โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเก
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเก
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร
ม. 12 ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
กศน.ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
กศน.ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
ถนนพิทักษ์
NT หล่มสัก
NT หล่มสัก
หล่มสัก
LAB Plant Tissue Culture PCRU
LAB Plant Tissue Culture PCRU
Phetchabun
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิท
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, Phetchabun
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเ
ม. 5 ต. สะดียง, เพชรบูรณ์
Phetchabun
Phetchabun
Phetchabun
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาล
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์, Phetchabun
Phetchabundsd
Phetchabundsd
หมู่ 5 ต. สะเดียง, Amphoe Muang Phetchabun
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
ถนน สามัคคีชัย, Phetchabun
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพช
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพช
สนง. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชบูรณ์ เลขที่ 4 ถนนสนามชัย ตำบลในเมือง อำเ, Phetchabun
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ
ถนนนิกรบำรุง, Phetchabun
RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองเ
RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองเ
สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ 156 ถ. เพชรเจริญ ต. ในเมือง อ. เมือง, Phetchabun
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมื
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมื
ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, Phetchabun

ความคิดเห็น

ขอฝากประชาสัมพันธ์เพจค่ะ #สาขาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำpsru
เป็นหนึ่งตัวเลือกให้น้องๆได้ศึกษาต่อค่ะ
น้องๆสนใจ: ติดต่อแอดมินเพจได้เลยนะคะ
#สาขาสัตวศาสตร์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำpsru
#คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🐃🐃🦞🦞🦞🦀🦀🦀🦐🦐🦐🦐🐠🐠🐠🐂🐂🐂🦃🦃🦃
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ 6 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 มารับวุฒิการศึกษา /อนุสรณ์รุ่น ได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป แจ้งข่าวมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน
ขออนุญาตค่ะ จากบริษัท IQ-BAG ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเป๋านักเรียน และกระเป๋าทุกชนิดมากว่า 30 ปี ขอแจ้งให้ผู้มีอุปการคุณ ว่าทางบริษัทของเรามีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เป็น 094-9805252,0633611188(สองเบอร์แอดไลน์) 02-4626309,02-8166391 หากท่านต้องการจะสั่งซื้อกระเป๋าโปรดติดต่อมายังเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างต้น
https://www.facebook.com/Iq-Bag-680504708810039/

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม www.muangklang.ac.th

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 27/01/2023

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางสายฝน ถวิลไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ในนามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มอบแว่นตาทุนการศึกษาฟรี (สำหรับนักเรียน) ตามโปรแกรมการตรวจวัดสายตาเฉพาะนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติและต้องการดูแลสายตา ตรวจวัดสายตาเบื้องต้นและตรวจละเอียดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากบริษัท นิวเวฟเฮลท์แคร์โมเดิล จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้กับเด็กหญิงพัชรรินทร์ โคตรประทุม นักเรียนชั้น ม.1/1 เด็กหญิงชญาดา วิชาวรณ์ นักเรียนชั้น ม.2/2 และนายภูมิภัทร ขจรไพร นักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 27/01/2023

Ep.2 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.20 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในโอกาสที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเป็น แบบอย่างที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.20 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในโอกาสที่มีผลงานดีเด่น ในด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู บุคลากรทางการ ศึกษา นักเรียน เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง และเป็น แบบอย่างที่ดี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 27/01/2023

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง หัวหน้างานรับนักเรียน นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยสวิง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจการเข้า ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการกระตุ้นและสร้างความกระตือ รือร้นให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแนะแนวในปีการศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล...#เมืองกลาง..เมืองนี้..ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการแนะแนวตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 - 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจนางสาวชยาภัสร์ ถองทอง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดนตรีในสวน และนักเรียน ในกิจกรรม "ดนตรีในสวน... เพื่อความสุขและความหวัง" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ด.ต.ไชยณรงค์ พาทอง
ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.บ้านกลาง นายขวัญชัย ทับทิมงาม
บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติมาเล่นดนตรีสดในแคมเปญ "เล่นให้น้องดู" และแคมเปญ "เปิดเวทีให้น้อง" ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องกะถิน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ฝึกซ้อมโดยนายคมศักดิ์ สาคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อฝึกวินัยและสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณชน พัฒนาตนได้เหมาะสม ให้นักเรียนได้ชื่นชมความสามารถและยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางด้านดนตรีขึ้นในโรงเรียน ณ ลานออมบุญ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม #เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ และโรงเรียนบ้านซำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการกระตุ้นและสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแนะแนวในปีการศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล...#เมืองกลาง..เมืองนี้..ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 26/01/2023

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในโครงการ “FASHION ผ้าไทย FASHION โลก” อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ แคมเปญเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ใส่ผ้าไทยสีสดใส หลากสีสัน ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 25/01/2023

