สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
สภาอุตสาหกรรม ลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง
52000
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบ
ถนน พหลโยธิน, Amphoe Muang Lampang
อุทยานแห่งชาติดอยจง  -Doi Chong National P
อุทยานแห่งชาติดอยจง -Doi Chong National P
บ้านนาไม้แดง ต.นายาง
SE-ME  Center
SE-ME Center
SE-ME Center 25/7, Amphoe Muang Lampang
สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
420 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบา
268 Pa Kham Rd, Nakhon Lampang
ขายของกินของใช้
ขายของกินของใช้
52000
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2
Pa Kham 1
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำป
440 ต.หัวเวียง
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่
ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.32 (ค่ายสุรศ
รถแห่ลำปาง 0818850384 เก่งบอส
รถแห่ลำปาง 0818850384 เก่งบอส
52100
กำเมืองโดนขนาด
กำเมืองโดนขนาด
52100
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต
84 หมู่ 6 ต.พระบาท

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

สวศ.ลำปาง AM549KHz
สวศ.ลำปาง AM549KHz

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

สวศ.ลำปาง AM549KHz
สวศ.ลำปาง AM549KHz

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาต

สวศ.ลำปาง AM549KHz
สวศ.ลำปาง AM549KHz

ความคิดเห็น

บอกกล่าวล่วงหน้า
**ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม 15/12/64**
เรื่องด่วน!! สำคัญมาก....
ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! กษัตริย์(ร.10)จะไม่ทรงพระปรมาภิไธย ให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงประปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ)
»»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์ เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประธานาธิบดี
"ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง มีพรรคการเมืองเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้ม็อบป่วนประเทศและสถานทูตต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครองรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ เพื่อเป็นข้อต่อลองกับกษัตริย์เพื่อหลอกล่อให้กษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อจะเอาเหตุความไม่เหมาะสมของกษัตริย์ไปเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ)
กับปัญหากระบวนการปกครองของประเทศไทยบกพร่อง ทำให้เกิดมีการคิดก่อกบฏมายาวนาน กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว และทุกฝ่ายทางการปกครองให้การยอมรับรวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีกบฏเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ(ตามรูปภาพ)
กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง(เหมือนรัชกาลที่5)ตามหลักบทบาทของพระมหากษัตริย์ข้อ6,7และ9ใน 10 ข้อ (ตามรูปภาพ) และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วน รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้เหมือนรัชกาลที่5) ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมือง"ลูกหลวง"เป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไทยให้เจ้าเมืองครองราชคู่"เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ" ครองพระราชวังปราสาทนครราชสีมา ดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย และช่วยกษัตริย์ทำในส่วนที่กษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่ข้อบกพร่องของกระบวนการปกครองของประเทศไทย เป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้น และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...หากต่อไปผู้ใดทำการคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าเมืองลูกหลวง ทำการต่อต้านกษัตริย์และเจ้าเมืองลูกหลวง ถือว่าเป็นกบฏมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตไม่รอลงอาญา...
...ก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หรือปัญหาโควิดเบาลงพอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด ในหลวง(ร.10)พระองค์จะทรงราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ
...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน...
**หมายเหตุ**
หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
วันที่ 21 มี.ค 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่มช้างในพระอุปถัมภ์ฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง เป็นการส่วนพระองค์

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 17 จังหวัด “Northern Product Expo 2022” มนต์เสน่ห์วิถี ของดี 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน จังหวัดน่าน เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการขึ้นแถลงข่าว และร่วมพูดคุยถามตอบร่วมกับพิธีกรบนเวที พร้อมกับตัวแทนพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ บอลรูม โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ฟ้าใสๆกับใจร่มๆๆ
ด้วยจังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน กำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 17 จังหวัด “Northern Product Expo 2022” มนต์เสน่ห์วิถี ของดี 17 จังหวัดภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือให้สามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้า สร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นในจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 85 คูหา เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายในงาน พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ (Display) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ กิจกรรมบันเทิงและส่งเสริมการขายตลอดระยะเวลาการจัดงาน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การจัดงาน จังหวัดน่าน จึงขอเรียนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ บรรยากาศในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยขอความกรุณาส่งลิงค์การแพร่ภาพการจัดงานตามแนบข้างต้นค่ะ

เริ่มถ่ายทอดสดบน Facebook เพื่อแพร่ภาพการจัดกิจกรรมแถลงข่าวงานจัดงาน " Northern Product EXPO 2020 "
เชิญชมLive สด ในวัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพจข่าว ที่นี่เมืองน่าน

https://fb.watch/bNh9EJolXG/
เบื้องหลังเพลง "ปีใหม่ปีนี้" เพลงซึ้งๆ จากสงกรานต์ รังสรรค์
.
เพลงที่เล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ไกลบ้าน แต่คิดถึงคนทางบ้านสุดหัวใจ ที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นอย่างไร ลองไปฟังจากสงกรานต์ และ LPMC Rapper ชาวลำปางแต๊ๆ
.
มาตามรอยความคิดถึงจากเพลงนี้ไปด้วยกัน
🎥 https://youtu.be/MOKp5-TsIfo

#เพลงบ้านเรา #เพลงบ้านเราลำปาง #ลำปางบ้านเรา #ทททเที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #3KBatteryแกร่งไฟแรงสูง #AIS5GPLAYVR #Fino125 #ItsAutomatic #ออโตเมติกต้องยามาฮ่า #CompactBrakes #CompactNanoX #เบรกยอดขายอันดับหนึ่ง #บ้านเรา #Songtopia #สงกรานต์รังสรรค์
สงกรานต์ Songkarn Rangsan LPMC CLUB ลำปางน่าเที่ยว ลำปาง City ลำปาง 24 ชั่วโมง - lampang24hrs ลำปาง ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านกาแฟ และ ร้านเบเกอรี่ เที่ยวลำปาง เที่ยวลำปาง ลำปาง เมืองน่าเที่ยว ลำปาง เมืองแห่งความสุข นครลำปาง เมืองแห่งความสุข ลำปางหนาวมาก เที่ยวเหนือม่วนใจ๋ มาเหนือมาเที่ยว เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ Lampang city Lampang City® LamPang City Lampang City Lampang บ้านเฮา Lampang บ้านเฮา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง "แอ่วเมืองนครลำปาง ที่คิดถึง"
เบื้องหลังเพลง "ปีใหม่ปีนี้" เพลงซึ้งๆ จากสงกรานต์ รังสรรค์
.
เพลงที่เล่าเรื่องราวของคนที่อยู่ไกลบ้าน แต่คิดถึงคนทางบ้านสุดหัวใจ ที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นอย่างไร ลองไปฟังจากสงกรานต์ และ LPMC Rapper ชาวลำปางแต๊ๆ
.
มาตามรอยความคิดถึงจากเพลงนี้ไปด้วยกัน
🎥 https://youtu.be/MOKp5-TsIfo

#เพลงบ้านเรา #เพลงบ้านเราลำปาง #ลำปางบ้านเรา #ทททเที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม #3KBatteryแกร่งไฟแรงสูง #AIS5GPLAYVR #Fino125 #ItsAutomatic #ออโตเมติกต้องยามาฮ่า #CompactBrakes #CompactNanoX #เบรกยอดขายอันดับหนึ่ง #บ้านเรา #Songtopia #สงกรานต์รังสรรค์
สงกรานต์ Songkarn Rangsan LPMC CLUB ลำปางน่าเที่ยว ลำปาง City ลำปาง 24 ชั่วโมง - lampang24hrs ลำปาง ร้านอาหาร ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านกาแฟ และ ร้านเบเกอรี่ เที่ยวลำปาง เที่ยวลำปาง ลำปาง เมืองน่าเที่ยว ลำปาง เมืองแห่งความสุข นครลำปาง เมืองแห่งความสุข ลำปางหนาวมาก เที่ยวเหนือม่วนใจ๋ มาเหนือมาเที่ยว เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ Lampang city Lampang City® LamPang City Lampang City Lampang บ้านเฮา Lampang บ้านเฮา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง "แอ่วเมืองนครลำปาง ที่คิดถึง"

บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำปาง ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
(ส่งข่าวสารเผยแพร่ได้ทางinboxเพจ...)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 10/06/2022

ผู้ตรวจกระทรวงพม.บรรยายพิเศษแนวทางขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการพื้นที่ อปท.อำเภอเมืองปาน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีคุณภาพชีวิตมีความเท่าเทียมเสมอภาคประจำปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ฝ้ายคำรีสอร์ท ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลําปาง ในการนี้มีบรรยายพิเศษหัวข้อ“นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มีเป้าหมายเพื่อให้ บริการแก่คนพิการในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการได้อย่างทั่วถึง
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการและชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือเพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านคนพิการจำเป็นต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานในหลายระดับด้วยกัน ทั้งกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และประชาชนในชุมชน ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ทำให้เกิดการประสานงาน ที่สามารถทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนภารกิจงานด้านคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนกระบวนการกลุ่ม “การเสนอโครงการเข้าในระบบกองทุนฯ” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน นอกจากนี้นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มส่งอาชีพผู้พิการในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อนในครั้งนี้อีกด้วย

10/06/2022

ถ่ายทอดสด ภาคบ่ายการประลองวงสะล้อ ซอ ซึง

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 10/06/2022

🎉🎉เริ่มแล้ว🍍🍍เทศกาลสับปะรดและของดีนครลำปาง 10-12 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

บ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสับปะรดและของดีนครลำปาง 2565 โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานฯ

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดจังหวัดลำปางเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดจัดงานเทศกาลสับปะรดและของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง และบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารศูนย์การค้าฯ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดธิดาสับปะรด Miss Lampang Pineapple 2022 การประกวดสับปะรดของดีนครลำปาง การประกอบอาหารจากสับปะรด การประมูลสับปะรด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป นาทีทองบุฟเฟ่ต์สับปะรด และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถเดิน ชม ชิม ช้อป เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดจังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ได้ตั้งแต่วันที่ 10-12 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 10/06/2022

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้ประกอบการของจังหวัดลำปาง ที่เข้าร่วมออกร้านแสดงสินค้า ในงาน OTOP Midyear 2022 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” 4 – 12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ณ ชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

10/06/2022

เชิญชวนมาแอ่ว เทศกาลสับปะรดของดีนครลำปาง 🍍
ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 65 ตั้งแต่ เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง ชั้น 3 โซนโรบินสัน พร้อมกับกิจกรรมมากมาย ในงานมีแจกของรางวัลทุกวันที่จัดงาน 🥳

10/06/2022

พ่อเมืองมาเจินจวนผู้มีสิทธิ 5 อำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 4 ทำหน้าที่เลือกคนดีเป็นส.ส.บ้านเฮา

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 10/06/2022

วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 740 ราย
👉🏻เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 0 ราย
👉🏻เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย 740 ราย

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 10/06/2022

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

10/06/2022

ก้าวย่างสำคัญของการเข้าสู่ "สังคมไร้เงินสด" 📱📌📌📌
รัฐบาลได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ได้แก่
1. โครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14 ล้านราย และกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและผู้พิการ สำหรับ ซื้อขายสินค้าจากร้านธงฟ้า (กว่า 20,000 แห่ง) หรือร้านค้าที่ร่วมโครงการ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้
2. โครงการ “พร้อมเพย์” (Prompt pay) และ QR Payment ที่เป็นการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอกนิกส์แบบ Any ID ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สามารถต่อยอดไปสู่ระบบภาษีและการบริจาค e-Donation สำหรับขอลดหย่อนภาษีได้
3. Government Wallet (G-Wallet) ถุงเงิน application สำหรับ SME ขนาดเล็ก คือการใช้จ่ายเงินดิจิทัลของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอป “เป๋าตัง” กว่า 50 ล้านคน และร้านค้า–SME ที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอป “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน – ชิมช้อปใช้ เป็นต้น
4. การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้กับการคืนภาษี VAT ให้กับนักท่องเที่ยว และการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เชื่อมโยงกับระบบภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งภาษี
5. โครงการขายสลากดิจิทัล ผ่านแอปเป๋าตัง ที่เพียงสามวัน จำหน่ายแล้ว 4.4 ล้านใบ
ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการลงทะเบียนด้วยระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการ Prompt pay และ QR Payment รวมทั้งโครงการ G-Wallet และแอปถุงเงิน นำมาต่อยอดอีกหลายๆ เรื่อง เช่น Digital Health Platform ที่เชื่อมโยงสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสปสช.ผ่านแอปเป๋าตัง ใช้ในการจ่ายยา – แจก ATK ณ ร้านขายยา หรือหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน "สังคมไร้เงินสด" (Cashless Society) ควบคู่ไปกับการผลักดันของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ดำเนินการเชื่อมโยงการโอนเงินแบบ พร้อมเพย์ กับหลายประเทศในอาเซียน

