ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

12/12/2016

โครงการอบรมการถ่ายภาพจากกล้องมือถือ เพื่อนำเสนอสินค้า จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านป่าลาน

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son
58000

ศูนย์ชุมชน อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
HCEC Hongsonsuksa Maehongson HCEC Hongsonsuksa Maehongson
Mae Hong Son, 58000

ศูนย์ HCEC โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยงู บ้านห้วยงู
ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

บนดอยน่าเเอ่ว

ชุมชนข่อบือคี ชุมชนข่อบือคี
Huaipong
Mae Hong Son, 58000

หมู่บ้านข่อบือคีตั้งอยู่บนดอยแห่งหนึง ในต.ห้วยโป่งอ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

เรียนภาษาไทใหญ่ เรียนภาษาไทใหญ่
แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

เรียนง่าย เข้าใจเร็ว http://namdinghsai.blogspot.com/