠 บ้านพักหลังกลาง พักได้ 4 ท่าน คืนล่ะ 1,000 บาท / คืน
🏡 บ้านพักหลังเล็ก พักได้ 3 ท่าน คืนล่ะ 500 บาท / คืน

🏕 เต้นท์ถ้านำมาเอง คิดค่าสถานที่ 30 บาท / คืน
⛺️ เต้นท์ของอุทยาน พร้อมเครื่องนอน ขนาด 3 คนนอน 405 บาท / คืน และขนาด 2 คนนอน 270 บาท / คืน

🏕 เช่าเต้นท์เปล่า ขนาด 3 คน ราคา 225 บาท / เช่าเต้นท์เปล่า ขนาด 2 คน ราคา 150 บาท / เช่า ถุงนอน ราคา 30 บาท / แผ่นรองนอน ราคา 20 บาท / หมอน ราคา 10 บาท ⛺️
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม 📲 facebook : อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน - Tham Sakoen National Park 📱โทร. 089 045 9831 📳

🗺 วนอุทยานภูลังกา อำเภอปง จังหวัดพะเยา พื้นที่ประกาศใหม่ ผนวกรวมเข้ากับอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน สองแคว น่าน ***การเดินทาง***เส้นทางจากน่าน-ท่าวังผา 1080 ระยะทางประมาณ 43 กม.เลี้ยวซ้ายมือใช้เส้นทาง 1148 เดินทางสู่อ.สองแคว ระยะทาง ประมาณ 34 กม. ถึงอำเภอสองแควไปตามเส้นทาง 1148 ข้ามเขตรอยต่อสองจังหวัดน่าน บ้านสะเกิน- บ้านห้วยเฟือง จังหวัดพะเยา ไปยังอำเภอปง จนถึงทางแยกเข้าโครงการหลวงปังค่า ระยะทางประมาณ 27กม. เลี้ยวขวามือใช้ทางหลวงชนบท พย.4020 ผ่านโครงการหลวงปางค่่า บ้านห้วยต้ม ไปยังที่ทำการวนอุทยานภูลังกา ประมาณ 5 กม. จากที่ทำการฯ-ยอดภูลังกา
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม 📲 facebook : ภูลังกา ผาช้างน้อยพะเยา-อช.ถ้ำสะเกิน น่าน 📱 097 931 7108 📳

🏞 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
🛵 🚙 💨 การเดินทางด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองน่าน ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 สายน่าน-ทุ่งช้าง ไปยังอำเภอท่าวังผาแล้วเลี้ยวไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-สองแคว ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายแยกไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1082 สายนาหนุน-สบขุ่น ถึงหลักกิโลเมตรที่ 27 แยกขวามือเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาตินันทบุรี
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่ 080 13 11 395, 089 999 2420
- หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคางผ(ดอยวาว) เป็นยอดดอยที่มีความสูง 1,674 เมตร เดินทางจากน่าน-ท่าวังผา ใช้เส้นทาง 1080 ระยะทาง 44 กม. ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอท่าวังผา เลี้ยวซ้ายมือใช้เส้นทาง 1082 สายท่าวังผา-สบขุ่น ไปประมาณอีก 27 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปประมาณอีก 3 กม.เลี้ยวซ้ายมือทางเข้าอุทยานไป 1 กม.จะถึงหน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง(ดอยวาว) หน้าหนาวเชิญสัมผัสได้มีจุดกางเต็นท์ และบ้านรับรองนักท่องเที่ยว
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม 📲 facebook : 📱 โทร.085 627 0812 📳

