มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง, Lampang Video May 3, 2018, 9:33am

Videos by มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง in Lampang. องค์กรเอกชนการกุศลเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนตาบอด และฝึกอาชีพคนพิการ/คนตาบอด

ยิ้มสู้ ตอน รอยล้อแห่งชีวิต

รายการเกี่ยวกับ ป้ามั่น หญิงพิการนั่งรถเข็น ที่ต่อสู้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้ หลังต้องพิการ ด้วยการประกอบอาชีพประดิษฐ์รถช้อปเป้อร์ด้วยเศษไม้ จำหน่าย ทำโดยลำพังทุกขั้นตอน เราเรียกป้ามั่นว่า หญิงเหล็กอย่างแท้จริง

Other มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง videos

ยิ้มสู้ ตอน รอยล้อแห่งชีวิต
รายการเกี่ยวกับ ป้ามั่น หญิงพิการนั่งรถเข็น ที่ต่อสู้ชีวิตแบบไม่ยอมแพ้ หลังต้องพิการ ด้วยการประกอบอาชีพประดิษฐ์รถช้อปเป้อร์ด้วยเศษไม้ จำหน่าย ทำโดยลำพังทุกขั้นตอน เราเรียกป้ามั่นว่า หญิงเหล็กอย่างแท้จริง

CBR เราคือหนึ่งในชุมชน
ถ่ายทำรายการนี้เพื่อเผยแพร่ให้เห็นแนวทางการทำงาน CBR- Community Based Rehabilitation ที่มหาสารคามและร้อยเอ็ด สมัยครูปุ๋ยยังทำงานที่นั่น จะเห็นคนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ เรียน O&M และการทำงานในชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการ "เรา" คือคนพิการ "หนึ่งในชุมชน" คือ เท่าเทียมกับคนทั่วไปในชุมชนนั้นๆ

คนไทยหัวใจไม่ท้อ ตอน ครูปุ๋ย ชีวิตนี้เพื่อคนตาบอด
รายการคนไทยหัวไม่ท้อมาถ่ายทำชีวิตของครูปุ๋ยและการทำงานเพื่อคนตาบอดและคนพิการในชุมชนที่ลำปาง และ ตำบลวาวี เชียงราย โดยคุณเจอรี่ เป็นพิธีกร จะเห็นการทำงานทั้งในโรงเรียนและในชุมชนที่มูลนิธิพิทักษืดวงตาลำปาง ดำเนินงานอยู่

สถานีประชาชน- ร้านกาแฟ Power Blind Coffee
ออกรายการสถาีประชาชน เกี่ยวกับร้านกาแฟตาบอดที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นให้เป็นอาชีพคนตาบอด ตั้งแต่ปี 19 พ.ค.2555 ปัจจุบันก็ยังคงดำเนินงานอยู่ และสามารถฝึก Barista ตาบอดไปแล้ว 3 คน จนออกไปทำงานที่ร้านอื่นๆด้

ยิ้มสู้- ฟ้าใสที่ปลายเขา
เกี่ยวกับการทำงาน CBR ตำบลวาวี ที่เชียงราย พร้อมกับ ครูปุ๋ยและเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี

ด้วยพระบารมี -ผ่าตัดต้อกระจก ตอน 2 ท่าสองยาง
ตอน 2 ของการติดตามถ่ายทำรายการ มูลนิธิฯ ออกหน่วยคัดกรองค้นหา ผู้ป่วยต้อกระจกตามชายไทย อ.ท่าสองยาง

ด้วยพระบารมี- ออกหน่วยต้อกระจก
ถ่ายทำเกี่ยวกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดต้อกระจกในท้องถิ่นชายแดน ท่าสองยาง/ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนพิการทางสายตาทุกคน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทุกคนพร้อมที่จะดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต สืบต่อไป (การแสดงของนักเรียนพิการทางสายตา มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง)

BC