สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

LLC Chankalay Maehongson
LLC Chankalay Maehongson
ถนน ขุนลุมประพาส
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
58000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง
64 Pang Lo Nikhom Rd., Chong Kham, Amphoe Muang Mae Hong Son
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมื
Khunlum Praphat 6, Pang Mu
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
286/3 ถ.แม่ฮ่องสอน-ปาย ต.ปางหมู, Pang Mu

ความคิดเห็น

📢เชิญร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อพัฒนาพื้นที่และการให้บริการ การจัดกิจกรรม การบริการวิชาการ การอบรม และการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดยคลิกที่ลิ้งค์ https://forms.gle/8yhSDxk8qYoWXjHa7
หรือสแกน QR CODE

🙏ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม🙏

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Fabebook :: mhsictFanpage หรือ ค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
Line :: mhsICT
Youtube Chanel :: mhsICT
website :: www.mhsict.org
Tel. :: 053-613450

⛔️ขออนุญาตแอดมิน หากผิดกฏลบโพสได้เลยค่ะ⛔️
🆓ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันอบรม ฟรี!ค่าลงทะเบียน🆓
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
📢เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น
➡️ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562
🕗เวลา 17.00 - 21.00 น.
เนื้อหาการอบรม
✅Microsoft Word ฝึกการทำจดหมายราชการ/การจัดเอกสาร/ทิปเทคนิคการใช้งาน
✅Microsoft Excel การสร้างตารางคำนวนเลข/การคำนวนข้ามแผ่น
✅Microsoft Powerpoint การสร้างงานนำเสนอด้วยรูปแบบอัตโนมัติ

🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
ค่าลงทะเบียน 200 บาท
🆓ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันอบรม ฟรี!
🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳🔳
➡️สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
➡️http://www.mhsict.org/train
☎️ติดต่อสอบถามโทร 053 – 613 450
➡️FB:www.facebook.com/mhsICT
➡️Fanpage : www.facebook.com/mhsictFanpage หรือค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

⛔️ขออนุญาตแอดมิน หากผิดกฎลบโพสได้เลยค่ะ⛔️
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. – 21.00 น.
🆓สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อนวันอบรม ฟรี🆓

🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘🔘
➡️สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
➡️http://www.mhsict.org/train
☎️ติดต่อสอบถามโทร 053 – 613 450
➡️FB:www.facebook.com/mhsICT
➡️Fanpage : www.facebook.com/mhsictFanpage หรือค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

ขออนุญาตแอดมิน หากเป็นการรบกวน หรือผิดกฎ ลบโพสได้เลยค่ะ
หลักสูตรรวบรัดวันเดียวจบก็ต้องนี่เลย #การสมัครและใช้งานไลน์@
หลักสูตรเร่งรัดสามวันรู้เรื่องก็ต้องพบกับ #การใช้งานexcelขั้นสูง

เชิญเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ได้แก่

1.อบรมหลักสูตรการสมัครและใช้งาน [email protected]
การประยุกต์ใช้ ICT เทคนิคดียุค 4.0 หัวข้อ การสมัครและใช้งาน [email protected]
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. #ฟรีค่าลงทะเบียน

2.อบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม MS excel ขั้นสูง
ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 – 21.00 น.
ค่าลงทะเบียน 100 บาท
#สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันอบรมฟรีค่าลงทะเบียน
.......................................................
สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.mhsict.org/train
ติดต่อสอบถามโทร 053 – 613 450
FB:www.facebook.com/mhsICT
Fanpage : www.facebook.com/mhsictFanpage หรือค้นหา อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

ขออนุญาตแอดมิน หากผิดกฎของกลุ่มลบได้เลยค่ะ
ทักษะสำคัญของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้…

“3R” ได้แก่ การอ่าน (“R”eading), การเขียน(w“R”iting) และการคำนวณ(a“R”ithemetic) กับ “7C” ได้แก่ มีวิจารณญาณ(“C”ritical Thinking), คิดอย่างสร้างสรรค์(“C”reativity), เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม(“C”ross-cultural Understanding), ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (“C”ollaboration), ใช้สื่อเป็นอย่างรู้เท่าทัน(“C”ommunications-Media Literacy), ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น(“C”omputing and ICT Literacy) และมีทักษะทางวิชาชีพรวมถึงการเรียนรู้(“C”areer andLearning Skills)

ร่วมพัฒนาการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

27/02/2022

การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ด้วย Area-Based Education เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยคนหน้างานในพื้นที่ลุกขึ้นมาสร้างกลไกของตนเองเพื่อแก้ปัญหาที่แต่ละพื้นที่มีไม่เหมือนกัน

🔑 นี่คือ Keyword ความสำเร็จของสมัชชาการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
.
💡รู้โจทย์
รวบรวมปัญหาทั้งหมดและนำมาถกเถียงเพื่อจัดกลุ่มปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งพบว่าความสำเร็จของสมัชชาการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานีคือการรู้โจทย์ของท้องถิ่นตนเองได้ดีกว่าโจทย์ที่ส่วนกลางมอบให้
.
😎 Keyman
การรวมกลุ่มของหน่วยงานที่ไม่ใช่แค่หน่วยงานทางการศึกษา แต่คือการทำงานของทุกคนในจังหวัดโดยผู้ที่ตั้งต้นคือบุคคลสำคัญของแต่ละหน่วยงาน หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดให้ความสำคัญ จึงได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจริง และทำให้การทำงานคล่องตัวมากขึ้น
.
🧩 Big Data
ข้อมูลเด็กและเยาวชนของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันเพราะแต่เดิมต่างคนต่างทำ จึงนำมาสู่การสร้าง “ฐานข้อมูลขนาดใหญ่” ที่มีความถูกต้อง และทุกหน่วยสามารถใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลมาจัดทำ
.
💚 เสียสละ
การดึงคนจากทุกภาคส่วนที่ปกติเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำ ไม่มีเงินเดือนให้ จึงต้องเป็นคนที่มีใจ คนที่เสียสละ และคนที่เห็นประโยชน์ของเยาวชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงผู้บริหารหรือหัวหน้างานของพวกเขาก็ต้องเห็นด้วย
.
🤝 ประสาน
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานต้องมีศักยภาพในการสื่อสารเจรจาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกัน และมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้กลไกการทำงานถูกขับเคลื่อนไปได้อย่างคล่องตัว และเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในพื้นที่
.
📍กลไก
เมื่อสามารถนำเด็กกลับสู่ระบบการศึกษาได้ในเบื้องต้น แต่ในระยะยาวจังหวัดจะต้องเสริมกลไกส่วนอื่นเข้าไป เพื่อสร้างเด็กเยาวชนต้นแบบที่มีแผนการช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทชีวิตต่อไป
.
ขณะนี้มี 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ขอนแก่น อำนาจเจริญ มหาสารคาม นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี นครนายก ระยอง และกาญจนบุรี
.
📌สามารถอ่านเพิ่มเติมบนเว็บไซต์
https://www.eef.or.th/article-helping-children-at-risk-of-dropping-out-of-education-220222/
#กสศ
#สุราษฎร์ธานี
#สมัชชาการศึกษา

20/01/2022

📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของ CPALL ของมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน👍💯
✨รับจำนวน 30 คน​ 🚶‍♂️🚶‍♀️

1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียน 2.00 เป็นต้นไป มีความสนใจในหลักสูตรนี้ (ไม่จำเป็นต้องมีฐานะยากไร้)

2. ศึกษาจบแล้วมีงานทำทันที รายได้เริ่มแรกประมาณ 20,000 บาท/เดือน ระหว่างเรียนมีรายได้ประมาณ 300,000 บาท/ปี

3.ค่าเทอมๆ ละ 20,000 บาท CPALL ออกค่าเทอมให้เทอมละ 14,000 บาท มูลนิธิ ฯ ออกให้ 6,000 บาท (ถ้าไม่ใช่เด็ก นักเรียนของมูลนิธิ ฯ ต้องออกส่วนต่างเอง 6,000 บาท)

4. มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ออกค่าแรกเข้าค่าประกันของเสียหายค่าใช้บริการห้องสมุด 3,000 บาท /ถ้าไม่ใช่เด็กของมูลนิธิฯ ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

5. มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ออกค่าชุดนักศึกษา รองเท้า ให้ฟรี

6. มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน ให้ทุนการศึกษาอีกคนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 9,000 บาท ในช่วงที่ยังไม่ได้ไปฝึกงาน เพื่อให้มีเงินซื้ออาหารของใช้จำเป็น

7. ค่าหอพักฟรี

8. จัดรถไปรับนักเรียนจากแม่ฮ่องสอนไปยังวิทยาลัยน่านและจัดหาอาหารให้รับประทานระหว่างเดินทาง

📝ผู้สนใจกรอกใบสมัครแล้วส่งหลักฐานตามรายละเอียด ไปยัง
📬 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
999 ม 6 ต. ปากโทก
อ. เมืองพิษญุโลก
จ. พิษณุโลก
📲 โทรสอบถาม 08-4048-1777

-------------------------------------------------

• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีหน้าที่สำคัญ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สู่ท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อขจัดปัญหาและพัฒนาคุณภาพของชุมชนในจังหวัดน่านให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น แนวคิดการจัดตั้งสถานศึกษาได้เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งวิทยาลัยครูน่าน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นตัวแทนของกระทรวงในการแสวงหาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งวิทยาครูน่าน ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สภาตำบลทุ่งศรีทอง นำโดยพ่อกำนัน ด่วน สิงห์แสง ได้สนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบพื้นที่จำนวน 730 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีตัวแทนชุมชน และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ และได้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่านขึ้น และ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปลี่ยนโครงสร้างจาก “วิทยาเขตน่าน” เป็น “วิทยาลัยน่าน” ขึ้น เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดบริการด้านวิชาการ วิชาชีพแก่ท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา///

Timeline photos 18/01/2022

Timeline photos

Photos from โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน's post 11/01/2022

Photos from โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน's post

Photos from จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 11/01/2022

Photos from จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post

10/01/2022

มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน เร่งหาแนวทางสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กแม่ฮ่องสอน ได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด พร้อมเชิญชวนนักเรียนผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
https://maehongson.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/68555

08/01/2022

ทักษะจะพาเราไปสู่โอกาส และการเอาตัวรอด

โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เราต้องรู้ทักษะของตนเอง และนิยามตัวเองตามลักษณะพื้นฐาน การสอนและการแนะแนวของครูจึงเปลี่ยนจากการทำให้ค้นพบทักษะเพียงอย่างเดียว เป็นการสอนให้เด็กรู้จักทักษะของตนเอง และทักษะนี้สามารถทำอะไรได้บ้าง เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น 20 เท่า โอกาสก็เกิดขึ้นเร็ว 20 เท่า และหายไปเร็ว 20 เท่า อาชีพเกิดขึ้นหายไปแต่ทักษะไม่หายไป
.
10 ทักษะสำคัญ เพื่อการอยู่รอดหลังวิกฤตโควิด-19 และโลกอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย ทักษะที่จำเป็นบางอย่างก่อนหน้านี้อาจจะใช้ไม่ได้ แต่จะกลายเป็นทักษะผสม คือ
.
1.คิดวิเคราะห์เป็น นำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่

2.เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องมีใครบอกตลอดเวลา และรู้ว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แบบไหนดีที่สุดสำหรับตัวเอง

3.การแก้ปัญหาซับซ้อน

4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าดีหรือไม่ดี และจะทำให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร

5.ความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ในตัวเอง และไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็คิดสิ่งใหม่จากสิ่งที่เรามีตลอดเวลา เพื่อว่าเวลามีโอกาสเข้ามาจะได้คว้าได้ทัน

6.ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้นำที่สามารถทำให้สังคมคล้อยตามและช่วยให้งานของเราประสบความสำเร็จได้

7.เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับตนเอง มอนิเตอร์ว่าเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้น มองเทคโนโลยีให้ขาดว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไร และยังต้องรู้จักควบคุม เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์

8.basic programing การเขียนโค้ดพื้นฐาน ต่อไประบบจะง่ายกับชีวิต บางคำสั่งที่เราใช้ได้ง่าย

9.ล้มแล้วต้องลุก โลกเขาหมุนไปถึงไหนแล้ว เพราะโลกหมุนเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นต้องรีบลุก เด็กทั้งโลกเหมือนกันคือ ถูกเลี้ยงมาให้สบายขึ้น แต่เราต้องเลี้ยงเขาให้อดทน เด็กจะต้องเจอสารพัดความกดดันที่เปลี่ยนตลอดเวลาและรอบด้าน ถ้าเขาไม่รู้จักยืดหยุ่นและเข้มแข็งพอเขาจะอยู่ยาก ต้องปรับตัวให้เร็ว ต้องพร้อมจะทิ้งอย่าเสียดายของ

