สภาอุตสาหกรรม ลำปาง

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง

ตำแหน่งใกล้เคียง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิด
ท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิด
52000
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
บ้านเรา เรสซิเดนซ์ ลำปาง
85/1 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก เขต8 วังป่าบอน
บ้านนาสัก, Mae Mo
สถานีสิ่งแวดล้อม
สถานีสิ่งแวดล้อม
Muang Lampang 52000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
Pa Kham 1
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำ
อาคารโภชนะศาสตร์ชั้น3 โรงพยาบาลลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
วัดเชตวัน ลำปาง
วัดเชตวัน ลำปาง
ถ.บุญวาทย์, Amphoe Muang Lampang
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
มูลนิธิ น้อยลูกซัด เสาจินดาร
Tipchang Road, Nakhon Lampang
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 34
ไทวัสดุสาขาลำปาง
คลินิกหมอพรเทพ
คลินิกหมอพรเทพ
180 Boonyawat Rd, Suandok, Muang
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบล
หมู่ 10 บ้านทุ่งคา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
ชุมชน คน สบปราบ
ชุมชน คน สบปราบ
261หมู่2 ต สบปราบ อ สบปราบ
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
บ้านแม่ต๋อม - แมต่อคี
หมู่ 8 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ความคิดเห็น

เรียนแอดมิน
ขออนุญาต ฝากปชส.โครงการ อบรมเพื่อชี้แจง สิทธิประโยชน์ปกส.ให้กับ ผปต.ม.33 ในภาคเหนือตอนบน ดังนี้ครับ
ด้วยทีมงาน และ ทีมวิทยากร ตัดสินใจ กลับมา เชียงใหม่ ทั้งได้รับการฉีดวัคซีน โควิด ชนิด AZ แล้ว และระหว่างนี้ได้ ทำการ กักตัว 14 วัน ตั้งแต่ 24 กรกฏาคม 2564 ตาม มาตราการป้องกัน โรค จะสิ้นสุดการกักตัวใน วันที่ 07 สิงหาคม 2564
ด้วยเหตุผลดังข้างต้น ทีมงาน+วิทยากร พร้อม รับงานใน 8 จังหวัด เหนือบน โดยเฉพาะพื้นที่ ที่ทางราชการ อนุญาต ให้จัดได้ในจำนวน ผู้เข้า อบรม ไม่เกิน 30-45 คน ตามการกำหนดระยะห่าง ภายใต้ มาตราการ ป้องกัน เข้มงวดสุงสุุด หาก สปก.ใด พร้อม และ มั่นใจในสถานการณ์ ยินดีรับจัดให้ ท่านสามารถ ประสาน ขอข้อมูล เพิ่มเตีม และ ขอจองวัน จัดอบรมได้ ตั้งแต่บัดนี้ตามหมายเลขโทรศัพย์ และ แอดเดรสอีเมล์ ในวรรคล่างสุดของแผ่นแนบล่างนี้
ทั้งนี้ใคร่ ขอให้ วางแผนจัด อบรม ตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม 2564เป็นต้นไป ขอบคุณครับ
จ.ลำปาง เปิดเวทีจัดกิจกรรม ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิต ในอุตสาหกรรมเซรามิค
อุตสาหกรรมลำปาง จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแนวคิดด้านการผลิตและการตลาดแก่ผู้ประกอบการเซรามิคในจังหวัดลำปาง ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเซราคลัสเตอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรม เปิดเวทีนำผู้ผลิตผู้ประกอบการเซรามิคในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมแนวคิดสานต่อองค์ความรู้แนวทางการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิค ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมเวทีเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมกล่าวให้โอวาทมอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดลำปางกับการแข่งขันทางการตลาด โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิค เจ้าของบริษัท โรงงาน และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ จากชุมชนต่างๆ ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 50 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เสริมเติมองค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “ลำปางนครเซรามิคและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industrial Design Capital : CIDC" ซึ่งได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างการรับรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิค เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างแนวคิดแก่ผู้ประกอบการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคของจังหวัดลำปางให้เกิดความหลากหลาย มีความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อจะสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาและยกระดับปรับปรุงกระบวนงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดรับกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานสากล มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งได้มีแนวคิดในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและช่วยเสริมช่องทางสร้างตลาดทางการค้าผ่านระบบออนไลน์ตามแบบยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ อีกทั้งการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวยังจะเป็นการช่วยสนับสนุนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจการค้า เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการที่จะรับผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน
โดยในการประชุมสัมมนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในงานด้านเซรามิคได้มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด อาทิเช่น ดร.เกษสุดา ดอนเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบจากแหล่งดินขาว" และ ผศ.จำลอง สุวรรณชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การลดต้นทุนด้านพลังงานกับการสูญเสียในกระบวนการผลิตเซรามิค" และ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่" เป็นต้น
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญา สล่าเมือง ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สัมผัสผลงานไม้แกะสลัก จากสล่าศิลป์ ถิ่นลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ช้อปสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลัก กาดหมั้วคัวเมือง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง , คำหล้า ธัญยพร , ไม้เมือง
“นสพ.แมงมุม นสพ.คุณภาพเพื่อประชาชน”
50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปั่นรัก...สู่โรงเรียนขาดแคลน มอบให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง
แมงมุม 10 : ภาพ/ข่าว
ฝากประชาสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กระตุ้นศักยภาพกาแฟภาคเหนือ ยกขบวนผู้ผลิตกาแฟ เปิดตัวในงาน “Chiang Rai Coffee Festival 2017” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เฉพาะถิ่นของกาแฟในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงช่องทางการค้ากาแฟ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพื้นที่ปลูกกาแฟ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ภายในงานพบกับการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ, นิทรรศการนวัตกรรมการผลิตละการท่องเที่ยวเชิงเกษตร, การแสดงดนตรีสด Trio Brand และชมการสาธิตการทำลาเต้อาร์ตจากบาริสต้าระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
จากเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ผ่านการคั่วที่ได้มาตรฐาน และรสชาติดีที่สุด พร้อมเสิร์ฟถึงที่ 15 - 17 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ใครที่กำลังมองหาเมล็ดกาแฟคุณภาพ และอยากเปิดร้านกาแฟพลาดไม่ได้!!

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Energy Points's post 18/03/2022

Photos from Energy Points's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

Lampang Ceramic and Craft Fairs @Bangkok 2019 ณ Hall 6 IMPACK เมืองทองธานี 24 - 28 กรกฎาคม 2562"ลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอ...
เต็นท์ขึ้นละนะ....1 ปี จัดเพียง 1 ครั้ง กับงาน ลำปางเซรามิกแฟร์  ครั้งนี้ครั้งที่ 31 แล้วคะ จะมีสินค้าสวยๆๆ งามๆๆๆ ...
25.11.2561 เวลา 19.00 น. นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และนายประหยัด แลวันกลาง รองประธาน...
23.11.2561นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่...
22.11.2561นายกิติศักดิ์  สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2...
22.11.2561 นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพั...
การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ วาระปี 2561-2563
ทำบุญครบรอบ 27 ปี ส.อ.ท.ลำปาง
รายงานกิจกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ครงการสัมมนาความรู้ Business Transformation
นำเสนอภาพรวม การจัดทำแผนยุทธศาสต์ภาคเอกชนจังหวัดลำปาง
รายงานกิจกรรมเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
Lampang องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p. 𝘉𝘶𝘧𝘧𝘺p.
เทศบาลนครลำปาง
Lampang, 510260

สวัสดีครับยินดีให้บริการครับ

กิ่วลม - ชมลคอร : Kiwlom - Chomlakorn กิ่วลม - ชมลคอร : Kiwlom - Chomlakorn
Kiwlom Dam
Lampang, 52000

ที่พักใกล้เขื่อนกิ่วลมและท่องเที่ยวในลำปางตามคอนเซ็ปที่ว่า “จะพาทุกคนไปชม ~ ลคอร”

สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป สมาคมเพื่อการพัฒนาตามหลักป
266/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
Lampang, 52180

ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

วัดลำปางกลางตะวันออก วัดลำปางกลางตะวันออก
หมู่ 11 ต.ชมพู อ.เมือง
Lampang, 52000

เป็นวัดประจำหมู่บ้านลำปางกลางฝั่งตะวันออก

วัดบ้านไร่เหนือ หมู่4 ตำบลหั วัดบ้านไร่เหนือ หมู่4 ตำบลหั
วัดบ้านไร่ หมู่4 ต.หัวเมทอง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
Lampang, 52240

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน

ชมรมวิทยุ ซีบี กลุ่มน้ำวังลำ ชมรมวิทยุ ซีบี กลุ่มน้ำวังลำ
148 หมู่ 13 ต.ชมพู ถ.ลำปาง-แม่ทะ ซอย เรียบทางรถไฟ 1
Lampang, 52100

ศูนย์วิทยุซีบี กลุ่มน้ำวัง จังหวัด?

หอพัก ลำปาง ทรัพย์รุ่งเรือง หอพัก ลำปาง ทรัพย์รุ่งเรือง
610 บ้านต้า ตำบล ชมพู อำเภอ เมื่อง
Lampang, 52100

หอพัก บ้านต้า ลำปาง

กลุ่มผลิตภัณ์กระเป๋าบ้านทุ กลุ่มผลิตภัณ์กระเป๋าบ้านทุ
Lampang, 52150

กลุ่มกระเป๋าบ้านทุ่งตอน

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
128/1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

องค์กรเอกชนการกุศลเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนตาบอด และฝึกอาชีพคนพิการ/คนตาบอด

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พ
บ้านแม่พริกลุ่ม
Lampang, 52180

ข้าวอินทรีย์คุณภาพเพื่อทุกคน

DoijamCoffee กาแฟดอยแจ๋ม DoijamCoffee กาแฟดอยแจ๋ม
บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
Lampang, 52240

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยแจ๋ม บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240