Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกร

Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกร

ความคิดเห็น

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อช้อป จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อเชิ้ตแขนยาว จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

รับทำเสื้อกิจกรรม เสื้อยืด โปโล เชิ้ต ช็อป แจ็คเก็ต พร้อมสกรีน และปัก ครบวงจร โรงงานตั้งอยู่ที่ จ.ลำปาง(เหนือ) แต่รับออร์เดอร์ได้ทั่วประเทศนะคะ ^^
เรามีตัวแทนสามารถให้บริการนอกสถานที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์) พร้อมให้คำปรึกษาฟรีค่ะ
รับทำเสื้อกิจกรรมต่างๆ เสื้อออกค่าย เสื้อรับน้อง เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อบริษัท ฯลฯ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด โปโล ช็อป เชิ้ต แจ็กเก็ต ธง ถุงผ้า รับทั้งงานปักและงานสกรีนโดยช่างผู้ชำนาญการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 19/04/2022

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 09/03/2022

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 04/03/2022

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 14/09/2021

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 23/02/2021

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 22/02/2021

🙏🏻ขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า #ส่งแบบ#สอบถามราคาก่อนได้จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 20/02/2021

🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 19/02/2021

------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 23/01/2021

------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 21/04/2020

------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อโปโล จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 20/04/2020

------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อช้อป จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 20/04/2020

------ 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อเชิ้ตแขนยาว จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน (ร้านเดียวกับร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ)
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 21/03/2020

🤘🏻จบแล้วจ้า ยินดีกับน้อง ๆด้วยนะคะ🤘🏻
------- 💥🙏🏻ทางร้านขอขอบคุณที่เลือทำเสื้อกับทางร้านเรา 💥 ------
#เสื้อเชิ้ตแขนสั้น จ้า
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

13/03/2020

--------------สำหรับเสื้อยืด----------
☄️โปรนี้ยังอยู่ถึงวันที่ 30 มี.ค.นี้เท่านั้นนะจ้ะ ☄️
🔥🔥🔥 ให้ไวเลยจ้าาาาาา พี่จ๋า 💨💨💨

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 06/03/2020

🤘🏻เสื้อเชิ้ตปัจฉิมนิเทศ🤘🏻
------- 💥ทางร้านขอบคุณน้องๆ จากโรงเรียนอรุโณทัยลำปางที่เลือทำเสื้อกับทางน้านเรา💥 ------
🚦Allbest lampang ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 22/02/2020

🤘🏻ขอบคุณน้องๆโรงเรียนลำปางกัลยาณี🤘🏻
------------ เสื้อพิมพ์ลายละครเวที----------
🚦ออลเบสต์ และโฮลี่เชิ้ต ลำปาง ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
โฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 21/02/2020

🤘🏻ขอบคุณน้องๆวิทยาลัยเทคนิคลำปาง🤘🏻
------------ เสื้อเชิ้ตแขนสั้น ----------
🚦ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ ที่ร้าน
โฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

17/02/2020
14/02/2020

🤘🏻สงกรานต์นี้ฉันต้องมีเสื้อกลุ่ม คืนกำไรให้ลูกค้าจ้าาาาาาาา🤘🏻
------- 💥เสื้อ+สกรีนตัวละ 100 บาท💥 ------
🚦โฮลี่เชิ้ต ลำปาง ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
โฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)
📍พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 03/02/2020

💥💥💥งานโปโลพิมพ์ลายทั้งตัว 💥💥💥
--------สั่งเยอะราคาถูกกกกก😍------
👉🏻สาขาลำปางย้ายไปรวมกับ ร้านโฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อ ไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ ที่แยกศรีชุมนะคะลูกค้า👈🏻
🚦 พิกัดร้าน แยกไฟแดงศรีชุมระหว่างกัลยาณี-บุญวาทย์ ตรงข้ามร้านหมอมวลชน
👕👚จะทำ #เสื้อกลุ่ม #เสื้อวิ่ง #เสื้อกิจกรรม #เสื้อครอบครัว #เสื้อสงกรานต์ #เสื้อใส่ปีใหม่ #เสื้อกีฬาสี ฯลฯ
📮ทักมาสอบถามได้ค่ะ
โฮลี่เชิ้ตรับสกรีนเสื้อไม่มีขั้นต่ำกี่ตัวแม่...ก็ทำ
☎️093-1623233 (แอดไลน์จากเบอร์ได้ค่ะ)

