องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ความคิดเห็น

ประกาศจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่ทิ้งไวส้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชนืตามควรแก่สภาพ ประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายรับ-ร่ายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
678 ม.7 ต.พิ

21/03/2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 27/02/2023

ทีมงาน "หนามจว๊วก" ร่วมแรงร่วมใจดับไฟป่า #พร้อมใจเมื่อไฟป่ามา ✌️

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 24/02/2023

ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "โคก หนอง นา โมเดล" บ้านต้นต้อง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 22/02/2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง พร้อมด้วย นายศฤงคาร กันทะวงค์ ปลัดอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ นายสมพร สติแน่ ปลัด อบต.พิชัย ร่วมมอบสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง บ้านไร่แผ่นดินทอง ม.7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในการนี้ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม อบต. พิชัย ร่วมให้การช่วยเหลือในการทำบัตรประชาชนและสำรวจข้อมูลเพืือให้การช่วยเหลือต่อไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 17/02/2023

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 14/02/2023

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมร่วมหาแนวทางให้กำลังใจและติดตามการปฏิบัติงาน ของศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 06/02/2023

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

09/01/2023

ประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะ ท่านสามารถตรวจสอบได้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

#อัปเดต 7ม.ค.66
ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการฯล่าสุด

🔻คนที่ลงทะเบียนไปแล้ว สถานะ การลงทะเบียนสมบูรณ์ ให้รอตรวจสอบผลรอบสุดท้าย #ปลายเดือนม.ค.66
🔻วันที่เริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
🔻เมื่อใดที่เริ่มใช้บัตรใหม่ บัตรเก่าจะยังใช้ได้ถึงวันก่อนหน้า 1 วัน

✅ ถ้าได้ใช้สิทธิบัตรใหม่แล้ว ค่าแก๊สจะใช้ยังไง!!
1.คนที่ไม่ได้ลงทะเบียน แต่มีบัตรฯเก่า หรือลงทะเบียนแต่ไม่ผ่าน ค่าแก๊สจะสิ้นสุดภายในเดือนม.ค.66
2.มีบัตรฯเก่า ลงทะเบียนผ่าน ค่าแก๊สใช้ได้ถึงเดือนมี.ค.66
3.ไม่มีบัตรฯเก่า ลงทะเบียนผ่าน ค่าแก๊สจะเริ่มใช้สิทธิได้เดือนก.พ.-มี.ค.66

✅ สวัสดิการที่เป็น e-money เช่นค่าน้ำค่าไฟ หรือเงินพิเศษต่างๆที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดและสะสมยอดได้
✔บัตรฯใบเก่า กดเงินสดได้
✖บัตรใบใหม่(บัตรประชาชน)ยังไม่สามารถกดเงินสดจากตู้กรุงไทยได้
#คาดว่าเงินในส่วนของอีมันนี่จะเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับบัตรประชาชน

🧡หากมีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

06/01/2023

🌈รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี💫

👉🏻องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอเชิญน้องๆร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
👉🏻วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
🎪ในงานมี เกมส์ และกิจกรรมให้ร่วมสนุก ลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

ระบบลงนามถวายพระพร 05/01/2023

ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์
https://wellwishes.royaloffice.th/

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 22/12/2022

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ณ ห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลลำปาง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 07/12/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 06/12/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 02/12/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะเปียก ในงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2- 4 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยขอเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการจัดการขยะเปียก บูธผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกิจกรรมอื่นๆภายในงาน อีกมากมาย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 28/11/2022

วันที่28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ได้ประชุม แต่งตั้ง คกก. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยระดับตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการฯ ดำเนินการขอมติที่ประชุมในการจัดทำแผน และ มอบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกและการจัดทำถังขยะเปียก ให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายที่ได้รับมอบกระทรวงมหาดไทย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 28/11/2022

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะศรัทธาตำบลพิชัย และ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เข้าร่วมเดินขบวน อัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก “งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565” ครบรอบวันเกิด 110 ปี ของหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก อำเภอเมืองลำปาง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 09/11/2022

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ณ บริเวณคันคลองชลประทานบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

26/10/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอเชิญชวนชาวตำบลพิชัยและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณคันคลองชลประทานบ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง มีกิจกรรม ประกวดประดิษฐ์กระทง และประกวดร้องเพลง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 17/10/2022

ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพิชัย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

06/10/2022

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 06/10/2022

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 29/09/2022

นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 26/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกบ้าน วังชัยพัฒนา หมู่ 16

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 21/09/2022

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมในพิธีแถลงข่าวโครงการผักริมฮั้ว ครัวฮิมค่าย by ทหารพันธุ์ดี ณ ลานจอดรถ ประตู 2 มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 20/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับบ้านวังชัยพัฒนา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ม่อนเก๊าค่า บ้านวังชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 19/09/2022

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริการส่วนตำบลพิชัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ครบทุกหลังคาเรือน และสรุปผลการดำเนินโครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565

16/09/2022

📢การยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
1.ดาวน์โหลด App เงินเด็ก และ App D.DOPA
🔸ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store
🔸ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
2.ผู้ปกครองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง
🔸ส่วนภูมิภาค ยืนยันตัวตน ณ ที่ว่าการอำเภอ
🔸กรุงเทพมหานคร ยืนยันตัวตน ณ สำนักงานเขต
3.เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”โดยกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในเมนู “ลงทะเบียน” ให้ครบถ้วน
4. แนบเอกสารการรับรองของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้ครบถ้วน
หมายเหตุ : เตรียมสำเนาเอกสารของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้พร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

