การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านก

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านก

ความคิดเห็น

ประกาศหาร้านหม้อน้ำข้างยุ้งข้าวหน้าวัดไม่ทราบใครยกไปไหน กรุณายกกลับคืนที่เดิมด้วยนะคะ เพราะมันคือสัญลักษณ์บ้านโฮมสเตย์บ้านกิ่ว หมู่ 1 ทางคณะกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมาทำการประเมินเป็นระยะๆค่ะ ใครทราบกรุณาแจ้งให้ผู้ที่ยกไปทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
เมื่อวานประชุมพี่น้องเครื่อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านผญ.บ้านน้ำโท้งเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกเครื่อข่ายต่อยอดและแลกเปลี่ยนแนวคิด หาจุดขายของแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อมโยงไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆ ที่น่าสนใจ น่าค้นหา การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่อาชีพหลักเป็นเพียงอาชีพเสริมที่ทุกชมชนสามารถทำได้ บ้านน้ำโท้งเป็นชุมชนเข้มแข็ง สะพานชมบัวเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านทั้งหมด 400 กว่าหลังคาเรือนร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้จุดประกายให้ชาวบ้านเห็นถึงผลดีด้านต่างๆมี่จะเกิดตามมาในอนาคตอีกมากมาย ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านน้ำ
โท้งด้วยค่ะ
ท่านผู้ว่า ปาฐกถาเมื่อวันที่ 16ตค. 62 (..)ม.ราชภัฏ ในงานประชุ มยุทธศาสตร์ลำปางพูดได้จับใจน่าฟังมากครับ เปรียบเทียบ ดัชนีชี้วัดความเจริญทางเศรษฐกิจลำปาง 1.การลงทุนภาครัฐ 2. อัตราการจับจ่ายใช้สอย 3.รายได้จากการค้าขายของธุรกิจ(เหมือนรายได้จากการส่งออก)4.รายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งสี่ตัวคือดัชนีตัวชี้วัดเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ซึ่งในปัจจุบันและอนาคต ตัวดัชนีที่สามารถปรับให้สูงได้และมีความเป็นไปได้มากที่สุด คือ 4. รายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น ระบบการขนส่งจากในเมืองสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเรียกว่า Connectivity การสร้าง Route(เส้นทาง) การท่องเที่ยวใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาด 100 ปี ,เส้นทางการท่องเที่ยววัดวาอาราม.เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งหากเป็นไปได้ควรสร้าง Route ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวอยู่ลำปางอย่างน้อย นอน 1 คืน เพื่อจะได้จับจ่ายใช้สอย เช่นซื้อของฝากและทานอาหาร ซึ่งจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก หลายๆข้อเสนอของท่าน นั้น ท่านเน้น เรื่อง คิดอย่างมียุทธศาสตร์ สิ่งสำคัญคือต้องทำ ด้วย ที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ต้องคิดแล้วทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทย ถึงไม่เป็นเสือตัวที่ห้า ของเอเชีย คือรัฐบาลเปลี่ยนบ่อย ที่สำคัญเปลี่ยนนโยบายเดิมของรัฐบาลชุดเก่าด้วย เห็นด้วยครับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกาหลีใต้ มาเลเซียและอินโดนีเซีย เขาถึงเจริญกว่าไทยไปแล้วหลังจากตามหลังไทยเรามาเกือบตลอด สิบยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา
จากเฟส..ค่ะ
เมื่อวานคุณยายบ้านกิ่วจำนวนแปดคนไปช่วยพระอาจารย์บ้านกล้วยเตรียมงานจุลกฐินวัดปงสนุกเหนือพร้อมเอาผ้าคลุมไหล่ที่ทำจากผ้าฝ้ายปั่นมือมาขายเป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากมายขายหมดเกลี้ยงต้องผลิตเพิ่มเริ่มมีออเดอร์มาเรื่อยๆ และสินค้าที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของลูกค้าทำกันไม่มีวันหยุดก็คือโต๊ะ ม้านั่ง โต๊ะชุดกาแฟ และชั้นวางของไม้ไผ่สั่งมาเรื่อยๆ ท่านใดที่ต้องการมีรายได้เสริมมาช่วยกันที่ศูนย์สุขภาวะบ้านกิ่วหมู่ 1ได้ตลอดเวลาเน้อเจ้า
มาศึกษาดูงานที่ จว.พะเยา วันที่ 12-15 สค.62 พักที่โรงแรมภูกลอง ริมกว้านพะเยาเจ้า
เมื่อวาน 11 กค.ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์(ผ้าลายงาขี้ม้อน) ณ.วัฒธรรม จว.ลป. vido conference ผ้าทอบ้านเราดังไปทั่วประเทศแล้วนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้สมาชิกกลุ่มทอซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการรื้อฟื้นผ้าลายโบราณของดั่งเดิมจริงๆ มีบ้านเราที่เดียว ควรอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายนะคะ ใครสนใจมาเรียนรู้และมาทอกันได้ค่ะ ณ.ศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์สุขภาวะบ้านกิ่ว 67 หมู่ 1 ต.บ้านกิ่ว มาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เชิญนะคะ
เมื่อวาน 11 กค.62 ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์(ผ้าลายงาขี้ม้อน) ณ.วัฒธรรม จว.ลป. vido conference ผ้าทอบ้านเราดังไปทั่วประเทศแล้วนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้สมาชิกกลุ่มทอซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการรื้อฟื้นผ้าลายโบราณของดั่งเดิมจริงๆ มีบ้านเราที่เดียว ควรอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหายนะคะ ใครสนใจมาเรียนรู้และมาทอกันได้ค่ะ ณ.ศูนย์เรียนรู้หรือศูนย์สุขภาวะบ้านกิ่ว 67 หมู่ 1 ต.บ้านกิ่ว มาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เชิญนะคะ
ขอบคุณจ้าวที่ได้รับเข้าร่วมกลุ่ม+++++การท่องเที่ยวโดยชุมชนคนรักบ้านกิ่วจ้าว

ท่องเที่ยวชุมชนชนบทที่เน้นด้านสุขภาพ แบบองค์รวม

เปิดเหมือนปกติ

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 17/02/2022

16. กพ. 65. ขอบคุณ วิทยากรทุกท่านจาก ม.เชียงใหม่ที่มาอบรมเรื่องการทำบัญชีอย่างง่ายและการถ่ายรูปเพื่อลง ปชส. สินค้าให้กลุ่มรวมพลคนอินทรีย์...แม่ทะ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าอบรมด้วยจิตสำนึกในความเป็นหุ้นส่วน...ร่วมด้วยช่วยกัน เราจะก้าวเดินไปพร้อมกัน....ต้องขอโทษหลายท่านที่อยากมาร่วมกิจกรรม..แต่ทราบกระทันหันทำให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มำม่ได้... โอกาสหน้า เชิญใหม่นะคะ...

06/02/2022

ตำผลไม้+มะเขือเทศโซลาริโน่ครับ

Photos from ฮักเเม่ก๋อง I Hug-Mae-Gong's post 31/01/2022

ธรรมชาติทีควรช่วยกันอนุรักษ์และปกป้อง

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 22/01/2022

เส้นทางแห่งสุขภาพ
ศูนย์พัฒนาชุมชนคนอินทรีย์แม่ทะ
https://goo.gl/maps/U4eaibjgAFoYX9u96

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 13/01/2022

ไร่กัญชาบ้านกิ่ว....พร้อมให้บริการ กาแฟ และอาหาร ท่ามกลางธรรมชาติ..ป่าละเมาะ ...อีกไม่นานท่านจะได้เห็นต้นกัญชาพันกว่าต้นแล้วนะคะ...รอ เพียง อ.ย. ออกมาตรวจ เราพร้อมปลูกทันที

20/12/2021

ท่องเที่ยว ครบเครื่อง ต้องที่ไร่กัญชาบ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 03/12/2021

งานออกบูธของกลุ่มทอผ้าบ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง
27 พ.ย. และ 3 ธ.ค. 64 ณ.มิวเซียม และบ้านหลุยส์

06/11/2021

1 ซอง เติมน้ำได้ 3-4 แก้ว

06/11/2021

ชาเชียงดาชนิดซองชง
"เชียงดา ชาดี"
ดื่มต่อเนื่องแล้วลดน้ำตาลนเส้นเลือด...
ดีจริง...

} พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สมุนไพร
สู้ภัย COVID19 ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)
......................................................................

} ผลิตภัณฑ์สมุนเชียงดาชาดี
บ้านกิ่ว....แอ่วเพื่อ สุขภาพ ก๋าย ใจ๋ ได้นวด ประคบ อบสมุนไพร จิบชาเชียงดา ไหว้สาพระไม้ปิดทอง ลองใส่ผ้าฝ้ายลายงาขี้ม้อน...ย้อนดูทรัพยากรล้ำค่าป่าแม่อิบ..

สถานที่ติดต่อ ศูนย์สุขภาวะบ้านกิ่ว
67/2 ม.1 บ้านกิ่วหลวง
ด.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทร 082-6280711,080-3277880
054-209310

......................................................................
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชราวุฒิดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
หรือ E-mail : [email protected]
โทรศัพท์ 054-265055
โทรสาร 054-265055ต่อ20
อีเมล [email protected]

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message. 17/10/2021

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message.

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message.

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message. 17/10/2021

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message.

It's now easier to send การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว a message.

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 12/10/2021

12. ตุลาคม 2564. ขอบพระคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง(นางรัชดาภรณ์ โออิน) ที่กรุณาให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาชุมชนคนอินทรีย์...แม่ทะ ในการพบปะหารือกันเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน..โดยมี ร.ต. ชัย วงศ์ตระกูล นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปางนำทีมมา...ขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านที่มามร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนงาน..และต้องกราบขอบพระคุณ..คุณจันศิริ แห่งสวนเฮือนจันทร์ ที่กรุณามาสอนพวกเราในการชงกาแฟที่แสนอร่อยเลี้ยงคณะที่มา..(.ท่านเมตตาต่อกลุ่มพวกเรามาโดยตลอด..และเกรงว่าพวกเราจะยังไม่พร้อมในการเตรียมการต้อนรับคณะฯ ของท่าน ทกจ. และท่านรอง ผว.จำลักษ์ ที่จะสัญจร มาพบปะกับสมาชิกของทุกสมาคมของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางซึ่ง จะประชุมกันทีศูนย์ฯ ของพวกเราใน วันที่ 19. ตุลาคม 2564. นี้)

YouTube 09/09/2021

YouTube

จากงานจักสานไม้ไผ่ ใช้ในครัวเรือน ขายในหมู่บ้านและชุมชน
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าใส่กระถางต้นไม้ ชิงช้า
ของใช้งานตกแต่งบ้านและสวน
ไผ่ดีบ้านกิ่ว ban kiew bamboodee
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไผ่บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
#ของดีลำปาง #แม่ทะ #จักสาน #จัดสวน #บ้านและสวน #กระถางต้นไม้ #ชิงช้าไม้ไผ่ #แต่งบ้าน #งานไผ่
https://youtu.be/uRrk4PMh-Xc

YouTube Share your videos with friends, family, and the world.

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 06/09/2021

คนป่วยต้องการ..การดูแลที่ดีที่สุด...ที่นี่คือคำตอบ..

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 28/08/2021

newnomal วิถีใหม่ สายปลูกต้นไม้ห้ามพลาด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ไผ่ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปไผ่บ้านกิ่ว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่เทะ จ.ลำปาง
ทุกชิ้นงานเป็นงานหัตกรรมทำมือ
การสั่งซื้อของท่าน มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ของเรา
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและการติดตาม ที่ช่วยกดแชร์ บอกต่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจของเรา นะคะ

รหัสสินค้า 001 ตะกร้าไม้ไผ่ใส่กระถางสานตาถี่ สูง 20 ซม. ปากกว้าง 20 ซม. ก้น 13 ซม. ราคา 1 ชิ้น 99 บาท ราคา 3 ชิ้น 250 บาท
รหัสสินค้า 002 ตะกร้าไม้ไผ่ใส่กระถาง สูง 18 ซม. กว้าง 20 ซม. ก้น 15 ซม. ราคา 1 ชิ้น 89 บาท ราคา 3 ชิ้น 220บาท

รหัสสินค้า 003 ตะกร้าไม้ไผ่ใส่กระถาง สูง 23 ซม. กว้าง 25 ซม. ยาว 25 ซม. ราคา 1 ชิ้น 69 บาท ราคา 3 ชิ้น150บาท

รหัสสินค้า 004 ตะกร้าไม้ไผ่ใส่กระถางสานตาห่าง สูง 23 ซม. กว้าง 30 ซม. ยาว30 ซม. ราคา 1 ชิ้น 149 บาท ราคา 3 ชิ้น 400 บาท

รหัสสินค้า 005 ตะกร้าหวดไม้ไผ่ใส่กระถาง สูง 23 ซม. กว้าง 32 ซม. ราคา 1 ชิ้น 149 บาท ราคา 3 ชิ้น 400 บาท
รหัสสินค้า 006 ตะกร้าหวดไม้ไผ่ใส่กระถาง สูง 26 ซม. กว้าง 32 ซม. ราคา 1 ชิ้น 159 บาท ราคา 3 ชิ้น 400 บาท

รหัสสินค้า 007 ใบลานสานปลอกเสื้อหุ้มกระถาง 4 นิ้วและ กระถาง 6 นิ้ว ขนาด ราคา 100 บาท
รหัสสินค้า 008 โคมไฟทรงกวักปั่นฝ่าย สูง 35 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม. ราคา 350 บาท
รหัสสินค้า 009 โคมไฟทรงสุ่ม สูง 35 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม.ราคา 275 บาท
รหัสสินค้า 010 โคมไฟตาห่างทรง เอ สูง 35 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม. ราคา 150 บาท
รหัสสินค้า 011 โคมไฟทรงเอสานตาถี่ สูง 35 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม. ราคา 250 บาท
รหัสสินค้า 012A ขาตั้งกระถางสองชั้น สูง 60 ซม. กว้าง 20 ซม. สำหรับวางกระถาง6-8 นิ้ว ราคา 190 บาท
รหัสสินค้า 012B ขาตั้งกระถางสองชั้น สูง 15 ซม. กว้าง 20 ซม. สำหรับวางกระถาง6-8 นิ้ว ราคา 60 บาท
รหัสสินค้า 013 ชิงช้าไม้ไผ่ท่อนเดียว ยาว 60 ซม. พร้อมเชือกและ ตัวล็อคคาน ราคา 500 บาท
รหัสสินค้า 014 ชิงช้าไม้ไผ่ 2 ท่อน ยาว 60 ซม. พร้อมเชือกและ ตัวล็อคคาน ราคา 700 บาท
รหัสสินค้า 015 กระถางกระบอกไม้ไผ่ ตั้งโต๊ะ / แขวน ยาว 60 ซม. ราคา 200 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง นะคะ

ติดต่อ โทร. 082 6280711
สั่งสินค้า ส่งข้อความ inbox แจ้งรหัสสินค้า ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าได้เลยนะคะ

#กระถาง #ไม้ไผ่ #ไผ่ #แปรรุปไผ่ #งานไผ่ #แฮนเมด #ปลูกต้นไม้ #ไม้กระถาง #รายได้ชุมชน #วิสาหกิจชุมชน #บ้านกิ่ว #แม่ทะ #ลำปาง #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #สวนในบ้าน #กระถางต้นไม้

27/08/2021

ท่านใดสนใจซื้อพันธุ์ขิงพร้อมปลูก. ทักมาที่. เบอร์. 0826280711. ราคา กก.ละ. 45. บาท ณ. ศูนย์พัฒนาชุมชนคนอินทรีย์. แม่ทะ.

14/08/2021

📌ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ธรรมชาติ งานทำมือ
🪴กระถางชั้นนอก สำหรับวางกระถางทั่วไปแบบ 10 นิ้ว
ขนาดงานไม้ไผ่สาน : กว้าง10นิ้ว ยาว:8นิ้ว ก้นกระถาง:9นิ้ว
🪴ราคาใบเดียว 69บาท
🪴ราคา 3ใบ 150 บาท
💌สนใจทักแชทได้เลยค่ะ
#จักสาน #สินค้าชุมชน #ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ #ไผ่ #จัดสวน
#กระถาง #แต่งบ้าน #งานทำมือ #ลำปาง #บ้านและสวน
#การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว

14/08/2021

มาจ้าา เปิดร้านกันวันนี้📍สินค้าขายดียอดนิยมของร้านเรา เป็นงานฝีมือสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุของคนในชุมชนที่เน้นความประณีตใส่ในทุกรายละเอียดของผลงานทุกชิ้น
📌ขอเสนอ โคมไฟไม้ไผ่สานในราคาถูก #250บาทเท่านั้น รวมเซตสายไฟจ้า
ความกว้าง 8นิ้ว
สูง12.5นิ้ว
ฐาน 5 นิ้ว
ค่าจัดส่ง 50บาท
สนใจทัก Inboxมาได้เลยน้า รับประกันสินค้าถูกและดีให้ไว้ใจเพจเรา การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว updated their business hours. 14/08/2021

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว updated their business hours.

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว updated their business hours.

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 07/08/2021

ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา...สมาชิกกลุ่มไผ่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนำเสนอผลงานไผ่...ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างน่าสนใจ..ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ที่มีภูมิปัญญาแต่ละคนในการรังสรรงานฝีมือของตนเองแล้วน่าสุขใจจริงๆ....เราจะต้องพัฒนางานต่อไปเรือยๆอย่างไม่หยุดยั้งหากมีคนอุดหนุนสินค้าของชุมชนเรา....ขอบคุณทีมงานลูกหลานของสมาชิกกลุ่มไผ่...ที่มีจิตอาสามาช่วยกันในการถ่ายทอดผลงานของผู้สูงวัย...งานนี้มี อ. เป้ เป็นผู้กำกับและดูแลอย่างใกล้ชิด...และต้องขอบคุณณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง. มีที่กรุณาเลือกกลุ่มวิสาหกิจของเรา...เพื่อพัฒนาต่อยอดงานไผ่...

03/08/2021
07/07/2021

หลังฝนตกเมื่อ คืน วันที่. 6. กค. 64 ต้องเปิดน้ำชะล้างต้นขมิ้นชันแดงสยาม. เพื่อให้ผลผลิตได้ตามมาตรฐาน. ณ. ศูนย์พัฒนาชุมชนคนอินทรีย์. ..แม่ทะ

รวมพลคนอินทรีย์แม่ทะ 12/06/2021

รวมพลคนอินทรีย์แม่ทะ

รวมพลคนอินทรีย์แม่ทะ เปิดตัวแหล่งปลูกผักอินทรีย์แห่งใหญ่ของอำเภอแม่ทะ "รวมพลคนอินทรีย์แม่ทะ" หวังสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย สร้า....

17/04/2021

Ep.14 หมู่บ้านลิ้นจี่พรีเมี่ยมแม่ใจ ของดีเมืองพะเยา

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 05/02/2021

ข้าวหลามข้าวหอมนาคา..

