คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic

คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic

โรคอายุรกรรมและ ทางเดินอาหาร
ฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน

14/11/2023

14 พฤศจิกายน2566 เป็นวันเบาหวานโลก(World Diabetes Day)
งดของหวาน แป้ง และอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับ

08/11/2023

https://fb.watch/obOanlSz0b/
อยากให้ทุกคนฟังเป็นclipที่ดีมาก

Photos from คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic's post 07/11/2023

วันเบาหวานโลก

06/11/2023

มีคนไข้หลายฯคนมีความกังวลเวลาหมอให้ไปขอประวัติการรักษา
จากโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นฯจริงฯแล้วเราขอได้นะครับคนไข้ควรรู้เรื่อง
สิทธิผู้ป่วย

กล่าวสำหรับสิทธิของผู้ป่วย

ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

2.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่าง ด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศอายุและลักษณะ ของความเจ็บป่วย

3.ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและชัดเจนจาก ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจ ในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือจำเป็น

4.ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วนจาก ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันที ตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความ ช่วยเหลือหรือไม่

5.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะทราบชื่อ-สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพ ที่เป็นผู้ให้ บริการแก่ตน

6.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้

7.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดย เคร่งครัดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

8.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัว จาก การเป็นผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

9.ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่ปรากฏในเวชระเบียน เมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิด สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

10. บิดาหรือมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วย ที่เป็นเด็กอายุ ยังไม่ เกิน 18 ปีบริบูรณ์, ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

06/11/2023

ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาการระบาดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แซงหน้าไวร้สโควิดเป็นที่เรียบร้อย
เรายังควรใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ
ควรฉีดวัคซีนป้องกันนะครับ

01/10/2023

ผู้สูงอายุทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน
เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงตัอง
1 ออกกำลังกาย
2 ตากแดดในยามเช้าวันละ10นาที
3 ทานอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียน ที่มากผัก ผลไม้ กากไย น้ำมันมะกอก ไวน์แดง แป้งไม่มาก จัดเป็นอาหารช่วยชีวิต
4 ทานสัตว์น้ำหลีกเลี่ยงสัตว์บก
5 อย่านอนดึก หลับให้สนิท
6 ออกไปท่องโลกที่สวยงาม
7 สังสรรค์กับเพื่อนฝูง
8 จิตใจผ่องใส

28/09/2023

🐕 28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 🐕
Rabies: All for 1 one health for all
โรคพิษสุนัขบ้า : รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อทุกชีวิต
โดยยึดคาถา 5 ย. คือ
1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห
2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นที่สุนัขหวง
5. อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติวัคซีน

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...
📌Facebook กรมควบคุมโรค: https://shorturl.asia/j9PRT
📌https://datariskcom-ddc.moph.go.th/

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

20/09/2023

ในช่วงเกษียณอายุราชการหรือช่วงเวลาหลังเกษียณอายุราชการ อาจมีงานเลี้ยงหรือกิจกรรมสังสรรค์มากขึ้น คนไข้เบาหวานควรระวังและควรปฎิบัติตัวอย่างระมัดระวังในการทานอาหารในสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่อความคงสภาพของระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ นี่คือบางคำแนะนำ:

1 วางแผนการกินอาหาร: ควรวางแผนการกินอาหารล่วงหน้าโดยตรวจสอบเมนูของงานเลี้ยงและเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับควบคุมน้ำตาลในเลือด ควรเลือกอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างต่ำ และหลีกเลี่ยงอาหารหวานหรืออาหารที่มีน้ำตาลสูง.

2 ควบคุมขนาดส่วน: ลองควบคุมขนาดส่วนอาหาร เพื่อลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและคาลอรีที่รับประทาน เพียงที่คุณไม่ต้องรับประทานมากเกินไป.

3 เลือกเครื่องดื่มที่น่าประทาน: ลองเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มเติมหรือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และระมัดระวังการบริโภคน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มาก เนื่องจากมีความหวานและน้ำตาลสูง.

4 รักษาการออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควรรักษาการออกกำลังกายเป็นประจำและพยายามออกกำลังกายขณะไปงานเลี้ยง การเดินเร็วหรือการเล่นกีฬาเบาๆ เป็นตัวเลือกที่ดี.

5 รักษาความระมัดระวัง: ควรตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์

20/09/2023

โรคที่ระบุเป็นโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนมีดังนี้:

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza): ไข้หวัดใหญ่หรือโรคไข้หวัดพันธุ์ใหญ่เป็นโรคทางระบาดที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนเมื่ออากาศมีความเย็นและความชื้นสูงขึ้น.

ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold): ไข้หวัดธรรมดาเป็นโรคที่มักเกิดตลอดทั้งปี แต่การระบาดของโรคนี้อาจมีแนวโน้มมากขึ้นในฤดูฝน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ.

โรคอุจจาระร่วงเฉียบฉลัน (Acute Gastroenteritis): โรคนี้สามารถเกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่การระบาดอาจมีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในฤดูฝนเนื่องจากความชื้น.

ไข้เลือดออก (Dengue Fever): ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มักเกิดในฤดูฝนหรือฤดูฝนฝนหนาว เชื้อไวรัสเดงกี้ที่ถูกถ่ายทอดผ่านยุงลายสามารถระบาดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำขัง.

โรคฉี่หนู (Leptospirosis): โรคนี้มักเกิดในช่วงฤดูฝนเนื่องจากการสัมผัสน้ำที่มีเชื้อแบคทีเรีย Leptospira ซึ่งมักอยู่ในน้ำที่มีน้ำย่นหรือน้ำที่เป็นขยะ.

เยื่อบุตาอักเสบ (Conjunctivitis): เยื่อบุตาอักเสบหรือตาแดงเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นตลอดทั้งปี แต่การระบาดของโรคนี้อาจมีความสัมพันธ์กับฤดูฝนหรือสภาพแวดล้อมที่มีการติดเชื้ออย่างชัดเจน.

26/08/2023

คลินิกจะปิดวันที่8/9-10/9/2566
และ16/9-18/9/2566

26/08/2023

โกรธแค่ 2 นาทีต้องซ่อมนานถึง 6 ชม

โกรธแค่ 2 นาที
โกรธแค่ 2 นาที แต่ร่างกายต้องใช้เวลา 6 ชม. ในการกำจัดสารพิษ

ทางการแพทย์ ได้พิสูจน์แล้วว่า หากเครียดหรือโกรธ เพียงแค่ 2 นาที ร่างกายจะ ผลิตสารพิษมากมายขึ้นมา และต้องใช้เวลา ถึง 6 ชม. ร่างกายจึงจะกำจัด สารพิษเหล่านั้น ออกไปจากร่าง กายได้หมด นั่นหมายความว่า ถ้าคุณเครียดหรือโกรธ เพียงแค่ 8 นาที คุณจะต้องเสียเวลาไปถึง24 ชั่วโมง ร่างกายของคุณจึงจะกำจัด สารพิษที่เกิดขึ้นมาจากความเครียด และความโกรธออกไปได้หมด

จึงไม่แปลก เลยที่คนยุคนี้เป็นมะเร็งกันมากขึ้น แล้วคุณล่ะยังอยากเก็บความเครียดเอาไว้ หรือผูกโกรธใคร นานๆข้ามวัน ข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีอีกหรือไม่ เพราะนอกจากมันจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้ว ยังทำให้โรคต่างๆ ที่คุณเป็นอยู่หายยากยิ่งขึ้น แก่เร็ว ป่วยง่าย เป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุง่ายขึ้น และที่สำคัญเป็นบุคคลน่าเบื่อที่ใครๆอยากหนีห่าง เป็นมะเร็งในชีวิตของคนอื่นถ้าอยู่ใกล้ๆคนขี้โมโห ขี้โกรธ เจ้าคิดเจ้าเเค้น

รู้อย่างนี้แล้วก็ให้ หมั่นเคลียร์ใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ อย่าให้มีอารมณ์ขุ่นมัว กับใครๆหรือกับสิ่งใดๆ ต้องฝึกจนกลายเป็นนิสัย คือ มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียว รักษาอารมณ์ให้สบายตลอดทั้งวัน รักษาใจให้ผ่องใสด้วยสติคะ

