สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปางมะผ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปางมะผ

ความคิดเห็น

สิ่งที่อยากให้ พุทธบริษัท ทบทวน
+********************************+
...เราเคยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นคนไต ใน แม่ฮ่องสอน เช่น แม่ละนา แม่สุยะ ฯลฯ
...ผ่านไป ไม่นาน ต้องตกใจ เพราะหายไปหมด~~~~>>>ผมจึงผิดหวังมาก
....เพราะเหตุปัจจัยอะไร พอมองเห็นได้
ด้วยอยาตนะ(ผัสสะ)
########>>>>
ตอนนี้ ยุคนี้ มีพระผู้ใหญ่ ในจังหวัด มี
พระที่เป็นคนไต ขึ้นครอง...สมณศักด์ิ
รวมทั้งเจ้าอาวาส วัดต่างๆมาก

@@@ฝันว่า คงจะได้เป็นที่พึ่ง ของคนท้องถิ่น ....ในการนับถือและปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธเจ้า...และเลื่อมใสศรัทธา ควบคู่ไปกับวิถีชีวิต ของคนแม่ฮ่องสอน ที่....อยู่ใกล้สัจธรรมที่สุด
(คือใกล้ความจริงตามธรรมชาติ)

@@ อยากให้พุทธบริษัท ทบทวน ว่า
อะไรคือแก่น ของพุทธศาสนา @@
และพึงอย่า force and fool... คนในท้องถิ่น ให้เชื่อและศรัทธา ...ตามๆกัน
โดยอาศัยว่า ถ้าขึ้นชื่อว่าพระ เขาจะทำตาม เสมอไป...อยากให้เอาแก่นพระพุทธศาสนามา นำ สังคมครับ@@
.....ขอโอกาส ใช้หน้านี้มาโพสต์ เพื่อสื่อ
สารความในใจ....ถ้าผิดไปโปรดอภัยด้วย........สาธุ สาธุ.สาธุ. ครับ
พลเอกภณ. วนากมล ครับ.

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปางมะผ, jongkam, Mae Hong Son.

เปิดเหมือนปกติ

งานถวายข้าวมธุปายาท ปี 2555 26/08/2012

งานถวายข้าวมธุปายาท ปี 2555

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

Timeline photos 18/04/2012

Timeline photos

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Jongkam
Mae Hong Son
58000

Mae Hong Son มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สัตวศาสตร์ ๖๑ สัตวศาสตร์ ๖๑
เมือง
Mae Hong Son

จำหน่ายอาหารสัตว์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียน
63 อาคารหมอกใหม่ ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son, 58000

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ " ไอที+ดนตรี+หนังสือ+สื่อ+นันทนาการและความคิดสร้างสรรค์

Pangdoi Farm MHS Pangdoi Farm MHS
บ้านนาป่าแปก หมู่ 4 ตำบลหมอกจำแป่
Mae Hong Son, 58000

ผลิตภัณฑ์การเกษตรและพันธุ์ไม้ทุกชนิด จัดส่งทั่วประเทศ มีบริการเก็บเงินปลายทาง

Seh Theh Foundation Seh Theh Foundation
Mae Hong Son

Be the Light for your People

แม่สะเรียงนี้..ดีแต้ แม่สะเรียงนี้..ดีแต้
โรงเรียนแม่สะเรียง
Mae Hong Son, 58110

เป็นแกนนำนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของอำเภอแม่สะเรียง

Maehongson Campus Maehongson Campus
236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง. แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย
Mae Hong Son, 58000

คนดีสร้างชาติไทย ราชภัฏเชียงใหม่สร้างคนดี www.msc.cmru.ac.th