สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแก
อ. วังเหนือ
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั
52000
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ถนนป่าไม้
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
ส่วนประสานโครงการพระราชดำร
เลขที่ 1 ถนนป่าไม้เขต ตำบล เวี
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
52000
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
เลขที่ 555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำ
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 เลขที่
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเท
เทศบาลนครลำปาง ต. สบตุ๋ย อ. เมือง จ. ลำปาง, Amphoe Muang Lampang
FM97LIVE
FM97LIVE
52000
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. 32 (ค่ายสุรศ
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
52000
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
52000

ความคิดเห็น

🙏 🙏🙏🙏🙏🙏
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พังงาสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน
ทัศนศิลป์/ศิลปะการแสดง/วรรณศิลป์ ที่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

รายละเอียดตามประกาศฯ และคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามลิงค์นี้ http://www.culture.go.th/sah/ewt_news.php?nid=4834...

ส่งแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานฯ มาที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 (ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564)!
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ครับ
ด่วนที่สุด สมัคร ป.เอก (สาขาวิชาไทยศึกษา) ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษ
หมดเขต 8 มิ.ย. 64 http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ขอแจ้งผลประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทีม ๕ คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๖
ปี ๒๕๖๔ และรายชื่อทีมของจังหวัดลำปางที่เข้ารอบระดับประเทศ

๑. ระดับประถมศึกษา: ประเภททีมหญิงล้วน
- รร. ศักดิ์สุนันท์วิทยา รองชนะเลิศอันดับ ๒
๒. ระดับประถมศึกษา: ประเภททีมชายล้วน
- จังหวัดลำปางไม่เข้ารอบ
๓. ระดับมัธยมศึกษา: ประเภททีมหญิงล้วน
- รร.เทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) รองชนะเลิศอันดับ ๒
๔. ระดับมัธยมศึกษา: ประเภททีมชายล้วน
- จังหวัดลำปางไม่เข้ารอบ
ขอเชิญสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2564
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
คุณสมบัติ
1. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
2. ส่งบุตร-ธิดา ให้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่ทอดทิ้ง
3. บุตร-ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี
4. ฯลฯ ตามที่กำหนดในเอกสารโครงการฯ
วิธีการเข้าร่วม
๑. กรอกประวัติลงในแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
๒. จัดทำเอกสารรูปเล่มผลงานดีเด่น/สำคัญ พร้อมภาพประกอบ/โล่/เกียรติบัตร ฯลฯ ที่กำหนดในคุณสมบัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ตามเอกสารโครงการฯ ข้อ ๑. - ๑๒. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มาที่
นางกรรณิกา ศักดิ์มั่นวงศ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ๔๐๙ ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐ โทร./ ไลน์ไอดี ๐๘๙ ๘๘๙๗๗๖๑
หมายเหตุ
๑. ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น
๒. ส่งเอกสารต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๑๒ ชุด รวม ๑๓ ชุด ที่มีหน้าปกและเข้าเล่มให้เรียบร้อย
๓. จัดทำภาคผนวกข้อ ๑-๑๒ ที่กำหนดในเอกสารโครงการฯ (เน้นข้อมูลข้อ ๘-๑๒) ได้แก่ ภาพถ่าย เกียรติบัตร โล่ รางวัล ฯลฯ ประกอบการนำเสนอ
๔. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดลำปาง ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ พิจารณาตัดสินคัดเลือกระดับจังหวัดลำปาง จำนวน ๒ คน
๕. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์ มอบ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.
๖. Download แบบประวัติและรายละเอียดได้ที่http://www.gad.moi.go.th/Father2564.pdf
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สมควรได้รับรางวัล "ภูมิแผ่นดินปิ่นล้าน ปี ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
มีโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร เงินรางวัล ฯลฯ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ขยายเวลารับสมัครถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2142
สอบถามโทร. ๐ ๕๓๙๔ ๓๖๓๘
คุ้ม ถูก ดี...งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง ทุกเสาร์แรกของเดือนกลับมาแล้ว!!!
ณ ถนนริมน้ำวัง ใต้สะพานรัษฏาภิเศก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง ครั้งแรกของปี ๒๕๖๔ ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ ถนนริมน้ำวัง ใต้สะพานรัษฎาภิเศก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยในงานดังกล่าว มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่อยู่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการคัดสรรคุณภาพในราคาประหยัดให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวลำปางได้จับจ่ายใช้สอยทุกวันเสาร์แรกของเดือน และยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand – CPOT) และผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมออกร้านจำหน่ายในราคาพิเศษ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จัดโดย: จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำปาง
💁‍♀️🚲🏡เยี่ยมชมนิทรรศการ “งานพุทธศิลป์ ในครัวตาน” ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุกเหนือ จ.ลำปาง
💁‍♂️🚗💐นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางเยี่ยมชมนิทรรศการ “งานพุทธศิลป์ ในครัวตาน” สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ ณ ศาลาต้นแก้ว ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุกเหนือ ซึ่งนิทรรศการนี้ได้รวบรวมงานพุทธศิลป์ต่างๆ ของจังหวัดลำปาง และล้านนา ที่มีทั้งงานศิลปกรรม จิตรกรรม และวรรณศิลป์ มาใช้ในการประกอบทำเป็นเครื่องสังเค็ดเพื่อถวายเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับพระเถระเป็นครั้งแรกของจังหวัดลำปาง
โดยนิทรรศการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
#เสน่ห์ชุมชน พลัง บวร
#ชุมชนคุณธรรม #พลังบวร #กระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
จากถุงย่ามโบราณ...สู่เสื้อคลุมร่วมสมัย ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรม

From Folk Bag to Contemporary Cloak - Cultural Product of Thailand Year 2020

ชุมชนคุณธรรมวัดหลวงนางอย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand: CPOT) จากการเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอบคุณนางจอมจีรา สมศักดิ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเสริมงาม ที่ให้ความอนุเคราะห์การประสานงาน

สนใจผลิตภัณฑ์โทร. 089-8523029 (ติดต่อนางจอมจีรา สมศักดิ์)

โดย นางกรรณิกา ศักดิ์มั่นวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

#ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
แจ้งข่าวขยายระยะเวลาจัดตั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับในจังหวัดลำปาง!!!
3 ปีมี 1 หน !!!

- ระดับตำบล/ เทศบาล 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 64 (เดิม 1-31 ม.ค. 64)
- ระดับอำเภอ 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 64 (เดิม 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 64)
- ระดับจังหวัด 1 - 31 พ.ค. 64 (เดิม 1 - 30 เม.ย. 64)

ติดต่อสอบถามกำหนดวันจัดตั้งสภาฯ ได้ที่ประธานสภาวัฒนธรรมทุกระดับที่รักษาการในพื้นที่ของท่าน!!! หรือโทร. 089-8897761
รับสมัครคัดเลือกศิลปินร่วมสมัย “ศิลปาธร” 7 สาขาประจำปี 2564 มีเงินรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติ! ปิดรับสมัคร 22 มกราคม 2564

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่ว่มสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย ภายใต้ชื่อรางวัล #ศิลปาธร ประจำปี 2564 โดยเปิดรับสมัคร คัดสรรและมอบรางวัลใน 7 สาขา ได้แก่ 1.ทัศนศิลป์ 2. สถาปัตยกรรม 3. วรรณศิลป์ 4.ดนตรี 5.ศิลปะการออกแบบ 6. ศิลปะการแสดง 7. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี มีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะเป็นระยะเวลาหนึ่งจนถึงปัจจุบัน และผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/2KcC9OC
หรือ www.ocac.go.th
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 209 3755, 02 209 3742
ที่มา https://siamrath.co.th/n/205237

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

28/09/2022
24/06/2022

🎶🎸🎶 กทม. มีดนตรีในสวน ลำปาง ก็มีงานดนตรีดี ๆ เหมือนกัน แต่เราจัดในวัด ทำไมจัดในวัดก็ต้องมาฟังกันครับ........
📣📣📣 ครั้งแรก! แห่งการสังสรรค์ทางวัฒนธรรม ระหว่างดนตรีร่วมสมัยและวงดนตรีปี่พาทย์พื้นบ้านลำปาง โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง
🎉🎉 “การแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang”🎉🎉 ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง เพื่อการต่อยอด เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ : The Sound Of Lampang”
🥁🎸 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 🇹🇭🇹🇭

23/06/2022

กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “การพัฒนาต่อยอดลายละกอนไส้หมูในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ”

กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “การพัฒนาต่อยอดลายละกอนไส้หมูในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ” (กรณีศึกษาจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์) โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

23/06/2022

โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ช่วงบ่าย

23/06/2022

โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

22/06/2022

📣📣📣 ครั้งแรก! แห่งการสังสรรค์ทางวัฒนธรรม ระหว่างดนตรีร่วมสมัยและวงดนตรีปี่พาทย์พื้นบ้านลำปาง โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง และชุมชนคุณธรรมวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง
🎉🎉 “การแสดงดนตรีร่วมสมัย “The Sound Of Lampang”🎉🎉 ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยบนฐานเอกลักษณ์ทำนองดนตรีพื้นบ้านจังหวัดลำปาง เพื่อการต่อยอด เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ : The Sound Of Lampang”
🥁🎸 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป 🇹🇭🇹🇭

13/04/2022

LIVE - ถ่ายทอดสดกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ณ ลานกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน

🔴 LIVE - ถ่ายทอดสดกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ณ ลานกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน สวนสาธารณะ 5 แยกหอนาฬิกา วันที่ 13 เมษายน 2565

11/04/2022

กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน 2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 ช่วงที่ 2

กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน 2565 วันที่ 11 เมษายน 2565
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 1 ฟ้อนสลุงหลวง
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2 ฟ้อนสาวไหม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 3 ฟ้อนขันดอก
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 4 ฟ้อนที
- กิจกรรมการประกวดลาบพื้นเมือง

10/04/2022

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานสลุงหลวง กองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง

10/04/2022

ถ่ายทอดสดกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน

10/04/2022

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565

11/03/2022

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ในคืนวันศุกร์ที่ 11 ถึงเช้าวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

11/03/2022

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ในคืนวันศุกร์ที่ 11 ถึงเช้าวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

11/03/2022

พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ในคืนวันศุกร์ที่ 11 ถึงเช้าวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

11/03/2022

พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)

ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) ในคืนวันศุกร์ที่ 11 ถึงเช้าวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565

Photos from สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง's post 24/02/2022

📣📣 ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมงาน " วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง "
ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป

15/02/2022

📣📣 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน "วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง" ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มิวเซียมลำปาง 🙏
#นครลำปาง #สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง #ลำปาง
#ผ้าซิ่นตีนจก #ผ้าพื้นเมือง #คนเมืองลำปาง

📣📣 สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอเชิญร่วมงาน "วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง"
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มิวเซียมลำปาง 🙏

#นครลำปาง #สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง #ลำปาง
#ผ้าซิ่นตีนจก #ผ้าพื้นเมือง #คนเมืองลำปาง

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง's post 14/02/2022

📢✨🌕 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ด้วยการศึกษาประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องในวันมาฆบูชาได้ที่ ➡️ https://is.gd/Vt9rmf

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post 13/02/2022

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post

12/02/2022

📢🌟📝 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบธรรมศึกษา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมรับเกียรติบัตรทาง Email ได้ทันที เมื่อทำคะแนนได้ ๖๐% ขึ้นไป โดยสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้ที่ ➡️ https://forms.gle/jq7m1W3PJitjowgx9

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post 11/02/2022

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post

11/02/2022

📣 "ผ้าซิ่นตีนจก" อัตลักษณ์ของคนลำปาง !
ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในงาน "วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง "
📌 วันที่ 26-27 ก.พ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง

📣 "ผ้าซิ่นตีนจก" อัตลักษณ์ของคนลำปาง !
ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในงาน "วิถีถิ่น วิถีภูษา ผืนผ้าและเครื่องเงินสกุลช่างลำปาง "
📌 วันที่ 26-27 ก.พ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post 10/02/2022

Photos from เที่ยวชุมชน ยลวิถี นครลำปาง's post

03/02/2022

📣📢 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง แจ้งวัน เวลา และสถานที่ ในการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 📣📢

12/01/2022

ขอเชิญชวน สถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น ๔ ช่วงชั้น ได้แก่
ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป. ๑-๓)
ช่วงชั้นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
ช่วงชั้นที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑-๓)
ช่วงชั้นที่ ๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔-๖)
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VF9dbFHNaezOS6GmXqt65aYkApBpSMQB?fbclid=IwAR3ZRJ3-V6gJzC-RvhB6pDHNe1W-RDH8J-8NdhTAxkTKm2veyJNCjxvZf2E

Photos from สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง's post 08/01/2022

✨⚜️🧡⚜️ ✨
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติได้ที่ https://bit.ly/3qZfqa6
✨⚜️🧡⚜️ ✨

31/12/2021

🙏🏻🌷สวจ.ลำปางได้จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๕
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง 🙏🏻สามารถรับชมแบบออนไลน์

31/12/2021

🙏🏻🌷สวจ.ลำปางได้จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๕
ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง 🙏🏻สามารถรับชมแบบออนไลน์ เริ่มเวลา ๒๑.๓๐ น.

03/12/2021

📢📢 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชวน "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
กับ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
โดยจังหวัดลำปางได้รับการคัดเลือก คือ ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 🎉🎉✌

#เที่ยวชุมชนยลวิถี #กระทรวงวัฒนธรรม
#จังหวัดลำปาง #สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#ชุมชนคุณธรรมฯ #ชุมชนท่ามะโอ

03/12/2021

ขอเชิญชวน ประกวดเรียงความและบทกลอน ในหัวข้อ "ความรักของพ่อ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การประกวดเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ประเภทที่ 2 การประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1VwbGFIGWXjjmO5a6kvQyMUGEBZ6cV1tZ?usp=sharing

18/11/2021

📣📣📣 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ชุมชนปงสนุก และชุมชนท่ามะโอ ขอเชิญชวนร่วม...
"ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง" ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
👉👉 "ตามรอยล่องสะเปาหลวง แบบเจ้าหลวงนครลำปาง" ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- จุดผางประทีปบูชาพระธาตุ
- ฟังเทศน์ "อานิสงส์ผางประทีป" แบบพื้นเมือง
- บูชาโคม และชักโคม
- สะเดาะเคราะห์ในสะเปาหลวง
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- แห่สะเปาหลวง และโคมสาย จากลานหน้าวัดปงสนุก และจากกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ไปยังท่าข้าหลวง (ท่าน้ำหลังจวน)
- ทำพิธีล่องสะเปาหลวง ตามรอยเจ้าหลวงนครลำปาง และห้อยโคมสายถวายเป็นพุทธบูชา
🚩ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมการทำสะเปา ทำผางประทีป และทำโคมสาย ณ กาดหน้าวัดปงสนุก
🚩ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมการทำสะเปา ณ ถนนสายวัฒนธรรม
😍 ขอเชิญร่วมฟื้นฟู สืบสาน รักษาจารีต และวัฒนธรรมอันดีงามไปด้วยกัน 🐔
🌝 - - "ล่องสะเปาฮีตเก่าเฮามี ป๋าเวณีไหลไฟ ตานไปตวยสายน้ำ
ปล่อยว่าวไฟมาบเม็บเมืองบน หนตางเตียวเมืองลุ่มคึล้ำ
หนุ่มสาวฟ้อนแอ่นแล่นรำ พ่องก๋ำโกมสายยี่เป็ง" - -

เพลง "ล่องสะเปา"
ประพันธ์คำร้องและทำนองต้นฉบับ โดย : อ.ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย
เรียบเรียงทำนองใหม่ โดย : วีรพล ใจนาแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง
#ชุมชนปงสนุก #ชุมชนท่ามะโอ
#เที่ยวชุมชนยลวิถี

16/11/2021

📣📣📣 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ชุมชนปงสนุก และชุมชนท่ามะโอ ขอเชิญชวนร่วม...

"ล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง" ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนท่ามะโอ
👉👉 "ตามรอยล่องสะเปาหลวง แบบเจ้าหลวงนครลำปาง" ณ ลานหน้าพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- จุดผางประทีปบูชาพระธาตุ
- ฟังเทศน์ "อานิสงส์ผางประทีป" แบบพื้นเมือง
- บูชาโคม และชักโคม
- สะเดาะเคราะห์ในสะเปาหลวง
เวลา ๒๐.๐๐ น.
- แห่สะเปาหลวง และโคมสาย จากลานหน้าวัดปงสนุก และจากกู่เจ้าย่าสุตา ถนนสายวัฒนธรรม ไปยังท่าข้าหลวง (ท่าน้ำหลังจวน)
- ทำพิธีล่องสะเปาหลวง ตามรอยเจ้าหลวงนครลำปาง และห้อยโคมสายถวายเป็นพุทธบูชา

🚩ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมการทำสะเปา ทำผางประทีป และทำโคมสาย ณ กาดหน้าวัดปงสนุก
🚩ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมการทำสะเปา ณ ถนนสายวัฒนธรรม

😍 ขอเชิญร่วมฟื้นฟู สืบสาน รักษาจารีต และวัฒนธรรมอันดีงามไปด้วยกัน 🐔

#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#ชุมชนปงสนุก #ชุมชนท่ามะโอ
#เที่ยวชุมชนยลวิถี

24/10/2021
23/10/2021
23/10/2021

#ลำปาง - 📌 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “กาดปงสนุก มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตนครลำปาง” 💛✨
.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก และ U2T ตำบลเวียงเหนือ (มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “กาดปงสนุก มนต์เสน่ห์ วิถีชีวิตนครลำปาง แวะเที่ยว ชิม ช้อป และร่วมใส่บาตรกาดงาย”
.
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตลาดและทำบุญตักบาตร ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
.
เริ่มอาทิตย์แรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07:00น.เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ และพบกับของกินมากมายได้ ณ บริเวณลานหน้าวัดปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ จังหวัดลำปาง 🥳🤩
.
แล้วพบกั๋นเน้อเจ้า 🥰🙏

ียงเหนือ
#กาดปงสนุก
#1ตำบล1มหาวิทยาลัย

12/10/2021

>> บรรยากาศยามเย็น ที่น่าหลงไหล ที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" 🥰🥰🥰^^ .....🎉🎉 "ชุมชนท่ามะโอ" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" 🎉🎉

-- มาเที่ยวชุมชน แล้วได้สัมผัสวิถีที่งดงาม ต้อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครับ.....หมดโควิดเมื่อไหร่มาเจอกันนะครับ

#เที่ยวชุมชนยลวิถี #จังหวัดลำปาง
#ชุมชนคุณธรรม #ชุมชนท่ามะโอ
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#กระทรวงวัฒนธรรม

11/10/2021

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

📣📣📣 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ทาง Facebook Fanpage : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งทุกท่านจะได้รับชม
- การแสดงวงปี่พาทย์ล้านนา โดย วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์
- การแสดงกลองตกเส้งประกอบการฟ้อนเล็บ โดย วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์ และเฮือนอาภรณ์
- การแสดงก๋องปู่จา (กลองบูชา) โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ และกลุ่มสะหลี๋แก่นแก้ว
- การแสดงขับซอเข้าวงปี่จุม โดย ชมรมปี่ซอนครลำปาง จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ซอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
และซอชวนแอ่วนครลำปาง
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 📣📣📣

10/10/2021

📣📣📣 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ทาง Facebook Fanpage : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ซึ่งทุกท่านจะได้รับชม
- การแสดงวงปี่พาทย์ล้านนา โดย วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์
- การแสดงกลองตกเส้งประกอบการฟ้อนเล็บ โดย วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์ และเฮือนอาภรณ์
- การแสดงก๋องปู่จา (กลองบูชา) โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ และกลุ่มสะหลี๋แก่นแก้ว
- การแสดงขับซอเข้าวงปี่จุม โดย ชมรมปี่ซอนครลำปาง จำนวน ๒ ชุด ได้แก่ ซอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
และซอชวนแอ่วนครลำปาง
ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 📣📣📣

08/10/2021

🎉🎉 "ชุมชนท่ามะโอ" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" 🎉🎉

>> ในอดีตจังหวัดลำปางมีความรุ่งเรืองของการสัมปทานป่าไม้ ยังปรากฎอาคารบ้านเก่าต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับเหล่าคหบดีที่เข้ามาในยุคนั้น เรื่อยมาจนมีการตั้งสำนักงานป่าไม้เขตอยู่ที่ลำปาง ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานให้เราได้เห็น ได้สัมผัส และได้เรียนรู้ อีกมาก ดังนั้นต้องมาเที่ยวที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" ^^ ..... 🥰🥰🥰
-- มาเที่ยวชุมชน แล้วได้สัมผัสวิถีที่งดงาม ต้อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครับ.....หมดโควิดเมื่อไหร่มาเจอกันนะครับ

#เที่ยวชุมชนยลวิถี #จังหวัดลำปาง
#ชุมชนคุณธรรม #ชุมชนท่ามะโอ
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#กระทรวงวัฒนธรรม

07/10/2021

🎉🎉 "ชุมชนท่ามะโอ" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" 🎉🎉

>> ชุมชนท่ามะโอ ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชนในเขตเมือง ที่บรรยากาศร่มรื่นมาก ๆ มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นมากมาย ทำให้ชุมชนมีบรรยากาศที่น่าอยู่ สามารถทอดอารมณ์อยู่ได้ทั้งวัน ถ้าไม่เชื่อ!! ทุกคนต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง แล้วจะรู้ว่าที่พิมพ์มาทั้งหมดแอดมินไม่ได้หลอกครับ ต้องมานะ^^ ..... 🥰🥰🥰

-- มาเที่ยวชุมชน แล้วได้สัมผัสวิถีที่งดงาม ต้อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครับ.....หมดโควิดเมื่อไหร่มาเจอกันนะครับ

#เที่ยวชุมชนยลวิถี #จังหวัดลำปาง
#ชุมชนคุณธรรม #ชุมชนท่ามะโอ
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#กระทรวงวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาอาหารถิ่นไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 07/10/2021

ภูมิปัญญาอาหารถิ่นไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

🐴🐓สวจ.ลำปาง เชิญชม วีดิทัศน์ “ภูมิปัญญาอาหารถิ่นไทลื้อตำบลกล้วยแพะ” 🐓🐴
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อตำบลกล้วยแพะของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๘ จังหวัด https://youtu.be/ghxXlZjL4Vs

ภูมิปัญญาอาหารถิ่นไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดทำวีดิทัศน์ "ภูมิปัญญาอาหารถิ่นไทลื้อตำบลกล้วยแพะ" อำเภอเมืองลำปาง จังหว...

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 07/10/2021

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

🐴🐓สวจ.ลำปาง เชิญชม วีดิทัศน์ “ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อตำบลกล้วยแพะ” 🐓🐴
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อตำบลกล้วยแพะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อตำบลกล้วยแพะของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๘ จังหวัด https://youtu.be/YpqhPzfDYcg

ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ "ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมวิถีไทลื้อตำบลกล้วยแพะ อำเภอเม.....

06/10/2021

🎉🎉 "ชุมชนท่ามะโอ" สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" 🎉🎉

>> นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนจะงดงามแล้ว ยังมีกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อย่างเช่นการทำ "ตุงพญายอ" ที่แสดงถึงวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวชุมชนท่ามะโอ ที่ให้คุณค่ากับการประดิษฐ์ประดอยเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ มาตัดตุง สีพาสเทล ได้ของที่ระลึกติดตรึงอยู่ในหัวใจ ลองมาที่นี่สิครับ ..... 🥰🥰🥰

-- มาเที่ยวชุมชน แล้วได้สัมผัสวิถีที่งดงาม ต้อง "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ที่นี่ "ชุมชนท่ามะโอ" ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ครับ.....หมดโควิดเมื่อไหร่มาเจอกันนะครับ

#เที่ยวชุมชนยลวิถี #จังหวัดลำปาง
#ชุมชนคุณธรรม #ชุมชนท่ามะโอ
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
#กระทรวงวัฒนธรรม

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “การพัฒนาต่อยอดลายละกอนไส้หมูในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ”
โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โครงการพัฒนาต่อยอดลายอัตลักษณ์ลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
LIVE - ถ่ายทอดสดกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ณ ลานกิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน
กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน 2565 วันที่ 11 เมษายน 2565 ช่วงที่ 2
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2565
ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
ถ่ายทอดสด พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)
🙏🏻🌷สวจ.ลำปางได้จัดสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๕ณ วัดพร...
📢📢 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ชวน "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"กับ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โดยจังหวัดลำปางได้...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


409 ถ. พระเจ้าทันใจ ต. ต้นธงชัย อ.
Lampang
52000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ
199 ม. 12 ถนนลำปาง-งาว ต. พิชัย อ. เม
Lampang, 52000

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

Nyukang Harjo Berseni Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย
999 หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
Lampang, 52000

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาล

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

อบต.แม่พริก จ.ลำปาง อบต.แม่พริก จ.ลำปาง
422/1 หมู่ 1
Lampang, 52180

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู
ตู้ ปณ. 50
Lampang, 52000

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและส?

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตา
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ. วชิร
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ
140/1 ม. 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ.
Lampang, 52000

140/1 ม.3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จั?

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?