มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง, Lampang Video December 5, 2014, 1:26am

Videos by มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง in Lampang. องค์กรเอกชนการกุศลเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนตาบอด และฝึกอาชีพคนพิการ/คนตาบอด

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนพิการทางสายตาทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกคนพร้อมที่จะดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต สืบต่อไป (การแสดงของนักเรียนพิการทางสายตา มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง)

Other มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง videos

ยิ้มสู้ ตอน รอยล้อแห่งชีวิต
รายการเกี่ยวกับ ป้ามั่น หญิงพิการนั่งรถเข็น ที่ต่อสู้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้ หลังต้องพิการ ด้วยการประกอบอาชีพประดิษฐ์รถช้อปเป้อร์ด้วยเศษไม้ จำหน่าย ทำโดยลำพังทุกขั้นตอน เราเรียกป้ามั่นว่า หญิงเหล็กอย่างแท้จริง

CBR เราคือหนึ่งในชุมชน
ถ่ายทำรายการนี้เพื่อเผยแพร่ให้เห็นแนวทางการทำงาน CBR- Community Based Rehabilitation ที่มหาสารคามและร้อยเอ็ด สมัยครูปุ๋ยยังทำงานที่นั่น จะเห็นคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ เรียน O&M และการทำงานในชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ "เรา" คือคนพิการ "หนึ่งในชุมชน" คือ เท่าเทียมกับคนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ

คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน ครูปุ๋ย ชีวิตนี้เพื่อคนตาบอด
รายการคนไทยหัวไม่ท้อมาถ่ายทำชีวิตของครูปุ๋ยและการทำงานเพื่อคนตาบอดและคนพิการในชุมชนที่ลำปาง และ ตำบลวาวี เชียงราย โดยคุณเจอรี่ เป็นพิธีกร จะเห็นการทำงานทั้งในโรงเรียนและในชุมชนที่มูลนิธิพิทักษืดวงตาลำปาง ดำเนินงานอยู่

สถานีประชาชน- ร้านกาแฟ Power Blind Coffee
ออกรายการสถาีประชาชน เกี่ยวกับร้านกาแฟตาบอดที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นให้เป็นอาชีพคนตาบอด ตั้งแต่ปี 19 พ.ค.2555 ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินงานอยู่ และสามารถฝึก Barista ตาบอดไปแล้ว 3 คน จนออกไปทำงานที่ร้านอื่นๆด้

ยิ้มสู้- ฟ้าใสที่ปลายเขา
เกี่ยวกับการทำงาน CBR ตำบลวาวี ที่เชียงราย พร้อมกับ ครูปุ๋ยและเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี

ด้วยพระบารมี -ผ่าตัดต้อกระจก ตอน 2 ท่าสองยาง
ตอน 2 ของการติดตามถ่ายทำรายการ มูลนิธิฯ ออกหน่วยคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยต้อกระจกตามชายไทย อ.ท่าสองยาง

ด้วยพระบารมี- ออกหน่วยต้อกระจก
ถ่ายทำเกี่ยวกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดต้อกระจกในท้องถิ่นชายแดน ท่าสองยาง/ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนพิการทางสายตาทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกคนพร้อมที่จะดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต สืบต่อไป (การแสดงของนักเรียนพิการทางสายตา มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง)

BC