🏞 อุทยานแห่งชาติแม่จริม บ้านห้วยทรายมูล ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
🛵 🚙 💨 การเดินทาง รถยนต์ สามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติได้ 2 เส้นทาง คือ
๐เส้นทางแรก จากจังหวัดแพร่ ผ่านอำเภอเวียงสา ตามเส้นทางบ้านไหล่น่าน บ้านบุญเรือง บ้านนาสา เลี้ยวขวาตามถนนไปบ้านท่าข้าม บ้านปากุง บ้านห้วยสอน เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไปอำเภอแม่จริมถึงบ้านห้วยทรายมูลและเลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม จากปากทางบ้านห้วยทรายมูล ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเวียงสาถึงอุทยานแห่งชาติแม่จริมประมาณ 31 กิโลเมตร
๐เส้นทางที่สอง จากจังหวัดน่าน ข้ามสะพานแม่น้ำน่านไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 เลี้ยวซ้ายผ่านวัดพระธาตุแช่แห้งไปตามทางหลวงสายน่าน-แม่จริม ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากอำเภอแม่จริมไปตามทางหลวงหมายเลข 1243 (บ้านนาเซีย-บ้านน้ำมวน) ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านห้วยทรายมูลเลี้ยวซ้ายเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่จริม ระยะทาง 4 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดน่านถึงอุทยานแห่งชาติแม่จริม 57
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม 📲 facebook : 📱0 5473 1757 / 08 0679 9070 📳

🏞 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
การเดินทาง
🛵 🚙 💨 รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอ เวียงสาไปอำเภอนาน้อย ระยะทางประมาณ 35 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตามถนนสายนาน้อย -ปางไฮ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1083 ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงเสาดิน และอีก 15 กม. มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 1 กม.ถึงลานกางเต้นท์บนดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์จุดชมทะเลหมอกยามเช้าบนดอยเสมอดาว กลับออกมาขับเข้าไปอีกประมาณ 3 กม. ก็จะพบผาชู้และที่ทำการอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (จองเต้นท์ช่วงเทศกาล ดอยเสมอดาว : 093-242 2914 ,ดอยผาชู้ : 098-803 2872)
🛵 🚙 💨 การเดินทางโดยรถทัวร์ โดยที่เราสามารถไปซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 โดยขึ้นรถทัวร์สาย กรุงเทพ-น่าน มาลงที่อำเภอเวียงสา จากนั้นต่อรถหวานเย็น สีเขียว สายเวียงสา-นาน้อย-นาหมื่น มีรถออกแทบจะทุกๆ 1 ชั่วโมง ราคาประมาณ 40 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ลงที่ปากทางบ้านใหม่ ลงรถแล้วให้เดินมาที่ตู้ตำรวจจราจร จะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างป้อม ค่าบริการแล้วแต่จะตกลงกันก่อนไปส่งที่อุทยาน ราคาโดยประมาณอยู่ที่ 200-300 บาท หรือใช้วิธีโบกรถจากตรงป้อมเลยครับเพราะรถขึ้นอุทยานมีตลอดอยู่แล้ว