10/06/2022

🇹🇭 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 📆
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,836 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยในประเทศ 2,835 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,256,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 3,518 ราย
หายป่วยสะสม 2,256,552 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,556 ราย
---------------------
เสียชีวิต 24 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,588 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 673 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการจากส่วนราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 และผ่านระบบสื่อสารทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานเป็นประธานฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ/การอนุมัติบัญชีประเมินราคาที่ดิน ทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องจากราษฎร

ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาการดำเนินงานอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ทั้งการทบทวนคำอุทธรณ์ราษฎรอพยพ การจ่ายเงินทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน กรณีที่กลุ่มราษฎรบ้านห้วยคิงไม่ขอรับแปลงจัดสรร และราษฎร (ขายที่ดิน/ไม่ขอรับค่าทดแทน/ขอยกเลิกบางแปลง) รวมทั้งได้มีการมอบหมายส่วนราชการ หน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขหรือตอบสนองตามข้อเรียกร้องของราษฎรผู้อพยพ ต.บ้านดง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

จ.ลำปาง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกให้บริการประชาชน อาทิสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การทำเกษตรพันธสัญญา และการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

อบจ.ลำปางเปิดการประลองดนตรีล้านนาวงสะล้อ ซอ ซึง​ ชิงถ้วย​พระราชทาน​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

♦️วันที่​ 9​ มิถุนายน​ ​2565​ เวลา​13.30 ​น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก​ อบจ.ลำปาง​เป็นประธาน​เปิดการประลองดนตรีล้านนา สะล้อ ซอ ซึง ในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง​ ณ อาศรมศิลปีนลำปาง ไร่ผดุงธรรม ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

##นายกอบจ.#ลำปาง​ กล่าว​ว่า​ ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดลำปางรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลในการประลองดนตรีล้านนา สะล้อ ซอ ซึง ในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง

♦️ในการจัดงานได้เลือกพื้นที่อาศรมศิลปีนลำปาง ไร่ผดุงธรรม ตำบลบ้านค่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยวิถีแห่งธรรมชาติเป็นสถานที่จัดงานนับว่าสอดรับกับรูปแบบของโครงการเป็นอย่างยิ่ง โดยหวังให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาสัมผัสถึงวิถีแห่งธรรมชาติและกลิ่นอายของวิถีชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้กับชุมชน อีกทั้งการจัดนิทรรศการดนตรีพื้นบ้าน​ การสาธิตประดิษฐ์เครื่องดนตรี นิทรรศการศิลปะ การวาดภาพโดยใช้สีจากธรรมชาติการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง การแสดงดนตรี สะล้อ ซอ ซึง

♦️กิจกรรมหลักที่สำคัญในวันนี้ คือ การประลองดนตรีล้านนา วงสะล้อ ซอ ซึง​ ซึ่งได้รับการตอบรับจากวงดนตรีพื้นบ้านล้านนาร่วมประกวด จำนวน 17​ วงจังหวัดภาคเหนือตอนบน และได้รับเกียรติจากศิลปินระดับชาติ​ ได้แก่​ ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ผศ.ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์​ และดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวด ซึ่งมีวงที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10​ วง ที่จะเข้าร่วมประชันในระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2565

#​#การประลองดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง ในครั้งนี้ ♦️จึงนับได้ว่าเป็นเวทีการประลองที่ทรงเกียรติเป็นอย่างยิ่งและจะสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านและกลับมายลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางอีกในครั้งต่อไป

09/06/2022

งานนี้ห้ามพลาด "ตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่6"
10 - 12 มิถุนายน 2565 นี้ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสลำปาง โซน Trendy Plaza
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 19.00 น.

09/06/2022

แม้ผู้ป่วยโควิดส่วนใหญ่ตอนนี้จะไม่ค่อยมีอาการรุนแรง แต่ก็อย่าประมาท หากมีอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์

#คนเมียงวิถีใหม่

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

ผู้ว่าฯลำปาง ลงพื้นที่สังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 วันแรก

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สังเกตการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน

ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ที่เดินทางมาสมัครจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายเดชทวี ศรีวิชัย จากพรรคเสรีรวมไทย และ 2.นายพลพงศ์ พงษ์สุพัฒน์ พรรคพลังสังคมใหม่ สำหรับบรรยากาศการรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 9-13 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 4 ทั้ง 5 อำเภอของจังหวัดลำปางที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เพราะการเลือกตั้งเป็นการเลือกตัวแทนไปทำหน้าที่ในสภาฯ รวมทั้งขอให้มั่นใจด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.พร้อมจัดการดูแลให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

พรุ่งนี้แล้วนะ🎉 เปิดงานเทศกาลสับปะรดของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายนนี้ ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง พบกับกิจกรรมหลากหลายตามนี้เลยจ้า

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง's post 09/06/2022

ผู้ตรวจกระทรวง พม.ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มคนพิการคนเปราะบางโครงการผู้สูงอายุในพื้นทีอำเภอแม่เมาะ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอแม่เมาะ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มคนพิการคนเปราะบางโครงการผู้สูงอายุในพื้นทีอำเภอแม่เมาะ และเป็นประธารเปิดการอบมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 โดยมีหน่วยงาน One Home จังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายประธานอพม.อำเภอแม่เมาะ เข้าร่วม

ในการจัดอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับการอบรมเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งมิติด้านสังคมและด้านสุขภาพ รวมทั้งมีนโยบายขยายเครือข่ายและเพิ่มจานวน อพม. โดยกำหนดเป้าหมายให้ อพม. 1 คน สามารถดูแลช่วยเหลือและให้บริการประชาชน 40 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน จังหวัดลำปางมี อพม. ทั้งหมด 1,461 คน โดยเป็น อพม. ในพื้นที่อาเภอแม่เมาะ จำนวน 31 คนในปี 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการจัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ จานวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อพม. การเฝ้าระวังปัญหาทาง สังคมในพื้นที่ การประสานส่งต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจา หมู่บ้าน (อสม.) จานวน 60 คน จากพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ตำบลบ้านดง ตำบลนาสัก ตำบลสบป้าด และตำบลจางเหนือ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการอบรม

ในโอกาสนี้ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อเตรียมปรับปรุงปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคในครั้งนี้ โดย นาย พนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต 1 อำเภอแม่เมาะ,หัวหน้าหน่วยงาน One Homeพม .ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ และเข้าเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลสบป้าด โดย พระสาธิต ธีรปญจโญ สถาบันธรรมาภิวัฒน์พร้อมบรรยายพิเศษให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

PR LAMPANG

สำนักงานประชาสัมพันธ์ หน่วยงานด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดลำปาง

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

76 จ. 76 คำมั่นสัญญา
😄 ถอดก็ดีนะ แต่ใส่ดีกว่า😷
มนต์เสน่ห์ดนตรีล้านนา✨️🎶 มาแอ่ว มาฟังกันเน้อจ้าว 📢
เหลียวหลัง แลหน้าวุฒิสภา
ข่าวสารเพื่อชาวลำปาง 4 มิ.ย.65
แก้ปัญหาผลกระทบอุทกภัย แจ้ซ้อน - เมืองปาน
เทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  จ.ลำปาง
การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 65
เปิดขั้นตอนซื้อสลากดิจิทัล-ผูกบัญชีรับเงินรางวัล ผ่าน "เป๋าตัง"

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิ
Lampang
52000

Lampang บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ

To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School To Be Number One 'Lampang Kanlayanee School
Thailand
Lampang, 52100

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี,,เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด!

โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง
280 ถ.พหลโยธิน
Lampang, 52000

กิจกรรมต่างๆภายในองค์กร

ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ขายส่ ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ขายส่
260/294 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52000

ร้านกล้องวงจรปิดลำปาง ร้านจานดาวเทียมลำปาง ขายส่งกล้องวงจรปิด

สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์ สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
420 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
Lampang, 52000

ข้อมูล ข่าวสาร จังหวัดลำปาง

กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดล กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดล
ลำปาง
Lampang, 52000

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง หรือ กศน.ลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำป
409 ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
Lampang, 52000

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา