สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี

สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี

รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี จดทะเบียนห้?

เปิดเหมือนปกติ

24/02/2022

น้องๆฝึกงานจาก เทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตลำปางค่ะ

#ฝึกงานเสร็จเรียบร้อยไปอีกรุ่นหนึ่งค่ะ

22/01/2022
01/01/2022

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2565 🎉🌈🌈

ปีใหม่นี้ขอให้ ทุกคน พบแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา

จากใจทีมงานสุฑาพรการบัญชีค่ะ

25/12/2021

ขอบคุณน้องๆทีมงานสุฑาพรการบัญชี
ทุกคนนะคะ สำหรับของขวัญปีใหม่

❤️ที่สุดทีมนี้❤️

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 17/11/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

07/11/2021
Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 12/10/2021

Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post

11/10/2021

📢 กรมสรรพากร ร่วมกับ TaxBugnoms
👉 จัดทำ Clip แนะนำการใช้ระบบ new e-Filing
📌📌 สำหรับวันนี้นำเสนอ ep.1 เรื่อง วิธีคัดแบบภาษีและใบเสร็จรับเงินที่เคยยื่นไปแล้ว
✨✨ style บักหนอม สนใจ click ได้ที่ https://youtu.be/kn7FcdX9ITA
กรมสรรพากรได้จัดทำคู่มือแนะนำการใช้บริการระบบ new e-Filing
เรียนรู้ได้ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/knowledge
เพื่อให้ผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สะดวก มั่นใจ
#สะดวก #มั่นใจ #ยื่นแบบ #บริการสรรพากร #กรมสรรพากร

07/09/2021
01/05/2021

เลื่อนแล้ว ทั้งกรมพัฒน์ สรรพากร

22/03/2021

บริษัท สุฑาพร แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ แท็กเซชั่น จำกัด
มี Line Official account แล้วนะคะ
ลูกค้าสามารถสอบถาม เรื่อง บัญชี ภาษี ได้โดยตรง
และทางบริษัท สามารถตอบคำถามได้รวดเร็วกว่า
ไลน์ส่วนตัวนะคะ กดติดตาม ได้เลยจ้า

04/03/2021

สุฑาพรการบัญชี
เปิด 8:30-20:00น
เริ่ม1มีนาคม-31พฤษภาคม
2564

Photos from บัญชีคลับ's post 15/02/2021

ดูๆ กันไว้หน่อยก็ดีค่ะ

29/01/2021

ขยายอีกแล้วจ้า

เด๋ว สรรพากร เด๋ว ประกันสังคม

13/01/2021
Photos from ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี's post 07/10/2020

ปัญหาโลกแตกของนักบัญชี 🤣

19/04/2020

หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ลองใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

ผู้ประกอบการยื่น 1 ได้ถึง 2 สำหรับผู้ประกอบการใหม่
ที่ขอจด VAT พร้อมกับจดทะเบียนนิติบุคคลได้ด้วยเอกสารชุดเดียวกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ส่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกรายพ้นภัยโควิด-19...

#จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม #จดทะเบียนนิติบุคคล #ผู้ประกอบการจดทะเบียน #ภาษีมูลค่าเพิ่ม #กรมสรรพากร

04/04/2020

www.ratchakitcha.soc.go.th

กฎกระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะ

การจ่ายเงินได้พึงประเมินดังต่อไปนี้ที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่

เฟสแรก 1 เมษายน พ.ศ. 2563ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.5

เฟสที่2 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ร้อยล่ะ 2

*** การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (6 (7) (8) ให้แก่บริบริษัท ห้างฯ บุคคลธรรมดา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/026/T_0003.PDF

www.ratchakitcha.soc.go.th

25/03/2020

ร่างจดหมายชี้แจงเหตผล กรณีไม่สามารถประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฏหมายกำหนด

25/03/2020

กรมพัฒน์ก็เลื่อนนะคะ
กรณีบริษัท เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องแจ้งกรมพัฒน์เป็นลายลักษณ์อักษร 3 ทาง

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417239

23/03/2020

https://www.sso.go.th/wpr/main/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_detail_detail_1_16_0/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A-COVID-19-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0-4-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2-6-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%994660_%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20:%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%20COVID-19%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%204%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_4660

09/03/2020

ลูกค้าทานใดไม่สะดวกส่งเอกสารช่วงบ่าย
ติดต่อช่วงค่ำได้ค่ะ

📣📮⏰ TEL 086-9106841 / 053-531020

04/02/2020

สรรพากรอัด 3 มาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูท่องเที่ยว

https://bit.ly/36ZtC74

#กรมสรรพากร #มาตรการภาษี #ขยายเวลา #หักรายจ่าย #หักค่าใช้จ่าย #บัญชีสายฮา

เงินได้พึงประเมินกับการให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 03/02/2020

เงินได้พึงประเมินกับการให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินได้พึงประเมินกับการให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินได้พึงประเมินกับการให้บริการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี updated their website address. 17/01/2020

สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี updated their website address.

สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี updated their website address.

Krungsri Simple | LINE TIMELINE 06/01/2020

Krungsri Simple | LINE TIMELINE

https://timeline.line.me/post/_dYtvE5jqODPlqh9YRJxs3I_b8bs3a60YS5oy2K8/1157827600709089206

Krungsri Simple | LINE TIMELINE บอกแล้วอยากบอกอีกกับสิทธิประโยชน์สำหรับ SME >>http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/8_infobusiness.pdf ีบัญชีเดียว #กรุงศรีSME ...

01/01/2020

🎊🎊🎇🎆🥂สุขสันต์ปีใหม่2563🥂🎆🎇🎊🎊
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบรรดาลให้ลูกค้าทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การงานเจริญก้าวหน้า
ร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่ง โชคลาภก้อนโต พบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ เข้ามา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงตลอดไปค่ะ🎉🎉🎉🎉🎉
🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊
👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👧‍👧👩‍👦👩‍👧👨‍👦👨‍👧👨‍👦👨‍👧👨‍👧‍👦👨‍👦‍👦👩‍👦👩‍👧👩‍👧‍👦
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
💰💵💰💵💰💵💰💵💰💵💰💵💰💵💰💵
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

13/12/2019

ความเคยชินเลยต้องกลับมา 555

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post 12/07/2019

จำคุก นะคุณ 🙀

22/06/2019

UpDate ภาษีใหม่ กับ กระดาษทำการ TA

#ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร 19/04/2019

ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ความแตกต่างของเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

Photos from สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี's post 12/04/2019

สาวๆทีมงาน สุฑาพรการบัญชีค่ะ

ขอบคุณมากๆ ที่ช่วยงานกันอย่างขยันขันแข็ง

❤️

Photos from สุฑาพรธุรกิจและการบัญชี's post 22/03/2019

อาจึ่ยยย

17/03/2019

ข่าวดี!! ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ไม่ใช่นิรโทษกรรมทางภาษี แต่ช่วยคนทำบัญชีชุดเดียว

---

คืองี้... เมื่อคืนดึกๆ มีคนทักมาถามว่า "พรี่หนอมครับ เขามีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมทางภาษีหรอครับ"

พอลองไปเช็คดู เลยพบว่าตัวนี้เป็นร่างกฎหมายยกเว้น เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (ค่าปรับและดอกเบี้ย) ในการให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการที่ยื่นภาษีถูกต้องครับ

และถ้าอ่านให้ดี ร่างกฎหมายฉบับนี้มีอะไรหลายอย่างที่น่ารู้ซ่อนอยู่ครับ ลองมาวิเคราะห์กันเลยจ้า

---

สิทธินี้ให้กับใครบ้าง?

1. กฎหมายฉบับนี้ให้สิทธิประโยชน์ธุรกิจที่เป็น "นิติบุคคล" หรือบริษัทและห้างหุ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น โดยกำหนดไว้ให้สิทธิธุรกิจที่มีรายได้จากรอบบัญชี 12 เดือนล่าสุด ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธุรกิจนี้จะต้องยื่นภาษีเงินได้สำหรับรอบล่าสุดนี้ไว้เรียบร้อยด้วย

2. ไม่โดนกรมสรรพากรร้องทุกข์ไว้ (ฟ้อง) ว่าเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โดยถ้าอยากได้สิทธิ ต้องไปลงทะเบียนตามวิธีที่กรมสรรพากรภายใน 30 มิถุนายน 2562 นี้จ้า

ได้สิทธิแล้วยังไงต่อ แล้วมันได้สิทธิอะไรนะ?

1. ได้สิทธิแล้วก็ต้องยื่นภาษีต่อไม่รอแล้วนะ คือยื่นให้ถูกต้องตามที่ต้องยื่นนั่นแหละ โดยชำระภาษีให้ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เช่นเดียวกัน

ถามว่าทำไมต้องแบบนั้น พรี่หนอมเดาว่ารอบบัญชีล่าสุดส่วนใหญ่ที่เข้าเงื่อนไขหลังจากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ คือ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งเพิ่มส่งงบไปหมาดๆ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดน่าจะมีครบ แล้ว เลยให้ยื่นแล้วลงทะเบียนพร้อมกันซะเลย ไม่ให้ลงทะเบียนเฉยๆเหมือนกับกฎหมายบัญชีชุดเดียวอันเก่า

อ้อ.. ลืมบอกไป สำหรับภาษีทุกประเภทสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลัง 1 มกราคม 2559 (รอบที่ใช้บัญชีชุดเดียวรอบแรก) ก็ต้องยื่นให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน

2. ถ้ายื่นถูกต้องทั้งหมดแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษ คือ ยกเว้น เบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม หรือพูดง่ายๆ คือเสียแต่ภาษีแต่ไม่มีชาร์ตค่าปรับและดอกเบียเพิ่ม เพื่อให้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง โดยยกเว้นให้ 3 กลุ่มภาษีหลัก คือ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ธุรกิจเฉพาะ) และ อากรแสตมป์

เน้นนะครับ ไม่ได้ยกเว้นภาษี ยกเว้นแค่เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้นจะมาบอกนิรโทษกรรม SET ZERO ไม่ได้ บอกได้แค่ว่าเปิดโอกาสให้ยื่นภาษีย้อนหลังให้ถูกต้องน่าจะดีกว่า

หมดหรือยัง แค่นี้หรอ?

อันนี้คือพีคสุด เพราะนอกจากนโยบายจะออกมาให้เรายื่นภาษีย้อนหลังแล้ว ยังบอกให้เราต้องยื่นภาษีและเข้าระบบการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย เป็นเวลา 1 ปี คือ นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ถ้าหากไม่ทำตามนั้น แปลว่าเราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่ว่ามานะจีะ จำไว้ด้วย

สรุปอีกที สิ่งที่ต้องดูคือ
1. เราเข้าเกณฑ์ได้สิทธิไหม
2. เรามีความผิดที่ไม่เคยยื่นภาษี หรือยื่นขาดหรือเปล่า
3. เราพร้อมเข้าสู่ระบบการยื่นแบบผ่านเน็ตไหม

อย่าลืมว่าร่างนี้ยังไม่ประกาศเป็นกฎหมาย
อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2TgC3s6

เช็คให้ดี เช็คให้ไว ถ้าเช็คแล้วทำได้แน่
รอกฎหมายผ่านเมื่อไรพรี่หนอมจะบอกอีกทีครับ

ชอบเรื่องภาษีแบบชัวร์ ไม่มั่วไว้ใจได้
กดติดตามได้เลยที่ TaxBugnoms จ้า

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


ซอยข้างโรงเรียนจักรคำ
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:30
อังคาร 09:00 - 17:30
พุธ 09:00 - 17:30
พฤหัสบดี 09:00 - 17:30
ศุกร์ 09:00 - 17:30
เสาร์ 09:00 - 17:30

บริการด้านการเงิน อื่นๆใน Lamphun (แสดงผลทั้งหมด)
ชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน ชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำพูน 39 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง
Lamphun, 51000

ประกันสุขภาพดี๊ดี By พรศรี กรุ ประกันสุขภาพดี๊ดี By พรศรี กรุ
192/17 หมู่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง
Lamphun, 51000

ประกันสุขภาพชีวิตจากกรุงไทยแอกซ่า โดย พรศรี เรือนวงค์ พร้อมประสบการณ์การทำงานกว่า 12 ปีค่ะ