โรงเรียน ลำปางกัลยาณี

โรงเรียน ลำปางกัลยาณี

ตำแหน่งใกล้เคียง โรงเรียน

ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนลำปา
ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนลำปา
52100
Coffee Go Green
Coffee Go Green
200 Moo 17 Phaholyothin rd. Muang Lampang THAILAND
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรี
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรี
224 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง
สวิตออน-ลำปาง
สวิตออน-ลำปาง
ศูนย์ภาษาอังกฤษสวิตซ์ออน สาขาลำปาง
พูดอังกฤษได้อัตโนมัติ  ลำปาง
พูดอังกฤษได้อัตโนมัติ ลำปาง
B4 ถนนทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง, Amphoe Muang Lampang
Outre Art Studio สอนศิลปะลำปาง
Outre Art Studio สอนศิลปะลำปาง
ข้างโรงเรียนบุญวาทย์ฯ ทางเข้ามีร้านแอดโฮมชาบู ปิ้งย่าง
มีศิลป์  สถาบันกวดวิชาศิลปะแ
มีศิลป์ สถาบันกวดวิชาศิลปะแ
68 ถนนไทยลานนา, Nakorn Lampang
สอนขับรถยนต์ รร.สากลการช่าง
สอนขับรถยนต์ รร.สากลการช่าง
52000
บ้านสร้างศิลป์
บ้านสร้างศิลป์
210/1 ถนนตลาดเก่า ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, Nakhon Lampang
EnFrance
EnFrance
93
เทรด Forex สบาย ๆ ยังไงให้ยั่งยื
เทรด Forex สบาย ๆ ยังไงให้ยั่งยื
83/2 Soi.6 Superhighway Lampang-Ngao Rd. Prabath T. Muang A.
บ้านครูสมโภชน์ กวดวิชาคณิตศ
บ้านครูสมโภชน์ กวดวิชาคณิตศ
Nakhon Lampang 52000
เติมปัญญา
เติมปัญญา
360 ถนนบ้านเชียงราย ตำบลสบตุ๋ย เมืองลำปาง
โรงเรียนฉัตรการดนตรี สาขาลำ
โรงเรียนฉัตรการดนตรี สาขาลำ
ท่าคราวน้อย
บ้านรักศิลปะลำปาง
บ้านรักศิลปะลำปาง
11/8 ถ.ปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง

ความคิดเห็น

ตารางสอบ และ ผังจัดห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 📌http://lks.ac.th/midterm-test-2564

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่อยู่ 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียน ลำปางกัลยาณี's post 27/12/2021

Photos from โรงเรียน ลำปางกัลยาณี's post

27/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
23/12/2021
21/12/2021
20/12/2021

ตารางสอบ และ ผังจัดห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 📌http://lks.ac.th/midterm-test-2564

ตารางสอบ และ ผังจัดห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 📌http://lks.ac.th/midterm-test-2564

20/12/2021
20/12/2021
17/12/2021
16/12/2021
14/12/2021
14/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
13/12/2021
12/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
09/12/2021

ฝากกดไลก์ กดแชร์ เชียร์ผลงาน ลูกสนหน่อยค่ะ
https://fb.watch/9Nvsnejf1o/

08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
08/12/2021
05/12/2021
03/12/2021

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

เรื่อง การอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนลำปางกัลยาณี

เรื่อง การอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Photos from โรงเรียน ลำปางกัลยาณี's post 03/12/2021

Photos from โรงเรียน ลำปางกัลยาณี's post

ประวัติโรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนลำปางกัลยาณี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจ้าราชวงศ์
(แก้ว ภาพเมรุ ณ ลำปาง) เป็นผู้อุทิศที่ดินให้ 1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น้ำวัง ถนนปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ต่อมาพ่อเลี้ยงหม่องโง่ยซิน สุวรรณอัตถ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ให้ 1 หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มี 3 ห้องเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดทิ้ง
ไว้ให้ร้างอยู่ถึง 2 ปี ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รัตนศาสตร์สมบูรณ์ ได้มาที่
จังหวัดลำปาง มหาอำมาตย์ตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา ปลัดมณฑลประจำจังหวัดในขณะนั้น ได้ขอร้องให้คุณครูแคลระทำการเปิดสอนด้วยความอนุเคราะห์ของโรงเรียนรัฐบาลหญิง
แห่งแรกของจังหวัดลำปางจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
จัดสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครู เพียงคนเดียว
ในปี พ.ศ. 2465 จึง ได้ครูที่สำเร็จจากจังหวัดพระนครมาช่วยสอน โรงเรียนลำปางกัลยาณีปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปัจจุบันโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ตั้งอยู่ที่ 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน
30 ตารางวา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ได้พัฒนามาตามลำดับได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการต่างๆ ได้ทำ MOU กับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนภาษาจีน (Hanban) พร้อมจัดตั้งห้องเรียนขงจื่อ และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ปี 2559-2560

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล การนิเทศและการวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับครู เจ้าของภาษาตามความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียน มีการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรและการจัดทำข้อตกลง
ในความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 กับสถาบันการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเกาหลี จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEและ ศูนย์เพื่อใจ
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนเรียนร่วม (บกพร่องทางการมองเห็น)
โรงเรียนพัฒนาห้องเรียนในด้าน ICT โดยติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอนต่าง ๆ เช่น โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงและเครื่องฉายทึบแสงตามห้องเรียนในอาคารต่าง ๆ ในทุกสาระวิชา และโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่ ห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
อย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาโรงเรียนลำปางกัลยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL

ปัจจุบันโรงเรียนลำปางกัลยาณี เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เปิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ ห้องเรียนแผนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) และ
ห้องพิเศษเรียนดนตรีไทย มีครูผู้สอนจำนวน 202 คน มีนักเรียนจำนวน 3,160 คน

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ผ่านระบบทางไกล ประจำปีการศึกษา2563
การแสดง Youth Orchestra Concert 2017 "คีตศิลป์แผ่นดินทอง" ในรอบที่ 2 ของวันนี้ กับบทเพลงฮิตต่างๆ ท่านใดที่พลาดในการรับชม...
นักเรียนลำปางกัลยาณีเต้นบาสโลป เปิดงาน Asean Day
ประชาสัมพันธ์งานสถาปนาโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


224 Phahon Yothin Rd
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
โรงเรียนรัฐบาล อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาล๕ - บ้านศรีบุญเรือง เทศบาล๕ - บ้านศรีบุญเรือง
29 ถ.มนตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52100

โรงเรียนเทศบาล๕ (บ้านศรีบุญเรือง)

โรงเรียนปงแสนทองวิทยา โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
87 หมู่ 5
Lampang, 52100

อตตนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอ?

Bunyawat Witthayalai School Bunyawat Witthayalai School
230 ถนน พหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง
Lampang, 52100