07/05/2018

📣การเงินมีปัญหา....
ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษามาหาพี่
📢ร้านออลเบสต์มีโปรโมชั่นทำเสื้อยืดสุดพิเศษ เพียงตัวละ 89 บาท มาฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนค่ะ😍
LINE : @allbestmade2order
หรือโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ 086-1906669 จ้า
🏬 โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับทางร้านทั้ง 4 สาขานะคะ
📍สาขาลำปาง
📍สาขาพะเยา
📍สาขาเชียงราย
และ สาขาน้องใหม่
📍สาขาแพร่
💙💛 นึกถึงเสื้อกิจกรรม นึกถึงร้านออลเบสต์นะคะ 😘

07/05/2018

📣การเงินมีปัญหา....
ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษามาหาพี่
📢ร้านออลเบสต์มีโปรโมชั่นทำเสื้อยืดสุดพิเศษ เพียงตัวละ 89 บาท มาฝากน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนค่ะ😍
LINE : @allbestmade2order
หรือโทร.สอบถามได้ที่เบอร์ 086-1906669 จ้า
🏬 โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับทางร้านทั้ง 4 สาขานะคะ
📍สาขาลำปาง
📍สาขาพะเยา
📍สาขาเชียงราย
และ สาขาน้องใหม่
📍สาขาแพร่
💙💛 นึกถึงเสื้อกิจกรรม นึกถึงร้านออลเบสต์นะคะ 😘

26/01/2018

ภูมิใจทุกครั้งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำดี ^^

นอกจาก เย็นเย็น 60 ลังและเงินสนับสนุน 5,000 บาท น้องๆ ทั้ง 50 ทีม จาก 10 มหาวิทยาลัย ยังจะได้รับเสื้อยืดสุดคูล #เย็นเย็นGenใหม่ใจอาสา ตามจำนวนของสมาชิกในทีมที่ลงทะเบียนมาอีกด้วยยย

#เสื้อทีม #เสื้อสตาฟ #คูลลล

26/10/2017

#น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คู่มือประชาชน การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ระหว่างวันที่ 25-29 20/10/2017

คู่มือประชาชน การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ระหว่างวันที่ 25-29

รวมทุกรายละเอียดสำหรับ “ประชาชน” ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งการเดินทาง การแต่งกาย
การปิดการจราจรและจุดวางดอกไม้จันทน์
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

www.king9moment.com
และ ติดตามโซนใหม่ ได้ที่
www.king9moment.com/lasting

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

03/08/2017

ทุก 1 แชร์ เท่ากับทำบุญสิบบาทค่ะ ^^

21/07/2017

เพราะเราไม่ได้ทำแค่เสื้อกิจกรรม แต่ยังแบ่งปันเพื่อสังคม

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 10/07/2017

"นิติ 59"
เสื้อโปโล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจให้ร้านออลเบสต์ จัดทำเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะ

#เสื้อกิจกรรม #เสื้อกลุ่ม #เสื้อเดี่ยว #เสื้อตัวเดียวในโลก
#ยืด #โปโล #ช็อป #เชิ้ต

สนใจสอบถาม
ID: albest.py
โทร 063-1755525 สาขาพะเยา
ใกล้ไหนไปนั่น #ลำปาง #ลำพูน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 23/06/2017

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ ร้านออลเบสต์ จัดทำเสื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะ

#เสื้อกิจกรรม #เสื้อกลุ่ม #เสื้อเดี่ยว #เสื้อตัวเดียวในโลก
#ยืด #โปโล #ช็อป #เชิ้ต #แจ็กเก็ต

สนใจสอบถาม
คลิ๊กแอด line กันมาเลย --> http://line.me/ti/p/~albest.lp
หรือโทรติดต่อมาที่ 📞 098-2626020 ก็ได้นะคะ

ใกล้ไหนไปนั่น #ลำปาง #ลำพูน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 12/05/2017

เสื้อโปโลแขนยาวสีดำแต่งขาว "Mert Lampang 60" จาก สสจ.ลำปาง

#เสื้อกิจกรรม #เสื้อกลุ่ม #เสื้อเดี่ยว #เสื้อตัวเดียวในโลก
#ยืด #โปโล #ช็อป #เชิ้ต #แจ็กเก็ต

สนใจสอบถาม
คลิ๊กแอด line กันมาเลย --> http://line.me/ti/p/~albest.lp
หรือโทรติดต่อมาที่ 📞 098-2626020 ก็ได้นะคะ

ใกล้ไหนไปนั่น #ลำปาง #ลำพูน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย

Photos from Allbest ออลเบสต์ - รับทำเสื้อกิจกรรม's post 02/05/2017

Allbest เสื้อสวยสั่งได้ในสไตล์คุณ
#เสื้อกิจกรรม #เสื้อกลุ่ม #เสื้อเดี่ยว #เสื้อตัวเดียวในโลก
#ยืด #โปโล #ช็อป #เชิ้ต #แจ็กเก็ต
สนใจสอบถาม
คลิ๊กแอด line กันมาเลย --> http://line.me/ti/p/~albest.lp
หรือโทรติดต่อมาที่ 📞 098-2626020 ก็ได้นะคะ
ใกล้ไหนไปนั่น #ลำปาง #ลำพูน #แพร่ #น่าน #พะเยา #เชียงราย

Timeline photos 01/04/2017

📣📣 มาแล้วววว
โปรโมชั่นสำหรับฤดูร้อนนี้ 🎉🎉🎉
Item ฮิตสำหรับฤดูร้อน 🌡🌞

เสื้อยืดคอกลม 👕cotton100% no.32
พร้อมสกรีนขนาด A4 จำนวน 1สี
#เสื้อกิจกรรม #เสื้อกลุ่ม #เสื้อเดี่ยว #เสื้อตัวเดียวในโลก
#ยืด #โปโล #ช็อป #เชิ้ต #แจ็กเก็ต

ใกล้ไหนไปนั่น #ลำปาง #ลำพูน #พะเยา #เชียงราย

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เพราะเราไม่ได้ทำแค่เสื้อกิจกรรม แต่ยังแบ่งปันเพื่อสังคม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


69/5 ถนน พระบาท ตำบล พระบาท
Lampang
52000

ข้อมูลทั่วไป

รับทำเสื้อกิจกรรมต่างๆ เสื้อออกค่าย เสื้อรับน้อง เสื้อรุ่น เสื้อกลุ่ม เสื้อบริษัท ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด โปโล ช็อป เชิ้ต แจ็กเก็ต ธง ถุงผ้า รับทั้งงานปักและสกรีน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00

ร้านขายเครื่องแต่งกาย อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
Beige Beige
เลขที่ 46 ถ. ฉัตรไชย ต. สบตุ๋ย อ. เมือง จ. ลำปาง
Lampang, 52100

ชุดเด็กผู้หญิงแนวเท่ห์

วันวาน wanwarn.lp วันวาน wanwarn.lp
Thanon Praisanee, Mueang Lampang District, Lampang 52100
Lampang, 52100

ผ้าแฟชั่นผู้หญิง ผ้าพื้นเมือง ผ้าผู้ชาย ผ้าเด็ก เสื้อยืดสี และ ผ้าลินิน ทุกชนิด สอบถามได้

See-Sun-Ning dress&drink See-Sun-Ning dress&drink
Prabath Soi 6
Lampang, 52000

seasoning•secret home

Meechai_lampang Meechai_lampang
Lampang, 52100

T-shirt

Iscreen สกรีนเสื้อเชียงใหม่ เสื้ Iscreen สกรีนเสื้อเชียงใหม่ เสื้
พระเจ้าทันใจ
Lampang, 52100

รับทำงานสกรีน ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ขายเสื้อยืดเปล่าสีล้วน เสื้อฮู๊ด gildan no problem

Tuck สกรีน Tuck สกรีน
242 ถ.นาก่วม ต.ชมพู
Lampang, 52100

การสกรีน

ร้านชุดขับขี่บิ๊กไบท์มือสอ ร้านชุดขับขี่บิ๊กไบท์มือสอ
114/3 ถนน พระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

เสื้อขับขี่บิ๊กไบท์มือสอง

ร้านวันดีผ้าฝ้าย ร้านวันดีผ้าฝ้าย
ถนนคนเดินลำปาง
Lampang, 52000

จำหน่ายผ้าฝ้าย ทำเอง ทั้งปลีก - ส่ง รับตัดเย็บตามแบบ ออเด้อ สนใจติดต่อได้จ้า

PanShop ขายส่งชุดชั้นใน ภาคเหนือ PanShop ขายส่งชุดชั้นใน ภาคเหนือ
Pan Shop 114 ม.2 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง
Lampang, 52000

ขายปลีก-ส่งเสื้อในสตรี คุณภาพดี สวยงาม ราคาโรงงาน บริการส่งฟรีในเขต จ.ลำปาง ตจว.ส่งลทบ.เริ่

Stranger Stranger
Lampang
Lampang, 52100

เสื้อผ้าแฮนด์เมค เละ งานศิลปะอื่นๆ รับงานศิลปะทุกอย่างที่พอทำได้

Karat Karat
11/90 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 52000

Karat Shop ขายเสื้อผ้าแฟชั่น

CeeGameshop CeeGameshop
Lampang, 52100

รับตัวแทนจำหน่ายฟรี จำหน่ายสินค้าราคาถูก