องค์กรการกุศล ใน Lampang

ค้นหา องค์กรการกุศล ใน Lampangรวมรายชื่อ หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦, มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง.

หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦 A หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง 明邦
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 25/20-21 ถนนส
Lampang, 52100

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน หน่วยกู้ภัย กู้ชีพ บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บรรเทาสาธารณภัย

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง B มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง
128/1 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. พระบาท อ. เมื
Lampang, 52000

องค์กรเอกชนการกุศลเพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนตาบอด และฝึกอาชีพคนพิการ/คนตาบอด