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง หัวหน้างานรับนักเรียน นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนบ้านร่องกะถิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการกระตุ้นและสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแนะแนวในปีการศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล...#เมืองกลาง..เมืองนี้..ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 24/01/2023

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นางพรทิพย์ พรมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางภัทราพร พานทองคำ หัวหน้างานแนะแนว นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง หัวหน้างานรับนักเรียน นางสาวณัฐทิชา อนนตชัย หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่นางาม แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นการกระตุ้นและสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแนะแนวในปีการศึกษาต่อไป ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล...#เมืองกลาง..เมืองนี้..ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 23/01/2023

วันที่ 21-22 มกราคม พ.ศ.2566 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง ผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ นำคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 98 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชลบุรี อาทิ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เรือหลวงจักรีนฤเบศร หาดนางรำ หาดเตยงาม Art in paradise หรือพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ และได้รับความอนุเคราะห์เรือนพักนอนจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ได้มีโอกาส รู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเกิดความตระหนักในตนเอง เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่พบเห็นจากการเดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษาแบบบูรณาการ ...#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 23/01/2023

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีต้อนรับคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งเจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต 2 เจ้าอธิการเลิศพันธุ์ จารุธมฺโม นธ.เอก ป.บส. และแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต 2 ในการนี้ นายชัชวาลย์ เบญจศิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงมุทิตาจิต ณ วัดชัยทอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 - 13.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจคุณครูชยาภัสร์ ถองทอง ผู้รับผิดชอบโครงการทัศนศึกษาแบบบูรณาการ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรม "ดนตรีในสวน" ณ ลานออมบุญ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อฝึกวินัยและสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักเรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกต่อสาธารณชน พัฒนาตนได้เหมาะสม ให้นักเรียนได้ชื่นชมความสามารถและยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมทางด้านดนตรีขึ้นในโรงเรียน ซึ่งบูรณาการกับโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม พ.ศ.2566........#เมืองกลาง...เมืองนี้...ก็มีดี#

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 16/01/2023

โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครู ประจำปีพุทธศ้กราช 2566 ดังนี้ 1. นางภัทราพร พานทองคำ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "ครูดีศรีหล่มสัก" 2. นางสาวชยาภัสร์ ถองทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "ครูดีศรีมัธยม" 3. นางพรทิพย์ พรมทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล "ครูดีศรีมัธยม”

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 16/01/2023

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ร่วมกับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมได้นำการแสดงการเต้น cover dance ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ไปแข่งขันต่อที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ณ จังหวัดน่าน ขึ้นแสดงบนเวทีกลาง นอกจากนี้ยังมี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการละเล่น ซุ้มเกมส์ต่างๆ ให้เด็กๆ ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 06/01/2023

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.09 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ณ หอประชุมผกากรอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 03/01/2023

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน "43 ปี เยือนถิ่นชงโคบาน ย้อนวันวานคืนสู่เหย้า" ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยนางพิษณุ สิมมา ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า เครือข่ายศิษย์เก่าทุกรุ่น เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภายในงานมีกิจกรรมช้อนดอกชงโค มีการแสดงของนักเรียนวงชงโค Wind Ensemble ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ที่จังหวัดน่าน ในการนี้นายสมศักดิ์ บุญแจ้ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม.

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 03/01/2023

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 10.19 น. นายสมศักดิ์ บุญแจ้ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ พานทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นางพิษณุ สิมมา ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เครือข่ายศิษย์เก่าทุกรุ่น เครือข่ายผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนามกีฬาในร่ม และเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชน ในการนี้มีผู้มีจิตศรัทธา มาตั้งโรงทานนำอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการผู้ที่มาร่วมทำบุญภายในงานตลอดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

31/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง
และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ำใจ และการทำงานเป็นทีม ณ อาคารผกากรอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

31/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 กระทรวงกลาโหม โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม ส่งมอบงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร และงานอาคารบริการน้ำดื่ม ระเบบ RO/Softener ณ เส้นทางสัญจรเส้นวัดโรจนประภา ตำบลบ้านกลาง อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

31/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ ปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงในเร็ววัน ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

31/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น.
นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รับมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง จากนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ณ จุดบริการน้ำดื่ม โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

31/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานบวงสรวงศาลพ่อปู่เมืองกลาง พ่อปู่เมืองไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตำบลบ้านกลางตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในภาคกลางวันมีพิธีการเปลี่ยนเครื่องทรง การถวายเครื่องสักการะบูชา พิธีบวงสรวงพ่อปู่เมืองกลาง พ่อปู่เมืองไกล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมและโรงเรียนต่างๆ การแสดงหมอลำกลอน การแข่งขันกีฬาเยาวชน ในภาคกลางคืนมีรำวงย้อนยุคให้พี่น้องชาวตำบลบ้านกลางได้ร่วมสนุกสนาน

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 30/12/2022

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม พร้อมด้วยนางจิรสุดา อยู่สุข ภริยา เดินทางไปมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการตำบลบ้านกลางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 29/12/2022

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมืองและพิธีเปิดงานเทศกาล "เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง" ประจำปี 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

29/12/2022

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนสู่สากล โดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีโลกเสมือน (Metaverse) ณ มูลนิธิจักรวาลนฤมิตรเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพมหานคร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) กรุงเทพมหานคร และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 28/12/2022

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนสู่สากล โดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเทคโนโลยีโลกเสมือน (Metaverse) ณ มูลนิธิจักรวาลนฤมิตรเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ กรุงเทพมหานคร สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) กรุงเทพมหานคร และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง
และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี มีน้ำใจ และการทำงานเป็นทีม ณ อาคารผกากรอง โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2566 กระทรวงกลาโหม โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม ส่งมอบงานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร และงานอาคารบริการน้ำดื่ม ระเบบ RO/Softener ณ เส้นทางสัญจรเส้นวัดโรจนประภา ตำบลบ้านกลาง อ.หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 22/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมสวดมนต์ ปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงในเร็ววัน ณ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 21/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 12.00 น.
นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ
รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รับมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง จากนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ณ จุดบริการน้ำดื่ม โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 21/12/2022

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข
ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานบวงสรวงศาลพ่อปู่เมืองกลาง พ่อปู่เมืองไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตำบลบ้านกลางตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในภาคกลางวันมีพิธีการเปลี่ยนเครื่องทรง การถวายเครื่องสักการะบูชา พิธีบวงสรวงพ่อปู่เมืองกลาง พ่อปู่เมืองไกล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมและโรงเรียนต่างๆ การแสดงหมอลำกลอน การแข่งขันกีฬาเยาวชน ในภาคกลางคืนมีรำวงย้อนยุคให้พี่น้องชาวตำบลบ้านกลางได้ร่วมสนุกสนาน

20/12/2022

สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100% วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดกิจกรรมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ตามข้อ สั่งการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยเน้นมาตรการเชิงรุก ในการจัดการและแก้ไขปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ เร่งรัด มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร จนกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

20/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจงข้อราชการและนโยบายต่างๆ ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้รับทราบและถือปฏิบัติ.

20/12/2022

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นำโดยนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 136 คน เข้าค่ายโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้จากธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รู้จักวางแผนและสรุปผลในสิ่งที่ตนเองได้พบเห็น ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร นำโดยนายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียน และได้รับการสนับสนุนยานพาหนะรถยนต์บรรทุก FTS จำนวน 4 คัน เพื่อรับส่งนักเรียนจากกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จนโครงการเข้าค่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Photos from โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม's post 19/12/2022

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม นำโดยนายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการ นางวิไลพร ยิ้มเยาะ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 136 คน เข้าค่ายโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้จากธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกตหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล รู้จักวางแผนและสรุปผลในสิ่งที่ตนเองได้พบเห็น ณ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากร นำโดยนายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เพื่อมาให้ความรู้กับนักเรียน และได้รับการสนับสนุนยานพาหนะรถยนต์บรรทุก FTS จำนวน 4 คัน เพื่อรับส่งนักเรียนจากกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จนโครงการเข้าค่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเข้าชมไลฟ์สด การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้ทางการศึกษาและชุมช...
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการศึกษาและชุมชน โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม เพื่ออ...
2
กีฬาภายใน 2562
กษิณาลัย ภาคค่ำ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


205 ม. 10 ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก เพช
Lom Sak
67110

Lom Sak บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
NT หล่มสัก NT หล่มสัก
หล่มสัก
Lom Sak, 67110

สำนักงานบริการลูกค้า หล่มสัก (ตั้งอ?

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร
156 ม. 12 ต. บุ่งน้ำเต้า อ. หล่มสัก
Lom Sak, 67110

ทหารเสือพระเจ้าตาก

บ้านหวาย หล่มสัก บ้านหวาย หล่มสัก
บ้านหวาย หล่มสัก
Lom Sak, 67110

บ้านหวายเมืองแห่งประวัติศาสตร์

ต๋อง ๙ บริการ ต๋อง ๙ บริการ
147 ม. ต. บ้านโสก
Lom Sak, 67110

บริการด้วยใจ ใส่ใจลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา ราคากันเอง

เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
99/9 หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอห
Lom Sak, 67110

เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 99/9 หมู่ 11 ตำบลตาล

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์
25 ถนนสุริยะวงษา ตำบลหล่มสัก
Lom Sak, 67110

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ พิพิธภัณฑ์แห่งรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทหล่ม