Ph.D LPRU

Ph.D LPRU

ตำแหน่งใกล้เคียง มหาวิทยาลัย

โรงเรียนกัญญากรภาษาลำปาง สอ
โรงเรียนกัญญากรภาษาลำปาง สอ
140/116 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว(เชิงสะพา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
268 Pa Kham Rd, Nakhon Lampang
อุปกรณ์หุ่นยนต์  บังคับมือ
อุปกรณ์หุ่นยนต์ บังคับมือ
ถ.รอบเวียง ต.สวนดอก
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
TYC โรงเรียนเทศบาล4 เทศบาลนครล
TYC โรงเรียนเทศบาล4 เทศบาลนครล
ถนนรอบเวียง อ.เมืองลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง
BBA International, English Program.
BBA International, English Program.
173/1, Phahonyothin Road
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีวศึกษ
คอมพิวเตอร์กราฟิกอาชีวศึกษ
Basdiot 52000
อวท. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อวท. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
52100
น้ำเต้าหู้&นมสด ฟองโต สะพานขาว วค.ลำปาง
น้ำเต้าหู้&นมสด ฟองโต สะพานขาว วค.ลำปาง
361 ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง, Amphoe Muang Lampang
หอพักกนิษฐา ราชภัฎลำปาง ซอย1
หอพักกนิษฐา ราชภัฎลำปาง ซอย1
266 หมู่9 ต.ชมพู
Creative Campus @ Yonok University
Creative Campus @ Yonok University
444 Vajiravudhi Damnoen Rd.,, Muang Lampang
โรงแรมอาลัมพาง มหาวิทยาลัยร
โรงแรมอาลัมพาง มหาวิทยาลัยร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเ
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเ
15 ถนนท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง, Nakhon Lampang
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดกา โทรศัพท์ 054-237345 ต่อ 1184
โทรศัพท์ืมือถือ 081-8823465

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Ph.D LPRU's post 13/11/2021

ภารกิจ…เพื่อหล่นๆๆๆๆๆ

Photos from Ph.D LPRU's post 26/07/2021

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนศ.ปร.ด.สาขาการจัดการ รุ่นที่ 8 คณะวิทยาการ ม.ราชภัฏลำปาง โดยมีศิษย์เก่า ดร ปิยมาศ วันทยางค์นันท์ ผู้ประสานงาน เพื่อนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีอ้วน โดยได้รับพรจากเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช) สาธุๆๆๆๆ พร้อมถวายจตุปัจจัยด้วยจิตศรัทธา

Photos from Ph.D LPRU's post 21/01/2021

เช้านี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร มนัส สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Online นักศึกษา ปร.ด.สาขาการจัดการ “คุณทองสุข วงศ์โสภา” ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาค สาขาอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี คณะบริหารศาสตร์์และผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่มีการแก้ไข ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 👏👏👏

06/11/2020

คิดถึง จึงมาหากันด้วยใจนำทีมโดยคณบดี คณะ วจ (ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ) คณะผู้บริหาร/ประธานหลักสูตร DBA./DCA./MBA.พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง ผ่านเครือข่ายที่ผูกพัน🥰😘 สู้ๆๆกันไปจ้า

01/10/2020

คณะกรรมการหลักสูตร ปร.ด.+กจ.ม.สาขาการจัดการ มามุทิตาจิต รศ.สมชัย โกศล รองอธิการฝ่ายวิชาการ เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณในคำแนะนะและหนุนเสริมมาตลอดเวลา ทีมงานเราขอให้ท่านมีความสุขตลอดไป🎉🎉🎉

22/09/2020

เราชาว ปร.ด.#4,5,7 สาขาการจัดการ สู้กันทางปฏิบัติการงานวิจัยต่อไปเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

22/09/2020

บรรยากาศ Work shop สถิติเพื่อการวิจัยขั้นสูง

22/09/2020

วันที่ 19-20 กันยายนนี้ ได้รับความเมตตาจาก รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล มาให้ความรู้ทางสถิติ “Meditation -Moderated Analysis เพื่อเติมเต็มงานวิจัยของนศ.ปร.ด.#4,5,6,7 สาขาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปางต่อไป