ทั้ง 9 ข้อจะนำไปสู่

10.การใช้เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา คือ สามารถมองเห็นปัญหา และคิดวิธีการแก้ปัญหา ก่อนที่ปัญหาจะเกิดได้ ไม่อย่างนั้นเขาจะไปปรับกับธุรกิจไม่ได้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้
.
เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีการทำงาน และเปลี่ยนวิธีการสอนเด็ก เพื่อให้เขารู้จักใช้เทคโนโลยีให้ได้ ให้เขาเก่งขึ้น หากเด็กได้เลือกทางที่ตัวเองชอบ และค้นพบทักษะของตัวเอง ในอนาคตเด็กรู้จักตนเอง และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมทักษะ เพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น ใช้เทคโนโลยีเป็น เหมือนแว่นขยายเป็นเลนส์ที่ช่วยให้เรามีพลังในการขยายให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ชัดขึ้น
.
ที่มา : “การประชุมหัวข้อ โครงสร้างการศึกษาไทย ระบบการศึกษาไทยควรจะปรับตัวอย่างไรในการผลิตคนป้อนสู่ตลาดแรงงาน”
โดย ดร.เกียรติอนันท์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
.
.
#กสศ #การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ #ทักษะเพื่อการอยู่รอด

Photos from สรุปให้'s post 08/01/2022

Photos from สรุปให้'s post

Photos from ปกรณ์ จีนาคำ พลเมืองแม่ฮ่องสอน's post 08/01/2022

Photos from ปกรณ์ จีนาคำ พลเมืองแม่ฮ่องสอน's post

Photos from สรุปให้'s post 03/01/2022

Photos from สรุปให้'s post

Photos from สรุปให้'s post 02/01/2022

Photos from สรุปให้'s post

ตัวอย่างความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แ 31/12/2021

ตัวอย่างความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แ

ตัวอย่างความสำเร็จ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวอรทัย กาวิ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยถึง กา...

30/12/2021

📗 #กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยผลการดำเนินงาน “กสศ.รายงานประชาชน ปี 2564” เข้าถึงและช่วยเหลือ 4 กลุ่มเป้าหมายลดเหลื่อมล้ำมากกว่า 2 ล้านคนตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมในสถานศึกษามากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ และประชากรนอกระบบการศึกษา
.
.
อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้บนเว็บไซต์
📌 www.eef.or.th/news-eef-plan-strategy-2564/
.
.
#กสศ
#ปฏิรูปการศึกษา

Photos from คุณยายพาเที่ยว's post 19/12/2021

Photos from คุณยายพาเที่ยว's post

18 ธ.ค.2564 Small World ครั้งที่ 12 @ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน 19/12/2021

18 ธ.ค.2564 Small World ครั้งที่ 12 @ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน

18 ธ.ค.2564 เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12 (12th Small World Maehongson Festival)

วิถีถัดไปของโลกใบเล็ก
Next normal Small world

@ ร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

เปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12” (Next Normal Small World) ประจำปี พ.ศ. 2564 - Chiang Mai News 19/12/2021

เปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12” (Next Normal Small World) ประจำปี พ.ศ. 2564 - Chiang Mai News

เปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12” (Next Normal Small World) ประจำปี พ.ศ. 2564
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1873387/

เปิดงานเทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12” (Next Normal Small World) ประจำปี พ.ศ. 2564 - Chiang Mai News เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด“งานเทศกา.....

Timeline photos 17/12/2021

Timeline photos

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 เมษายน 2565
โดยสมัครได้ที่ http://tcas.cmru.ac.th/grad65/_view

Photos from สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/12/2021

15-12-64 ตัวแทนสมาคมพัฒนาการศึกษา จ.มส. ผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 12 เข้าพบ ท่านประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอคำปรึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และ เชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิด เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 12 : 12th Small world Maehongson festival : วิถีถัดไป ของโลกใบเล็ก Next normal Small world วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

page : Small world Maehongson festival
www.facebook.com/smallworldthailand

12/12/2021

ในยุคที่ทุกคนต้องเพิ่มพูนทักษะ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่ และเราสามารถเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามหาวิทยาลัยเสมอไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยคอร์สเรียนฟรีประจำเดือนธันวาคม 2564 มีหลากหลายคอร์สที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง เช่น

-มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ
คอร์สเรียนที่จะสอนเทคนิควิธีทำข้อสอบแนวบทสนทนา (Conversation) เป็นคลาส Speaking มีการสอนไปถึงเรื่องของการนำเสนอ Expressions, Idioms หรือ Proverbs ที่พบเห็นบ่อยในชีวิตจริง และในข้อสอบ สามารถนำไปใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ รวมถึงสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

-วิชา Online Class Preparation Using MS Teams
คอร์สนี้จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานในส่วนของการใช้ MS Teams ในการเรียนการสอน และการประชุม ยังสอนเกี่ยวกับ Function และ Features การใช้งานต่าง ๆ บน MS Teams ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการใช้งานของโปรแกรม MS Teams

แต่แม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ผู้ที่สนใจจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้ (เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป) และเริ่มเรียนในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวนในการรับสมัคร ในแต่ละคอร์สจะจำกัดอยู่ที่ประมาณ 5,000 คนต่อรายวิชาเท่านั้น

ส่วนระยะเวลาในการเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 1 เดือนครึ่ง โดยรุ่นนี้จะจบการศึกษาในวันที่ 31 มกราคม 2565

เมื่อเรียนจบตามระยะเวลาที่กำหนด จะมีการวัดผลและประเมินผล ให้ทำแบบทดสอบ ที่สำคัญต้องทำคะแนนให้ได้ถึงเกณฑ์ตามที่ทางหลักสูตรกำหนด และหลังจากนั้น จึงจะขอใบรับรองหรือ Certificate of Completion จากทางมหาวิทยาลัยได้

สำหรับการลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CHULA MOOC ประจำเดือนธันวาคม 2564 สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ดังนี้

-มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : Conversation มั่นใจ รุ่นที่ 6
https://mooc.chula.ac.th/courses/14
-Online Class Preparation Using MS Teams รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/253
-สัญญาจ้างก่อสร้าง : หลักการและการจัดการ รุ่นที่ 3
https://mooc.chula.ac.th/courses/43
-หลักและวิธีบรรเลงพระราชพิธี รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/251
-Dog Lovers คนรักสุนัข รุ่นที่ 3
https://mooc.chula.ac.th/courses/11

อย่างไรก็ตาม ทางจุฬาฯ มีการเปิดคอร์สเรียนฟรีเป็นประจำทุกเดือน โดยจะเน้นการเรียนการสอนใน 5 ด้าน ได้แก่ ภาษา, เทคโนโลยี, การจัดการ, สุขภาพ และศิลปะเพื่อการพัฒนาตนเอง

ก่อนหน้านี้ จุฬาฯ เคยเปิดสอนคอร์สเรียนฟรีในหัวข้อต่างๆ เช่น การแสดงเบื้องต้น, ความรู้เรื่องประกันสังคม, กฎหมายกับธุรกิจในยุค 4.0, สอนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อหางาน เขียน resume และสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ ฯลฯ

ที่มา https://www.facebook.com/CHULAMOOC/photos/949696232323090
อ่านบนเว็บไซต์ https://workpointtoday.com/chula-mooc-december-2021/#สาระความรู้เพื่อวันนี้

ติดตาม TODAY Bizview จากทีม workpointTODAY
ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาด การเงิน เทคโนโลยี
กับเพจ TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

ติดตามรายการ TOMORROW เทรนด์สำคัญของโลกเพื่อวันพรุ่งนี้
ทาง YouTube https://bit.ly/3prjBfI

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ติดต่อโฆษณาอีเมล [email protected]

06/12/2021

เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่12
Next Normal Small World

กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กๆชาติพันธุ์ต่างๆ ฝึกขายของ ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ
จัดที่โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-18.00 น.
มีโรงเรียนประถม เข้าร่วมกิจกรรม 54 โรงเรียน
-------
ประชาสัมพันธ์ >> ท่านใดสนใจ มอบอุปกรณ์กีฬา / เครื่องเขียน / ทุนการศึกษา ฯลฯ สนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมงานนี้

แจ้งความประสงค์ ได้ครับ

จะนำส่งมอบให้โรงเรียนต่างๆ ในวันจัดงาน
ในนามบุคคล ธุรกิจ หรือ องค์กร ต่อไปครับ
https://www.facebook.com/smallworldthailand

