ศูนย์รวมทนายความ ภาคเหนือ

ศูนย์รวมทนายความ ภาคเหนือ

ความคิดเห็น

สวัดดีคับ.

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์รวมทนายความ ภาคเหนือ, Lampang.

28/06/2020

ทนาย ประวัติการณ์

สดๆ ร้อนๆ ไม่กี่วันที่ผ่านมา
ส่งฟ้องคดีขอหย่า แบ่งสินสมรส

27/04/2020

ทนาย ประวัติการณ์

คดีมรดก บทจะง่ายก็ง่าย บทจะยากก็ยากเหลือเกิน
ก่อนฟ้องคดีเกรี้ยวกราด ท้าทายสารพัด (อยากได้ก็ไปฟ้องเอาดิ) ทนายเลยจัดให้สมใจ วันนี้ขึ้นศาล คู่กรณีกลับเงียบกริบ ยอมคืนทรัพย์มรดกให้แต่โดยดี
🙏🙏🙏 ขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มอบหมายให้ดำเนินการ🙏🙏🙏
ปรึกษาคดีความ โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀#ให้คำปรึกษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกประเภทคดี
🍀#ให้คำปรึกษารับทำอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีครอบครัวฟ้องหย่า
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีเช็คเด้ง
🍀#รับทำคดียาเสพติดทุกประเภท
🍀#ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดกที่ดิน
🍀#รับดำเนินคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀#รับสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀#ค่าวิชาชีพทนายผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀#ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

17/04/2020

ทนาย ประวัติการณ์

คดีตั้งผู้จัดการมรดก เสร็จไปอีก 3 เรื่อง เตรียมจัดส่งคำสั่งศาลให้ผู้จัดการมรดกเอาไปใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อหน่วยงาน สนง.ที่ดิน, ธนาคาร, สนง.ขนส่ง เพื่อขอโอนมรดกกันต่อไป
🙏ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทนายดำเนินการ🙏
ปรึกษาคดีความ โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀#ให้คำปรึกษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกประเภทคดี
🍀#ให้คำปรึกษารับทำอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเวนคืนที่ดิน
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีครอบครัวฟ้องหย่า
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีเช็คเด้ง
🍀#รับทำคดียาเสพติดทุกประเภท
🍀#ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดกที่ดิน
🍀#รับดำเนินคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀#รับสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀#ค่าวิชาชีพทนายผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀#ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

14/04/2020

ทนาย ประวัติการณ์

📣 เมื่อต่างฝ่ายต่างหมดรักกันแล้วจะยื้อหาพระแสงอะไร..เสียเวลา❗️
📣"ผัว-เมีย สมัครใจแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน 3 ปี เพราะไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติ อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้นะ..."‼️‼️‼️‼️
.
👨‍⚖️👩‍⚖️👨‍⚖️คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4815/2539 วินิจฉัยว่า โจทก์ออกจากบ้านที่ปลูกสร้างและอยู่กินกับจำเลยเพราะต้องการพาบิดาซึ่งเป็นโรคหัวใจไปให้พ้นจากบิดาจำเลยซึ่งชอบดื่มสุราแล้วส่งเสียงดังโจทก์และจำเลยเคยตกลงจะไปจดทะเบียนหย่าขาดจากกันแต่หย่าไม่ได้เพราะโจทก์ไม่มีเงินชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแก่จำเลยพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์และจำเลย สมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาและการแยกกันอยู่ดังกล่าวเป็นเวลานับถึงวันฟ้องเกินสามปีแล้วโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516(4/2)
.
ปรึกษาคดีความ โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀#ให้คำปรึกษาคดีแพ่งคดีอาญาทุกประเภทคดี
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีครอบครัวฟ้องหย่า
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีเช็คเด้ง
🍀#รับทำคดียาเสพติดทุกประเภท
🍀#ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดกที่ดิน
🍀#รับดำเนินคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀#รับสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀#ค่าวิชาชีพทนายผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀#ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

22/03/2020

ทนาย ประวัติการณ์

คดียาเสพติด เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม
ถ้าทำผิดจริงเมื่อเกมแล้วควรรับสารภาพและให้ทนายความทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพเพื่อขอศาลลงโทษสถานเบา แต่ถ้าไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดของกลางก็ควรปฏิเสธต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง
📜📜คดียาเสพติดทั้ง 2 เคส ตามภาพเป็นคดีที่ลูกความไว้วางใจและมอบหมายให้ทนายช่วยว่าความต่อสู้คดีให้ เนื่องจากจำเลยไม่มีส่วนรู้เห็นจึงจำเป็นต้องปฏิเสธต่อสู้คดีกันต่อไป
ปรึกษาคดีความ โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀#ให้คำปรึกษาคดีทุกประเภทคดีแพ่งคดีอาญา
🍀#ให้คำปรึกษาและรับทำคดีเช็คเด้ง
🍀#รับทำคดียาเสพติดทุกประเภท
🍀#ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดกที่ดิน
🍀#รับดำเนินคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀#รับสืบทรัพย์ยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀#ค่าวิชาชีพทนายผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀#ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

16/03/2020

ทนาย ประวัติการณ์

เมื่อเช็คเด้งแล้ว จะทำไงดี?
............................................................
ตามกฎหมายแล้วการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ ถ้านำเช็คไปขึ้นเงินแล้วเช็คเด้ง ผู้สั่งจ่ายเช็คมีความผิดอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น
(2) ในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้
(3) ให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น
(4) ถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้
(5) ห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต
เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งปรับทั้งจำ"

เมื่อเช็คเด้ง ท่านต้องดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี หรือตั้งทนายความฟ้องคดีอาญา ภายในกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน มิเช่นนั้น คดีก็จะขาดอายุความในส่วนอาญาตามกฎหมาย
ปรึกษาคดีความ โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีเช็คเด้ง และรับทำคดีเช็คเด้ง
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก, คดีที่ดิน
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀รับสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

11/03/2020

ทนาย ประวัติการณ์

ด้วยผลแห่งคำพิพากษานำไปสู่การยึดทรัพย์ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อนำเงินที่ขายได้มาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ตามกฎหมายต่อไป... การทำคดีที่ประสบผลสำเร็จคือการบังคับตามคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เต็มตามจำนวนที่ฟ้อง...
งานยึดทรัพย์บังคับคดี ทำได้ ทำจริง
ปรึกษาคดี โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก, คดีที่ดิน
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀รับสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

08/03/2020

ทนาย ประวัติการณ์

ภารกิจวันหยุด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับความเดือดร้อนในที่ดินที่ทำกินของลูกความสองตายาย ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้ดำเนินคดีครับ ปรึกษาคดี โทร. 091-857-7286 (ทนายการ์ณ)

/// -ขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกความครับ-

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก, คดีที่ดิน
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀รับสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

03/03/2020

ทนาย ประวัติการณ์

สำเร็จเสร็จไปกับคดีมรดก 2 เรื่อง เตรียมส่งคำสั่งศาลให้ลูกความไปดำเนินการจัดการมรดกต่อไป
ขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทนายดำเนินการขอศาลตั้งผู้จัดการมรดกครับ

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀รับสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

27/02/2020

ทนาย ประวัติการณ์

📄อย่าปล่อยให้คำพิพากษาของศาลเป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว

--- เคสนี้ศาลพิพากษาให้ชำระหนี้แต่จำเลยเพิกเฉย ไม่สนโลก ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ทนายเลยจัดการสืบหาทรัพย์สินของจำเลยตามกระบวนการ ปรากฎว่าโชคช่วยกล้วยแขก ทนายตรวจพบโฉนดที่ดิน 5 แปลงมูลค่าหลายล้าน งานนี้สนุกซะแล้วซิ ทนายจึงจัดการยึดที่ดินของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ล่าสุดลูกหนี้ซึ่งเป็นจำเลยเดินทางมาพบตัวโจทก์บีบน้ำตาร้องไห้โอดครวญ ขอให้ถอนการยึด อ้างนู้น นี่ นั่น สารพัด จนในที่สุด จำเลยหาเงินมาปิดหนี้ตามระเบียบ และหน้าที่ของทนายคือถอนการยึดกันไป /// ทนายประวัติการณ์

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀รับสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

25/02/2020

ทนาย ประวัติการณ์

เมื่อผู้จักการมรดกไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทและมีพฤติการณ์ส่อว่าจะทำการยักยอกทรัพย์มรดก ทายาทที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิที่จะมอบหมายให้ทนายความดำเนินการตั้งเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งถอดถอนผู้จัดการมรดกตามกฎหมายได้

🍀ให้คำปรึกษาคดีความทุกประเภท คดีแพ่ง-อาญา
🍀ให้คำปรึกษาคดีที่มีข้อพิพาทเรื่องมรดก
🍀รับดำเนินคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร
🍀ค่าวิชาชีพฯผ่อนชำระหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดได้
🍀ปรึกษาคดีทางข้อความ (inbox) ฟรี

05/09/2019

ทนาย ประวัติการณ์

ฟ้องหย่า ต้องได้หย่า
(เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เท่านั้น)
(อนุญาตให้แชร์ได้)
....
เคสนี้รับเป็นทนายโจทก์จัดการยื่นฟ้องจำเลย โดยสามีเป็นโจทก์ฟ้องเพื่อขอหย่ากับภรรยาซึ่งเป็นจำเลย และเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร โดยก่อนหน้านี้จำเลยตกลงเลิกรากับโจทก์ เป็นเวลาเกินกว่า 3 ปีแล้ว ตกลงว่าจะมาจดทะเบียนหย่าหลายครั้งแต่ก็ไม่มาตามนัด จำเลยละทิ้งบุตรให้โจทก์เลี้ยงดูแลมาตั้งแต่เกิดไม่เคยส่งเสียดูแล และนับตั้งแต่เลิกกันทั้งสองฝ่ายต่างไม่เคยติดต่อหรือไปมาหาสู่กัน กรณีจึงเข้าเหตุตามกฎหมายที่จะสามารถฟ้องหย่า และเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของจำเลยได้ เรื่องนี้ศาลพิจารณาแล้วจึงได้มีคำพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายและให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครองของโจทก์(สามี) แต่เพียงผู้เดียว...
.
(ทนายประวัติการณ์)

25/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

เครดิตตามภาพ.

11/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

--- บางครั้งการกล่าวถ้อยคำที่รุนแรงบางคำกับเจ้าพนักงานก็อาจจะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ แต่คำบางคำก็อาจจะเป็นเพียงคำที่ไม่สุภาพเท่านั้นยังไม่อาจจะถือว่าเป็นความผิด
--- เรื่องมีอยู่ว่า นาย จ. ถูกตำรวจจับกุม และเกิดโต้เถียงจนเกิดการชกต่อยเพื่อไม่ยอมให้จับกุม แต่ก่อนที่ นาย จ. จะชกต่อยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น นาย จ. พูดท้าทายตำรวจว่า “แน่จริงมึงถอดเสื้อมาต่อยกับกูเลย” กรณีนี้เป็นที่แน่นอนว่า นาย จ. ย่อมมีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน แต่การที่ นาย จ. พูดท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นชั้น หลายคนคงจะสงสัยมานานแล้วว่า จะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานหรือไม่ มาดูกันดังนี้ครับ
--- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4327/2540
--- โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 136, 138 (ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้าย)
--- จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ปรับ 1,000 บาท, ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท ฯลฯ
--- จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ เป็นเงิน 2,000 บาท อีกสถานหนึ่ง เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ฯลฯ แต่ให้ยกฟ้องในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
--- โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวต่อ สิบตำรวจตรีขจรศักดิ์ฯ เจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ว่า "แน่จริงมึงถอดเสื้อมาต่อยกับกูเลย" เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136 หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ก็คือ "ดูหมิ่น" ซึ่งหมายถึงการด่า ดูถูกเหยียดหยาม หรือสบประมาทให้อับอาย เมื่อพิจารณาถ้อยคำที่จำเลยกล่าวต่อ สิบตำรวจตรีขจรศักดิ์ฯ แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวท้าทายให้ สิบตำรวจตรีขจรศักดิ์ฯ ออกมาต่อสู้กับจำเลย อันเป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพ และไม่สมควรเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นที่พอจะให้เข้าใจว่าจำเลยมีความมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูก เหยียดหยาม หรือสบประมาทให้ สิบตำรวจตรีขจรศักดิ์ฯ อับอายแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ (ศาลฎีกายกฟ้องในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วย)
--- ...กรณีนี้เป็นเพียงแค่คำที่ไม่สุภาพเท่านั้นนะครับ ยังไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นตามกฎหมาย
--- ทนายประวัติการณ์ / เรียบเรียง

11/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

ทำธุรกิจถูกโกงจนหมดตัว อยากดำเนินคดีแต่ไม่มีเงินจ้างทนาย
ผมยินดีให้การช่วยเหลือครับ

09/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

--- โรงพยาบาลทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลเอกชน ย่อมมีวัตถุประสงค์หลัก ในการให้บริการด้านสุขภาพ และรักษาผู้ป่วยให้หายป่วยเจ็บจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และนอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ย่อมมีหน้าที่ต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ.....
--- ดังกล่าวมาแล้ว มีข้อให้ขบคิดว่า ถ้าผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน และใกล้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเอกชน แต่ผู้ป่วยไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล, ไม่มีบัตรทอง, ไม่มีบัตรประกันสังคม, ไม่มีบัตรประกันชีวิต กรณีนี้โรงพยาบาลฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยได้หรือไม่ และถ้าผู้ป่วยถึงแก่ความตายในระหว่างที่โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา ญาติของผู้ป่วยมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้โรงพยาบาลชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่อย่างไร มีข้อให้พิจารณาดังนี้
--- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11332/2555 โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 11,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง
--- จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
--- โจทก์ทั้งสองและจำเลย อุทธรณ์ โดยโจทก์ทั้งสองได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
--- โจทก์ทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยว่า “จำเลยเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล บุตรของโจทก์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่นั่งซ้อนท้ายชนแผงเหล็กกั้นทางโค้งปากทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอก และผู้ขับขี่ถึงแก่ความตายในที่เกิดเหตุ บุตรของโจทก์มีอาการเจ็บปวด มีภาวะ การบอบช้ำของสมองและโลหิตออกในสมอง จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที แม้ไม่ปรากฏบาดแผลร้ายแรงที่มองเห็นจากภายนอก แต่พยาบาลเวรซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยกลับให้ผู้ช่วยพยาบาลตรวจค้นหลักฐานในตัวบุตรของโจทก์ว่ามีบัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ 30 บาท หรือบัตรประกันชีวิตหรือไม่ เมื่อไม่พบหลักฐานใด จึงสอบถามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิที่เป็นผู้นำส่งว่า ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เมื่อไม่มีคำตอบ จึงปฏิเสธที่จะรับบุตรของโจทก์ไว้รักษา โดยแนะนำให้ไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐ การที่พยาบาลเวรลูกจ้างของจำเลยปฏิเสธไม่รับบุตรของโจทก์เข้ารับการรักษาดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงที่ทำให้บุตรของโจทก์ถึงแก่ความตาย จำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล มีหน้าที่ต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วย ซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 36 แต่กลับไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างดังกล่าว จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์
--- ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,600,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยใช้ค่าธรรมเนียมศาลทั้งสามศาลแทนโจทก์ฯ ส่วนค่าทนายความทั้งสามศาลให้เป็นพับ
--- สรุปแล้ว โรงพยาบาล ไม่มีสิทธิปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะอันตรายแก่ชีวิต เพราะหากปฏิเสธการรักษาแล้ว ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย โรงพยาบาลอาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ป่วย...
--- ทนายประวัติการณ์ / เรียบเรียง

08/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

เหตุในฟ้องหย่านั้น กฎหมายได้กำหนดไว้หลายประการ ซึ่งหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติหรือมีพฤติกรรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเหตุหนึ่งเหตุใดแล้ว อีกฝ่ายย่อมสามารถหยิบยกมาเป็นเหตุเพื่อขอฟ้องหย่าได้ โดยกฎหมายกฎหมายกำหนดไว้ดังนี้
*** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ
อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือนร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

05/08/2019

ทนาย ประวัติการณ์

ว่าด้วยเรื่องผัวๆเมียๆ กันบ้าง👫 (โพสต์นี้ เรท 18+)
............................................
ในกรณีที่เมียด่าผัวด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและทำร้ายจิตใจผัวบังเกิดเกล้าจนไม่อาจรับได้ ผัวจะยกเอาเหตุที่เมียด่ามาฟ้องหย่าได้หรือไม่ เรื่องนี้ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ดังนี้
............................................
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8803/2559
จำเลยใช้ถ้อยคำพูดกับโจทก์ว่า "กูเบื่อผู้ชายแก่ ๆ ควยเล็ก เซ็กส์ห่วย หัวล้าน ตัวเตี้ย ๆ หน้าเหี้ยใจยังเหี้ย หัวขโมย แบบมึงเต็มที" และ "กูมีความพร้อมทุกอย่าง สาว สวย เหมาะสมกับหนุ่ม ๆ แข็งแรงฟิตเปรี๊ยะ พร้อมเริ่มต้นใหม่ ไม่มีอะไรยาก กูแต่งงานกับมึงเพื่อประชด อ. เจ็บก็แค่นั้น กูไม่ได้พิศวาสมึงเลย..." และส่งข้อความทางโทรศัพท์ว่า "เดี๋ยวกูจะไปนอนให้คนอื่นเอา" เป็นถ้อยคำหยาบคาย อันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทเหยียดหยามโจทก์และถือได้ว่าเป็นการประพฤติตนอันเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยาอย่างร้ายแรงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1516 (3) และ (6)
...........................................
ทนายประวัติการณ์ / เรียบเรียง
*** หมายเหตุ : กรณีนี้เป็นการนำเสนอปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลได้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่เกิดขึ้นจริงตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา จึงอาจมีถ้อยคำบางคำที่เป็นคำหยาบคายปะปนอยู่ ซึ่งเป็นการเผยแพร่เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น

ที่อยู่


Lampang
52100

Lampang การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
ร้าน.ซี-อาร์ ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้าน.ซี-อาร์ ก๊อปปี้เซนเตอร์
564 หมู่3 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52000

รับถ่ายเอกสารและซ่อมรถมอเตอร์ไซค์

Firmming Bright Firmming Bright
เมือง
Lampang, 52000

ร้านแม่ประจีน ร้านแม่ประจีน
ถนนเขลางค์
Lampang, 52000

ร้านอาหารไทย พื้นเมือง จัดเลี้ยงนอกสถานที่

ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ กู้ชี ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ กู้ชี
103 หมู่ 5 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
Lampang, 52190

จากครอบครัว สู่สังคม เพื่อประชาชน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
52000
Lampang, 52000

http://www.alro.go.th/lampang/main.php?filename=index

เสื้อผ้าเด็กนำเข้า พร้อมส่ง เสื้อผ้าเด็กนำเข้า พร้อมส่ง
ถนน พระเจ้าทันใจ
Lampang, 52100

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ฐปน สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ฐปน
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
Lampang, 52110

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ประกันภัย และวินาศภัย

TBIAL Business FORUM TBIAL Business FORUM
Lampang, 52000