องค์กรของรัฐ ใน Lampang - หน้า 1

ค้นหา องค์กรของรัฐ ใน Lampangรวมรายชื่อ กฟผ.แม่เมาะ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ, สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง จั, Anuban Lampang, โรงพยาบาลเกาะคา, สภาอุตสาหกรรม ลำปาง.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง หน่วยงานราชการ ใน Lampang?

คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?
กฟผ.แม่เมาะ A กฟผ.แม่เมาะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
Lampang, 52220

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ B สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ
Lampang, 52000

องค์กรนี้ ปรารถนาให้คนลำปางสุขภาพด

Anuban Lampang D Anuban Lampang
เลขที่ 2 ถนนจามเทวี ต. เวียงเห
Lampang, 52000

วิสัยทัศน์ วิชาการก้าวล้ำ นำเทคโนโ?

โรงพยาบาลเกาะคา E โรงพยาบาลเกาะคา
381 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
Lampang, 52130

โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง เบอร์?

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง F สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang, 52000

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

ภาษีเทศบาลนครลำปาง G ภาษีเทศบาลนครลำปาง
Lampang, 52100

💚ยินดีแนะนำบริการภาษีท้องถิ่น สอบถามปัญหาภาษี การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 💚

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง H ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง
ถ. พหลโยธิน ต. หัวเวียง อ. เมือง
Lampang, 52000

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

โรงพยาบาลแม่เมาะ I โรงพยาบาลแม่เมาะ
โรงพยาบาลแม่เมาะ 392 หมู่ 11 ต. แม
Lampang, 52220

- วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน - พันธกิจ 1. บริการด้านสร้างเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. สร้างการมีส่...

Lampang delivery fanpage J Lampang delivery fanpage
Lampang
Lampang

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) จังหวัด

ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง K ศูนย์ War Room ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล
Lampang, 52000

ศูนย์อำนวยเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป L สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ. พระเจ้าทันใจ ต. ต้นธงชัย อ.
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่ M สมัครงาน ลำปาง เชียงใหม่
Lampang, 52000

ID Line : lovelyiceza20319

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร N สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.
จ. ลำปาง, 52000

ติดต่อสำนักงานฯ โทร.054-265-036-7

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ O ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ. 32 (ค่ายสุรศ
Lampang, 52000

ฝ.สรรพกำลัง มทบ.32 (ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ P สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
1 ถนนป่าไม้
Lampang, 52000

สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง Q ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง
อำเภอเมือง
Lampang, 52100

ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อพ

สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง R สสว. ศูนย์ OSS ลำปาง
Lampang, 52000

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางแ?

Nyukang Harjo Berseni S Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 T สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
เลขที่ 555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำ
Lampang, 52100

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 สังกัด กรมท

ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหล U ศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหล
227 หมู่ 8 ต. แม่ทะ อ. แม่ทะ
Lampang, 52150

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทา?

สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั V สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวั
สำนักงานชลประทานที่ 2 เลขที่
Lampang, 52100

ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ W องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ
334 หมู่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือ
Lampang, 52100

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว334 ม.4 ต.?

เทศบาลเมืองพิชัย X เทศบาลเมืองพิชัย
999 หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
Lampang, 52000

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาล

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ Y สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ
18. 26. 0015, 99. 455751
Lampang, 52100

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 345/35 ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ Z องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ
140/1 ม. 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ.
จ. ลำปาง, 52000

140/1 ม.3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จั?

เพจเทศบาลตำบลต้นธงชัย 1 เพจเทศบาลตำบลต้นธงชัย
เลขที่ 120 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธงช
Lampang, 52000

เทศบาลตำบลต้นธงชัยยินดีต้อนรับ

ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง 2 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ลำปาง
Lampang, 52000

ให้คำปรึกษา แนะนำ การแจ้งครอบครอง/เพาะพันธุ์ การช่วยเหลือสัตว์ป่าพลัดหลงและบาดเจ็บ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ. วชิร
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ 4 ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก - 5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก -
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่รัตนโกสินท
Lampang, 52220

หน่วยงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ 6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล 7 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล
252 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 8 ตำบลชม
Lampang, 52100

กลุุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โ 8 กลุุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โ
280 ถนนพหลโยธิน ตำบล หัวเวียง
Lampang, 52000

คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 2
1 2