04/12/2021

10 ทักษะ แห่งอนาคต โดย World Economic Forum ทักษะอะไรบ้างที่มีแต่คนต้องการตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า
=====================
ใครที่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรบ้าง ถ้าหากยังว่าอยากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตเรามีคำแนะนำ
.
จากแบบสำรวจจาก World Economic Forum ได้มีคำแนะนำว่าทุกคนควรมีทักษะเหล่านี้ก่อนปี 2025
โดยแบ่งเป็น 4 หมวด 10 ทักษะ คือ
.
หมวด Problem-solving
1.การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อน
3. การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณ
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นฉบับ ไม่ซ้ำใคร
5. การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการระดมแนวคิด
.
หมวด Self-Management
6. การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์การเรียนรู้
7. การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
.
หมวด Technology Use and Development
8. ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี
9. ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี และเขียนโปรแกรม
.
หมวด Working with People
10. ความเป็นผู้นำ และการมีอิทธิพลต่อสังคม
.
อ้างอิง
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/
=====================
ช่องทางการติดตามข่าวสารจาก CareerVisa
Website : www.careervisathailand.com
[email protected] : @CareervisaTH
ทำแบบประเมินอาชีพได้ที่: www.careervisaassessment.com

Photos from ตรีนุช เทียนทอง's post 02/12/2021

Photos from ตรีนุช เทียนทอง's post

Photos from สวท.แม่ฮ่องสอน's post 01/12/2021

Photos from สวท.แม่ฮ่องสอน's post

01/12/2021

#หอสมุดแห่งชาติ อ่านฟรี e-book มากกว่า 2,300 ชื่อเรื่อง สมัครสมาชิกก่อนเข้าสู่ระบบ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ดาวน์โหลดอ่านแบบ PDF หรือ Flip บนเว็บไซต์ก็ได้ รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผ่านทางแอปพลิเคชัน "2ebook Library" https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt
.
📍 คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library
https://www.2ebook.com/new/assets/library/reader/elibrary_usermanual.pdf
https://www.2ebook.com/new/library/manual/nlt

📍 วิธีการสมัครสมาชิก
https://www.facebook.com/media/set?set=a.1892462467506999&type=3&_rdc=1&_rdr

📍 วิธีดาวน์โหลดและใช้งาน บนApplication
https://www.facebook.com/2ebook/photos/a.1892462467506999/1897870343632878
.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nlt.go.th
http://164.115.27.97/digital
.————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
.
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter : @cmmulib
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

01/12/2021
Timeline photos 28/11/2021

Timeline photos

🔴มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนนักเรียนนักศึกษาชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
========
🔻🔻🔻🔻

นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจักหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยผู้เขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 โดยกำหนดเป้าหมายคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขาในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี รวม 19 ทุน
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย ประกอบด้วย 9 ชาติพันธุ์ คือ กระเหรี่ยง, ม้ง, เมี่ยน, อาข่า, ลาหู่, ลีซู, ลัวะ, ขมุ, มลาบรี ซึ่งโครงการนี้จะรับนักศึกษา จำนวน 19 คน คณะ/สาขาที่รับเข้าศึกษา รวม 9 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์
ผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ต้องเข้าระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลงทะเบียนในการยืนยันตัวตน ทางเว็บไซด์ http://student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป, ต้องสมัครสอบ GAT/PAT วิชาสามัญในระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทางเว็บไซด์ http://mytcas.com ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม 2564, ต้องเข้าระบบสมัครการรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการกรอกข้อมูลการสมัคร และใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซด์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ ระหว่างวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-948-915 หรือ 093-549-5593 คุณกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา

ที่อยู่


อาคารชานกะเล ต.จองคำ
Mae Hong Son
58000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
Covid-19 แม่ฮ่องสอน Covid-19 แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยว?

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค
ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2
Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัง?

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
Mae Hong Son, 58000

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
Mae Hong Son, 58000

โทร 053-611899 ต่อ 11: นิติกร 14: อัยการจังหวัด 12

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
Mae Hong Son, 58110

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนต?

สวท.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
Mae Hong Son, 58000

สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 053-612508 , 053-612157

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
Mae Hong Son, 58000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 094-548-4568

ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำ?

หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่ หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่
หมู่ 12 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

อิอิ