สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
52000
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมื, Amphoe Muang Lampang
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
52000
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
52000
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
อ.วังเหนือ
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 เลขที่
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ
334 หมู่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
52000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิรา
Nyukang Harjo Berseni
Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo

ความคิดเห็น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.30 น.
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
โดยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิกุล พร้อมลงนามถวายพระพร และ ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ติดตาม และสอบถาม โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นโครงการตามแผนงานปีงบประมาณ 2561 เมื่อไหร่ จะแล้วเสร็จครับ ฝนตก ผ่านไปหลายปี ก็ยังไม่เสร็จ ครับน้ำมา ก็ไหล จากไป ไม่เหลือไว้ให้กักเก็บ เลย
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ โดยนายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส (ชั้น ๔) โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน เป็นประธานการประชุม สำหรับประเด็นในที่ประชุมประกอบด้วย ๑.การรายงานแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ไดัรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ,ข้อเสนอแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(งบกลาง ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓)ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ๒.ชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ,องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ๓.ปฏิทินการคัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ ๔.พิจารณาสถานการณน้ำ พื้นที่เฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ และมาตราการป้องกันแก้ไขในพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้นำเสนอแผนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งประจำปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่รับผิดชอบ และที่ประชุมได้รับทราบ ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สังกัด กรมท

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 21/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงของแหล่งน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่างเก็บน้ำหนองกอง ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร)

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลงพื้นที่และประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรและกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำหนองกอง เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของแหล่งน้ำ และให้ดำเนินการพร่องน้ำ ในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกัก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะมาเพิ่มในช่วงเดือนกันยายน 2565 และเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ล้นเหนือระดับเก็บกักที่ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำหนองกองมีความมั่นคงแข็งแรงและได้ดำเนินการพร่องน้ำให้มีความปลอดภัยและรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมาเพิ่ม https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109403

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 21/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงของแหล่งน้ำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก)

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลงพื้นที่และประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อตรวจสอบความมั่นคงของแหล่งน้ำและให้ดำเนินการพร่องน้ำ ในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกัก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะมาเพิ่มในช่วงเดือนกันยายน 2565 และเพื่อลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ล้นเหนือระดับเก็บกักที่ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย ได้ดำเนินการปล่อยน้ำเข้าระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำส่วนที่เกินระดับเก็บกักสูงสุดทำการพร่องน้ำเพื่อให้ไหลเข้าสันฝายอาคารระบายน้ำล้นประมาณ 2 เซนติเมตร https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109402

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 21/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้นายวราห์ มิตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม จามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทำหน้าที่ประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดลำพูน และโครงการแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 จังหวัดลำพูน ตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดลำพูน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109401

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 21/09/2022

สทภ.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายภายใต้นโยบาย "ทส.ยกกำลัง X"

วันที่21 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสุพัดสอน สีมืด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ
ทั้งนี้ การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในแนวทางการปรับตัววิถีใหม่ที่สำคัญ ภายใต้นโยบาย ทส. ยกกำลังเอ็กซ์ ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยกให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวและปรับชีวิตของบุคลากรในการดำรงชีวิตใหม่ เพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้สามารถรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพื่อมีแรงกายและแรงใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่ประโยชน์สุขของส่วนรวมต่อไป https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109399

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 21/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายวราห์ มิตรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109387

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 20/09/2022

สทภ.1 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานและประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำลำคลองขลุงทั้งระบบ รวมทั้งฝายชั่วคราวหนองขวัญ

วันที่ 20 กันยายน 2565
กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้นายภูวดิท ภณมณีโชติ ผอ.สปล.ปิงตอนล่าง และส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการน้ำลำคลองขลุงทั้งระบบ รวมทั้งฝายชั่วคราวหนองขวัญ ให้แก่คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ในที่ประชุม สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รายงานผลการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น จำนวน 3 โครงการ ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ได้แก่
- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายน้ำทุ่งหันตรา
- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองขลุง พร้อมระบบกระจายน้ำ
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำคลองขลุง พร้อมระบบกระจายน้ำ https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109381

20/09/2022

สทภ.1 ประชุมคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

วันที่ 20 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินค่างาน การพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำฯ https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109379

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 19/09/2022

สทภ.1 และ ผู้ตรวจราชการ ทส. ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบกระจายน้ำ จ.เชียงราย

วันที่ 19 กันยายน 2565
นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านไม้ยา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้สอบถามกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบเจอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีระยะเวลาการก่อสร้าง 240 วัน โดยได้เริ่มสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ราคาค่าก่อสร้าง 20,757,000 บาท ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 100
https://www.dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109369

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 19/09/2022

สทภ.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอน พื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ต้องถ่ายโอน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109368

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 19/09/2022

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ฯห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ
ในที่ประชุม
เรื่องเพื่อพิจารณาและติดตามการดำเนินงานคณะทำงานจัดที่ดิน
- พิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานคณะทำงานจัดที่ดิน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองขลุง และป่าคลองแม่วงก์”
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเขาเขียว ป่าเขาสว่างและป่าคลองห้วยทราย
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก”
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง”
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก
ขอความเห็นชอบผังแม่บทการพัฒนาเบื้องต้นที่ดิน คทช. พื้นที่ปฏิรูปที่ดินแปลง NO.855 https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109367

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 19/09/2022

สทภ.1 ขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่ 19 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ จำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 10 กลุ่ม โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นตัวช่วยการสร้างความเข้มแข็ง และบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ตลอดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำจะมีบทบาทมากขึ้นและชัดเจนขึ้นในคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพราะจะเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาน้ำที่แท้จริงในพื้นที่ของตัวเอง
ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้วางแผนการดำเนินการ และสามารถบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานได้
https://www.dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109365

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2565
วันที่ 16 กันยายน 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานฯ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบถึงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ BB EvMIS ของสำนักงบประมาณ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของงบประมาณ ปี พ.ศ.2564 ที่ขอกันไว้เหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย รวมทั้งการติดตามเร่งรัดงบกลาง งบเงินกู้ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รวมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
https://www.dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109350

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 16 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างและส่วนบริหารจัดการน้ำร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,000 ขวด ตามที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังหมันและตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109353

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 16 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายภูวดิท ภณมณีโชติ ผอ.สปล.ปิงตอนล่าง และ ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในที่ประชุม
ในที่ประชุม ได้รายงานผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งโครงการ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด และ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ดำเนินการสนับสนุนด้านแหล่งน้ำให้กับโครงการหลวงเลอตอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109352

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 สปล.ปิงตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 12 – 16 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลคลองลานพัฒนา จำนวน 3 โครงการ ตำบลคลองน้ำไหล จำนวน 4 โครงการ ตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 7 โครงการ ตำบลสักงาม จำนวน 3 โครงการ อำเภอคลองลาน ตำบลปางมะค่า จำนวน 3 โครงการ อำเภอขาณุวรลักษบุรี ตำบลหินดาต จำนวน 2 โครงการ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการโอนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมก่อนส่งมอบทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109351

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 ร่วมรับฟังการประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 15 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมรับฟังการประชุมและศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายการุณ โหสกุล รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธาน เพื่อรับทราบข้อมูล รายละเอียดและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการรับมือปริมาณน้ำฝนที่ตกในสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ทั้งในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการในการคาดการณ์ และแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109341

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 16/09/2022

สทภ.1 ประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการเดินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ติดตามประเด็นข้อสั่งการ เช่น การจัดทำแบบแปลนโครงการงบกลาง การตรวจสอบโครงการถ่ายโอนของกรมทรัพยากรน้ำ การติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วม การขอใช้อนุญาตใช้พื้นที่ป่า เป็นต้น ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ดำเนินการตามข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109339

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 14/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนบน จัดทำประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ดำเนินการจัดทำโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน มารับทราบข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ และทำความเข้าใจต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินโครงการ ซึ่งหากโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 250 ไร่ และมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 30,000 คน/ปี https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109328

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 14/09/2022

สทภ.1 ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายส่วนอำนวยการ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการปรับปรุง ดูแลรักษา ภูมิทัศน์ พร้อมส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณพื้นที่ สทภ.1 เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ในการสร้างความสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานฯ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหน และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณพื้นที่ สทภ.1 ร่วมกัน

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 14/09/2022

สทภ.1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 กันยายน 2565
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เข้าช่วยเหลือราษฎรจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกิดน้ำหลากในบริเวณในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมร่วมหารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของฝายเก็บน้ำ รวมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109324

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 13/09/2022

สทภ.1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 13 กันยายน 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวสุพัดสอน สีมืด อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) พร้อมพิจารณารางวัล DWR Innovation Award ประจำปี พ.ศ.2565
https://www.dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109315

Photos from สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1's post 13/09/2022

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 13 กันยายน 2565
นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง มอบหมายให้นายภูวดิท ภณมณีโชติ ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ ๓/2565 ณ ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร
ในที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
เรื่องเพื่อทราบ
- คำสั่ง คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 23/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกำแพงเพชร
- การดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (วังบัว) พื้นที่ ม.13 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร เกิดการพังเสียหาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
เรื่องเพื่อพิจารณา
- ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (โครงการหนองขวัญ)
- ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ด้านแหล่งน้ำ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มติในที่ประชุม เห็นชอบ
https://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=109314

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

วันอังคาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้เข้าร่วมรายการสัมภาษณ์สดผ่านวิทยุขอ...
สทภ.1 ออกสื่อสัมภาษณ์สด ผ่านช่องทาง สถานีวิทยุอสมท.จ.ลำปาง รายการ "เพื่อชีวิต"คลื่น 99.0 MHz. วันอังคาร์ที่ 11 ม.ค.65 เว...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


เลขที่ 555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำ
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ
199 ม.12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมื
Lampang, 52000

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

Nyukang Harjo Berseni Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิรา
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ

To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
Lampang, 52100

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี,,เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด!

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang, 52000

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ
334 หมู่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
Lampang, 52100

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว334 ม.4 ต.?