Slow Life in Lampang

Slow Life in Lampang

ความคิดเห็น

ภารกิจ.. เฉพาะกิจ
.............................................................
#สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร
นางวลีรัตน์ วิภาศรีนิมิตร ไลนส์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร นำทีมเฉพาะกิจ​ ออกสำรวจวางเส้นทางท่องเที่ยวลำปาง เชื่อมโยงทางรถไฟเพื่อต้อนรับแขกผู้ใหญ่กลุ่ม 4 จังหวัด มาเยือนท่องเที่ยวเมืองนครลำปาง ภายใต้กิจกรรม "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1"
🚂🚃🚃🚃🚃

# Slow Life in Lampang
#แอ่วเมืองเขลางค์
#นครลำปาง
ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร 🙏🙏 ขอบพระคุณที่ปรึกษาสมาคมฯ อนุกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน และสมาชิกของทางสมาคม ทุกท่าน พร้อมพันธมิตรท่องเที่ยว ที่มีจิตอาสาในการผลักดันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา.💐💐💐
🚂🚃🚃🚃🚃

📝Admin ป.ก๊วยเจ๋ง

#แอ่วเมืองเขลางค์นคร
#ลำปางนครแห่งความสุข
#จังหวัดลำปาง
#ท่องเที่ยวลำปาง
Slow Life in Lampang

Slow Life การท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันแสนสงบ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง : Lampang Tourist Information Center's post 12/11/2021

Photos from ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง : Lampang Tourist Information Center's post

11/11/2021

🌕ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ✨ล่องสะเปาจาวละกอน✨ ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในประเทศไทย

✨ล่องสะเปา✨ ประเพณีดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เฉพาะของจังหวัดลำปาง ในวันเพ็ญเดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย โดยในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำปาง แห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามของจังหวัดลำปางต่อไป

📍โดยมีการแสดงแสงสีและประณีตศิลป์ “สะเปาลอยน้ำ” และสะเปาเรือเหล็กหงส์ “ล่องสะเปาจาวละกอน” รวมจำนวน 5 สะเปา ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
- บริเวณหลังจวนผู้ว่าฯ
- บริเวณใกล้สะพานรัษฎาภิเศก
- บริเวณท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย
- บริเวณใกล้สะพานออเรนจ์
- บริเวณใกล้สะพานพัฒนาภาคเหนือ 1

📍พร้อมจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งไฟริมท่าน้ำ สำหรับให้ประชาชนลงไป “ล่องสะเปา” ในแม่น้ำวัง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 20 จุด ได้แก่
1. ท่าน้ำสะพานเสตุวารี
2. ท่าน้ำท่านางลอย
3. ท่าน้ำหลังจวนผู้ว่าฯ
4. ท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม จุดที่ 1
5. ท่าน้ำวัดเกาะวาลุการาม จุดที่ 2
6. ท่าน้ำสะพานรัษฎาภิเศก จุดที่ 1
7. ท่าน้ำสะพานรัษฎาภิเศก จุดที่ 2
8. ท่าน้ำหลังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
9. ท่าน้ำใกล้สะพานรัษฎาภิเศก (ฝั่งตลาดรัษฎา)
10. ท่าน้ำหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด
11. ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย
12. ท่าน้ำสะพานพัฒนาภาคเหนือ 1
13. ท่าน้ำเขื่อนยาง (ฝั่งโรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี)
14. ท่าน้ำเขื่อนยางฝั่งบ้านดงไชย จุดที่ 1
15. ท่าน้ำเขื่อนยางฝั่งบ้านดงไชย จุดที่ 2
16. ท่าน้ำชุมชนท่าคราวน้อย จุดที่ 1
17. ท่าน้ำชุมชนท่าคราวน้อย จุดที่ 2
18. ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
19. ท่าน้ำสะพานดำ
20. ท่าน้ำหลังตลาดนาก่วมใต้

📍นอกจากนี้ ยังมีการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการทำ "สะเปา" และได้ลงมือทำ "สะเปา DIY" ด้วยตัวเอง ที่มิวเซียมลำปาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 19 พ.ย. 64

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

11/11/2021

🌵 สำนักงานอุทยานแห่งชาติเปิดให้เช็คสถานะเปิด - ปิดอุทยานผ่านเว็บไซต์
.
รู้ก่อนเที่ยว📱 ตัวช่วยสำคัญสำหรับการวางแผนเที่ยวสำหรับใครที่มีแพลนอยากไปชมธรรมชาติ หรืออยากกางเต็นท์นอนพักแรม สำนักงานอุทยานแห่งชาติได้รวบรวมรายชื่ออุทยานแห่งชาติต่างๆ ภายในประเทศ เพื่ออัปเดตสถานะเปิด - ปิดให้ผู้ที่สนใจเช็คดูผ่านเว็บไซต์ ทราบได้ทันทีว่าอุทยานไหนพร้อมให้เที่ยวหรือพักแรม ทำให้การเตรียมตัวเที่ยวยิ่งสะดวกมากขึ้น
.
เช็คสถานะ เปิด-ปิดอุทยานได้ที่ : https://bit.ly/3qlN3Va
และสำหรับรายชื่ออุทยานที่ได้รับมาตรฐาน SHA สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมที่: https://www.thailandsha.com/shalists/
.
โดยมาตรการของอุทยานที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะเปิดภายใต้มาตรการที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนในแต่ละวัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส รวมไปถึงการสแกนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติ ใช้ Application QueQ หรือไทยชนะ หรือหมอชนะ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
.
ที่มา : https://bit.ly/2ZYC5cX

🌵 สำนักงานอุทยานแห่งชาติเปิดให้เช็คสถานะเปิด - ปิดอุทยานผ่านเว็บไซต์
.
รู้ก่อนเที่ยว📱 ตัวช่วยสำคัญสำหรับการวางแผนเที่ยวสำหรับใครที่มีแพลนอยากไปชมธรรมชาติ หรืออยากกางเต็นท์นอนพักแรม สำนักงานอุทยานแห่งชาติได้รวบรวมรายชื่ออุทยานแห่งชาติต่างๆ ภายในประเทศ เพื่ออัปเดตสถานะเปิด - ปิดให้ผู้ที่สนใจเช็คดูผ่านเว็บไซต์ ทราบได้ทันทีว่าอุทยานไหนพร้อมให้เที่ยวหรือพักแรม ทำให้การเตรียมตัวเที่ยวยิ่งสะดวกมากขึ้น
.
เช็คสถานะ เปิด-ปิดอุทยานได้ที่ : https://bit.ly/3qlN3Va
และสำหรับรายชื่ออุทยานที่ได้รับมาตรฐาน SHA สามารถค้นหาได้เพิ่มเติมที่: https://www.thailandsha.com/shalists/
.
โดยมาตรการของอุทยานที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะเปิดภายใต้มาตรการที่กำหนด เช่น การจำกัดจำนวนในแต่ละวัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส รวมไปถึงการสแกนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติ ใช้ Application QueQ หรือไทยชนะ หรือหมอชนะ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
.
ที่มา : https://bit.ly/2ZYC5cX

Photos from Bangkok Airways's post 09/11/2021

Photos from Bangkok Airways's post

กรุงเทพฯ ✈ ลำปาง เริ่มต้น 1,960 บาท/เที่ยว* 09/11/2021

กรุงเทพฯ ✈ ลำปาง เริ่มต้น 1,960 บาท/เที่ยว*

กรุงเทพฯ ✈ ลำปาง เริ่มต้น 1,960 บาท/เที่ยว* จองภายใน 30 พ.ย. นี้!