ℹ️ ดอยเสมอดาว จะเปิดบริการจองเต็นท์ของทางอุทยาน และเปิดให้กางเต็นท์ ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป สามารถจองเต็นท์ได้ที่เบอร์ 093-242-2914 เวลา 09.00น.-16.00น. (พักเที่ยง-บ่ายโมง) ราคาเต็นท์ (เต็นท์มีไซด์เดียว) เต็นท์นอน 2 คน 345 บาท , เต็นท์นอน 3 คน 405 บาท (เต็นท์พร้อมเครื่องนอน หมอน ถุงนอน เบาะรองนอน) เต็นท์จองล่วงหน้าได้ 30 วัน เริ่ม 1 ตุลาคม
เต็นท์พักที่ดอยผาชู้ พักได้ตลอดทั้งปี จองเต็นท์ได้ที่ 098-803-2872
บ้านพักที่ผาชู้ เปิดตลอดทั้งปี สามารถจองล่วงหน้าได้ 60 วัน จองได้ที่ www.dnp.go.th บ้านพักมีขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ราคา 1,800 บาท แหล่งท่องเที่ยว กางเต้นท์ใกล้เคียงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
๐ ม่อนเคียงดาว สอบถามเส้นทางจองบ้านพัก ติดต่อ : 064-2484131/ ID line : 064 2484131 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น. และ ม่อนเคียงดาวโซน 2 ติดต่อคุณต้น 0806313522 ๐ ลานภูพิงค์เสมอดาว 093 280 3814 ๐ ไร่เคียงดอย 065-402 1927 ๐ ไร่ตะวันแสง 062 927 6404 ๐ ไร่ภูสายหมอก 095 383 9360 ๐ ไร่ภูตะวัน 089-850 6159 ๐ ไร่ภูทอง 096-675-6658 ๐ ไร่ภูผาหมอก 099 242 9235 ๐ ม่อนดอยผาผึ้ง 084 369- 9324 ๐ไร่ภูผา-ผาสัก 088 409 8280 ๐ ไร่กิ่วลมชมวิว 097 131 1471 ๐ ม่อนชมดาว ๐ ลานระเบียงลม 088 406 6318 ๐ ผานับดาว 092 430 3748 ๐ ไร่ผาแดง ๐ ไร่ผาลม 092 896 8705 ๐ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกาด
๐ เที่ยวอำเภอนาหมื่น สอบถามที่พักรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอนาหมื่น สอบถามเพิ่มเติม ศิลป์ลอดจ์ 085 567 1623

ℹ️ ก่อนวางแผนจะไปเที่ยวอย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับว่ามีอุทยานไหนปิดบริการบ้างในช่วงนี้ สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 561 0777 ต่อ 1731 หรือ เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand, เว็บไซต์ park.dnp.go.th -ข้อมูลอุทยานแห่งชาติฯ ในจังหวัดน่าน ศูนย์บริการอุทยานแห่งชาติ จิรภา หิรัญกุล นักวิชาการเผยแพร่ โทร 062 985 4709 ( ในเวลาราชการ ) ℹ️

⚠️ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเเละประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวดอยต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกาศแจ้งเตือน ด้วยจังหวัดน่าน ห้ามรถบัสขนาดใหญ่และรถทัวร์ 2 ชั้น ขึ้นดอยสูงในเเหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (ตั้งแต่ พ.ศ.2559)
ได้เเก่
1.ดอยเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
2.ดอยเสมอดาว ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
3.ดอยภูคา อุทยานเเห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน
4.ดอยผาจิเเละดอยผาช้าง อุทยานเเห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5.ดอยขุนสถาน อุทยานเเห่งชาติขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน
ซึ่งถือว่าดอยต่างๆ เหล่านี้เป็นเเหลงท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวเเละประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่ดอยต่างๆเหล่านี้มีลักษณะเส้นทางเป็นเส้นทางคดโค้งเเละทางขึ้นเขาลาดชันถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงขอความมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ⚠️

☎️ 📣 เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669, แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, กู้ภัยอบจ.น่าน 054 773 888, ศูนย์นเรนทรน่านติดต่อได้ทางหมายเลข 095-697 5498, แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง),ตำรวจทางหลวง 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง), ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 054 771 379, ตำรวจท่องเที่ยว 054 710 216, โรงพยาบาลน่าน 054 719 000, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 054 750 039, ท่าอากาศยานน่าน 054 710 270, สถานีขนส่งผู้โดยสาร 054 711 662, รถโดยสารสองแถวแดงในตัวเมืองโทร 054 711662, รถตู้แพร่-น่าน 054 775 229, รถแท็กซี่น่าน 087 180 0625/097 921 6709 เที่ยวแพร่-น่าน ตำรวจท่องเที่ยวน่าน เลขที่ 20/1 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โทร. 1155 เบอร์เดียวทั่วไทย

⛺️ ทุกๆ ปีจะมีประกาศปิดการท่องเที่ยว และพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ⛰ บางพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
🏞 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 👉 ปิดน้ำตกขุนลี น้ำตกตาดสี น้ำตกผาแดง ถ้ำละโอ่ง น้ำตกน้ำลีหลวง วันที่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน
🏞 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 👉 ปิดแก่งหลวงแม่น้ำน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน, ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ ปิด 1 มีนาคม - 30 กันยายน
🏞 อุทยานแห่งชาตดอยภูคา 👉ปิดดอยภูแว ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน, เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอกชมพูภูคา-ดอยดงหวาย ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน, น้ำตกภูฟ้า-น้ำตกวังเปียง-น้ำตกตาดหลวง-ถ้ำผาฆ้อง-ถ้ำรวยลายไทยและล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน

🍃 ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 🍂แหล่งเที่ยวและธรรมชาติเกิดการฟื้นตัว 🗺การท่องเที่ยวมีการกระะจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นมากขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอัตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน 🌌
📣 ⛰ ออกไปสัมผัสน่าน 1 จังหวัด ผ่าน 7 อุทยานแห่งชาติ ใน 15 อำเภอ และพื้นที่หน่วยดูแลป่าต้นน้ำในเมืองอันต้องห้ามพลาด ⛰

🛃 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ☣️
✅ ลงทะเบียนจองเข้าอุทยานผ่านแอปพลิเคชัน QueQ
✅ ลงทะเบียนเข้า-ออก แอปพลิเคชัน"ไทยชนะ"
✅ รักษาระยะห่าง ลดความเสี่ยงรับ หรือแพร่เชื้อ
✅ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย 😷 สวมหน้ากาก 👨‍🔬 ตรวจวัดอุณหภูมิ 🤗 ใช้เจลแฮลกอฮอล์ ✅
ℹ️ ททท.สำนักงานน่าน ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแบบ Digital Online โดยเปลี่ยนจากการแจกกระดาษแผ่นพับโบรชัวร์เป็นการสแกน 📲 e-Brochure 📲 นักท่องเที่ยว สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวได้ทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน

📌 วันจันทร์-วันศุกร์ สำนักงานเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 น.-16.30 น. ☎️ 054-711-217 ถึง 8 โทรสาร 054-711-219

📌 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทาง Online หรือ 📱062-595-2257 /062-595-3447

FB : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน
Twitter :
IG : tatnan_office
#ข้อมูลอุุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน #แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ #สำนักอุทยานแห่งชาติ #จังหวัดน่าน #น่านสวยทุกที่ทุกเวลา #น่านเที่ยวได้ทั้งปี #เมื่อฮอนด้ามาม่าปลากระป๋องกาแฟซองออกเดินทาง #มอเตอร์ไซค์ไดอารี่ #รีวิวน่าน #เสน่ห์น่านหน้าฝน #หนาวนี้ที่น่าน #เสน่ห์น่านวันนี้ I❤️NAN

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการรถยนต์ ใน Muang Nan?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


421 ม. 3 ต. ม่วงตึ๊ด อ. ภูเพียง จ. น่าน
Muang Nan
55000

เช่ารถยนต์ อื่นๆใน Muang Nan (แสดงผลทั้งหมด)
รถเช่าน่านMtv carrent รถเช่าน่านMtv carrent
106 ถนนเจ้าฟ้าต. ในเวียง อ. เมือง จ. น่าน
Muang Nan, 55000

บริการให้เช่ารถเก๋งเที่ยวน่าน รับส

Mtv Carrent Mtv Carrent
106 ถนนเจ้าฟ้า
Muang Nan, 55000

บริการให้เช่ารถเก๋งขับเอง และพร้อม

น่านทัวร์แอนด์เซอร์วิส น่านทัวร์แอนด์เซอร์วิส
300/9 ต. ดู่ใต้ อ. เมือง
Muang Nan, 55000

รถเช่าน่าน โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ในจังหวัดน่าน ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย