โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม, Lom Sak Videos

Videos by โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม in Lom Sak. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม www.muangklang.ac.th

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเข้าชมไลฟ์สด การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้ทางการศึกษาและชุมชน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Other โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม videos

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเข้าชมไลฟ์สด การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้ทางการศึกษาและชุมชน วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการศึกษาและชุมชน โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมบุญในครั้งนี้ โรงเรียนจึงไลฟ๋สดเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19

2

กีฬาภายใน 2562

กษิณาลัย ภาคค่ำ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งานจับรางวันจาก ธกส. และ Cover dance To be number one MKW

แห่เทียนรอบศาลาการเปรียญ

รำเนื่องในกิจกกรมแห่เทียนพรรษา

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 8/03/2562 : อีกหนึ่งความภาคภูมิใจภายใต้รั้ว น้ำเงิน - ขาว ชาวชงโค ความภาคภูมิใจของคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรือจ้างที่ส่งลูกศิษย์อันเป็นที่รักถึงฝากฝั่ง อย่างภาคภูมิ ขอให้ลูกศิษย์น้ำเงิน - ขาว จงรักษาความภาคเพียร อุตสาหะ และก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปทุกคน ..……………..……………..……………..…………… เว็ปไซต์โรงเรียน : www.muangklang.ac.th Page : @chongkho.mkw

พิธีบายศรีสู่ขวัญลูกๆ ม.3- ม.6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ช่อง 9 อสมท. ร่วมรับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ติดตามและถ่ายทำ โครงการ ธ.ก.ส. ปลูกความรู้ให้หนูอิ่มท้อง (โครงการตามพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีสักการะะพ่อปู่เมืองกลางเมืองไกล วันสถาปนาโรงเรียน 40ปี

พบกันยามตะวันตกดิน ปี3

ปัจฉิมนิเทศ 2/2560

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณบดินเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมชนพรรษาครบรอบ 65 พรรษา รัชกาลที่ 10

คิดถึงพี่ไหม เลี้ยงส่งครูเอกชัย

Admin : กิจกรรม นักเรียนชั้น ม.5 ร่วมร้องเพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม และบูมให้น้อง ม.3 และ พี่ ม.6 ก่อนเข้าพิธี บายศรีสู่ขวัญและมอบประกาศนียบัตร ในหอประชุมต่อไป