สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั

สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมื, Amphoe Muang Lampang
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
52000
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำป
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
52000
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
52000
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิรา
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
52000
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
อ.วังเหนือ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
52000
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
52000
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand

ความคิดเห็น

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
ชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายนิเวศน์ มาน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โดยในช่วงเช้าได้ประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ท่อส่งน้ำ 006 – 016 RMC.กิ่วลม จำนวน104 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร และในช่วงบ่ายได้ประชุมพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ท่อส่งน้ำ 001 – 005 RMC.กิ่วลม จำนวน 24 คน ณ ศาลาวัดบ้านแค่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อชี้แจงแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ.2563 และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้รับทราบสถานการณ์น้ำของเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผมเข้าใจถูกไหมครับว่า กรมชลดูแล เขื่อน อ่าง แม่น้ำลำคลอง กรมประมงดูแลปลาต่างๆในเขื่อน อ่าง แม่น้ำ หรือเขาจะแบ่งแยกความรับผิดชอบกันยังไงคับ
อย่าคิดนะ ว่า คนบ้านนอกเขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เขื่อนทั้งเขื่อน น้ำลำห้วยไหลทั้งปี แต่ ไม่คยล้นสปริงเวย์เลย แม้แต่ ปีเดียว ปริมาณ น้ำในอ่าง อ้างเก็บปริมาณน้ำได้เยอะ หูยย รอน้ำแห้ง เหมือนบวกควายนอน ไม่ได้ปรับพื้นที่ เลยสักนิด นี่เหรอ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหน มาติดตามงานหน่อยครับ
อย่าคิดนะ ว่า คนบ้านนอกเขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เขื่อนทั้งเขื่อน น้ำลำห้วยไหลทั้งปี แต่ ไม่คยล้นสปริงเวย์เลย แม้แต่ ปีเดียว ปริมาณ น้ำในอ่าง อ้างเก็บปริมาณน้ำได้เยอะ หูยย รอน้ำแห้ง เหมือนบวกควายนอน ไม่ได้ปรับพื้นที่ เลยสักนิด นี่เหรอ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหน มาติดตามงานหน่อยครับ
อย่าคิดนะ ว่า คนบ้านนอกเขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เขื่อนทั้งเขื่อน น้ำลำห้วยไหลทั้งปี แต่ ไม่คยล้นสปริงเวย์เลย แม้แต่ ปีเดียว ปริมาณ น้ำในอ่าง อ้างเก็บปริมาณน้ำได้เยอะ หูยย รอน้ำแห้ง เหมือนบวกควายนอน ไม่ได้ปรับพื้นที่ เลยสักนิด นี่เหรอ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหน มาติดตามงานหน่อยครับ
อย่าคิดนะ ว่า คนบ้านนอกเขาไม่รู้อิโหน่อิเหน่ เขื่อนทั้งเขื่อน น้ำลำห้วยไหลทั้งปี แต่ ไม่คยล้นสปริงเวย์เลย แม้แต่ ปีเดียว ปริมาณ น้ำในอ่าง อ้างเก็บปริมาณน้ำได้เยอะ หูยย รอน้ำแห้ง เหมือนบวกควายนอน ไม่ได้ปรับพื้นที่ เลยสักนิด นี่เหรอ อ่างเก็บน้ำสาธารณะ ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ไหน มาติดตามงานหน่อยครับ
สวัสดีครับ

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่โครงการถ้ำเวียงแกพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ตำบลไร่นาหลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา นายธีรวุฒิ ธนะสิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 นายพรศักดิ์ เขียวสระคู หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานน่าน ลงพื้นที่โครงการถ้ำเวียงแกพร้อมระบบส่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ เพื่อกำหนดตำแหน่งหลุมเจาะปฐพีและธรณีวิทยา สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบเขื่อนและอาคารชลประทานให้ถูกต้องถามหลักวิศวกรรมต่อไป

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผ่านระบบโปรแกรม Zoom จากห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน ในการหาแนวทางดำเนินการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ณ โครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวิชาญ กวินภูมิเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2565 มี นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงประจำปี 2566 พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานน่าน ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายรพีพงศ์ ลภัสภัคคณุฒม์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ มี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ โครงการชลประทานน่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านชลประทาน และจัดเจ้าหน้าที่ประจำบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานน่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดน่าน ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงเป็นการพบปะปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ มี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดน่านหารือราชการร่วมกัน ณ บริเวณลานกังสตาล โรงแรมน่านกรีนแลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดน่าน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมหาทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระที่มีที่ตั้งในพื้นที่จังหวัดน่าน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายพิชัย นรเดชานันท์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตแข็งแรง ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดมลพิษจากฝุ่นละอองจากหมอกควัน และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป มีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณที่ทำการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/10/2022

โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2565 มีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบเงินสนับสนุนการพัฒนากลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย และมอบโล่เชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรกิจกรรม Thailand e – Commerce Genius 2022 และหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย รวมถึงใบรับรองระบบมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงรายและประกาศเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2565 มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ลำปาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ลำปาง มี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง พร้อมทั้งพิจารณารายละเอียดการจัดนิทรรศการและการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจัดแสดงประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้การจัดงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยในที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเข้มงวด ในการนี้ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ได้รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาให้ที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งรับเข็มเชิดชูเกียรติ “สืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือมีผลการปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดที่เชียงราย ครั้งที่ 4/2565 มีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2566 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางพีรญา ร่มป่าตัน ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแนวทางประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุมชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน มีนายบุรีรัตน์ วงศ์บุรี เลขานุการ กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2565 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ มีหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศของโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี นายอนุชิต ยอดใจยา หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายเสน่ห์ วงค์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ และการใช้งานระบบสารสนเทศของโครงการชลประทานพะเยา เพื่อให้เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาต หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 2566 ติดตามการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมถึงการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและประสานการดำเนินการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร อำเภอ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงท้าย โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของจังหวัดลำปางในปัจจุบันให้ที่ประชุมทราบ มี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่ กรมชลประทาน ขออนุญาตใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสุรัชฐนพ สิงหาคำ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายจักรพงษ์ บัวกล้า นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ประจำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่กรมชลประทานขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังแปลงที่ 1 เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 27/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี นางสาวรตนพร กิติกาศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

27/10/2022

💦รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565 💦

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ปฐมนิเทศอาสาสมัครชลประทานใหม่ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดการปฐมนิเทศอาสาสมัครชลประทานใหม่ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้อาสาสมัครชลประทานใหม่ มีความรู้ความเข้าใจงานของกรมชลประทาน ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ให้อาสาสมัครชลประทานมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานเชียงราย ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการเดินทาง มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดลำปาง สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน)

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน) มี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี่ บาย กะตะธานี คอลเลคชั่น จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการนำเสนอ (ร่าง) กรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมถึงผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของทุกส่วน/โครงการเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้อง ลดปัญหาในการทำงาน ให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานชลประทาน ที่ 2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันให้ต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ สำหรับนำมาวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบและทบทวนร่างแผนหลัก การพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ยาละ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบและทบทวนร่างแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานโครงการ พร้อมเสนอขอตั้งงบประมาณในปี 2567 แผนงานในระบบ Thai Water Plan มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดพะเยา

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตา อ่างเก็บน้ำห้วยปู อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายวัชราคม พรสรณคมน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายสุเมธ ธิมา หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอัครเดช ไชยวงค์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสภาพเขื่อนด้วยสายตา อ่างเก็บน้ำห้วยปู ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมใช้งานต่อไป

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 26/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายภาณุวัสส์ ยิ้มศิริวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำ และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบระเบียบหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านบรรเทาสาธารณภัยซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มี นายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ก.ช.ภ.จ. ลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 25/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ มีหัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ โครงการชลประทานลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 25/10/2022

สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสถานน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

25/10/2022

💦รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 💦

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบับสุดท้าย ของการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการศึกษาความเหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมพิจารณารายงานฉบับสุดท้ายของการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการศึกษาความเหมาะสมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบโปรแกรม Zoom จากห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน เพื่อรับฟังพิจารณาร่างรายงานฉบับสุดท้ายของการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสุดท้ายของการศึกษาความเหมาะสมโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้
ตามโครงการวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด จำนวนกว่า 50 คน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ตามโครงการวันรักษ์ต้นไม้ ประจำปีของชาติ ประจำปีพ.ศ.2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรัก หวงแหนและตระหนักถึงทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อันจะเป็นทนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่า ณ บริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม ทางเข้าลานกางเต้นท์และร้านกาแฟริมเขื่อนฝั่งภูมิทัศน์น้ำตกวังกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รับสมัครแรงงาน ตามประกาศมาตรการจ้างแรงงาน กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นางกชพร คำฟูบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตามมาตรการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ณ ที่ทำงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะดำเนินการรับสมัครจ้างแรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการชลประทานลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายอนันทชาต เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานลำปาง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสำนักงานงบประมาณเขตที่ 10 สำนักงบประมาณ ในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ได้แก่ โครงการซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายแม่วะสายทุ่งเตาปูน ตำบลบ้านกิ่ว และงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 2 บ้านหัวเสือ ปริมาณดินขุด 14,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ราษฎรในพื้น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้มผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชนนีที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 21/10/2022

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตามโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายเวธิน พจนสุนทร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วย นายนพคุณ ตุลยาทิตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายยุทธพงษ์ กันศรีเวียง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตามโครงการ "แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกายง่าย ๆ เช่น การเดิน การวิ่ง หรือปั่นจักรยานเป็นประจำ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลโรค มี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 🎁 ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 🎁🎁🎈 #HBD1...
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 🎁 ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 🎁🎁🎈 #HB...
💦25 เมษายน "วันอาสาสมัครชลประทาน"💦🌱ผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจการจัดการน้ำ...ที่นำความสุขสู่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ 🌱

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


สำนักงานชลประทานที่ 2 เลขที่
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ
199 ม.12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมื
Lampang, 52000

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

Nyukang Harjo Berseni Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิรา
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ

To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
Lampang, 52100

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี,,เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด!

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang, 52000

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
Lampang, 52000

ให้คำปรึกษา แนะนำ การแจ้งครอบครอง/เพาะพันธุ์ การช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและบาดเจ็บ