14/08/2020

เย็นนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของ อาจารย์ธีรวัตน์ แก้วลังกา นศ.ปร.ด.รุ่นที่ 6โดยมีผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ที่ปรึกษาหลักและ รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงมีประธานหลักสูตรฯรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และกรรมการหลักสูตรฯผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำโมเดลวิจัยมานำเสนอให้คณะกรรมการหลักสูตรฯอีกครั้ง และขอแสดงความยินดีด้วย👏👏👏

14/08/2020

เย็นนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของ คุณทองสุข วงศ์โสภา (ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาค) นศ.ปร.ด.รุ่นที่ 5 โดยมีผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน ที่ปรึกษาหลักและผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงมีประธานหลักสูตรฯรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และกรรมการหลักสูตรฯผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วย👏👏👏

13/08/2020

วันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ จาก มทร.ล้านนา ชม.เป็นประธานสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของ คุณอนันต์ ปิ่นน้อย (ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8; ขอนแก่น) ปร.ด.#6 โดยมี รศ.ดร,บุญฑวรรณ วิงวอน ที่ปรึกษาหลัก และรศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล ที่ปรึกษาร่วม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึง ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา กรรมการหลักสูตรฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ว่าที่ ดร.เร็วๆนี้ Congratulations 🍾🎈🎉👌👏👏👏

13/08/2020

ระดับดีมาก (4.13) ผลการประกันคุณภาพหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการ โดยมีประธานในการประเมิน คือ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รองอธิการฝ่ายวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร กรรมการ คือ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี มทร.ล้านนา เชียงราย และผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เลขาฯ ร่วมทำการประเมินภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และจะนำข้อสังเกตไปพัฒนาต่อไป 😘😍🥰👌💪👏ขอบใจน้องพัชรี ทิพย์ชมพู นักวิชาการหลักสูตรที่ร่วมขับเคลื่อนงานให้บรรลุตัวชี้วัดในครั้งนี้จ้า

07/08/2020

บรรยากาศการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของ นส.นันทนาฏ์ อุปพงศ์ นศ.ปร.ด.#4 โดยมี รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล เป็นประธานในการสอบ โดยมีรศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ที่ปรึกษาหลักและ รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ จาก มทร.ล้านนา ที่ปรึกษาร่วม และกรรมการหลักสูตร ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ ผลการสอบ คือ ผ่าน และมีการแก้ไขตามข้อเสนอ คณะกรรมการหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ👏👏🎉🎉🍾🍾👌👌

29/07/2020

บ่ายนี้ ส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งอีกคนหนึ่ง โดยได้รับความเมตตาจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์ คุณเฉลิมพล คุ้มศรี (ว่าที่ ดร.คนใหม่) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ที่ปรึกษาร่วม คือ รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล และมีคณะกรรมการสอบร่วม คือ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ผลการสอบ คือ ผ่าน และมีการแก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วยคะ👏🥰👌

29/07/2020

เช้านี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ นศ.ยุพาภรณ์ เทพจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา จ.น่าน โดยมีที่ปรึกษาหลัก คือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน และที่ปรึกษารอง คือ รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช โดยมีกรรมสอบร่วม คือ รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล และผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผลการสอบ คือ ผ่าน และให้มีการแก้ไข คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ👏👏👏

08/06/2020

7/6/63 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯทำการสอบสัมภาษณ์นศ.ใหม่ หลักสูตรปร.ด.สาขาการจัดการ#9 ทั้งOnline/ Physical Distancing เพื่อให้เป็นไปตามแผนของหลักสูตรฯ บัณฑิตศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

01/05/2020

29/4/63 ประชุมคณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.และ กจม.สาขาการจัดการ โดยมีประธานหลักสูตร คือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน/ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์/ผศ ดร.ธนกร สิริสุคันธาและนส พัชรี ทิพย์ชมพู นักวิชาการหลักสูตรฯ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป และเป็นไปตามกลไกประกันคุณภาพ

24/01/2020

บรรยากาศ!!!ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财 ร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับตรุษจีน 24/1/2020...ลูกศิษย์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ ป.เอก) นานาชาติ-จีน สาขาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปาง🎈🎉😘🎁🎊🍾

07/01/2020

7/1/2020 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กจ.ม.+ปร.ด.) สาขาการจัดการ พร้อมด้วยทีมนักวิชาการฯ มาสวัสดีปีใหม่🎉🎁🎈🎊และขอพรท่านอธิการบดี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ และหารือเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

06/01/2020

บ่ายนี้!!! ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา ภาควิชาสถิติ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางปิยมาศ วันทยางค์นันท์รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ทะ โดยมีประธานที่ปรึกษาหลัก คือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอนและที่ปรึกษาร่วม คือ รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล รวมถึงคณะกรรมการหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานมีความครอบคลุม ผลการสอบ คือ ผ่าน และมีการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ!!! คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วย👏✍️👌👍🎉

06/01/2020

เช้านี้!!! ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล มาเป็นประธานในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางพรรณสิยา นิติกิตต์สุขเกษม โดยมีประธานที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม คือ รศ.ดร.เผ่าไทย วงศ์เหลา รวมถึงคณะกรรมการหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้งานมีความครอบคลุม ผลการสอบ คือ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข!!! คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วย👏✍️👌👍🎉

23/12/2019

ลูกศิษย์ ปร.ด.4 การจัดการ มาขอพรปีใหม่ 2563 🎉🎊🎁🎄คณะกรรมการหลักสูตรฯขอให้เจริญก้าวหน้าทุกๆคนนะคะ รุ่งเรืองและสมหวังทุกประการคะ

23/12/2019

คณะกรรมการหลักสูตรปร.ด.และกจ.ม.สาขาการจัดการมาสวัสดีปีใหม่ 2563 🎁🎉🎊รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.สมชัย โกศล

23/12/2019

เช้านี้!!บรรยากาศในการสอบป้องการโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี นศ.ปร.ด.#4 ที่ปรึกษาหลักคือผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ และที่ปรึกษาร่วมคือ รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ จากมทร.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นประธาน คือ รศ.ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ สาขาการจัดการให้ข้อเสนอแนะเพิ่อให้งานมีความครอบคลุม ผลการสอบ คือ ผ่าน และให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วย👏✍️👍👌

23/12/2019

บ่ายนี้!!ดำเนินการสอบป้องกนะโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์บงกชกร หงส์สาม นศ.ปร.ด.#4 ที่ปรึกษาหลักคือผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา และที่ปรึกษาร่วมคือ รศ.ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นประธาน คือ รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ มทร.เชียงใหม่ และคณะกรรมการหลักสูตรฯ สาขาการจัดการให้ข้อเสนอแนะเพิ่อให้งานมีความครอบคลุม ผลการสอบ คือ ผ่าน และให้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการหลักสูตรฯขอแสดงความยินดีด้วยคะ👏✍️👍👌

22/12/2019

กลางวันนี้หลักสูตรกจ.ม และปร.ด.สาขาการจัดการ จัดกิจกรรม Christmas Day & HNY.2020 โดยได้รับพรจากท่าน ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมสอนนศ.ในหลักสูตร ปร.ด.และคำอวยพรปีใหม่จาก อจม!!!และคณะกรรมการทุกท่านฯ ขอให้มีความสุข ความเจริญ ความสำเร็จและความร่ำรวยตลอดไปเกิดความปิติกันไป🎉🎁🎈🥰😘🎊👏

22/12/2019

คณะกรรมการหลักสูตรฯ กจ.ม&ปร.ด.สาขาการจัดการ สวัสดีปีใหม่ 2563 ท่านศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ พร้อมทั้งขอพรอันประเสริฐปีใหม่นี้🎉🎈🎁🎊🎄

16/12/2019

บ่ายนี้!!! ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.มนตรี พิริยะกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ อ.เวียงสา จ.น่าน นศ.ปร.ด.#6 โดยร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรฯให้ข้อเสนอแนะ ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ🎉🥰👌🙏👍

16/12/2019

เช้านี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นายวีรชัย สีดาพรมมา นศ.ปร.ด.#5 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอนที่ปรึกษาหลัก และรศ.ดร.มนตรี พิริยกุล ที่ปรึกษาร่วม ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรฯให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย ผลการสอบ คือ ผ่าน แต่ให้แก้ไข ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ🎉🥰👌🙏👍

06/11/2019

บ่ายนี้!!!หลักสูตร Ph.D.in Management ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.ดร.บุษยา วีรกุล จาก NIDA/รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี/ รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก ม.แม่โจ้/รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตร/ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา กรรมการหลักสูตรฯ ร่วมเป็นกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของนศ.รุ่นที่ 5 คุณวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้บริหารโรงเรียนรพีเลิศวิทยา จังหวัดลำพูน ผลการสอบ คือ ผ่าน คณะกรรมการหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีด้วยคะ 👏👏👏

06/11/2019

เช้านี้!!!ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศ.ดร.บุษยา วีรกุล จาก NIDA/รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี/ รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก ม.แม่โจ้/รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประธานหลักสูตร/ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์และผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา กรรมการหลักสูตรฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ นศ.ปร.ด.รุ่นที่ 5 คุณสมจัย นามวงษา ผลการสอบ คือ ผ่าน คณะกรรมการหลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีด้วยคะ 👏👏👏✍️💪👌

29/09/2019

อยู่ไหน อจม!!และนศ.ปร.ด.#6,7ก็ทำงานวิจัยได้จ้า!!!!

29/09/2019

กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันของหลักสูตร ปร.ด.การจัดการ#6,8 ของม.ราชภัฏลำปางกับ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยมีผู้ให้ความรู้ คือ รศ.ดร.สุจินดา เจียมศรีพงศ์ อดีตคณบดีให้การหนุนเสริมกันไปจ้า

29/09/2019

ขอบคุณรักษาการอธิการ ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ และทีมงาน ป เอก ที่มาแบ่งปันและสร้างความสุข/ความประทับใจทางวิชาการผ่านการเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมงาน ปร.ด.(มรภ.ลำปาง+พิบูลสงคราม)เพื่อยกสมรรถนะและหนุนเสริมงานวิจัยขั้นสูงต่อไป🎂😘☺️💪

29/09/2019

แผนงานวิจัย รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอนร่วมกับทีม อ.สาขาโลจีสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ และนศ.ปร.ด.#8 ได้ลงพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ สวยงาม ผ่านการหนุนเสริมของงานวิจัยของ สกสว.โดยสวพ.ม.ราชภัฏลำปาง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Opening Icore2013

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Lampang
52100

Lampang มหาวิทยาลัยอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Yonok University Yonok University
Lampang, 52000

Mculampang Mculampang
662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
Lampang, 52130

mculampang.ac.th

หอพักมธ.ศูนย์ลำปาง หอพักมธ.ศูนย์ลำปาง
หอพักนักศึกษามธ. ศูนย์ลำปาง 248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉั
Lampang, 52190

เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิทยาลัยการอาชีพเถิน Electrical Power วิทยาลัยการอาชีพเถิน Electrical Power
Lampang

วิทยาลัยการอาชีพเถิน สาขางาน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

CSC: Christian Student Center of Yonok University CSC: Christian Student Center of Yonok University
444 M.2 Wachirawutdamneun Road, Prabaht
Lampang, 52000

"You are the world's light--a city on a hill, glowing in the night for all to see. Don't hide your light! Let it shine for all; let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father." Matthew 5: 14-16

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
เลขที่ 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ หมู่ 9 ตำบล ชมพู อำเภอ เมือง
Lampang, 52100

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.edu.lpru.ac.th

Science Thammasat - Lampang Science Thammasat - Lampang
248 หมู่ 2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง Pong Yang Khok, Hang Chat District, Lampang 52190
Lampang, 52190

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทย์ฯ ธรรมศาสตร์ ลำปาง

TYC โรงเรียนเทศบาล4 เทศบาลนครล TYC โรงเรียนเทศบาล4 เทศบาลนครล
ถนนรอบเวียง อ.เมืองลำปาง
Lampang, 52000

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
เลขที่ 200 ม.17 ต.พิชัย ถ.พหลโยธิน ลำปาง-งาว อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Lampang, 52000

I ♥ RMUTLL

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang, 52000

ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ ทุกท่าน

อวท. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อวท. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
Lampang, 52100

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

PPE Lampang PPE Lampang
248 ม.2ตำบลปงยางคก
Lampang, 52190

สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ลำปาง