การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลา

ความคิดเห็น

ทำจิตอาสาและสวดมนต์เจริญจิตภาวนาด้วย ณ.วัดทุ่งกระบ่ำ
ลักษณะน้ำประปา เช้าวันที่ 22เมษายน 2562 พื้นที่บริการน้ำ ม.2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย
น้ำประปาดำมากเลยค่ะ ที่หนองรี อำเภอบ่อพลอย
เป็นบ่อยมากเลยค่ะ เดือนหนึ่งหลายครั้ง ครั้งละหลายวันค่ะ เดือดร้อนมากเลยค่ะ
ต้องรบกวนช่วยพิจาณาในการดูแลถึงคุณภาพน้ำ เนื่องจากพบอยู่บ่อยครั้ง พื้นที่บริการ หมู่ 2 ต.หนองรี อ.บ่อพลอย // ขอบคุณครับ😔
น้ำดำมากเลยค่ะ @บ่อพลอย
กปภ.สาขาเลาขวัญ มุ่ง-มั่น- เพื่อปวงชน
ล้างตู้น้ำดื่มหน้าโรงเรียนอนุบาลเลาขวัญ ตามแผนปฎิบัติงาน เพื่อความสะอาด เป็นน้ำดื่มเพื่อชุมชน
ขอฝากประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
เรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคาร อันเนื่องจากการซื้อขาย การเช่า หรือการทำนิติกรรมใด ๆ โดยที่คู่กรณี มิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำหรือเงินประกันการใช้น้ำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิ์หรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครองบ้านหรืออาคาร ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่ จึงมีสิทธิเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
**เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิมได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว หรือ กปภ. ได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำที่ค้างชำระจนหมดสิ้นแล้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาเลาขวัญ 034-576-121

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

19/12/2019
17/12/2019
12/12/2019
11/12/2019
11/12/2019
10/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
06/12/2019
Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 06/12/2019

วันศุกร์ที่6 ธันวาคม 2562 นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี...............................................................................................

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดย นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกปภ.สาขา ทั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยท่านรองฯได้ให้คำปรึกษาและมอบนโยบาย การรับมือกับภัยแล้ง เตรียมความพร้อมทุกๆด้าน และให้ประสานกับโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการใช้น้ำ พร้อมกันนี้ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมโดยขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน ทำให้ผลการปฎิบัติงานที่ผ่านๆมาเป็นไปตามเป้าหมาย

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 06/12/2019

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม2562การประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือน ธันวาคม2562 (ครั้งที่3/2563).....................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3/2563 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑๓ (สร้างความผูกพัน) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ติดตามผลการดำเนินงาน , ภัยแล้ง , กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ในปี63 และนำปัญหาต่างๆมาวิเคราะห์ช่วยกันคิดหาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้ง แจ้งข่าวสารต่างๆ ร่วมทั้ง ค่านิยมองค์กร,แผนความเสี่ยง(BCP)และโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP)

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 05/12/2019

กปภ.สาขาเลาขวัญ ร่วมพิธี ตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดดี ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
****************************
วันที่ 5 ธ.ค. 2562 นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ราชสดุดี ถวายบังคม ณ..ศาลาที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ และแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถิ่น ประชาชน

05/12/2019

วันพ่อแห่งชาติ

05/12/2019
Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 04/12/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเข้าพบท่านผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอเลาขวัญและท่านผอ.โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบำรุง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี รับฟังปัญหาพร้อมหารือเรื่องต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกกปภ.แทนคำขอบคุณ กิจกรรมนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน "กิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค"
****************************************
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม2562 โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ และนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัดเข้าพบ นายนริศ เข็มทอง ผู้จัดการไฟฟ้าอำเภอเลาขวัญ และนางสาวเสาว์ณี วงษ์พัฒน์ ผอ.โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบำรุง โดยมารับฟังปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาหารือเรื่องต่างๆเช่นการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่องทางการชำระค่าน้ำ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน LINE PWA Line Official ทั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกกปภ.เพื่อแทนคำขอบคุณ กิจกรรมนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน "กิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค"

04/12/2019
04/12/2019

"ถ้าเรามีน้ำแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้ เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย "ยังให้" ใช้คำว่า "ยังให้" ก็หมายความว่า ยังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ ไม่ใช่ไม่เหมาะ ประเทศไทยนี้เป็นที่ที่เหมาะมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ ไม่ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสวนเป็นนา กลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกันได้ ทำได้" ..จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9..

03/12/2019
30/11/2019

แอดเลยครับ#เปิดแอป line >เพิ่มเพื่อน>ค้นหาโดย line id > ใส่ในช่องว่าง ท่านจะหมดปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น
📌ตรวจสอบค่าน้ำ
📌แจ้งเตือนเมื่อลืมจ่าย
📌แจ้งเหตุขัดข้อง

30/11/2019

"1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ"

รำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ให้เจริญก้าวหน้า และทรงพระปรีชาสามารถและชำนาญงานด้านประวัติศาสตร์ พระองค์จึงทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 และทรงได้รับการถวายพระนามว่า “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย” จึงมีการกำหนดให้วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ (1 ธันวาคม 2486) เป็น “วันดำรงราชานุภาพ” สืบมา

30/11/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ออกติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา โดยงานอำนวยการ
****************************************
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2562 โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนางสาวพิชญ์สีนี กฤษ์จริจุมพล หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา พบปัญหาส่วนใหญ่ บิลหาย , ลืม , ไม่ได้อยู่บ้าน, บ้านเช่า ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปา ว่ามีหลายช่องทางแล้วสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา เพื่อเป็นไปตามแผนปฎิบัติงาน ลดหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปี2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 30/11/2019

เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2562กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตทั้ง3สถานี...............................................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยหัวนายวินัย ไผ่ทอง หัวหน้างานงานผลิต และพนักงานในสังกัด ออกดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อบำรุงรักษาดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต-จ่ายน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อพลอย-สถานีผลิตน้ำหนองรี-สถานีผลิตน้ำหนองฝ้าย จ.กาญจนบุรี เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 30/11/2019

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด ออกทำการซ่อมล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาชุดกรองหลังมาตรวัดน้ำ(T-Strainer) ณ.บริเวณสถานีผลิตน้ำเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายและแรงดันน้ำ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 30/11/2019

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2562 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ“การให้บริการเหนือความคาดหวัง” ...............................................................................................
ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายนายแชน ดอกกระถิน นายช่างเครื่องกล 5 ดำเนินกิจกรรม “การให้บริการเหนือความคาดหวัง” โดยอำนวยความสะดวก เก็บเงินค่าน้ำประปาถึงที่บ้านนายหลุย ศรีสมรส บ้านเลขที่92/2 หมู่4 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เลขที่ผู้ใช้น้ำ11940051868 ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียง อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และสร้างความประทับใจในบริการแก่ลูกค้าให้เป็นเลิศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นที่พึงพอใจและประทับใจเป็นอย่างมากโดยได้รับคำชมจากนายหลุย ศรีสมรส

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 30/11/2019

เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2562กปภ.สาขาเลาขวัญออกดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ DMA...............................................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยหัวหน้างานนายพรสุพรรณ ใจบุญ งานบริการฯและพนักงานในสังกัด ออกดำเนินการ ตรวจสอบอุปกรณ์ DMA. (DMA.6)เพื่อบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ เช่นแบตเตอรี่ ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและบริการตามแผนการปฎิบัติประจำปี2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 27/11/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเชิญชวนผู้ใช้น้ำ ให้หันมาใช้ LINE PWA Line Official เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องของประปา

27/11/2019

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 26/11/2019

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผจก.กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบหมายงานผลิต นำโดย นายวินัย ไผ่ทอง และพนักงานในสังกัดงานผลิต ทำความสะอาดและตัดหญ้า บริเวณโดยรอบสถานีโรงผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปแผนการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ตามแผนประจำปี2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 26/11/2019

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานอำนวยการ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน และแนะนำการใช้ PWA Line Offical แค่มีไลน์...ก็สบายเรื่องประปา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา9.30 - 14.00 น.

26/11/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เชิญชวนผู้ใช้น้ำหันมาใช้ LINE PWA Line Official เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องของประปา

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 21/11/2019

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมหัวหน้าและพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่2/2563 ช่วยกันทำความสะอาดสำนักงาน อาคารพัสดุ ทาสี ปรับภูมิทัศน์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความผูกพัน ความรักความสามัคคีในองค์กร

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 19/11/2019

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training ซักซ้อมทบทวนการปฎิบัติงานด้านระบบ น้ำดิบ ผลิต สารเคมี คุณภาพน้ำ ณ.สถานีผลิตน้ำบ่อพลอย อ.บ่อพลอยจ.กาญจนบุรี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการปฎิบัติงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน กปภ.
--------------------------------
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน. 2562 เวลา10.00น.โดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และนายวินัย ไผ่ทองหน.ผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิตร่วมกันกับ Lab Cluster สุพรรณบุรี นำโดยน.ส. เฉลิมศรี บุญอาจ หนง.8 งคน.3
น.ส. สมฤดี ศรีประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์6และ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พรพิมล วราภรณ์พิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์6 กปภ.ข.3 มาอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training : OJT) ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการซักซ้อมทบทวนการปฎิบัติงานด้านระบบ น้ำดิบ ผลิต สารเคมี คุณภาพน้ำ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดในทุกสถานการณ์ และการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทุกสถานีผลิตน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกปภ.และแผนงานจัดการน้ำสะอาด wsp (water Safety Plan) ประจำปีงบประมาณ 2563

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 19/11/2019

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง"......................................................................................................
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญโดยนายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ และพนักงานงานผลิต เข้าร่วมประชุมเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำและปรึกษาหารือแนวทางการรับสถานการณ์ภัยแล้ง" โดยที่ประชุมได้ขอสรุปให้น้ำที่อ่างห้วยเทียนปัจจุบันคงเหลือ 800,000ลบม.ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค,จัดหาแหล่งน้ำดิบพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมกันบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนผู้เดือดร้อน, ขอความร่วมมือประหยัดน้ำและหาถังสำรอง, รณรงค์ช่วยกันเก็บน้ำในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้มีน้ำเก็บไว้ใต้ดินและช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ลดสภาวะโลกร้อน โดยมีว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ณ. ห้องประชุมอำเภอเลาขวัญชั้น 2 อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

Photos from การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ's post 18/11/2019

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานอำนวยการ ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (On Stop Service) ณ.เทศบาลตำบลหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา9.30 - 13.00 น.

17/11/2019

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ท่อรั่ว
น้ำสูญเสีย
การประปาส่วนภููมิภาคสาขาเลาขวัญ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lao Khwan

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lao Khwan (แสดงผลทั้งหมด)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป
267 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองประดู่
Lao Khwan, 71210

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสลบเ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสลบเ
บ้านหนองแสลบ หมู่4 ต. เลาขวัญ
Lao Khwan, 71210

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเ
105 หมู่ที่ 6 ตำบลเลาขวัญ
Lao Khwan, 71210

ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ สำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ
Lao Khwan, 71210

"ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก?