สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายอินทร์, Amphoe Muang Lampang
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต
200/2 ม.6 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอ, Thoen
ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง
ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำป
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปา
11/26 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย, เมืองลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
52000
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต.สบตุ๋ย อ.เมื, Amphoe Muang Lampang
RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเขลางค
RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเขลางค
อำเภอเมืองลำปาง 52000
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
52000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
52000
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวียงเหนือ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
345/35 ม.

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 04/11/2022

ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 192/2565 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กระทรวงการคลังเดินหน้าออกกฎกระทรวงการผลิตสุราฯ ปลดล็อคเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถแข่งขัน ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พร้อมเน้นย้ำ ต้องควบคุมคุณภาพ ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

31/10/2022

ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางได้รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียม เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 97 นั้น
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าว รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กันยายน 2565 ให้แก่เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ที่แนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5481-1530 ต่อหมายเลขภายใน 757016
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndcz/~edisp/uatucm473212.pdf
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5481-1530
- facebook fanpage : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- E-mail : [email protected]
- E-mail : [email protected]

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 23/10/2022

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยนางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางอังภิศร อักษรไพร สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง พร้อมบุคลากร สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณทีราชพัสดุ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 23/10/2022

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยนางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายพรหมมินทร์ อำมาตยศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์ ช่างเหล็ก เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง

23/10/2022

จุลสารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 37 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565
🌐 https://webdev.excise.go.th/ebooks/09-2022/ 🌐

-------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : https://shorturl.asia/XeAjP
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://shorturl.asia/93stk
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://shorturl.asia/lwvx2
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://shorturl.asia/Yt9nd

23/10/2022

น้อมเกล้ารำลึก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 20/10/2022

📢📢📢ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างค่ะ👇👇👇

https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndcy/~edisp/uatucm472058.pdf

20/10/2022

📣📣โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์ประชาสัมพันธ์ ให้บริการ
ตรวจฟัน /ขูดหินปูน/ อุดฟัน / ถอนฟัน ✅ ฟรี
เนื่องในวัน ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 13/10/2022

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยนางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 13/10/2022

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยนางสาวพิมพ์ใจ เปียงงาม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิวา เจริญนุกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

13/10/2022

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

08/10/2022

ทรงพระเจริญ

8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

07/10/2022
06/10/2022

จุลสารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 37 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
🌐 https://webdev.excise.go.th/ebooks/08-2022/ 🌐

-------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : https://shorturl.asia/XeAjP
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://shorturl.asia/93stk
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://shorturl.asia/lwvx2
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://shorturl.asia/Yt9nd

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 29/09/2022

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงความระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นเกียรติแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งพนักงานราชการของกรมสรรพสามิตที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบวาระ และพิธีมอบรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่เกิดจากการประกวดผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยเป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเพื่อส่งต่อให้บุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร และในการนี้ นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี นำคณะผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสรรพสามิต เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 29/09/2022

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางอังภิศร อักษรไพร สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสำนักานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง ได้รับรางวัลระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง

26/09/2022

NEWSLETTER Regional Excise Office 5
จุลสารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565
http://www5.excise.go.th/E-Book/Booklet/2565/Quarter3/mobile/index.html

สามารถติดตามย้อนหลังเพิ่มได้ที่: 🌐 https://www.excise.go.th/region5/PEOPLE/TABLOID/index.htm 🌐

-------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : https://shorturl.asia/XeAjP
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://shorturl.asia/93stk
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://shorturl.asia/lwvx2
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://shorturl.asia/Yt9nd

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 26/09/2022

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 26/09/2022

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post

26/09/2022

กรมสรรพสามิต เตือนภัย

ระวังเว็บไซต์ปลอม และ Facebook Fanpage ปลอม
หากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต หรือส่ง link ปลอม เพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือให้โอนเงินชำระค่าภาษีสรรพสามิตไปยังบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
หรือให้ทำธุรกรรมใด ๆ ขออย่าหลงเชื่อ หากมีข้อสงสัย
สอบถาม Call Center 1713 สายด่วนสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาทั่วประเทศ

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 26/09/2022

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 21 กันยายน 2565
โดยจะทำการขายทอดตลาดของกลาง ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่เก็บรักษาของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง รายละเอียดดังนี้
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndy4/~edisp/uatucm468845.pdf----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5481-1530
- facebook fanpage : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- E-mail : [email protected]
- E-mail : [email protected]

“เอกนิติ” ชูยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ปรับสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” - ThaiPublica 26/09/2022

“เอกนิติ” ชูยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ปรับสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” - ThaiPublica

“เอกนิติ” ชูยุทธศาสตร์ “EASE Excise” ปรับสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” - ThaiPublica “เอกนิติ” ชู “EASE Excise” ยกเครื่องสรรพสามิตสู่ “กรม ESG” เตรียมปรับลดภาษีหนุนไบโอเจ็ท - ไบโอพลาสติก – แบตเตอรี่รีไ.....

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 26/09/2022

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post

พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น 26/09/2022

พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 09/09/2022

พิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต
วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี กรมสรรพสามิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

30/08/2022

จุลสารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 37 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
🌐 https://webdev.excise.go.th/ebooks/07-2022/ 🌐

-------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : https://shorturl.asia/XeAjP
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://shorturl.asia/93stk
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://shorturl.asia/lwvx2
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://shorturl.asia/Yt9nd

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 25/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมกิจกรรม "ตลาดนัด คบจ. ส่งต่อความสุข กระตุ้นเศรษฐกิจลำปาง" ภายใต้โครงการ "คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางรวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการของพื้นที่จังหวัดลำปาง" ณ บริเวณโถงกลางชั้นล่างอาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยภายในงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แบรนด์ "ณภัค" ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
สำหรับลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้า สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้ค่ะ
🍉Facebook : ณภัค ข้าวแต๋นน้ำแตงโม at ห้างฉัตร ลำปาง
🍉Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
☎️ : 097-9617376
☎️ : 087-1813639
LINE Shop : https://liff.line.me/1572442362-jGxDDGRp/@877tmztu

24/08/2022

www.excise.go.th

ตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางได้รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและเก็บเงินเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 10 จากค่าธรรมเนียม เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 97 นั้น
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าว รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม 2565 ให้แก่เทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามลิ้งค์ที่แนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5481-1530 ต่อหมายเลขภายใน 757016
https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/ndy1/~edisp/uatucm465240.pdf
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5481-1530
- facebook fanpage : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
- E-mail : [email protected]
- E-mail : [email protected]

www.excise.go.th

18/08/2022

🏆รางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ จาก Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022🏆

“ผมขอชื่นชมเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งได้มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบุคลากร จนทำให้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ จากเวที Prime Minister Award ประจำปี 2022

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เพิ่มปริมาณและมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งยังเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต่างก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ การที่กรมสรรพสามิตได้รับรางวัลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐที่สำคัญ จากเวที Prime Minister Award ประจำปี 2022 นี้ จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวสรรพสามิตทุกคนครับ 🙏🏻

​​​​​​​ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
​​​​​​​อธิบดีกรมสรรพสามิต

บริเวณเขตโซนนิ่ง Zoning ห้ามขายสุรา - Google Drive 18/08/2022

บริเวณเขตโซนนิ่ง Zoning ห้ามขายสุรา - Google Drive

บริเวณเขตโซนนิ่ง Zoning ห้ามขายสุรา - Google Drive

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 15/08/2022

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ดังนี้
1. 07.00 น. มอบหมายให้นางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
2. เวลา 11.00 น. มอบหมายให้นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปราบราม และฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ ปลูกต้นไม้ แลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ เวทีหอปูมละกอน อ.เมือง จ.ลำปาง
3. เวลา 18.00 น. มอบหมายให้นายประเสริฐ มานะศิลป์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และนายกรวิทย์ ทาสุรินทร์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

11/08/2022

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post 08/08/2022

Photos from กรมสรรพสามิต :: Excise Department's post

ระบบลงนามถวายพระพร 08/08/2022

ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
---------------------------------------------------------------------
https://wellwishes.royaloffice.th/

ระบบลงนามถวายพระพร ระบบลงนามถวายพระพร

02/08/2022

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

Photos from สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง's post 29/07/2022

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
นายสมชาย เปี่ยมสุข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางอังภิศร อักษรไพร สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง พร้อมด้วยข้าราชและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
และในช่วงเย็นมอบหมายให้ ข้าราชการในสังกัด นำโดยนางสาวพิมพ์ใจ เปียงงาม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วย นายบูรณ์ปิยวัฒน์
วงค์เทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนางสาวรุ่งทิวา เจริญนุกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

27/07/2022

จุลสารกรมสรรพสามิต EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
🌐 https://webdev.excise.go.th/ebooks/06-2022/ 🌐

-------------------------------------
ช่องทางการติดต่อสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 : https://shorturl.asia/XeAjP
𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : https://shorturl.asia/93stk
𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : https://shorturl.asia/lwvx2
𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞 : https://shorturl.asia/Yt9nd

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ "ไวรัสโควิด 19"
การเป็นประธานอาเซียนของไทย
#การเป็นประธานอาเซียนของไทย

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


18. 26. 0015, 99. 455751
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ
199 ม.12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมื
Lampang, 52000

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang, 52000

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
Lampang, 52000

ให้คำปรึกษา แนะนำ การแจ้งครอบครอง/เพาะพันธุ์ การช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและบาดเจ็บ

กฟผ.แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
Lampang, 52220

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก - องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก -
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินท
Lampang, 52220

หน่วยงานราชการ

โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา
381 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
Lampang, 52130

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง เบอร์?