เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

ความคิดเห็น

25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 - 7 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
25 มกราคม 2565 เวลา 09.40 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ดูงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งดำเนินการตัดต้นไม้และกำจัดวัชพืชที่ปกคลุมทางและบดบังทัศนวิสัยบริเวณสะพานปากทางเข้าซอย 32 ไร่ หมู่ 10 ริมถนนสายหล่มสัก-บ้านติ้ว
20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้งานป้องกันฯ ออกดำเนินการล้างถนน หมู่ 4 บ้านท่ากกแก และ งานสาธารณสุข ออกดำเนินการสำรวจลงทะเบียนสุนัขและแมว ช่วงเช้า หมู่ 8 บ้านท่ากกแก และช่วงบ่าย หมู่ 7 บ้านท่าโก ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
19 มกราคม 2565 เวลา 15.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ออกระงับเหตุไฟไหม้บริเวณป่าหญ้าข้างบ้านพักอาศัยของนางฟุ้ง ท่อนแก้ว เลขที่ 80 หมู่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว จากเหตุการณ์นี้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใด
19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และพบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อเป็นข้อมูลจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มกราคม 2565 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ออกดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ซึ่งออกดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 รายละเอียดตามตารางที่แจ้ง
17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ พร้อมด้วย นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิก อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก ลงพื้นที่สำรวจถนนเชื่อมต่อระหว่างสามตำบล ได้แก่ ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลสักหลง และตำบลบ้านโสก เพื่อทำถนนบดอัดและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานทั้งสามตำบล ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ทวีชัย พรสุพรรณวงศ์
17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิก อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก เข้าพบ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบกระเช้าอวยพรและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เพื่อความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการล้างถนน หมู่ 9 และ หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว เพื่อกำจัดเศษหินดินทรายและฝุ่นละออกที่เกิดจากการสัญจรไปมาเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้กองช่างร่วมกับสำนักออกแบบสำนักทางหลวงชนบทที่ 9 อุตรดิตถ์ สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าโก หมู่ที่ 7 ซอย 1 (แห่งใหม่) ซึ่งจากเดิมทีมสำรวจพบปัญหาด้านความปลอดภัยและเรื่องทีดินของประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง จึงสำรวจเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการขนส่งและการจราจรของทั้งสองพื้นที่
13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ดูการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 - 7 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประสานงานของ นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก ซึ่งมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สุริยล สีหไตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบจ.เพชรบูรณ์ ควบคุมงาน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ช่วงฤดูฝน
ทวีชัย พรสุพรรณวงศ์
12 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ และคณะฯ พร้อมด้วยนายเทวฤทธิ์ วรปัสสุ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่เพื่อสำรวจออกแบบการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก ระหว่าง หมู่ 7 บ้านท่าโก ตำบลตาลเดี่ยว เชื่อมต่อกับ บ้านท่ามะกล้วย หมู่ 3 ตำบลวัดป่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการขนส่งและการจราจรของทั้งสองพื้นที่

เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 99/9 หมู่ 11 ตำบลตาล

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 29/09/2022

#ประมวลภาพบรรยากาศโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
29 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะฯ นำวัตถุดิบในการประกอบอาหารมามอบให้กับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว และพร้อมกันนี้ นายสมเกียรติ คำโสม นายกสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้จัดซื้อวัตถุดิบในการทำข้าวกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวต่อไป

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 28/09/2022

#ประมวลภาพบรรยากาศโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
28 กันยายน 2565

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 28/09/2022

28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สุรวิชย์ ชัยสิทธิ์ ผกก.สภ.หล่มสัก พร้อมกำลังพล และภาคประชาชน นำวัตถุดิบในการประกอบอาหารมามอบให้กับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เพื่อจัดทำข้าวกล่องนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวต่อไป
ทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 28/09/2022

28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เช้านี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว
นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ประสานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาค1 , กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต9 พิษณุโลก นำรถประกอบประกอบอาหาร สุขาเคลื่อนที่ และรถผลิตน้ำดื่มพร้อมกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลตาลเดี่ยว รวมทั้งภาคประชาชนที่่มีจิตอาสาคอยให้บริการพี่น้องที่สัญจรผ่านเส้นทางที่ประสบอุทภัย จากการที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว ซึ่งในปีนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดย ณ เวลานี้ ระดับน้ำยังคงทรงตัวติดต่อกันเป็นวันที่สามและคาดว่าจะมีปริมาณน้ำทางตอนเหนือไหลมาสมทบในอีก 1-2 วันนี้

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 25/09/2022

25 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่อำเภอหล่มสัก ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์หล่มศักด เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประชาชน โดยมีนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยวพร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมให้ต้อนรับและได้ส่งโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 15/09/2022

15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว โดย นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว เพื่อให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุก่อนส่งตัวไปรักษาต่อ โดยมี นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก และนายชัยวัฒน์ แสงทอง ครู กศน.ตำบลตาลเดี่ยว ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษเข้าร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ดังกล่าว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 07/09/2022

7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายเทศมนตรีฯ ร่วมพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มทีี่4 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบจัดการ กำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 05/09/2022

5 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ชุมชน หมู่ 7และหมู่ 8 นำโดยผู้นำชุมชนและพี่น้องทั้งสองหมู่บ้าน ร่วมกับเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและเศษสวะในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่หมู่ 7 ถึง หมู่ 4 ในชุมชนให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 02/09/2022

1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว โดย นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ได้รับคำร้องของประชาชนในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านปากห้วยขอนแก่นให้ช่วยดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนน จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสักเพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 02/09/2022

1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสุกรี สนธิญาติ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของนาข้าวในพื้นที่ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 01/09/2022

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 31/08/2022

31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและประชาคมระดับตำบล โดย นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 31/08/2022

31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว จัดโครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร ประจำปี 2565 ให้กับน้องโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายพีรยุทธ น้อยกรม ผอ.รร.อนุบาลหล่มสัก กล่าวเปิดรายงานต่อนายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ประธานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก สภ.หล่มสัก ได้แก่ ร.ต.ท.วรชัย ล้อสินคำ , ร.ต.ต.สมุทร หอมหวล , ร.ต.ท.สันติพงษ์ แก้วกรม , ด.ต.เทอดพนธ์ ดีพา เป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานตามสัญลักษณ์และป้ายจราจรต่าง ๆ

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 30/08/2022

30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสมเกียรติ คำโสม นายกสมาคมฯ จัดโครงการรวมน้ำใจมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการที่ประสบอุทกภัยในตำบลตาลเดี่ยว เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือให้กับสมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมมอบถุงยังชีพดังกล่าวให้แก่ผู้พิการ ณ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 29/08/2022

29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิศ สียา ประธานสภาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนให้เกิดประโยชน์ของประชาชนตำบลตาลเดี่ยว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 26/08/2022

26 สิงหาคม 2565 นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้กองช่างออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 26/08/2022

26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อหารือในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24/08/2022

#ขอให้ทีมงานทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ จากใจชาวตำบลตาลเดี่ยว...
หลังจากที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
มูลนิธิเพชรเกษม โดยคุณสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี (ลุงอู๊ด)
ประธานมูลนิธิเพชรเกษมร่วมกับเพจอีจัน
ได้มาเปิดโรงครัวพร้อมทีมงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 สำหรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพชรเกษม และในวันนี้ได้เสร็จสิ้นภารกิจจึงได้เดินทางกลับ ปิดโรงครัว "ลุงอู๊ดอีจัน" งานเลี้ยงต้องเลิกรา....
เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาทุกท่าน แทนพี่น้องชาวตำบลตาลเดี่ยวเป็นอย่างสูง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ , อำเภอหล่มสัก , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 , ปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ , หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหล่มสัก , สิงห์อาสา , กู้ภัยกกไทรหล่มสัก , มูลนิธิเพชรเกษม , มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง , มูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานหล่มสัก , มูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสัก , DD ambulance ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
#ลุงอู๊ดอีจัน

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 23/08/2022

23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานสำนักเครื่องจักรกล​ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่5​ พิษณุโลก​ และโครงการชลประทานเพชรบูรณ์​ กรมชลประทาน​ เพื่อนำเครื่องผลักดันน้ำ ชุดที่ 2 มาติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณสะพานบ้านท่ากกโพ เร่งการระบายน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ยังมีปริมาณสูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่จากเหตุอุทกภัย โดยนายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสุกรี สนธิญาติ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก เพื่อให้การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย
ทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

22/08/2022

Live โรงครัวลุงอู๊ด x อีจัน เปิดเตาแล้วจ้าาาาา ซับหิวพี่น้องชาวเพชรบูรณ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 22/08/2022

22 สิงหาคม 2565
ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
แก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลตาลเดี่ยวจากหลายภาคส่วน

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 22/08/2022

ประมวลภาพอุทกภัย 22 สิงหาคม 2565
ภายหลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นอย่างมาก และได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวอีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วนรวมทั้งการกลับมาอีกครั้งของโรงครัวของมูลนิธิเพชรเกษม (ลุงอู๊ดอีจัน)

21/08/2022

Live ลุงอู๊ดอีจัน พร้อมทีมโรงครัวมูลนิธิเพชรเกษม ถึงที่หมาย อ.หล่มสัก ช่วยน้ำท่วม

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 19/08/2022

19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะฯ และ นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก ลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานคลองปากห้วยขอนแก่น หมู่ 7 เนื่องจากมีวัชพืช เศษสวะ สิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยมีผู้นำท้องที่ จิตอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันนำวัชพืช เศษสวะ สิ่งกีดขวางต่างๆที่ปิดกั้นทางเดินน้ำ เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้ดีขึ้น

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 18/08/2022

18 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะฯ และกองช่าง ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท ออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสองตำบลระหว่าง ตำบลตาลเดี่ยว หมู่7 และตำบลวัดป่า หมู่3 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปยิ่งขึ้น

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 18/08/2022

18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ และนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิก อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก ลงพื้นที่หมู่ 10 ต.ตาลเดี่ยว เพื่อดูการขุดลอกคลองไส้ไก่เนื่องจากมีวัชพืชและดินเลนขวางทางไหลของน้ำเป็นระยะทางยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำทำเกษตรกรรมกันอย่างทั่วถึง

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 18/08/2022

18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ และคณะ พร้อมด้วยนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก ขอเชิญชาวตำบลตาลเดี่ยวที่สนใจนำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมันฟรี ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการทำหมั่น ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันประชากรสุนัขและแมวที่เป็นพาหะการเกิดโรค พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายจากสัตว์สู่คน ณ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 17/08/2022

17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านหนองไขว่ ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from อีจัน's post 12/08/2022

ชาวตำบลตาลเดี่ยวต้องขอขอบคุณ มูลนิธิเพชรเกษม และ #ลุงอู๊ดอีจัน และทีมงาน มากๆครับ

Photos from อีจัน's post 12/08/2022

Photos from อีจัน's post

12/08/2022

โรงครัวลุงอู๊ดอีจัน วันสุดท้าย #น้ำท่วมเพชรบูรณ์

Photos from อีจัน's post 11/08/2022

Photos from อีจัน's post

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 11/08/2022

11 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประสานสำนักเครื่องจักรกล​ร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลที่5​ พิษณุโลก​ และโครงการชลประทานเพชรบูรณ์​ กรมชลประทาน​ เพื่อนำเครื่องผลักดันน้ำมาติดตั้งบริเวณสะพานสี่แยกบ้านศรีสะอาด เร่งการระบายน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ยังมีปริมาณสูง เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอันเนื่องมาจากพายุ "มู่หลาน" ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว และนายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก คอยสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำดังกล่าว

11/08/2022
Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 11/08/2022

11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยได้บรรเทาลง นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมมนตรีฯ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 และจิตอาสาฯ ออกดำเนินการล้างทำความสะอาดเส้นทางจราจร และสถานที่สำคัญๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนในเบื้องต้น

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 10/08/2022

ประมวลภาพการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย
10 สิงหาคม 2565
นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวจากเหตุฝนตกหนักสะสมเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทำให้พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก และไหลบ่าลงแม่น้ำป่าสักทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,2,3,4,9,10 และหมู่ 11 จำนวน 1,223 ครัวเรือน
ในการนี้ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาทุกท่าน แทนพี่น้องชาวตำบลตาลเดี่ยวเป็นอย่างสูง อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ , อำเภอหล่มสัก , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 , ปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ , หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหล่มสัก , สิงห์อาสา , กู้ภัยกกไทรหล่มสัก , มูลนิธิเพชรเกษม , มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง , มูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาธรรมสถานหล่มสัก , มูลนิธิร่วมกตัญญูหล่มสัก , DD ambulance