Photos from Amazing ไทยแลนด์'s post 08/11/2021

Photos from Amazing ไทยแลนด์'s post

08/11/2021

🎉🎉 ประกาศๆ เคมเปญใหญ่แห่งปีมาแล้วจ้า🎉🎉
ต้อนรับเปิดประเทศ อพท.จัดเต็ม
พาเที่ยวให้หายเหงาจากล็อคดาวน์
ช่วงโควิด-19 กับเคมเปญ "คิดถึงชุมชน"

และกิจกรรมพาเที่ยวฟรี!! 🏄‍♀️🚣🚴‍♂️🤹‍♂️👫
12 ชุมชน ทั่วประเทศ!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
ถูกค่ะ ฟังไม่ผิด พาเที่ยวแบบจัดเต็ม
12 ชุมชน และเป็นชุมชนท่องเที่ยว
ที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA

จัดเต็มทั้งกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว
สัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ อาหารพื้นถิ่น
ฟินทุกเมนู และรอยยิ้มของลุงป้า น้าอา
ในชุมชน ที่รอต้อนรับ และส่งรอยยิ้ม ส่งพลัง ให้หายคิดถึง

ใครพร้อม พิมพ์ "พร้อม" ปักหมุดไว้
กด like กด share ไปเยอะๆ นะคะ 🥰

และเตรียมพบกับกิจกรรมแรก
ที่จะมาพรุ่งนี้เช้า บอกเลยว่าปังมาก!!
ฟินมาก หาโอกาสไปไม่ง่าย
แค่พูด แอดก็ยังอยากไปเอง 5555

เตรียมสตาร์ทไปพร้อมกัน
แล้วมาสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชุมชน
กับโครงการ "คิดถึงชุมชน"
ไปกับคน อพท. กันนะคะ

#คิดถึงชุมชน
#เที่ยวไทยให้ยั่งยืน
#ท่องเที่ยวชุมชน
#อพท.
#dastathailand

08/11/2021

📌เรียนหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว https://weeliveacademy.com/

🟢หลักสูตรนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้กับผู้ที่สนใจด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาในแต่ละหลักสูตร มี 10 Ep. (10 คลิป) แต่ละหลักสูตรมีความยาวประมาณ 2-3 ชั่วโมง

🟢หลักสูตรเน้นการลงมือปฏิบัติจริง สามารถปรับใช้และประยุกต์ในการทำการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นทั้งวิชาการและสอนจากประสบการณ์ มีทั้งบทเรียนนอกตำราและในตำรา ผสมผสาน เพื่อให้หลักสูตรนี้นันท์ไปปรับใช้ได้จริง

🟠เนื้อหาเข้าใจง่าย เล่าจากประสบการณ์ + วิชาการ+พร้อมวิธีการปรับใช้ได้จริง

📌เลือกได้ 2 โปรโมชั่น 12 หลักสูตรและ 6 หลักสูตร

🎗️ราคา 2900 บ. เรียนได้ทั้งหมด 12 หลักสูตร
🎗️ราคา 1800 บ. เลือก 6 หลักสูตร จาก12 หลักสูตร

▶️มีใบประกาศแบบ Online ให้ครบทุกหลักสูตร

🔴รายชื่อหลักสูตร ที่สามารถเรียนได้ในแพ็คเกจนี้
📌Tourism management course

🟠1. คอร์สการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382428100020291&id=111672550429182

🟠2. คอร์สการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382434366686331&id=111672550429182

🟠3. คอร์สการจัดการแคมป์ปิ้งและลานกางเต็นท์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382444253352009&id=111672550429182

🟠4. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382453520017749&id=111672550429182

🟠5. คอร์สการจัดการที่พักและฟาร์มสเตย์
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382439013352533&id=111672550429182

🟠6. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382470193349415&id=111672550429182

🟠7. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382449280018173&id=111672550429182

🟠8. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382482263348208&id=111672550429182

🟠9. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382475563348878&id=111672550429182

🟠10. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382462540016847&id=111672550429182

🟠11. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382458910017210&id=111672550429182

🟠12. คอร์สการจัดการการท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=382490200014081&id=111672550429182

🔴เรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ดูซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ตลอดระยะเวลา 1 ปี

📌บทเรียนจะทยอยลงเรื่อยๆจนครบทั้ง 12 หลักสูตร ภายในวันที่ 15 พ.ย 64

🟡สนใจสมัครสามารถส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าเรียนมาได้ทาง inbox พร้อมกรอก google form

ในกรณีที่ไม่สะดวกหรือติดขัดในการสมัครสามารถทิ้งเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แอดมินบริการในการสมัครให้ได้นะครับ

google form สำหรับการสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG_zJwcNZYOGUEzGis9EKUrqLySehcEUlSsf7Zpx6upPvp6g/viewform

💰💰💰ชำระเงินค่าสมัคร โดยโอนเงินผ่านบัญชี (เท่านั้น)
🔴 ชื่อบัญชี นาย วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้โลตัสปากช่อง (บัญชีออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 408-106858-8

Tel .088-0271199 / 098-1204761

🔴ผู้สอน อ. วีรกฤตนุ์ ธาระเวทย์
🎤 เป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมเกษตร และผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
🎤 เป็นวิทยากรให้กับกรมการท่องเที่ยว เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยว & story telling เรื่องเล่าการท่องเที่ยว
🎤เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวชนบท ระดับประเทศ ให้กับ ททท
🎗️ สำเร็จหลักสูตร Management System Advance Practitioner รับรองโดยสถาบัน ISO

📣 ประสบการณ์การทํางาน
Project manager เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ
ที่ปรึกษา PEG Farm (ลำปาง) /ปาป้าฟาร์มสเตย์ และอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
ที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยว อ.วังน้ำเขียว
อุปนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
ที่ปรึกษาคณะทำงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา
อ.พิเศษ สาขาการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏยะลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิสาหกิจชุมชน จ.นครราชสีมา
ผู้ก่อตั้งเพจ Thailand Agrotourism

https://weeliveacademy.com/

08/11/2021

✨ ล่องสะเปา จาวละกอน ✨
.
เข้าสู่เดือนของสีสันแห่งสายน้ำอย่าง “วันลอยกระทง” หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 🌕 ในแต่ละท้องถิ่นก็มีประเพณีแตกต่างกันออกไป ซึ่งจังหวัดลำปางเองก็มีงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในไทย นั่นคือ “ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน”
.
คำว่า “สะเปา” เป็นภาษาถิ่น แปลว่า “เรือสำเภา” ส่วนคำว่า “จาวละกอน” แปลว่า “ชาวลำปาง” นั่นเอง
.
ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมานาน โดยชาวบ้านจะนำเรือสำเภาน้อย ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น ใส่สิ่งของลงไปและนำไปลอยน้ำ เพื่อเป็นการทำทานให้แก่ผู้ล่วงลับ หรือให้ทานกับผู้อื่นที่อยู่ปลายน้ำ ซึ่งการใส่สิ่งของลงไปนี้ บ้างก็เชื่อว่าทำเพื่อเป็นการเตรียมไว้ใช้สำหรับภพหน้า นอกจากนี้ ยังถือเป็นการลอยทุกข์ สักการะ และขอขมาแม่น้ำ คล้าย ๆ กับการลอยกระทงนั่นเอง
.
เรือสะเปานี้จะประดิษฐ์จากวัสดุที่หาได้ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ผ่าซีกบาง กาบกล้วย ต้นมะละกอ กระดาษแก้ว นำมาประดิษฐ์เป็นตัวเรือ ตกแต่งด้วยดอกไม้หลากสีสัน ปักธูป เทียน 🌼 ส่วนสิ่งของที่นำมาใส่ตามคติความเชื่อนั้น นิยมใส่เป็นอาหาร เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู เพื่อเป็นกุศลแก่ผู้รับ
.
ปีนี้ ทางจังหวัดลำปางมีการจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนตามปกติ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันเก่าแก่ โดยจะมีการประดับไฟสวยงาม มีแสงสว่างเพียงพอ และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ไปล่องสะเปา แต่เพื่อเป็นควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงงดจัดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท
.
⏰ 19-20 พฤศจิกายน 2564
📍 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ได้แก่ ท่าน้ำบ้านดงไชย (เขื่อนยาง) ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย (หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด) และท่าน้ำสะพานรัษฎาฝั่งกาดกองต้า
.
📌 อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือทุกครั้งที่ออกเดินทาง
.
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Call Center 1672
IG : 1672travelbuddy
Twitter : tat1672
Line : @tatcontactcenter
WeChat : VisitThailand

07/11/2021
Photos from สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร's post 04/11/2021

Photos from สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร's post

03/11/2021

วันนี้มิวเซียมลำปางมีสาระความรู้ด้านสถาปัตยกรรมอาคารเก่าย่านชุมชนท่ามะโอมาฝากค่ะ
📌“บ้านหลุยส์” เป็นบ้านของนายหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์
ปัจจุบันบ้านหลุยส์ อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ ร่วมกับชุมชนท่ามะโอ และเครื่อข่ายรักษ์เมืองเก่า ได้เริ่มบูรณะซ่อมแซม และฟื้นฟูประวัติศาสตร์ชุมชน มีกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม ตลาดนัด และมีการจัดเสวนาวิชาการ อีกด้วยค่ะ
.
นักท่องเที่ยวท่านไหนสนใจด้านสถาปัตยกรรมอาคารเก่าก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมกันได้นะคะ

#มิวเซียมลำปางเว็บเพจ
.
จัดทำโดย :
น.ส.คณิตา พุ่มซ้อน
นักศึกษาฝึกงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

31/10/2021

“บางสิ่งเรียบง่ายที่สุด แต่มีความสุขที่สุด” บ้านโป่งน้ำร้อน - ลำปาง🌳

Photos from Events Weekly online's post 29/10/2021

Photos from Events Weekly online's post

Photos from Events Weekly online's post 29/10/2021

Photos from Events Weekly online's post

Photos from ฮอมแฮงแป๋งลำปาง's post 29/10/2021

Photos from ฮอมแฮงแป๋งลำปาง's post

เปิดฤดูเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง 2564 ยลความงาม ณ ดอยแม่อูคอ 28/10/2021

เปิดฤดูเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง 2564 ยลความงาม ณ ดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตอง 2564 ชวนชื่นชมความงามพร้อมสายลมหนาว

เปิดฤดูเทศกาลทุ่งดอกบัวตอง 2564 ยลความงาม ณ ดอยแม่อูคอ ชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่อื่น ๆ อีกหนึ่งที่เที่ยวหน้าหนาวสุด....

28/10/2021

ออกไปเที่ยวแบบ New Normal กันเถอะเรา

26/10/2021

เลือกร้านอาหารที่มี SHA มั่นใจกว่ายังไง?
.
บอกเลยว่าร้านอาหารต่างๆที่ได้รับมาตรฐาน SHA
ไม่ได้มากันแบบง่ายๆ เพราะต้องผ่าน Check List ขั้นตอนจนมั่นใจ
แล้วว่า สะอาด ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งในด้านสถานที่
และผู้ให้บริการ จะมีอะไีรบ้างไปดูกันเลย
.
💙 จำกัดจำนวนคนเข้ารับบริการ ไม่แออัดจนเกินไป
💙 มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง
💙 มีระบบระบายอากาศในร้านที่ถ่ายเท เพียงพอ
💙สำหรับร้านอาหารปรุงสำเร็จจะต้องมีการปกปิดอาหารและใช้อุปกรณ์หยิบจับที่เหมาะสม
💙รองรับระบบการชำระเงินออนไลน์
💙มีการกำจัดขยะของเสียและหน้ากากอนามัยอย่างเหมาะสม
.
รู้อย่างงี้แล้วอย่าลืมใช้บริการร้านอาหารและสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA กันนะคะ
.
ค้นหาพิกัด SHA ได้เพิ่มเติมที่: https://www.thailandsha.com/shalists/
.
#SHA #SHAplus #safetravel #เที่ยวไทยมั่นใจไปกับSHA

Photos from ตะลอนตะหลอด : ชาติพันธุ์ลำปาง - แพร่'s post 26/10/2021

Photos from ตะลอนตะหลอด : ชาติพันธุ์ลำปาง - แพร่'s post

26/10/2021

”พระใหญ่ไดบุตซึ” ไม่ต้องไปไกลที่ญี่ปุ่น

26/10/2021

✨ เกร็ดความรู้ดอกปอเทือง ✨
.
เพื่อน ๆ รู้จักดอกปอเทืองกันไหม?
เชื่อว่าส่วนใหญ่คงพยักหน้ารู้จัก ดอกไม้สีเหลืองอร่ามที่บานเต็มทุ่งในช่วงปลายปีที่นักท่องเที่ยวโปรดปรานไปถ่ายรูปนั่นเอง เดือนหน้าก็จะเป็นช่วงที่ดอกปอเทืองบานแล้ว หลายคนคงกำลังมองหาทุ่งดอกปอเทืองเพื่อจะไปเที่ยวอยู่แน่
.
แต่ก่อนจะไปเที่ยว แอดมีข้อมูลของดอกไม้สีเหลืองสวยชนิดนี้มาฝาก
.
🌿 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 🌿
ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะลำต้นตั้งตรง เรียวสูง สูงประมาณ 1.5- 3 เมตร เปลือกลำต้นบางสีเขียว สามารถลอกเป็นเส้นได้ เนื้ออ่อน สามารถใช้ทำเยื่อกระดาษได้ดี ออกดอกเป็นช่อ บริเวณปลายยอดของกิ่ง มีดอกย่อย 8 -20 ดอก ดอกตูมมีสีเขียวอมเหลือง ดอกบานมีกลีบดอกสีเหลือง
.
🌱 ประโยชน์ของปอเทือง 🌱
1.ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด (พืชที่ปลูกเพื่อไถหรือกลบลงไปในดิน แล้วปล่อยทิ้งให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับพืช) เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนและสารอาหารที่จำเป็นต่อพืชสูง
2.ใช้เป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
3.ใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงโค กระบือ หมู
4.สามารถนำดอกมากินได้ทั้งแบบสด ลวกจิ้มน้ำพริก หรือนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงอ่อม แกงเลียง ไข่เจียว (รสชาติคล้าย ๆ ดอกโสน)
5.ลำต้นใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
6.เปลือกลำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้ เส้นใยมีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชือก ด้าย หรืออวน
.
✨ นอกจากนี้ ยังนิยมปลูกเพื่อความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ✨
.
📌อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือทุกครั้งที่ออกเดินทาง
.
สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Call Center 1672
IG : 1672travelbuddy
Twitter : tat1672
Line : @tatcontactcenter
WeChat : VisitThailand

25/10/2021

♨️มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ใช้กำหนดคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักคือ เกณฑ์มาตรฐานหลักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ และศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนเชิงสุขภาพ ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีหลักเกณฑ์และดัชนีตัวชี้วัดในการพิจารณาความมีศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพ และความมีคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว
.
📧หน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่มีความสนใจเข้ารับการตรวจประเมินฯ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินตนเอง โดยสแกน QR Code และส่งมาที่ [email protected]
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว #มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ #แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ #HealthTourism #น้ำพุร้อนธรรมชาติ #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #ThailandTourismStandard

22/10/2021

⛰ ครั้งนี้ งานให้บริการข้อมูลและนำชม ขอนำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดลำปาง คือ ถ้ำผาไท
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีลักษณะเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อยู่ท่ามกลางผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กินพื้นที่ครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดลำปาง ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม อำเภอแม่เมาะ และ อำเภอวังเหนือ

🏞 มีการสันนิษฐานว่า ถ้ำผาไท อาจถูกค้นพบโดยพรานล่าสัตว์ หรือ อาจพบโดยบังเอิญจากการสำรวจเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน ลักษณะของถ้ำเป็นโถงขนาดใหญ่ เพดานถ้ำสูง ทำให้มีอากาศถ่ายเท ช่วยให้หายใจสะดวก จึงสามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างเพลิดเพลิน

🛣 การเดินทาง ถ้ำผาไทตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดลำปาง-เชียงราย อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่างจากตัวจังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร หรือจะเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย แพร่-งาว-เชียงราย ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้ายเข้าสู่จังหวัดลำปางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูลและรูปภาพ :

Facebook Fanpage - อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จังหวัดลำปาง -Tham Pha Thai National Park
www. sites. google. com
www. travel. mthai. com

20/10/2021

วันนี้งานให้บริการและนำชมขอนำเสนอเรื่องราวของบ้านบริบูรณ์ หนึ่งในบ้านที่เก่าแก่ที่อยู่ในย่านกาดกองต้า เป็นบ้านและสำนักงานของพ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อม หม่องยีมีเชื้อสายพม่า เดินทางเข้ามาทำงานค้าไม้ให้ชาวอังกฤษในประเทศไทย เนื่องจากหม่องยีเป็นคนขยัน ค้าขายเก่งจึงได้เป็นเฮดแมน (headman) ของหลุย ที.เลียวโนเวนส์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิพลและมีฐานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในลำปาง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
hotelandresortthailand . com / read / ?p=10235
www . furd . in . th / cities / thai - cities - reviews / view / qEVlwJ3LW3dJ /

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทดสอบ
"Slow Life in Lampang"
10 สถานที่ท่องเที่ยงธรรมชาติ (ฤดูฝน) ท่องเที่ยวแบบ Slow Life
Slow life in Lampang

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Lampang
52100
Lampang บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
TUN Chanel TUN Chanel
Lampang, 52140

จะตอบภายในไม่กี่ชั่วโมงขอเวลาแอดมินนะครับ

สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง
Lampang, 52000

เป็นเพจของสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์

ศิลปการพิมพ์ ศิลปการพิมพ์
226/17-19
Lampang, 52000

รับทำ ผลิต สติ๊กเกอร์ติดสินค้า นามบัตร การ์ดแต่งงาน Tagแต่งงาน

TBIAL Business FORUM TBIAL Business FORUM
Lampang, 52000

TRY MUSIC TRY MUSIC
ลำปาง งาว
Lampang, 52000

ครีเอทีฟและวิดีโอบล็อก

บริษัท วินวิน เอ็นเตอร์เทนเม บริษัท วินวิน เอ็นเตอร์เทนเม
127 ถนน วังขวา ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง
Lampang, 52000

บริการด้านงานสิ่งพิมพ์ทุกชนิด และงานด้านการบันเทิง โฆษณา สื่อ ประชาสัมพันธ์ ทุกประเภท

ปันเกร็ดความรู้ สู่รั้วเหลื ปันเกร็ดความรู้ สู่รั้วเหลื
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Lampang

ยังมีอีกหลายสิ่งที่พวกคุณต้องเรียนรู้ .. พบกันเร็วๆนี้ ..

LYNN LYNN
Lampang, 11101

We offer affordable PRICE for reasonable QUALITY. Our GOAL is your satisfied smile. Thanks for shopping us.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
Lampang, 52000

บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำปาง

AIR TIME Studio AIR TIME Studio
Lampang, 52000

สถานวิทยุออนไลน์GoodFeelingStation ติดต่อโฆษณา 098-8989725

News Tai Siam News Tai Siam
120 ถนนป่าขาม 1 ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปาง
Lampang, 52000

ข่าวและอื่นๆ