“สุขภาพดีเป็นสุนทรียภาพและความงามคือความสุข

ที่มา: Dr. Orawan
Medical Wellness Center

08/08/2023

คลินิกจะปิดวันเสาร์ที่ 19/8/2566

05/08/2023

อยากนอนแต่นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อย เกิดจาก

ความเครียด
สุขภาพที่ไม่ดี
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม แสงสว่างมากเกินไป bluelight จาก TV และ มือถือ
นาฬิกาชิวิตแปรปรวนเช่นทำงานเป็นกะหรือเดินทางข้ามทวีป
อายุ > 55 ปี เนื่องจากร่างกายผลิต Hormone Melatonin (hormone ที่ช่วยในการนอนหลับ)ได้น้อยลง

วิธีการที่จะช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้น

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เลี่ยงเครื่องดื่มที่มีalcohol และcaffeine
ปรับแสงในห้องนอนไม่ให้มีแสงรวมทั้งbluelightจาก TV และโทรศัพท์มือถือ งด การเข้าถึงsocialmedia

Melatonin สังเคราะห์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยได้ เป็นhormone ที่ปลอดภัย
ควรทาน 3 mg ถึง5 mg 1-2 ชมก่อนอน

ผลข้างเคียง ง่วงตลอดวัน ทำให้เกิดความดันต่ำ

ถ้ามีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน ลมชัก ซึมเศร้า ควรปรึกษาแพทย์

Photos from คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic's post 28/07/2023

อย่าทำร้ายตับของคุณนะครับ

เหลี่ยงการดื่ม แอลกอฮอล์ ยา และสมุนไพรบางตัว

การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ มักทำให้ร่างกายได้รับเชื้อโรคทั้งในรูปแบบของไวรัสและแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพยาธิโดยร่างกายมักได้รับในรูปแบบของไข่พยาธิ

เหลี่ยงอาหารหวานฯมันฯและควรออกกำลังสม่ำเสมอกายเพื่อป้องกันไขมันพอกตับ

คุมค่าดัชนีมวลกาย Body Mass Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BMI ให้อยู่ในเกณฑ์

ควรตรวจสุขภาพประจำปี

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสA และB สำหรับคนที่ไม่มีภูมิ

26/07/2023

คลินิกหมอราวินจะปิดวันที่ 31 /7/2566

24/07/2023

อาการของโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่คล้ายกัน แยกออกจากกันยาก ช่วงฤดูฝนพบไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรได้รับการตรวจทางห้องปฎิบัติการหาเชื้อไข้หวัดใหญ่และโควิดพร้อมกัน เพื่อจะได้การรักษาที่ถูกต้อง ใครที่ยังไม่ได้ไปฉีดไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ควรรีบไปฉีดนะครับ

14/07/2023

ปวดท้องแบบไหนที่ควรพบแพทย์เลยอย่ารอช้า

ปวดนานมากกว่า 6 ชั่วโมงแล้วอาการเป็นมากขึ้น
ปวดจนรับประทานอาหารไม่ได้
ปวดท้องและอาเจียนอย่างมาก มากกว่า 3-4 ครั้ง
ปวดท้องมากขึ้นจนต้องงอตัว
ปวดที่บริเวณท้องน้อยด้านขวา
ปวดท้องรุนแรง นอนไม่ได้
ปวดร่วมกับเลือดออกจากช่องคลอด
ปวดท้องและมีไข้ร่วมด้วย
อาการปวดท้องตอนกลางคืนและหายใจไม่สดวก

06/07/2023

บ้านหรือรถยนต์อาจเป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพง แต่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมาจากสุขภาพที่ดี ร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อหรือแลกเปลี่ยนได้ด้วยเงิน
การปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพและร่างกายของคุณได้อย่างเหมาะสม:

การตื่นเช้า: นอนหลับให้เพียงพอและควรตื่นเช้าและเริ่มวันที่มีแสงแดดช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบฮอร์โมนของร่างกายให้เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมในช่วงวัน เพื่อให้คุณมีพลังงานและความคล่องตัวตลอดวัน

การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี คุณสามารถเลือกทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ โดยควรออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวันหรือเดินวันละ10000 ก้าว

การรับแสงแดดยามเช้า: รับแสงแดดในช่วงเช้าช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดี และช่วยให้คุณมีอารมณ์ดีและสัมพันธภาพที่ดีกับการนอนหลับ

การให้ความสำคัญกับอาหาร: อาหารเมดิเตอร์เรเนียน ที่มากผัก ผลไม้ กากไย น้ำมันมะกอก ไวน์แดง แป้งไม่มาก จัดเป็นอาหารช่วยชีวิต ลดข้าวเหนียวลงบ้าง หลีกเลี่ยงสัตว์บก แต่ ได้โปรตีนจาก ถั่ว จากพืชและปลา ปู กุ้ง หอย อย่าลืมลดเค็มและหวาน

ควรตรวจสุขภาพประจำเพื่อตรวจหาโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายเราอีกด้วย

Photos from คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic's post 29/06/2023

คนไข้ที่มาตรวจสามรถจอดรถเครื่องและรถยนต์ในคลินิกได้นะครับ

21/06/2023

ท่านที่อายุ65ปีขึ้นหรืออายุน้อยกว่า65ปีแต่มีโรคประจำตัวอย่าลืมไปฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวมนะครับ
มารู้จักวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (PNEUMOCOCCAL VACCINE)

เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อเชื้อแบคทีเรีย นิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบได้มากกว่า 90 สายพันธุ์ สามารถลุกลามไปยังอวัยวะในระบบหายใจ และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ เป็นอันตรายถึงขั้นภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ซึ่งปัจจุบันโรคปอดอักเสบสามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรค
กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีน
• ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ
• ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
• ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
• ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ หรือเป็นโรคหอบหืดเรื้อรัง

• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 13 หรือ15สายพันธุ์ (Prevnar 13 / 15) สำหรับผู้ที่ ไม่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบมาก่อน)

• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 23 สายพันธุ์ (Pheumovax)
(สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนปอดอักเสบ ชนิด 13 สายพันธุ์ มาแล้ว 3 เดือน – 1 ปี )วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ชนิด 20สายพันธุ์ (Prevnar 20)
คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของแพทย์

13/06/2023

COVID UPDATE
การรักษาCOVIDให้เร็วสามารถลดอาการรุนแรงได้และที่สำคัญยังลดอาการ ลองโควิดได้

Photos from คลินิกหมอราวิน - Dr. Ravin's Clinic's post 10/06/2023

มาออกกำลังกายกันนะครับ
การส่งเสริมการออกกำลังร่างกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ นี่คือบางแนวทางที่คุณสามารถทำเพื่อส่งเสริมการออกกำลังได้:

ตั้งเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณต้องการปรับสภาพร่างกายให้ดีขึ้นหรือเพิ่มกำลังกล้าให้มากขึ้น เป้าหมายที่ระบุจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนให้คุณทำงานออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

เลือกกิจกรรมที่คุณเพลิดเพลิน: เลือกกิจกรรมที่คุณชอบเช่นการวิ่งเหยาะ ยิม จักรยาน ว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ การทำกิจกรรมที่คุณรู้สึกสนุกจะช่วยให้คุณสามารถทำได้สม่ำเสมอและเพลิดเพลินตลอดการออกกำลัง

สร้างกำลังใจ: หากคุณรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจหรือหงุดหงิดในการออกกำลัง ลองสร้างกำลังใจโดยการฟังเพลงที่ให้แรงบันดาลใจ หรืออ่านบทความเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จในการออกกำลัง

วางแผนตารางการออกกำลัง: กำหนดเวลาและวันที่คุณจะออกกำลังในสัปดาห์ และเก็บตารางไว้เป็นที่ทราบของคุณ การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบและไม่ลืมทำ

Send a message.

04/06/2023

การป้องกันโรคดีกว่าการแก้ครับ
วัคซีนที่ควรฉีดสำหรับผู้สูงอายุ

04/06/2023

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพบหมอได้ดีที่สุด คนไข้สามารถทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อเตรียมตัว:

คนไข้ควรระบุประวัติการเจ็บป่วยหรืออาการป่วยที่เคยเกิดขึ้น รวมถึงการแพ้ยา การผ่าตัด หรือโรคประจำตัวอื่นๆ นอกจากนี้ ควรระบุประวัติสุขภาพของครอบครัวในกรณีที่มีปัญหาสืบต่อกันไป

คนไข้ควรนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพ รายงานการตรวจสุขภาพล่าสุด รวมถึงรายชื่อยาที่กำลังใช้หรือยาที่แพทย์เคยสั่งให้

คนไข้ควรกำหนดคำถามหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามหรือพูดคุยกับหมอ นี้จะช่วยให้คนไข้ได้รับข้อมูลที่ต้องการและสามารถติดตามได้ง่ายขึ้น

คนไข้ควรอาบน้ำและล้างหน้าให้สะอาดก่อนการเข้าพบหมอ เพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

คนไข้ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบายและง่ายต่อการตร

Send a message.

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง คลินิก ใน Lampang?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

289-95 Tipchang Road
Lampang
52000

เวลาทำการ

จันทร์ 17:00 - 19:45
อังคาร 17:00 - 19:45
พุธ 17:00 - 19:45
พฤหัสบดี 17:00 - 19:45
ศุกร์ 17:00 - 19:45
เสาร์ 09:00 - 00:00

แพทย์ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว - Fingertip Pulse Oximeter เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว - Fingertip Pulse Oximeter
Lampang

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เพื่อคน

คลินิกกระดูกและข้อหมอสมัชชา ลำปาง คลินิกกระดูกและข้อหมอสมัชชา ลำปาง
4/11-12 ถ. พระบาท
Lampang, 52000

รักษาโรคกระดูกและข้อ เส้นเอ็น กล้า?

Wellness&Aesthetic Center ศูนย์สุขภาพและความงาม ลำปาง Wellness&Aesthetic Center ศูนย์สุขภาพและความงาม ลำปาง
129 ถ. เจริญประเทศ ต. เวียงเหนือ อ. เมือง , Thailand
Lampang, 52000

คลินิกเสริมความงาม ชะลอวัย และศัลยกรรม ศูนย์ Wellness and Aesthetic Center โรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด

Smile Focus Dental Clinic Smile Focus Dental Clinic
11/5 ตำบลเวียงเหนือ
Lampang, 52000

ทำฟัน จัดฟัน รากเทียม

สมาคม นิ ยม หมอ สมาคม นิ ยม หมอ
โรงพยาบาล ลำปาง
Lampang, 52000

คลินิกหมอเกษม คลินิกหมอเกษม
ถนน ท่าคราวน้อย
Lampang, 52000

ตรวจรักษาโรคทาง หู คอ จมูก จ.ลำปาง

LFC clinic by นพ. เถลิงศักดิ์ เพื่อการมีบุตร ฮอร์โมนสตรี แล็บเทคนิคการแพทย์ LFC clinic by นพ. เถลิงศักดิ์ เพื่อการมีบุตร ฮอร์โมนสตรี แล็บเทคนิคการแพทย์
LFC สหคลินิก
Lampang, 52000

คลินิกเพื่อการมีบุตร สุขภาพสตรี ตรววจแล็บเทคนิคการแพทย์

คลินิกหมอพรเทพ คลินิกหมอพรเทพ
180 Boonyawat Road, Suandok, Muang
Lampang, 52100

คลินิกหมอพรเทพ คลินิกอายุรกรรม ลำปาง

สกุลไทยรังนก  รังนกดีรังนกไทย Sakulthai bird's nest สกุลไทยรังนก รังนกดีรังนกไทย Sakulthai bird's nest
118-118/1-3 ถ. ทิพยวรรณ ต. สวนดอก
Lampang, 52000

รับซื้อและจำหน่ายรังนกอีแอ่นรวมถึงเปิดรับทำความรังนก

คลินิกแพทย์จีนภาคภูมิ - CMD.PhakphumClinic คลินิกแพทย์จีนภาคภูมิ - CMD.PhakphumClinic
659/3 สี่แยกป่าขาม ถนนไฮเสย์-ลำปาง-งาว ต. หัวเวียง อ. เมือง
Lampang, 52000

การดูแลรักษา ป้องกันโรค ด้วยศาสตร์?

คลินิกกวินทราการแพทย์ - Dr.Kawintra Clinic คลินิกกวินทราการแพทย์ - Dr.Kawintra Clinic
665/18 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต. หัวเวียง อ. เมือง จ. ลำปาง
Lampang, 52000

คลินิกหมอผึ้ง เปิดบริการแล้วจ้า โท?

Dental Care Clinic Lampang Dental Care Clinic Lampang
6 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ต. พระบาท อ. เมือง
Lampang, 52000

ทำฟัน(อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟัน