องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง

จำหน่ายไม้สักท่อน/ไม้สักแปรรูป/เฟอ? องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ภายใต้การกำกับขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 21/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม จำนวน 13 กอง จำนวน 951 ท่อน ปริมาตร 84.71 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 14/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 7 กอง ไม้จำนวน 305 ท่อน ปริมาตร 42.77 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง
ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 13/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่เมาะ จำนวน 14 กอง ไม้จำนวน 674 ท่อน ปริมาตร 89.79 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-14.00น. ณ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

13/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 12 กอง จำนวน 361 ท่อน ปริมาตร 69.76 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

09/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าเวียงมอก จำนวน 15 กอง จำนวน 607 ท่อน ปริมาตร 95.50 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าเวียงมอก ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

06/11/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่เมาะ จำนวน 29 กอง ไม้จำนวน 1,506 ท่อน ปริมาตร 181.59 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 30/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 11 กอง ไม้จำนวน 627 ท่อน ปริมาตร 67.36 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง
ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

25/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 10 กอง จำนวน 327 ท่อน ปริมาตร 63.47 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

19/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนแม่ทรายคำ จำนวน 15 กอง ไม้จำนวน 730 ท่อน ปริมาตร 96.30 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 12/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่สุก จำนวน 8 กอง จำนวน 374 ท่อน ปริมาตร 45.90 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 05/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 15 กอง จำนวน 467 ท่อน ปริมาตร 91.74 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 04/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าเวียงมอก จำนวน 15 กอง จำนวน 589 ท่อน ปริมาตร 95.24 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าเวียงมอก ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 03/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 7 กอง ไม้จำนวน 450 ท่อน ปริมาตร 42.03 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 03/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนแม่ทรายคำ จำนวน 11 กอง ไม้จำนวน 586 ท่อน ปริมาตร 71.27 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 02/10/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่มาย จำนวน 10 กอง ไม้จำนวน 669 ท่อน ปริมาตร 63.54 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

29/09/2023
Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 15/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 8 กอง ไม้จำนวน 504 ท่อน ปริมาตร 48.58 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

15/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่เมาะ จำนวน 15 กอง ไม้จำนวน 775 ท่อน ปริมาตร 96.21 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 15/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่มาย จำนวน 9 กอง ไม้จำนวน 535 ท่อน ปริมาตร 57.78 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 12/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 10 กอง จำนวน 238 ท่อน ปริมาตร 63.07 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

06/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าเวียงมอก จำนวน 15 กอง จำนวน 658 ท่อน ปริมาตร 96.01 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าเวียงมอก ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

TikTok · Building and Wild nature 04/09/2023

สวยดี

TikTok · Building and Wild nature ถูกใจ 13.8K ครั้ง 51 ความคิดเห็น "Build a Most affordable house"

04/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนแม่ทรายคำ จำนวน 27 กอง ไม้จำนวน 1,117 ท่อน ปริมาตร 174.58 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 04/09/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 11 กอง ไม้จำนวน 638 ท่อน ปริมาตร 67.19 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 29/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน และไม้กระยาเลยท่อน ที่ทำออกจากบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาฯ ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ ห้ององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

24/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 12 กอง จำนวน 329 ท่อน ปริมาตร 76.67 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 24/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่เมาะ จำนวน 16 กอง ไม้จำนวน 1,021 ท่อน ปริมาตร 102.05 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 22/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม จำนวน 13 กอง จำนวน 780 ท่อน ปริมาตร 83.13 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่พริก-แม่สะเลียม ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 22/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าเวียงมอก จำนวน 15 กอง จำนวน 440 ท่อน ปริมาตร 95.43 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าเวียงมอก ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

18/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่มาย จำนวน 10 กอง ไม้จำนวน 567 ท่อน ปริมาตร 63.69 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่มาย ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง

11/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่สุก จำนวน 17 กอง จำนวน 662 ท่อน ปริมาตร 99.94 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 10/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 12 กอง จำนวน 322 ท่อน ปริมาตร 75.37 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 08/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 8 กอง ไม้จำนวน 299 ท่อน ปริมาตร 46.58 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

08/08/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนแม่ทรายคำ จำนวน 15 กอง ไม้จำนวน 720 ท่อน ปริมาตร 95.41 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

21/07/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าเวียงมอก จำนวน 15 กอง จำนวน 740 ท่อน ปริมาตร 95.69 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าเวียงมอก ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 19/07/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่เมาะ จำนวน 20 กอง ไม้จำนวน 1,016 ท่อน ปริมาตร 130.12 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00น. ณ สวนป่าแม่เมาะ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Photos from องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง - ออป.ลำปาง's post 18/07/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 15 กอง ไม้จำนวน 981 ท่อน ปริมาตร 92.21 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สำนักงานสวนป่าแม่จาง ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

13/07/2023

ประกาศประมูลจำหน่ายไม้สักท่อน งานสวนป่าทุ่งเกวียนจำนวน 11 กอง จำนวน 251 ท่อน ปริมาตร 66.04 ลบ.ม. ยื่นเสนอราคาในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตรจ.ลำปาง

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง บริการภาครัฐ ใน Lampang?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


26 ถนนท่ามะโอ
Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

Government Buildings อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
140 ม. 6 ถ. ลำปางเชียงใหม่
Lampang, 52100

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบค?

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก
1039 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
Lampang, 52000

ควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย

ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ กู้ชีพ-กู้ภัยหนองหล่ม ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ กู้ชีพ-กู้ภัยหนองหล่ม
103 หมู่ 5 ต. หนองหล่ม อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง
Lampang, 52190

จากครอบครัว สู่สังคม เพื่อประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
Lampang, 52000

บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำปาง