องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สามหมอกการเกษตร
สามหมอกการเกษตร
58120
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
108, Amphoe Muang Mae Hong Son
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส.
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ
47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son

ความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11 ที่ได้ร่วมบริจาคขยะตาม"โครงการขยะกองบุญ"เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
"ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง"
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนต?

เปิดเหมือนปกติ

21/03/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล สบเมยทุกท่าน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือ Computer เพื่อนำไปประกอบการประเมิน ITA ซึ่งเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมกันส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดน้อยลงไปได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งในระยะยาวก็ยังสามารถสะท้อนถึงการรับรู้ในระดับสากลได้อีกด้วย ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/c6cwpt

และช่องทาง QR Code ต่อไปนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่งสอน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ที่ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิง พร้อมบุคลากร และ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน และชาวบ้านแม่คะตวน ในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่หมู่บ้านแม่ตะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

09/03/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 และ วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงาน และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 08/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านแม่คะตวน หมู่ที่ 2 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/03/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

04/03/2022

รายการอากาศบ้านเรา 04/03/65

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 04/03/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 02/03/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

24/02/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

จากเดิมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2565
รายละเอียดตามประกาศ

21/02/2022

กรมอุตุฯ เตือน “อากาศแปรปรวน” อุณหภูมิลดลง 2 - 6 องศาฯ
.
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน “อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน” จากคลื่นลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาที่เคลื่อนผ่านเข้าปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน และมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ (21 ก.พ. 65) 🌩☔️
.
ซึ่งทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส
.
ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
.
ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต้องการติดตามข้อมูลสภาพอากาศตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

17/02/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
ประกาศวนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง

17/02/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢
ประกาศวนอุทยานไม้สักใหญ่ เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 15/02/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 09/02/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 18-28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 31/01/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศภาคเหนือ คาดหมายว่า ในช่วงวันที่ 30 - 31 ม.ค. และ 5 ก.พ. 65 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 4 ก.พ. 65 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-22 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อบต.สบเมย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม โดยเฉพาะในบริเวณยอดดอยที่อุณหภูมิจะหนาวกว่าพื้นราบ และแนวทางป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

31/01/2022

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

จากข้อมูลสถิติการเกิดอัคคีภัย เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 1 - 14 มกราคม ปี 2564 และปี 2565 พบว่าในปี 2565 จำนวนครั้งและพื้นที่การเกิดอัคคีภัยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสบเมยเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในบ้านหรือชุมชน ได้แก่ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังใช้งาน และระมัดระวังเมื่อประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นสามารถแจ้งเหตุได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย เบอร์โทร 0 5361 8104

20/01/2022

#ร่มและเสื้อกันหนาวต้องมาแล้ว 📍📍 l 20-22 ม.ค. 65 แม่ฮ่องสอน เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง จ่อหนาวเพิ่ม อุณหภูมิลด 3-5 องศา
.
ตาม ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20-22 มกราคม 2565) โดยในช่วงวันที่ 20-22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
.
ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง ในห้วงวันนี้ (20 มกราคม 2565) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก กำแพงเพชร และสุโขทัย โดยมีลูกเห็บตกบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะแรก
.
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
.
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 20/01/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขอประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อีกครั้งหนึ่ง
สำนักงาน กกต.จ.แม่ฮ่องสอน กำหนดออกรับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อบต.แม่สวด จึงขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้ผู้สมัครฯ ไปยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมีแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกเอกสารแนบท้ายนี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 19/01/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ จุดชมวิวบ้านห้วยกองมูล หมู่ที่ 4 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 17/12/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 14/12/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านทีฮือลือ หมู่ที่ 11 ที่ได้ร่วมบริจาคขยะตาม"โครงการขยะกองบุญ"เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ตำบลสบเมย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 09/12/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

03/12/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

02/12/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

01/12/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

27/11/2021

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
"ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง"

27/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

25/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

22/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 17/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

17/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

17/11/2021

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย 📢📢

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Mae Hong Son
58110

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
Mae Hong Son, 58000

สวท.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
Mae Hong Son, 58000

สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 053-612508 , 053-612157

หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่ หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่
หมู่ 12 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

อิอิ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจั การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจั
105/6 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
Mae Hong Son, 58000

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 094-548-4568

Covid-19 แม่ฮ่องสอน Covid-19 แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยว?

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
Mae Hong Son, 58000

ร่วมพัฒนาการศึกษา

ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำ?

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
Mae Hong Son, 58000

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
Mae Hong Son, 58000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน