หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเ

หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเ

ความคิดเห็น

สมัครได้เลย

เชื่อมประสานการทำงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2022

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ อายุ 13-25 ปี ซึ่งอยู่ในพื้นท ี่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่ าน พะเยา และ เชียงราย ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่เกี่ยวกับกัญชา/กัญชง แก่ตนเองและผู้อื ่น โดยมีทุนสนับสนุนโครงการ 35,000 -55,000 บาท คลิ๊กเลย https://forms.gle/wSqiF5q8oUT487Z8Aึง 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

06/09/2022

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ อายุ 13-25 ปี ซึ่งอยู่ในพื้นท ี่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่ าน พะเยา และ เชียงราย ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่เกี่ยวกับกัญชา/กัญชง แก่ตนเองและผู้อื ่น โดยมีทุนสนับสนุนโครงการ 35,000 -55,000 บาท คลิ๊กเลย https://forms.gle/wSqiF5q8oUT487Z8Aึง 31 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น

Photos from ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน's po st 04/09/2022

Photos from ขสย. - เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน's po st

02/09/2022

สำหรับ น้องๆ เด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 13-25 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอน บน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่ าน พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย เตรียมพบกับ โครงการเพื่อสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ เกี่ยวกับกัญชา/กัญ ชง ที่นี่ เร็วๆนี้ ฟอร์มทีมไว้รอเลยนะ

Photos from mediator's post 06/08/2022

Photos from mediator's post

28/07/2022
ห้ามพลาด! เปิดรับสมัคร ถึง 22 ก.ค. นี้เท่านั ้น 20/07/2022

ห้ามพลาด! เปิดรับสมัคร ถึง 22 ก.ค. นี้เท่านั ้น

ห้ามพลาด! เปิดรับสมัคร ถึง 22 ก.ค. นี้เท่านั ้น พันธกิจการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. คือ ส่งเสริม พัฒนา แ ละ สนับสนุน ให้คนไทยมีสุขภาพดี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์...

24/06/2022
Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 31/05/2022

โครงการจบแล้ว แต่การดำเนินงานยังไปต่อ #แกนนำนักเรียน Tk non smo ke ออกรณรงค์ แจกลูกอมลดบุหรี่ที่ทำขึ้นเอง แก่คนในชุมชม เพื่อสร้างกระแส ลด ละ เล ิก บุหรี่และยาสูบ เพื่อสุขภาพที่ดี ของเด็กเยาวชน ครอบครัว และทุกๆคนในชุมชน

31/05/2022
Photos from สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN's post 05/04/2022

โครงการจบแล้ว แต่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของน้องๆแกนนำเยาวชน ยังคงเดินหน้าต่อไป อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสิ้นส ุด ... 👏👏👏

สบายดีก่อ | WA-IN, บาร์จ เชวงศักดิ์ , เอเ ปค ฉันทวัฒน์ | (Prod. By WA-IN,BARGE C GK) 02/04/2022

สบายดีก่อ | WA-IN, บาร์จ เชวงศักดิ์ , เอเ ปค ฉันทวัฒน์ | (Prod. By WA-IN,BARGE C GK)

หนึ่งในผลงานของพวกเราครับ

สบายดีก่อ | WA-IN, บาร์จ เชวงศักดิ์ , เอเ ปค ฉันทวัฒน์ | (Prod. By WA-IN,BARGE C GK) เพลง : สบายดีก่อศิลปิน : ปกครอง นทีแดงสก ุล ,เชวงศักดิ์ อุตสาปัน , ฉันทวัฒน์ นาเตจ๊ะคำรอง/ทำนอง : อดิ ศร แก้วเล็ก, ป...

30/03/2022
Photos from สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN's post 27/03/2022

Photos from สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน CYCLPN's post

27/03/2022

เวทีสรุปการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะโดยเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน #สสส สน.6

27/03/2022

กระบวนการ Coaching #โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ลำพูน-เชียงใหม่ # ส สส. สน6

หละปูน (ลำพูน) Lamphun | Comyong Adisorn,เอเ ปค ฉันทวัฒน์,เจ เบญจพล,ออม อัฐวุฒิ [Official MV] 26/03/2022

หละปูน (ลำพูน) Lamphun | Comyong Adisorn,เอเ ปค ฉันทวัฒน์,เจ เบญจพล,ออม อัฐวุฒิ [Official MV]

หละปูน (ลำพูน) Lamphun | Comyong Adisorn,เอเ ปค ฉันทวัฒน์,เจ เบญจพล,ออม อัฐวุฒิ [Official MV] เพลง : หละปูน (ลำพูน)ศิลปิน : เบญจ พล อินกันโท , ฉันทวัฒน์ นาเตจ๊ะ , อดิ ศร แก้วเล็ก , อัฐวุฒิ แรกนาคำร้อง/ทำนอง : อดิศ. ...

02/02/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครการซอและข้าวฮ่ำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบ โครงการ วัยรุ่น 2001 ไม่ยุ่งอบายมุก

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการทูตเยาวชนเพศวิถีศึกษา

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการศึกษาและออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศโดยใช้บอร์ดเกมส์เป็นฐาน โดยกลุ่ม EZ ga me EZ life

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือแก่เด็กและเยาวชน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการ TK. Nonsmokes โดยแกนนำนักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาค าร อ.แม่ทา จ.ลำพูน

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนวัยใสห่างไกลบุหรี่ : โดยกลุ่มแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้ าง จ.ลำพูน

31/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสันป่าตอง เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อ.สันป่าตอง จ.เชียงให ม่ : เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครกล้าพันธุ์ดี

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาล้านนา

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ฮ่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการเพื่อรักปลอดภัย

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการ เจ้สเปิร์มมี่ เข้าใจทุกวิถีเรื่องเพศ

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน : เยาวชนปากะญอ ชุม ชน พระบาทห้วยต้ม

30/01/2022

เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการ การแก้ไขและป้องกันปัญหา การตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร : กลุ่มเยาวชนคนกล้า ดี

09/01/2022

สำหรับน้องๆเยาวชนในภาคเหนือตอนบน ที่อยากที่จะสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวไกลไปข้างหน้า แบบไม่มียาเสพติด หากว่า..
-มีภูมิลำเนาอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอน บน (เชียงใหม่,เชียงราย,พะเยา,แพร่,
น่าน,ลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน)
- อายุ 15 - 25 ป
-
มีใจรักในการทำกิจกรรม อย่างเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับปปส.
- มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในรูปแบบใหม่ ไม่ซ้ำจำเจ
สนใจสมัครเป็นทีมงาน CYD OT 5 โดย สแกน QR Co de ด้านล่าง (ในโปสเตอร์)ได้เลยครับ

Election Watch TH | Election Wat ch TH 30/12/2021

Election Watch TH | Election Wat ch TH

รับสมัครทีม Content creator วัยรุ่นบอกเล่าเรื่องราวชีวิตในยุคโควิด

🎉🎉 โอกาสสำหรับการพัฒนาฝีมือการผลิตสื่อออนไลน์และเผยแพร่ผลงานในสไตล์และเนื้อหาที่คุณถนัดมาถึงแล้ว

We Watch เปิดรับสมัครทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ผู้ที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตในยุคโควิดผ่านมุมมองที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์

หากคุณสนใจในการผลิตเนื้อหาทางสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนรุ่นให ม่ ไม่จำกัดว่าคุณจะทำผ่านช่องทางไหน สามารถสมัครได้ที่ https://www.electionwatchth.org/form-workshop

*เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุ 15 - 36 ปี
2.
ผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน
3. มีประสบการณ์ทำคอนเทนต์ออนไลน์
4.
มี page/channel เป็นของตัวเอง และมีผู้ติดตามไม่เกิน 100,000 คน
5.
ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด
6. มีความสนใจในการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ในด้านสังคม ศิลปะ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หร ือ ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

*โปรดอ่านเงื่อนไขของโครงการโดยละเอียด

Election Watch TH | Election Wat ch TH

Photos from กลุ่มยุวธิปัตย์เพื่อสังคม's post 22/12/2021

Photos from กลุ่มยุวธิปัตย์เพื่อสังคม's post

09/12/2021

💥มาแล้วตามคำเรียกร้องงง‼️กิจกรรมดีๆ ของพี่สภาเด็กฯร่วมกับ สสส. พับกบ เห ้ย พบกับ🍃 “การติวพอร์ตให้น๊องงงง”‼️ มาต๊าซซซซซ กับพวกพี่ๆปี 1 รุ่นใหม่ป้ายแด ง✨ ที่พึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวกับระบบ TCAS ปี 64 ปีนี้ขอมาบอกทริค D EK 65 ที่จะต้องเจออะไรบ้าง จะทำอย่างไร จะผ่านไปอย่างไร น้องๆ ม .6 และ ม.5 อย่าพลาดดด‼️


✨กำหนดวันจัดกิจกรรมในว ัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เว ลา 19.30 - 21.30 น. ไม่มาถือว่าพลาด ที่สำคัญกิจกรรมครั้งนี้จำกัดผู้เข้าร่วมเด้อสู ‼️ โวยไผ โวยมัน 💥 อู้เล่นบ่ดาย มาเตอะ 💕

🎊ภายในกิจกรรมพบก ับ
💥เจาะระบบอธิบายระบบ TCAS 65😆
💥 เทคนิคการทำ Portfolio อย่างไรให้ต๊าซซ🥰
💥สัมภาษณ์อย่างไรให้โดนใจคุณครับบบบ✨
💥ความคาดหวังกับมหาวิทยาลัย🍃
💥และคำถ าม Q&A จากน้องถามพี่‼️

✨อย่าลืมอย่าพลาดดด ดด วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 -21.30 น. มาพบกับพี่ๆหลากหลายสถานบ ัน อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอื่นๆอีกมากม าย ทั่วภาคเหนือ หลากหลายสาขาแน่นอน มาปังปุริเย้ ไปพร้อมๆกับเรา ‼️

💥🙏ลิงค์การรับสมั คร : https://forms.gle/851UMkaQDNFva1wU7
สมัครแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์นะจ๊ะ🎉💙

ข่าว:แอดมินแกงโฮ๊ะ
ภาพกราฟฟิก :job Potter

Photos from เยาวชนคนกล้าดีกับสุขภาวะทางเพศ's post 05/12/2021

Photos from เยาวชนคนกล้าดีกับสุขภาวะทางเพศ's post

Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 27/11/2021

แกนนำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครกล้าพันธุ์ดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom) แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงให ม่ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลกตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ฐานชุมชน “มรดกความสุข ภูมิปัญญาข้าวสันป่าตอ ง” ณ วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 เว ลา 09.00 น. - 16.00 น. ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาว ชน ลำพูน-เชียงใหม่ และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

23/11/2021
09/11/2021
27/10/2021
Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 27/10/2021

เรียนรู้การทำขนมดั้งเดิมของชุมชนโดยกลุ่มขนมพื้นถิ่น กลิ่นหอมตอง เยาวชนคนลี้จ๊ะวะ หนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 24/10/2021

เรียนรู้ พร้อมสืบสาร : โครงการโคมล้านนาภาษาเด็ก แกนนำโครงการทำกิจกรรมฝึกทำโคมไฟล้าน นา จากผู้รู้ในชุมชนเพื่อเตรียมขยายผล ต่อยอดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 22/10/2021

โครงการเยาวชนคนกล้าดี อ.ลี้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. จัดกิจกรรมฝึกแกนนำวิทยากรรุ่นจิ๋วเรื่องเพศศึกษาจากวิทยากรในชุมชน เพื่อเตรียมขยายความร ู้ แก่เพื่อนๆเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายต่อไป

Photos from หน่วยจัดการสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคเหนือตอนบน's post 22/10/2021

โครงการอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ของ จ.ลำพูน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ส สส. ได้ดำเนินกิจกรรมเรียนรู้ดนตรีพื้นเมืองล้านนา ของกลุ่มเด็กและเยาวชนภายในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา ครูอุทิศ มูลย่ อง ซึ่งเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทัองถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนต่างวัย

18/10/2021

" แต้มเซเว่นของท่าน ช่วยเติมฝันน้องผู้ขาดแคลน..."

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน หรือ "RI CE" foundation
เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันระดมทุน แบบไม่รบกวนกระเป๋าสตางค์ เพื่อสนับสนุน.....
- ค่าอาหาร
- ค่าน
- ค่าขนม
- อุปกรณ์การศึกษา และอื่นๆ
แก่ น้อ งๆ ผู้ขาดแคลน โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ ด้วยการมอบแต้ม All memb er ของท่านที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่าย ในร้าน 7-11 มายัง หมายเลขสมาชิก A ll member เลขที่ 094-756-7667 เพื่อให้ทางมูลนิธ ิฯ ได้รวบรวม แลกเปลี่ยนแต้มเป็นสิ่งของที่จำเป็น ตรงกับความต้องการของน้องๆ เพื่อเติมเต็มฝัน หนุนเสริมศักยภาพและการเรียนร ู้ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมถึงการแบ่งปันแก่ชุมชน และสังคมต่อไปในอนาคต

น้องๆ ยังรอโอกาสจากท่าน โปรดเติมฝัน ปันส ุข แก่ผู้ขาดแคลน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เวทีสรุปการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาวะโดยเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้า...
กระบวนการ Coaching #โครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน ลำพูน-เชียงใหม่ # ส สส. สน6
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครการซอและข้าวฮ่ำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน
เยาวชนต้นแบบ โครงการ วัยรุ่น 2001 ไม่ยุ่งอบายมุก
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการทูตเยาวชนเพศวิถีศึกษา
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการศึกษาและออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศโดยใช้บอร์ดเกมส์เป็นฐาน  โดยกลุ่ม EZ ga me EZ l...
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือแก่เด็กและเยาวชน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการ TK. Nonsmokes โดยแกนนำนักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาค าร อ.แม่ทา จ.ลำพูน
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนวัยใสห่างไกลบุหรี่ : โดยกลุ่มแกนนำนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่...
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ โครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรชุมชน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองสันป่าตอง เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ข...
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาล้านนา
เยาวชนต้นแบบสุขภาวะ  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ฮ่วมใจอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lamphun

Lamphun องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมื กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมื
เทศบาล 1
Lamphun, 51000

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน

ครอบครัวเพื่อไทยจังหวัดลำพ ครอบครัวเพื่อไทยจังหวัดลำพ
Lamphun

องค์กรอิสระ ที่อัพเดตข่าวสารในจังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง

บ้านเด็กดวงแข บ้านเด็กดวงแข
3/2 หมู่5 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
Lamphun, 51000

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจัง เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจัง
กลุ่มเกษตรทำนาตำบลป่าสัก 325. ม.4 ต.ป่าสัก
Lamphun, 51000

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน

วัดศรีบังวัน วัดศรีบังวัน
ศรีบังวัน
Lamphun, 51000

Save the Cattle Project: From Slaughterhouse to Home Save the Cattle Project: From Slaughterhouse to Home
Piayapodok Dhammastan 299 Sri Tia M.3, Baan Hong
Lamphun, 51130

Save the Cattle Project: From Slaughterhouse to Home โครงการดูแลชีวิตโค-กระบือ ที่ถูกไถ่มาจากโรงฆ่าสัตว์

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห
Lamphun, 51000

องค์กรเด็กและเยาวชนที่มีกฏหมายรองรับ

บ้านศรีดอนตัน บ้านศรีดอนตัน
บ้านศรีดอนตัน ตำบลมะเขือแจ้
Lamphun, 51000

5&2 Mission Foundation มูลนิธิพันธกิจห้าแล 5&2 Mission Foundation มูลนิธิพันธกิจห้าแล
63/1 ม.6 ต.ป่าสัก อ.เมือง
Lamphun, 51000

โสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม โสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม
92 วัดบ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เม
Lamphun, 51000

รับ สมัครนักเรียน สามเณร เรียนฟรี ตั้งแต่มัธยมต้น เป็นต้นไป

ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว จ.ลำพูน
บ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ต.ศรีบัวบาน
Lamphun, 51000

บ้านทุ่งยาว “ป่าชุมชนตัวอย่าง”