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 09/08/2022

#อุทกภัย 9 สิงหาคม 2565
เมื่อเวลา 20.00 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับประชาชนชาวตำบลตาลเดี่ยวที่ประสบอุทกภัย โดยมี นายสุบิญ บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอหล่มสัก ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในเบื้องต้น
ในวันเดียวกัน เวลา 17.00 น. ห้างบิ๊กซี สาขาหล่มสัก ได้นำน้ำดื่มมาช่วยผู้ประสบภัย และเวลา 01.00 น. มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ (#เพจอีจัน #ลุงอู๊ดอีจัน) ได้มาถึง สนง.เทศบาลฯ เพื่อจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวต่อไป

09/08/2022

ประมวลภาพอุทกภัย 9 สิงหาคม 2565

#ประมวลภาพอุทกภัยตำบลตาลเดี่ยว #1
ขอบคุณภาพมุมสูงจากมดงานมีเดีย ไว้ ณ ทีนี้

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 09/08/2022

9 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ประชุมด่วนร่วมกับนายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ม.พัน 28 สมาคมกกไทรฯ มูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาฯ อาสาสมัคร สิงห์อาสา และจิตอาสาอำเภอหล่มสัก เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะพ้นวิกฤตในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 09/08/2022

ประมวลภาพอุทกภัยตำบลตาลเดี่ยว #1
9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว พร้อมทั้งหารือร่วมกับนายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ ผู้แทนจาก ม.พัน28 , นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก และสมาคมกกไทรฯ หล่มสัก ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป
ทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

09/08/2022
Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 07/08/2022

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายกองช่างเข้าดำเนินการขุดลอกคลองร่องโกและซ่อมแซมคันดินแม่น้ำป่าสักหมู่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูน้ำหลาก พร้อมทั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 05/08/2022

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่ออภิปรายและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนป้องกันน้ำแล้ง/น้ำท่วม จัดขึ้นโดยกองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ณ ห้องประชุมการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 05/08/2022

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าสู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจปัญหาสังคมในพื้นที่เป็นอย่างดี และเข้ามาเป็น อพม. เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจของ พม. คือ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เขตหล่มสัก พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พาลี ผอ.รพ.สต.ท่าช้าง และ นายยอด อินเทพ กำนันตำบลตาลเดี่ยว เข้าร่วมแสดงความยินดีและพบปะกับ อพม.ใหม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 03/08/2022

3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ออกดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังในบริเวณบ้านเรือนของประชาชนในหมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยวต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 28/07/2022

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายเสวก ศรลัมพ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมพิธีวางเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งมีนายชาครินทร์ อิ่นอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการ ภาครัฐและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก

Photos from เพจเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว's post 28/07/2022

28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะฯ นำรถนั่งคนพิการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ามอบให้แก่ นายจัด ลาทอง เลขที่ 58 หมู่7 ต.ตาลเดี่ยว ซึ่งเทศบาลฯ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์(พมจ.พช.) ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการรายดังกล่าว

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

#ขอให้ทีมงานทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ จากใจชาวตำบลตาลเดี่ยว...หลังจากที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวกลับเข้าส...
ประมวลภาพอุทกภัย 9 สิงหาคม 2565
#เก็บตกแห่เทียนจำนำพรรษา 12 กรกฎาคม 2565 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ณ วัดศรีสะอาด หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มส...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ออกเดินเท้าแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย "เต...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว ออกเดินเท้าแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย "เต...
26 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสุบิน บุญจันทร์ นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอ...
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบประชาชน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


99/9 หมู่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอห
Lom Sak
67110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lom Sak (แสดงผลทั้งหมด)
NT หล่มสัก NT หล่มสัก
หล่มสัก
Lom Sak, 67110

สำนักงานบริการลูกค้า หล่มสัก (ตั้งอ?

กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหาร
156 ม.12 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Lom Sak, 67110

ทหารเสือพระเจ้าตาก