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 28/01/2021

ความสำเร็จของงาน...ขันโตกชาวดิน ณ. "กลุ่มพัฒนาชุมชนคนอินทรีย์ แม่ทะ"...เมื่อวันที่ 24. มกราคม 2564. ด้วยความรู้รักสามัคคีของพวกเราทุกคน...ทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง.....เราจะต้องก้าวกันต่อไปในเส้นทางที่อาจพบกับอุปสรรคนานาๆ ประการ...แต่พวกเราจะไม่ถอย....เราจะเดินไปด้วยกัน...โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง..

20/01/2021

เตรียมเปิดตัวอินทรีย์แลนด์...เตรียมสถานที่กันมาได้เกินครึ่งแล้ว..มาร่วมด้วยช่วยกันที่กลุ่มพัฒนาชุมชนคนอินทรีย์...แม่ทะได้ทุกเวลาเน้อเจ้า

07/01/2021

6 ม.ค. 64 บรรยายด้วยภาพ ของกลุ่มคนที่มาร่วมคิดการดี

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 02/01/2021

2 มกราคม 2564 อนุโมทนาบุญตวยกั๋น.....ถวายตุงซาววาที่วัดแม่ทะหลวง

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 28/12/2020

ความคืบหน้าของการทำตุงซาววา.(ยี่สิบวา)..เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา...ใช้ในงานฉลองพระวิหารวัดแม่ทะหลวง....ท่านใดมีจิตศัทธาจะมาช่วยฮอมบุญ...ด้วยการมาช่วยทอ หรือจะช่วยตกแต่งหรือเอาดอกฝ้าย ฝ้ายเส้น. มาร่วมบุญตวย ก็เจิญเน้อเจ้า...ที่ศูนย์สุขภาะ ต. บ้านกิ่ว...อ.แม่ทะ จ. ลำปาง..หรือติดต่อ 0826280711..สาธุอนุโมทนาบุญกับแรงศรัทธาของทุกๆ ท่านตวยเจ้า

Photos from การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกิ่ว's post 18/12/2020

ครั้งที่สอง (17-19 ธ.ค. 63) ในการลงพื้นที่ของ ดร. องุ่น ดร. ตุ๊กตา และขออนุญาตยกข้อความที่ ดร. องุ่น เขียน ในกลุ่ม มาลงด้วยนะคะ...
โครงการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เป้าประสงค์
*** เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาปูพรมลงแผ่นดิน
***นำศาสตร์เกษตรอินทรีย์อาหารไม่อาบยาพิษมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้คนไทยกินดีอยู่ดี เป็นคนดี มีจิตวิญญานแห่งการให้แบบไร้เงื่อนไขที่ลึกถึง DNA จนเกิดผลดังนี้

-เพื่อสร้างชุมชนชีวีวิถีสุข
-เพื่อสร้างคลังอาหารโลก ไม่อาบยาพิษ
-เพื่อเป็นคลังสมุนไพรเพื่อการแพทย์ไม่อาบยาพิษ
-เพื่อสร้างห้องเรียนกลางแจ้งห้องแลปธรรมชาติ
-เพื่อสร้างโรงเรียนตามอัธยาศัย
-เพื่อสร้างซุปเปอร์มาเก็ต ตู้เย็นใบใหญ่ไม่เสียบปลั๊ก
-เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้
-เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
-เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปขนาดย่อมในครัวเรือน
-เพื่อสร้างแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล
-เพื่อรักษา อนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกอ้างอิงวิทยาศาสตร์ งานวิจัย ในชุมชน
-เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
-เพื่อสร้างตลาดชุมชน
-เพื่อลดช่องว่างของคนในชุมชน
-เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ รักษาอัตลักษณ์ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของบุคคลและชุมชน
-เพื่อสร้างอาชีพ ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม และยั่งยืน
-เพื่อสร้างแหล่งรายได้ยั่งยืน
และสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
-เพื่อรักษา อนุรักษ์ และพัฒนา ส่งเสริมทรัพยากรณ์ธรรมชาติในท้องถิ่น
-เพืออนุรักษณ์ รักษา พัฒนา ต่อยอด
ขนบ ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
สถานที่สำคัญทางศาสนา
-เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย

-เพื่อสร้างอินทรีย์แลนด์.ด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมการเกษตร เป็นนิคมอุตสาหกรรมเกษตร สู่ธุระกิจเกษตรแบบแม่นยำ ยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง
ครบวงจร

#หมอพืชพันไมล์
#นักพัฒนาอิสระ
#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
#รวมพลคนอินทรีย์”

พระพุทธรูปไม้ปิดทองที่มีพุทธลักษณะงดงาม และมีอายุมากกว่าสองร้อยปี

เป็นพระพุทธรูป ไม้สักทองหอม...สร้างในสมัยใดไม่ปรากฎ เมื่อก่อนจะอัญเชิญมาให้ศัทธาชาวบ้านกิ่วได้สงน้ำในวันสงกรานต์ทุกปี แต่พบว่าเนื้อไม้ที่แขนพระพุทธรูปผุ จึงได้เก็บรักษาไว้นานหลายปีที่ไม่ได้นำมาให้สงน้ำ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 จึงได้มีการนำองค์พระพุทธรูปมาปิดทองเปลวทั้งองค์ ทำให้เห็นว่ามีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งนัก

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ผลิตภัณฑ์

มีร้านกาแฟ และอาหารเพื่อสุขภาพ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


68 บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
Lampang
52150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

ชอปปิ้งและค้าปลีก อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
DARA.Shop1 DARA.Shop1
Lampang, 52190

ตัวแทนจำหน่ายชาขับโซเดียมmaxsT และ ผลิตภัณฑ์ลดสิวบำรุงผิว (รายใหญ่) และCEOกันแดดRANEE silky creamy powder

กระถางแคคตัส Parade ceramic&pottery1565 กระถางแคคตัส Parade ceramic&pottery1565
Lampang, 52000

จำหน่ายกระถางเซรามิก และของแต่งสวน งานแฮนด์เมด

B'MEE-"by tik" B'MEE-"by tik"
พหลโยธิน
Lampang, 52100

บีมี่ปล้นพุง หายไปแล้ว อยากมีโมเม้นดีๆ ทักเลย � #หุ่นดี #ลดน้ำหนัก #บีมี่ #B'mee bytik

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามจิ๋ว by ตุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือชามจิ๋ว by ตุ๊ก
แม่เมาะ
Lampang, 52220

ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

มือถือและอุปกรณ์มือถือ ราคา มือถือและอุปกรณ์มือถือ ราคา
แม่เมาะ
Lampang, 52220

อุปกรณ์มือถือทุกชนิด

น้ำหอมCooc" ราคาถูก. น้ำหอมCooc" ราคาถูก.
Lampang, 52100

ขายสินค้าตามกระเเส

BT.shop_clothes BT.shop_clothes
เมืองปาน
Lampang, 52240

ตอบกลับไวมาก

คอนแทคเลนส์ราคาถูก By Beauty Clothesshop คอนแทคเลนส์ราคาถูก By Beauty Clothesshop
Lampang, 52000

เสื้อผ้าแฟชั่นราคาถูก

Atomytop Bynut Atomytop Bynut
Lampang, 52100

ห้างสรรพสินค้า​ออนไลน์​ระดับโลก��​�

MDbabyshop MDbabyshop
Jl Soekarno Hatta IV, Tanjung Mas Rejo, Mesuji
Lampang

B.S.Shop By S'om Sai B.S.Shop By S'om Sai
Lampang, 52100

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น&ของใช้&ขนมต่างๆ รับตัวแทนจำหน่าย มีเรทราคาส่ง สนใจทักเพจเลยจ้า

ชุดนอนราคาโรงงาน  by aig ชุดนอนราคาโรงงาน by aig
Lampang, 52240

ชุดนอนราคาส่ง