***************************************

➡️ผู้ปกครองที่ยื่นลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่
16 กันยายน 2565
➡️ต้องยื่นบัญชีธนาคารที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน (ธนาคารใดก็ได้)

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 15/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตรับผิดชอบ และในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันรณรงค์ไม่ลักลอบนำขยะมาทิ้งบริเวณที่สาธารณะ ถนนเส้นหลังศาลากลางไปจนถึงวัดม่อนพระยาแช่ และบริเวณคันคลองชลทานตลอดสาย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีผู้คนสัญจรและออกกำลังกาย เพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณถนน ไหล่ทางสองข้างทาง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม

12/09/2022

📢📢ประกาศ ประกาศ
ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ดังนี้

👶เดือนตุลาคม 2565 🔹 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
👶เดือนพฤศจิกายน 2565 🔹วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
👶เดือนธันวาคม 2565 🔹วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
👶เดือนมกราคม 2566 🔹 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
👶เดือนกุมภาพันธ์ 2566 🔹 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
👶เดือนมีนาคม 2566 🔹 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
👶เดือนเมษายน 2566 🔹 วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
👶เดือนพฤษภาคม 2566 🔹วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
👶เดือนมิถุนายน 2566 🔹 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
👶เดือนกรกฎาคม 2566 🔹 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
👶เดือนสิงหาคม 2566 🔹 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
👶เดือนกันยายน 2566 🔹 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
⚠️หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจนี้นะครับ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
🔺โทรศัพท์หมายเลข 054 839319 กองสวัสดิการสังคม
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)
🔺เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do
#เครดิตเพจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 12/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนำกระสอบทรายมอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนในเบื้องต้น

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 07/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้ฝึกทักษะทางด้านอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 06/09/2022

6 กันยายน 2565 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ออกตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย เพื่อเป็นการพบปะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อำเภอเมืองลำปางในมิติต่างๆ ในภาพรวม เช่น มิติด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด มิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการขยะปฏิกูลมูลฝอยในครัวเรือน ให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 02/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพิชัย เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดความชำนาญอย่างต่อเนื่องอีกทั้งต้องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันในแต่ละหมู่บ้านให้สามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการเข้าระงับภัยต่างๆได้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 01/09/2022

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคมและสามารถใช้ Social Media ได้อย่างปลอดภัย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 25/08/2022

15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย นำโดยนายสมพร สติแน่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้มีฝนกระหน่ำและลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลพิชัย จากพายุ “หมาอ๊อน” ซึ่งส่งผลให้มีต้นไม้หักโค่นพาดสายไฟและทับเส้นทางจราจรในหลายพื้นที่

โดย อบต.พิชัย ได้เร่งเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เร่งเข้าตัด และเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มทับถนนกีดขวางเส้นทางจราจรและสายไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในตำบลพิชัยต่อไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 24/08/2022

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลพิชัย ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 23/08/2022

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ต.พิชัย) เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานตามโครงการ ภายใต้ “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลพิชัย” การขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการร่วมสนองพระราชดำริ ในการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึกของคนในตำบลพิชัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านต้นต้อง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 19/08/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ได้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยอันตราย ในชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และส่งขยะอันตรายกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 17/08/2022

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย's post 11/08/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้ จำนวน 900 ต้น ณ บ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

.
ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวชำระภาษีที่ดิน

ประเภท

เว็บไซต์

ที่อยู่

678 หมู่ 7 ตำบลพิชัย
Lampang
52000

Non-Profit Organizations อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
Power Blind Shop Power Blind Shop
ถ. สุขสวัสดิ์ ซอย 1
Lampang, 52000

ร้านกาแฟและเครื่องดื่มบริการโดยคน?

หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦 หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25/20-21 ถนนส
Lampang, 52100

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน หน่วยกู้ภัย กู้ชีพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย

บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม บูม ดี-แนกซ์ เม็ดฟู่ นวัตกรรม
Lampang, 52000

ขาย บูม ดี-แนกซ์ นวัตกรรมเม็ดฟู่ 2 ศาส

𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p. 𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p.
เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 510260

สวัสดีครับยินดีให้บริการครับ

Totto5 Totto5
847/8
Lampang, 21000

ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong
บ้านบอม
Lampang, 52150

พื้นที่แบ่งปันข่าวสาร ความเคลื่อนไ

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอว
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang, 52100

เครือข่ายฯ ที่รวมตัวเพื่อผลักดันงา

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป
266/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอ
Lampang, 52180

ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษ?

Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง) Lampang Arts Center (หอศิลป์ลำปาง)
256 ถ. ตลาดเก่า ต. สวนดอก
Lampang, 52100

หอศิลป์ลำปาง มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี

สโมสรฝึกการพูดลำปาง สโมสรฝึกการพูดลำปาง
ถนนดวงรัตน์
Lampang, 52000

เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า

CMU Lampang CMU Lampang
250/2 ถ. ทิพย์ช้าง ต. สวนดอก อ. เมือ
Lampang, 52100

ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค
124/50 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย
Lampang, 52100

สานพลังคนลำปาง สร้างความเข้าใจ ร่ว?