Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์การศึกษา
เพื่อฝันและอาชีพที่ดีให้เด็กแก่รุ่นใหม่
[English Below]

วันนี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย 🇹🇭 ร่วมกับ Embassy of Japan in Thailand/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 🇯🇵จัดงานเปิดตัวโครงการส่งเสริมการพื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 (COVID-19 Social & Economic Response and Recovery) ภายใต้การสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ในโอกาสนี้นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนาย ฟูมิฮิโกะ โกโตะ ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการประเทศญี่ปุ่น ประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชน 👨‍👩‍👧‍👦

ภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินจากผู้รับทุนทั้ง 12 โครงการ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากโควิด -19 ของประเทศไทย ได้แก่ โครงการจ้างงานผ่านการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับผู้พิการ การให้บริการการคุ้มครองทางสังคมกับกลุ่มพนักงานบริการ การแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนสำหรับคนไร้สัญชาติ และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่ผู้ประกอบการสังคมหน้าใหม่ เป็นต้น

📄 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3slyhMn

===

UNDP Thailand in collaboration with Japan - The Government of Japan launched the COVID-19 Social & Economic Response and Recovery program today in Bangkok. 🇯🇵🇹🇭

Renaud Meyer, Resident Representative of UNDP in Thailand delivered opening remarks the event and was joined by Fumihiko Goto, Counsellor and Deputy Permanent Representative to ESCAP. The event brought together the representatives from the Thai government, NGOs and civil society. Twelve grantees presented their activities implemented under this project to support Thailand’s COVID-19 recovery, which include an employment program through digital skills training for people with disability, community-led social protection services for s*x workers, innovative sustainable highland agriculture system practices for stateless people, and career counselling for young social entrepreneurs. 👨‍👩‍👧‍👦

📄 Read the Press Release: bit.ly/3slyhMn

.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สมาคม IMPECT Mekong Community Institute - สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สมาคมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สสพ.มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล Legal Status Network Foundation "lsnf" มูลนิธิชุมชนไท ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้ Thailand Environment Institute Foundation : TEI United Nations in Thailand UNDP in Asia and the Pacific

ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (ซี แอน์ด์ ซี รีสอร์ท) SAIYOK STEM CAMP - เกษตรอินทรีย์

ให้บริการด้านฝึกอยรม และดำเนินงานโครงการปตท.พัฒนาหมู่บ้านตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี-ราชบุรี

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 25/08/2023
Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 25/08/2023

ยินดีต้อนรับครับ

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 25/08/2023

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พาคณะผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน จำนวน 100 คน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัติการทำน้ำมันเหลือง ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค วันที่ 23 สิงหาคม 2566 #ศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี #ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง #สมุนไพร #เศรษฐกิจพอเพียง #เกษตรอินทรีย์ #เกษตรเทคโนโลยี #ศึกษาดูงา .saiyokcamp.com

TikTok · วิมล โพธิ์มี 16/08/2023

พบกับเราได้ #ค่ายวิทยาศาสตร์ #สะเต็ม

TikTok · วิมล โพธิ์มี ถูกใจ 42 ครั้ง 5 ความคิดเห็น "พบกับเราได้ที่นี่ ไทรโยคแคมป์"

Photos from สวนไผ่ไทรโยค's post 09/08/2023

สวนไผ่ไทรโยค ก็คืออีกช่องทางติดต่อของเราเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ และพันธุ์ไม้ต่างๆ

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 14/07/2023

ขอขอบคุณเทศบาลเมืองนครปฐม นำคณะผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชน คุณครู และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการครอบครัวสัมพันธ์ การเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค #ศูนย์พัฒนาชนทผสมผสานไทรโยค #ค่ายวิทยาศาสตร์ #ค่ายครอบครัว #ไทรโยคแคมป์ #ค่ายสะเต็ม

TikTok · วิมล โพธิ์มี 07/07/2023

TikTok · วิมล โพธิ์มี ดูวิดีโอของ วิมล โพธิ์มี

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 28/06/2023

จัดกิจกรรม อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี
#สนุกบวกความรู้พัฒนาศักยภาพ

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 15/06/2023

ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค #ศึกษาดูงาน #ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ #เกษตรนวัตกรรม #เกษตรผสมผสาน #ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง #เศรษฐกิจพอเพียง #เกษตรนวัตกรรม

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 09/06/2023

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง จังหวัดชลบุรี และทีมงาน เยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 27/05/2023

ขอขอบคุณท่านนายอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และทีมงาน เยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค #เศรษฐกิจพอเพียง #เกษตรอินทรีย์ #ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ #ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง #เกษตรนวัตกรรม #นวัตกรรมเกษตร

27/05/2023

ขอบคุณทางนายอำเภอหนองโดน ปลัด หัวหน้า ต่างๆ จังหวัดสระบุรี ที่มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์

17/05/2023

Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (ซี แอน์ด์ ซี รีสอร์ท) SAIYOK STEM CAMP - เกษตรอินทรีย์

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 15/04/2023

ไลเคน เครื่องมือบ่งชี้คุณภาพอากาศ
#สิ่งมีชีวิตที่สุดยอด🍀🍀🏋️🏋️


.saiyokcamp.com

05/04/2023

ค่ายเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับน้อง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิศวะกรรม และด้านศิลปะ เพื่อให้น้องได้พัฒนาสู่การเรียนรู้ที่ดี # Saiyokcamp.com # Stemcamp # ค่ายสะเต็ม # ค่ายวิทย์ # ค่ายสิ่งแวดล้อม # ค่ายเกษตรและนวัตกรรม # ค่ายเกษตรอินทรีย์ # ค่ายจิตอาสา # ค่ายทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรฒ😀

Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค (ซี แอน์ด์ ซี รีสอร์ท) SAIYOK STEM CAMP - เกษตรอินทรีย์

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 04/04/2023

ค่ายสะเต็ม เรียนรู้ทักษะ ได้ประสบการณ์ #ค่ายสะเต็ม กาญจนบุรี #ค่ายวิทย์ #ค่ายความรู้

Moglesutiwat Khanton บน TikTok 23/03/2023

https://vt.tiktok.com/ZS8qs658E/

Moglesutiwat Khanton บน TikTok #ค่ายSTEMไทรโยคแคมป์ .saiyokcamp.com #ผู้ชายบ้านบ้าน

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 23/03/2023

ต้อนรับน้องๆเรียนรู้ ค่ายSTEM ฐานสีสันบนผืนผ้า และฐานสร้างสีได้ภาพ บูรณาการเรียนการสอน สร้างแรงบันดาลใจจากธรรมชาติฯ
.saiyokcamp.com
#ค่ายSTEMไทรโยคแคมป์

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 17/03/2023

Saiyokcamp.com ขอขอบคุณ โรงเรียนท่าเรือ (นิตยานุกูล) # Saiyokcamp.com # ค่ายวิทย์ #ค่ายสะเต็มศึกษา

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 06/03/2023

ขอบคุณ อาจารย์และน้อง โรงเรียนบางมดวิทยา #ค่ายสะเต็ม กดลิงค์ดูรูปภาพได้ที่ .com

โรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) วันที่ 15-17 ก.พ.2566 02/03/2023
Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 01/03/2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดบุรีรัมย์
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.saiyokcamp.com #เกษตรอินทีย์ #เศรษฐกิจพอเพียง #เทคโนโลยีและนวัตกรรม #สมาร์ทฟาร์ม #ศึกษาดูงาน

โรงเรียน อบจ.สุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) วันที่ 15-17 ก.พ.2566 27/02/2023

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) # สามารถดาว์โหลดได้ที่ www.Saiyokcamp.com #ค่ายวิทยาศาสตร์

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 25/02/2023

ดูงานครับผม
#ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 25/02/2023

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์วิถีสร้างสุข วันที่ 23 ก.พ.2566 สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.saiyokcamp.com #เกษตรอินทีย์ #เศรษฐกิจพอเพียง #กลุ่มสตรี #เทคโนโลยีและนวัตกรรม #สมาร์ทฟาร์ม #ศึกษาดูงาน

Photos from Saiyok Stem Camp - เกษตรอินทรีย์ - ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค's post 23/02/2023

อบต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์วิถีสร้างสุข วันที่ 20 ก.พ.2566 #เกษตรอินทรีย์ #เศรษฐกิจพอเพียง #นวัตกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน #ดูงานเกษตร

22/02/2023

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)

21/02/2023

Highlight STEM Camp โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)

#ไทรโยคเสต็มแคมป์ #ค่ายไทรโยค #ค่ายstem

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ใน Lum Sum?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อบรมให้ความรู้การทำเกษตรแบบพื้นที่จำกัด
ศูนย์เรียนรู้

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


269/1 หมู่ 7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
Lum Sum
71150