ธุกิจพิพิธภัณฑ์ ใน Mae Mo

ค้นหา พิพิธภัณฑ์ ใน Mae Moรวมรายชื่อ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไ.

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไ A พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไ
Mae Mo, 52220

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา - เหมืองแม่เมาะ