สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ

สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแ
124/2 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
สวท.แม่ฮ่องสอน
สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม
สสจ.มส.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหว
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจั
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวจั
105/6 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแ
98/1 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, Amphoe Muang Mae Hong Son
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
LLC Chankalay Maehongson
LLC Chankalay Maehongson
ถนน ขุนลุมประพาส
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
58000
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
101
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง
ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่อง
64 Pang Lo Nikhom Rd., Chong Kham, Amphoe Muang Mae Hong Son

ความคิดเห็น

สอบถามเรื่องการยื่นคำร้องศาลรับรองบุตร(กรณีมารดายินยอม) สามารถยื่นได้ทุกที่หรือไม่ครับ กรณีผู้ร้องมีภูมิลำเนาแม่ฮ่องสอน สามารถยื่นศาลเชียงใหม่ได้หรือไม่ครับ

โทร 053-611899
ต่อ 11: นิติกร 14: อัยการจังหวัด 12

เปิดเหมือนปกติ

17/05/2022

😃 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร (เนติบัณฑิต)
👉จำนวน 50 อัตรา
👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2565
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www3.ago.go.th/center/nct/

😃 สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นิติกร (เนติบัณฑิต)

👉จำนวน 50 อัตรา
👉สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พฤษภาคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www3.ago.go.th/center/nct/

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/04/2022

📣 สระเกล้าดำหัว ครอบครัวอัยการ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวธัญรัตน์ มณีรัตน์ อัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการธุรการและบุคลากรสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมงานประเพณีคารวะสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร เพื่อขอพรและสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ สำนักงานอัยการภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 26/04/2022

📣 วิทยากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวธัญรัตน์ มณีรัตน์ อัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อติดจามผลและประเมินผลในการใช้เครือข่ายยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูฯ และเสนอแนวทางการทำงานของเครือข่ายให้เหมาะสมกับสถาการณ์ของชุมชน ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

#สำนักงานอัยการเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Previous

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/04/2022

🔔 พิธีถวายสักการะ และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7)

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 25/04/2022

📣 เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดภูสมณาราม

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 07.00 น. นางสาวธัญรัตน์ มณีรัตน์ อัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ช่วยราชการสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวปรียาภรณ์ ร่มขาว นิติกรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนในการเสริมสร้างศิลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย ให้สังคมไทนเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 20/04/2022

📣 สระเกล้าดำหัวพนักงานอัยการ สอจ.มส/สคช.มส/สอย.มส

วันที่ 20 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรดน้ำดำหัวอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพนักงานอัยการของทั้งสามสำนักงาน ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ในทุกครั้งที่ถึงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง และสรงน้ำพระ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 20/04/2022

📣 สถานพินิจฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน รดน้ำดำหัวอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรดน้ำดำหัวและรับพรเนื่องในวันสงกรานต์

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 20/04/2022

📣ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประจำปี 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายณัฐวัฒน์ จำปาแขม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานพิธีวางพานพุ่ม และฟังกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เนื่องในวันจักรีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 20/04/2022

📣 คณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าพบท่านผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายณัฐวัฒน์ จําปาแขม อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ รักษาการในตําแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะฯ เข้าพบ นางวาสนา พูลโภคา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/12/2021

✨ 🔔 บุคคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/12/2021

✨ 🔔 ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 07/12/2021

✨ 🔔 ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายธุรการ และบุคคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับนายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๘ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการภาค ๕ และคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานของสำนักงานอัยการภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้การกับกำดูแลของสำนักงานอัยการภาค ๕ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

07/12/2021

✨ 🔔 ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายธุรการ และบุคคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ นายจิระประวัติ แบบประเสริฐ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๖ รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๕ และคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานของสำนักงานคดีแรงงานภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการและทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใต้การกับกำดูแลของสำนักงานคดีแรงงานภาค ๕ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/10/2021

🔔📍 สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน,สำนักงานอัยการคดีเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายธุรการและ บุคคลากร
ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับ
เด็กนักเรียน ที่พักอาศัย ณ มูลนิธิธัมมคีรี ตำบลปางหมู อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวัน “สถาปนาองค์กรอัยการ 128 ปี” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ✨

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 29/10/2021

✨ 🔔ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายธุรการ และบุคคลากร สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

01/10/2021

สารจากอัยการสูงสุด

12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
******************
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระบบลงนามถวายพระพร 23/07/2021

ระบบลงนามถวายพระพร

📌✨ สำนักงานอัยการคคีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

ระบบลงนามถวายพระพร 01/06/2021

ระบบลงนามถวายพระพร

📌✨ สำนักงานอัยการคคีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ว้นที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็ปไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์
ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post 07/05/2021

แม่ฮ่องสอน 0 ราย วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ♥

03/05/2021

📌✨ วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

#ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
#สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 22/04/2021

"มาตรการป้องกันโควิด-19 ในระดับองค์กรและระดับบุคคล"

22/04/2021

📌✨ คณะอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 22/03/2021

📌✨ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับ ท่านวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด และคณะ เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 23/12/2020

📌✨ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายพิชชา คงทน และนายณัฐพล มัตติทานนท์ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีทำบุญศาลและเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัวในคดีอาญา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 23/12/2020

📌✨ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายณัฐพล มัตติทานนท์ รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสถานพินิจฯ และร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุญยโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/12/2020

📌✨ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายนนทวัฒน์ เกลี้ยงเกลา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการอัยการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงายอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มาหาวัชรราชธิดา ณ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/12/2020

📌✨ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายนนทวัฒน์ เกลี้ยงเกลา อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางพานพุ่ม และร่วมพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศธ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 10/12/2020

📌 ✨ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ สำนักงานอัยการคคีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ที่วัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 21/10/2020

📌✨ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดจองคำ พระอารามหลวงและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

20/10/2020

📌✨ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 📌✨

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Photos from สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน's post 14/10/2020

📌✨ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายณัฐพล มัตติทานนท์ รองอัยการจังหวัด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


47/1 - 2 ถนนนาวาคชสาร ตำบลจองคำ
Mae Hong Son
58000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Mae Hong Son (แสดงผลทั้งหมด)
Covid-19 แม่ฮ่องสอน Covid-19 แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

แลกเปลี่ยนข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยว?

กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโค
ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2
Mae Hong Son, 58000

หน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จัง?

สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่อ
ถนน นาวาคชสาร
Mae Hong Son, 58000

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย
Mae Hong Son, 58110

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนต?

สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแ
อาคารชานกะเล ต.จองคำ
Mae Hong Son, 58000

ร่วมพัฒนาการศึกษา

สวท.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
119/2 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง
Mae Hong Son, 58000

สวท.แม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 053-612508 , 053-612157

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม
ถนนขุนลุมประพาส
Mae Hong Son, 58000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้าน
9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง
Mae Hong Son, 58000

สินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่่ยว

สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่อง
สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 094-548-4568

ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา ศิษย ์เก่าโรงเรียนบ้านป่าลา
Mae Hong Son, 58000

โรงเรียนบ้านป่าลาน ตำบลห้วยโป่ง อำ?

หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่ หมู่บ้านกลอโค๊ะ อ.สบเมย จ.แม่
หมู่ 12 ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58110

อิอิ