ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สังคมศึกษา ราชภัฏลำปาง
สังคมศึกษา ราชภัฏลำปาง
52100
ลำปางหนา
ลำปางหนา
lampang, Nakhon Lampang
รถแห่ลำปาง 0818850384 เก่งบอส
รถแห่ลำปาง 0818850384 เก่งบอส
52100
กำเมืองโดนขนาด
กำเมืองโดนขนาด
52100
ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแตะตำบลบ
ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแตะตำบลบ
52000
หมวกสุริโยไทย
หมวกสุริโยไทย
52000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต
84 หมู่ 6 ต.พระบาท
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาจั
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาจั
ลำปาง-ห้างฉัตร
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ
18.26.0015,99.455751
เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ถนนทางหลวงแผ่นดินสายอินทร์บุรีเชียงใหม่ ต.ชมพู, Amphoe Muang Lampang
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านฟ่อน
IEI - The International Education Institute
IEI - The International Education Institute
Nakhon Lampang 52100
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
ขายของกินของใช้
ขายของกินของใช้
52000
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด, Thoen

ความคิดเห็น

📣 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 📣

📍เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 (รับสมัครออนไลน์เท่านั้น)
ประกาศรับสมัคร คลิกลิงค์ : lpru.in/qs9

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บ โดยสมัครออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/
2. ผู้สมัครปริ้นแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร : lpru.in/ulk
3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครของทางหลักสูตรฯ ให้ครบถ้วน
ดาวน์โหลดใบสมัคร : lpru.in/jm2
4. ผู้สมัครส่งหลักฐานโดยสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน
ลิงค์การส่งหลักฐานการสมัคร : lpru.in/tsx

‼️ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด ‼️ *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 054-237399 ต่อ 1225 หรือ 095-9355610 (เวลา 08.30 - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป ู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
📣 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 📣
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
⏰ เร็ว ๆ นี้ ⏳ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-237399 ต่อ 1225
หรือ 095-9355610 ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th
📚 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(รหัส 64)ประจำปีการศึกษา 2564ในรูปแบบออนไลน์ 📚
ในวันเสาร์ที่ 26 มิภุนายน 2564
เวลา 16.00 - 17.30น. โดยการกล่าวต้อนรับจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
สำหรับนักศึกษาที่มีบัญชีรายชื่อสำรอง
ที่ทางหลักสูตรเรียกรายงานตัววันนี้
สถานที่รายงานตัว ณ ตึก 52
อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง Ed 222
เวลา. 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร. 095-9355610
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รหัสประจำตัวสอบ และห้องสอบ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เข้าสอบข้อเขียนเวลา 09.00-12.00 น.
และเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 – 14.30 น.
รายละเอียดตามลิงค์แนบนี้ https://qrgo.page.link/MrdnG
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร
ตามลิงค์ ประกาศแนบนี้ https://1th.me/h2FkT
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1R_1-4AwKRdyBJE1Pp_eM4wa2-n0MJM1m/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2564 https://1th.me/h2FkT

** สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น
โปรดติดตามประกาศจากทางหลักสูตร ฯ อีกครั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร . ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ - ๑๒๒๕
หรือ ๐๙๕-๙๓๕๕๖๑๐
ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF. เท่านั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบในการเข้าสมัคร จะเปิดในวันที่ 8 มีนาคม - 23 เมษายน 2564
โดยสมัครออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/

🔷 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 23 เมษายน 2564

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1R_1-4AwKRdyBJE1Pp_eM4wa2-n0MJM1m/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2564 https://1th.me/h2FkT
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เร็ว ๆ นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 095-9355610
ประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายละเอียดกดที่ลิ้งไ้ด้เลย https://1th.me/bnDka
ผู้มีความประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 3838 ชั้น 3 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม.095-9355610

*หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เว็ปแจ้งข่าวสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งข่าวสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

23/03/2022

📣 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 📣

📍เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 (รับสมัครออนไลน์เท่านั้น)
ประกาศรับสมัคร คลิกลิงค์ : lpru.in/qs9

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บ โดยสมัครออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/
2. ผู้สมัครปริ้นแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร : lpru.in/ulk
3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครของทางหลักสูตรฯ ให้ครบถ้วน
ดาวน์โหลดใบสมัคร : lpru.in/jm2
4. ผู้สมัครส่งหลักฐานโดยสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน
ลิงค์การส่งหลักฐานการสมัคร : lpru.in/tsx

‼️ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด ‼️ *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF. เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 054-237399 ต่อ 1225 หรือ 095-9355610 (เวลา 08.30 - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป ู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

15/03/2022

📣 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 📣
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
⏰ เร็ว ๆ นี้ ⏳ติดต่อสอบถามได้ที่ 054-237399 ต่อ 1225
หรือ 095-9355610 ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th

17/01/2022

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 - 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ.

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275

Photos from องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post 21/11/2021

Photos from องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post

Photos from คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post 28/10/2021

Photos from คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post

Photos from งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post 27/08/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง's post

Photos from ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง's post 26/06/2021

📚 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(รหัส 64)ประจำปีการศึกษา 2564ในรูปแบบออนไลน์ 📚
ในวันเสาร์ที่ 26 มิภุนายน 2564
เวลา 16.00 - 17.30น. โดยการกล่าวต้อนรับจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา
ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

24/06/2021

สำหรับนักศึกษาที่มีบัญชีรายชื่อสำรอง
ที่ทางหลักสูตรเรียกรายงานตัววันนี้
สถานที่รายงานตัว ณ ตึก 52
อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง Ed 222
เวลา. 09.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม โทร. 095-9355610

07/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รหัสประจำตัวสอบ และห้องสอบ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ด้วยระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เข้าสอบข้อเขียนเวลา 09.00-12.00 น.
และเข้าสอบสัมภาษณ์เวลา 13.30 – 14.30 น.
รายละเอียดตามลิงค์แนบนี้ https://qrgo.page.link/MrdnG

23/04/2021

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขยายระยะเวลาในการรับสมัคร
ตามลิงค์ ประกาศแนบนี้ https://1th.me/h2FkT
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1R_1-4AwKRdyBJE1Pp_eM4wa2-n0MJM1m/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2564 https://1th.me/h2FkT

** สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น
โปรดติดตามประกาศจากทางหลักสูตร ฯ อีกครั้ง

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร . ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ - ๑๒๒๕
หรือ ๐๙๕-๙๓๕๕๖๑๐

21/04/2021

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF. เท่านั้น

08/03/2021

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระบบในการเข้าสมัคร จะเปิดในวันที่ 8 มีนาคม - 23 เมษายน 2564
โดยสมัครออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/

🔷 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 23 เมษายน 2564

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1R_1-4AwKRdyBJE1Pp_eM4wa2-n0MJM1m/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/oS8tnHTDoXujLcpw9
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2564 https://1th.me/h2FkT

27/02/2021

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เร็ว ๆ นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 095-9355610

08/09/2020

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

Photos from ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง's post 13/08/2020

ประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รายละเอียดกดที่ลิ้งไ้ด้เลย https://1th.me/bnDka
ผู้มีความประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ห้อง 3838 ชั้น 3 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม.095-9355610

*หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

13/06/2020

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2563
สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

sites.google.com 29/05/2020

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ได้ที่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะ

https://sites.google.com/site/graddiplpru/

sites.google.com เว็ปแจ้งข่าวสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

08/05/2020

📘ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 📝
https://www.lpru.ac.th/news_lpru/?p=21432

28/04/2020

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/B2WhKb232XPBbyp49

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

30/03/2020

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1UDh7pGRu8Pqm8-kvMpD3ZfUQheesED0i/view?usp=sharing

ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ https://forms.gle/B2WhKb232XPBbyp49

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

30/03/2020

🔷 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1UDh7pGRu8Pqm8-kvMpD3ZfUQheesED0i/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/B2WhKb232XPBbyp49
ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2563 https://drive.google.com/open?id=1cwwUM-svSn3tpn2Vr-TXV8U5Rk2Sh4KY

26/03/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ระบบในการเข้าสมัคร จะเปิดในวันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
โดยสมัครออนไลน์เท่านั้น ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/

🔷 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมกับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

🔸ขั้นตอนการสมัคร
1.ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็ป http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/enrolform.php

2.ให้ผู้สมัคร ปริ้นแบบฟอร์มการชำระเงินอย่างเดียว และนำไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/editlogin.php?action=print

3.ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน https://drive.google.com/file/d/1UDh7pGRu8Pqm8-kvMpD3ZfUQheesED0i/view?usp=sharing

4.ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานมาที่ https://forms.gle/B2WhKb232XPBbyp49 ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารการสมัครและสำเนาการชำระเงิน (โดยห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเด็ดขาด) *ผู้สมัครต้องแนบไฟล์ในการส่ง นามสกุล PDF เท่านั้น

21/02/2020

🔷 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 🔷
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
🔸 เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
🔻 วันเวลา และช่องทางในการรับสมัครจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนะคะ
#สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ลิ้งนี้เลยนะคะ https://is.gd/x9QH9D

07/01/2020

ประกาศ!!📣📣
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

ตอนนี้ทางหลักสูตรได้โทรสอบถามทางคุรุสภา ทางหลักสูตรได้รับคำตอบมาว่าสามารถทำการเปิดสอบรับสมัครได้ แต่ตอนนี้ทางหลักสูตรต้องรอหนังสือจากทางคุรุสภาอย่างเป็นทางการก่อนนะครับ จึงสามารถเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ หากเราทำการเปิดรับสมัครโดยไม่มีหนังสือ จะผิดกฏของทางมหาวิทยาลัย

จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

matichonweekly.com 30/11/2019

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด

ประกาศข้อระเบียบที่จะใช้ในการเปิดรับสมัคร ที่ใกล้จะถึงนี้

matichonweekly.com วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ …

30/10/2019

ตอนนี้รอทางคุรุสภา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ถ้ามีการอนุมัติ ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศเปิดรับสมัครทันทีค่ะ
ขอบคุณที่รอนะคะ ^^

22/07/2019

ขออภัยในการตอบกลับ
ล่าช้านะคะ
หากมีกำหนดการเปิดรับสมัครแน่ชัดทางเราจะรีบโพสแจ้งทางเพจทันทีนะคะ ขอบคุณค่ะ

21/06/2019

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
และคณะนักศึกษารหัส 61
เข้าร่วมสัมมนา”ความเป็นครู”
โดย รองศาสตราจารย์ดรุณ หาญตระกูล
ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 มิถุนายน 2562.

06/06/2019

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง's cover photo

03/06/2019

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง's cover photo

27/05/2019

เธอก็รอ ฉันก็รอ คงอีกไม่นานเกินรอนะคะ

ติดตามข่าวสารทางเว็บไซด์
https://sites.google.com/site/graddiplpru/home

18/05/2019

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง's cover photo

11/05/2019

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักงานประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
ได้จัดวันตรวจเอกสารเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา ให้แก่นักศึกษา รหัส 60 ณ ตึก 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

11/05/2019

ติดตามข่าวสารหลักสูตร ป.บัณฑิตได้ที่เว็บไซต์
https://sites.google.com/site

⭐️ ทางหลักสูตรจะประกาศรับสมัคร
ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะ ☺️

sites.google.com 10/05/2019

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มรภ.ลำปาง

ฝากติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่

https://sites.google.com/site/graddiplpru/

sites.google.com เว็ปแจ้งข่าวสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

การแสดงนักศึกษา ปีการศึกษา2560

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang
52100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 17:00
อาทิตย์ 08:30 - 17:00

Lampang บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง ลำปาง
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ

To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
Lampang, 52100

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี,,เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด!

โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง
280 ถ.พหลโยธิน
Lampang, 52000

กิจกรรมต่างๆภายในองค์กร

ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ขายส่ ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ขายส่
260/294 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52000

ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ร้านจานดาวเทียมลำปาง ขายส่งกล้องวงจรปิด

สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
420 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

ข้อมูล ข่าวสาร จังหวัดลำปาง

กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดล กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดล
ลำปาง
Lampang, 52000

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง หรือ กศน.ลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
Lampang, 52000

องค์กรเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปางและยก?

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ
334 หมู่ 4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
Lampang, 52100

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว334 ม.4 ต.?