ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 09/12/2022

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เปิดกิจกรรม “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “โรคมะเร็ง รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันได้” จัดโดยคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศคือโรคมะเร็ง เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 1 ของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ 5 ทำ 5 ไม่ ให้ห่างไกลมะเร็ง ซึ่งกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และการเชิญชวนตรวจสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Face book เพจชุมชนร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และเพจโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลความรู้เรื่องมะเร็งได้อย่างทั่วถึง ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 01/12/2022

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมแกนนำผู้สูงอายุดี 4 มิติ เทศบาลตำบลนาครัว นำโดยแพทย์หญิงณภัสนันท์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้กรอบผู้สูงอายุดี 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการทำลูกประคบสมุนไพร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ครบทุกด้าน ซึ่งมีแกนนำผู้สูงอายุร่วมอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

21/11/2022

ออกกำลังกายบริหารปอด

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 21/11/2022

#จัดกิจกรรมพฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จัดกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปอด” ประจำปี 2565 โดยมีนายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาครัว กล่าวต้อนรับ และแพทย์หญิงณภัสนันท์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปอดและ PM 2.5 ตระหนักถึงความสำคัญของฝึกหายใจและการบริหารปอด ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องมะเร็งปอด PM 2.5 อาหารต้านมะเร็ง การออกกำลังกายบริหารปอด ให้บริการทดสอบสมรรถภาพปอด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล ประธานชุมชน อสม. และแกนนำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
#มะเร็งปอด
#ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง
#โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

18/11/2022

#มะเร็งปอด (LUNG CANCER)

....มะเร็งที่คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด โดยจากสถิติพบผู้ป่วยรายใหม่ วันละ 47 คน หรือ 17,222 คน/ปี (เพศชาย 10,766 คน เพศหญิง 6,456 คน)
....มีผู้เสียชีวิตวันละ 40 คน หรือ 14,586 คน/ปี (เพศชาย 9,361 คน เพศหญิง 5,225 คน)

...มะเร็งปอดเกิดจากอะไร...
มะเร็งปอด เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งสามารถตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก และแพร่กระจายไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย โดยมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer): เซลล์เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตรวดเร็ว ซึ่งพบได้ 10 - 15%
2. มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) : แพร่กระจายได้ช้ากว่าและสามารถรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัด หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกๆ โดยมะเร็งชนิดนี้พบได้ ประมาณ 85 - 90%

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด ได้แก่
1.การสูบบุหรี่
2.การสูดดมควันบุหรี่จากคนรอบข้าง
3.การสูดดมก๊ซเรดอน
4.สารพิษ สารเคมีและมลภาวะต่าง ๆ
5.ปอดมีการติดเชื้อ

อาการของโรคมะเร็งปอด
1.ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะปนเลือด
2.หายใจลำบาก มีเสียงหวีด
3.ปอดติดเชื้อบ่อย
4.เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

วิธีป้องกัน
1.เลิกสูบบุหรี่
2.ไม่เริ่มสูบบุหรี่
3.หลีกเลี่ยงที่มีควันบุหรี่
4.หลีกเลี่ยง หรือใส่เครื่องมือป้องกันเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีมลพิษหรือฝุ่นควัน
5.ตรวจเช็คสัญญาณอันตรายที่ควรต้องไปพบแพทย์
6.ตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก รังสีต่ำ ปีละครั้ง หากมีความเสี่ยงคือ มีประวัติเป็นผู้สูบบุหรี่และยังสูบบุหรี่อยู่ หรือเลิกมาไม่ถึงสิบห้าปีและอายุระหว่าง 55-80 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Photos from กรมการแพทย์'s post 11/11/2022

Photos from กรมการแพทย์'s post

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 11/11/2022

#มะเร็งเต้านม
...มะเร็งเต้านมภัยร้ายของผู้หญิง พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วโลก
พบมากเป็นอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย
จากสถิติ พบว่า หญิงไทย…เป็นมะเร็งเต้านมที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผู้ป่วยรายใหม่ วันละ 47 คนหรือ 17,043 คน/ปี
เสียชีวิต วันละ 13 คน หรือ 4,654 คน/ปี
.....
มะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง อาจลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงและแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นของร่างกายได้ มะเร็งเต้านมสามารถพบทั้งในเพศหญิงและเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตราที่น้อยมาก ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะแรกอาจไม่แสดงอาการและมักมาพบแพทย์ด้วยการคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ อาการอื่น ๆ อาจสังเกตได้จากขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นแผลและอาจมีน้ำเหลืองหรือของเหลวสีคล้ายเลือดไหลออกมาหรือเป็นผื่นบริเวณหัวนม

ในด้านการรักษามะเร็งเต้านมมีหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี การรักษาด้วยเคมีบำบัด และฮอร์โมน หรือแพทย์อาจใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษาซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์และระยะของโรค สุขภาพและความต้องการของผู้ป่วย

แม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน แต่ก็เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาดหากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เราสามารถตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน เข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราว ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม

มารู้จัก 7 สัญญาณ มะเร็งเต้านมกันค่ะ
1. มีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
2. มีรูปร่างหรือขนาดของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. มีน้ำผิดปกติที่ไหลออกมาจากหัวนม
4. หัวนมบอดหรือมีแผลเรื้อรังที่หัวนม
5. มีรอยบุ๋ม รอยย่น ผื่นคัน บริเวณลานหัวนม
6. มีอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านม หรือ รักแร้
7. ผิวหนังของเต้านมมีรอยบุ๋ม รอยย่น ผิวหนังบวมหนาคล้ายผิวเปลือกส้ม

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

18/10/2022

เสวนาภายใต้หัวข้อ "CA breast: Generation Z"

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เสวนาภายใต้หัวข้อ "CA breast: Generation Z"
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

23/08/2022

ทำความรู้จัก "มะเร็งตับและท่อน้ำดี"

#สิงหาคมเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

23/08/2022

☺️☺️กรกฏาคม เดือนแห่งการรณรงค์การเสริมพลังแห่งชีวิต☺️☺️

“ที่ใดมีความสุข ที่นั่นก็มีชีวิตชีวา สิ่งรอบข้างล้วนได้รับพลังแห่งความสุขไปด้วย แม้แต่ผู้ที่ทุกข์ยากเมื่ออยู่ใกล้ผู้มีความสุข ความทุกข์ก็เบาบางลงได้”

🪷🪷พลังชีวิต คือ อำนาจที่เกิดจากภายในตัวตน (จิตและใจ) ที่สามารถนำพาความปรารถนาไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นแล้ว ผู้ที่มีอารมณ์เบิกบาน มีสติอยู่กับตัว มีหลักการความรู้ มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความตื่นตัวเสมอ ถือว่าเป็นอาการของคนที่มีความสุข ซึ่งความสุขนั้นมีแหล่งที่มามากมาย อาทิเช่น ความสุขจากการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ณ ที่นี้ขอยกตัวอย่างการเสริมพลังแห่งชีวิตของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็ง จะมีหลักบริหารใจหรือการเสริมพลังแห่งชีวิตอย่างไรเมื่อพบว่าตัวเองเป็นมะเร็ง ร่างกายมนุษย์เรานั้นถือว่าเป็นสิ่งมีค่าที่มีราคาแพงที่สุดโลก มนุษย์ทุกคนมีพลังชีวิตอยู่ในตัว ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ที่เจ็บป่วยย่อมมีพลังชีวิตน้อยกว่าผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ดังนั้นพลังใจจึงมีความสำคัญต่อผู้ที่มีร่างกายที่เจ็บป่วย ซึ่งหนึ่งใน 5 ทำ 5 ไม่ห่างไกลมะเร็งนั้น คือการทำจิตแจ่มใส ความเครียด เป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงและส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็งได้ ดังนั้นการทำจิตใจให้แจ่มใสช่วยคลายเครียด และส่งเสริมภูมิต้านทานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีภูมิต้านทานโรคมะเร็งได้ด้วย ร่างกายที่แข็งแรงต้องมาจากจิตใจที่เข้มแข็ง แล้วจิตใจที่แจ่มใสนั้นทำได้หลายวิธีด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การออกกำลังกาย การทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่อนคลาย หรือแม้กระทั่งการฝึกสมาธิดูลมหายใจ เพราะการหายใจเป็นเครื่องหมายแสดงชีวิต แต่หากเราให้สติกับลมหายใจอยู่ด้วยกันแล้วนั้น ลมหายใจจะเป็นมากกว่าชีวิต แต่เป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวา สามารถสร้างโกรทฮอร์โมน และเป็นลมหายใจที่จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ช่วยเสริมสร้างพลังของชีวิต

เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราต้องตกอยู่กับเวลาแห่งความคับขันของชีวิต ยกตัวอย่างเช่น การอยู่กับอาการเจ็บป่วยต่างๆ อาการต่างๆ จากผลข้างเคียงที่เกิดจากรักษา หรือแม้กระทั่ง อาการของคนที่จะเป็นลม อึดอัด เครียด เกร็ง โกรธ โมโห เศร้า นอนไม่หลับจากความวิตกกังวล ซึ่งเป็นที่มาของความเครียดต่างๆ นานาประการ เราสามารถนำเทคนิคการหายใจเข้ายาวๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ทำวนไปเรื่อยๆ แบบนี้สักครู่ เราจะเห็นถึงอารมณ์ที่จมอยู่ในความรู้สึกคับขันเหล่านั้นจะค่อยๆ คลี่คลายลง และอีกสักพักสติเราจะเริ่มกลับมาสู่ความเป็นปัจจุบันขณะ จะมีความรู้สึกเบิกบานนิดๆ อยู่ในจิตใจ ความปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบายจะเกิดขึ้นตามมา วิธีการฝึกลมหายใจให้อยู่กับสตินี้ก็คือ การทำสมาธิโดยการใช้ลมหายใจ (อานาปานสติ) ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนพื้นฐานเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนาที่เราลองปฏิบัติแล้วสามารถช่วยเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตของเราได้ มาเถอะ มาเริ่มฝึกลมหายใจกัน ณ ขณะนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะให้ลมหายใจของเราเสริมพลังแห่งชีวิตให้เป็นสุข ถึงแม้ความรู้สึกนี้จะไม่ได้ทำให้เราหายป่วยจากการเป็นมะเร็ง แต่ก็สามารถสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและบอกตัวเองได้ทุกๆ วันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าว่า วันนี้อากาศดีจัง มีพลังชีวิตเหลือเฟื้อที่จะมีชีวิตอยู่กับลูกหลานและครอบครัว หรือเพื่อทำอะไรดีๆ ให้กับโลกใบนี้ต่อไป

#ชีวิตดีดี
#ฝึกลมหายใจ

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 22/08/2022

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานกับชุมชนออกหน่วยจัดบูธให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ และอาหารป้องกันโรคมะเร็ง รวมทั้งบรรยายเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพผู้ป่วยระยะประคับประคองให้กับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคม ดูแลเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ ณ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 30/06/2022

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการทำงานร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม “มิถุนายน รณรงค์ต้านภัยมะเร็งกระเพาะอาหาร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องอาหารต้านมะเร็งที่สามารถทำด้วยตนเองได้ ซึ่งเป็นการเสวนาให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ "มะเร็งกระเพาะอาหาร รู้เท่าทัน ป้องกันได้" และมีกิจกรรมชวนออกกำลังกาย รวมไปถึงการสาธิตวิธีการทำอาหารต้านมะเร็ง เผยแพร่ผ่าน Face book เพจชุมชนร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และเพจโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

#80ปีกรมการแพทย์
#ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต

28/06/2022

#อาหารต้านโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
ลาบเป็นทั้งชื่ออาหารและวิธีการปรุง นั่นคือกิริยาการสับเนื้อให้ละเอียด ลาบจานเดียวประกอบด้วยเนื้อสัตว์ เครื่องเทศและผักนานาชนิด เป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาในการปรุงพอสมควร เพราะค่อนข้างยุ่งยากมีหลายขั้นตอน ทั้งการเตรียมหมูหรือเนื้อสัตว์ที่จะนำมาทำหรือขั้นตอนการทำน้ำพริกลาบ จึงเป็นอาหารที่ต้องอาศัยผู้คนจำนวนมากมาร่วมวงช่วยกันปรุง ช่วยกันกิน ถือเป็นกิจกรรมร่วมของครอบครัว หมู่เพื่อนและชุมชน
นอกจากการทำลาบจะมีวัตดุดิบและขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด อาจต้องช่วยกันทำหลายคนและใช้เวลาค่อนข้างมากพอสมควร แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ ผักกับหรือผักแนม นั่นเองซึ่งเป็นผักที่หาเก็บกันตามบริเวณบ้านและสวน ผักกับลาบถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาด้านการกินที่สามารถจับคู่ชนิดผักกับอาหารเมนูนี้ได้อย่างลงตัว เสริมให้ลาบเลิศรสมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรประเภทที่มีกลิ่นหอมฉุน มีรสขม หรือเปรี้ยวฝาด โดยนิยมกินกับลาบ ดังนี้

1. ผักไผ่ : ใบกินเป็นผักสดหรือใส่แกงแต่งกลิ่นอาหาร
สรรพคุณ ช่วยดับคาว ขับลม และเจริญอาหาร เป็นผักที่ให้วิตามินเอสูง
2. ยอดบ่ายม (ยอดอ่อนใบมะยม)
สรรพคุณ ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยบำรุงประสาทและช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะ
4. ผักคาวตอง (พลูคาว)
สรรพคุณ ขับลมในกระเพาะ ขับปัสสาวะ ภายนอกใช้ทาแก้กลากเกลื้อน
5. หอมด่วน (สะระแหน่)
สรรพคุณ ใบแต่งกลิ่นอาหาร หรือกินเป็นผักสด ช่วยขับลม ช่วยย่อยอาหาร แก้ปวดหัว แก้คลื่นไส้
7. เทียนแกลบหรือผักชีลาว
สรรพคุณ ใช้ขับลม อาหารไม่ย่อย ขับปัสสาวะ กระตุ้นความอยากอาหาร แก้ไอ ละลายเสมหะ และขับเสมหะ
8. หอมด่วนหลวง(หูเสือ) ยอดอ่อนกินเป็นผักสด
สรรพคุณ ช่วยขับลม ช่วยย่อย ช่วยเจริญอาหาร น้ำคั้นจากใบแก้ปวดหู หูน้ำหนวก
9. ยอดอ่อนใบมะกอก
สรรพคุณ แก้หูอักเสบ แก้ปวดหู แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ ช่วยทำให้ชุ่มคอ รักษาอาการปวดท้อง รักษาอาการท้องเสีย
10. ผักจีฝรั่ง,หอมป้อมเป้อ (ผักชีฝรั่ง)
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง ลดคลอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิตสูง ดับกลิ่นปาก
11. ฝักลิ้นไม้เผา (ฝักเพกา)
สรรพคุณ ฝักอ่อนย่างไฟ ขับลม ช่วยบำรุงและรักษาสายตา ใช้เป็นยาบำรุงธาตุ ใช้แก้ร้อนในและทำให้ร่างกายอบอุ่นได้

เมนูอาหาร
#ลาบเต้าหู้
ส่วนผสม
1.เต้าหู้แข็ง 2 ก้อน
2.ผักชีฝรั่ง 1 ต้น
3.หอมแดง 6 หัว
4.น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
5.ข้าวคั่ว 3 ช้อนโต๊ะ
6.น้ำตาลทราย 1 ช้อนชา
7.พริกป่น 1 ช้อนโต๊ะ
8.น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ
1.นำเต้าหู้แข็งไปต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที จากนั้นนำเต้าหู้มายีด้วยส้อมให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
2.นำเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูดำไปคั่วในกระทะจนมีสีสวยแล้วตักใส่ชามพักไว้
3.ปรุงน้ำลาบด้วยน้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย ข้าวคั่ว และพริกป่น ผสมให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ
4.จากนั้นนำเต้าหู้และเห็ดที่พักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน
5.เติมผักชีฝรั่ง และหอมแดงลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง ตักใส่จาน เสิร์ฟ พร้อมกับผักสด
พลังงาน อยู่ที่ 455 Kcal โปรตีน 36 g

บทความโดย
นางสาวกาญจนา ผาภูมมา
แพทย์แผนไทยประยุกต์
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

28/06/2022

#อาหารต้านโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
•รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด เค็มจัด เปรี้ยวจัด หรือหวานจัด
•รับประทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลา เนื้อกุ้ง เนื้อปู เนื้อไก่ เป็นต้น
•รับประทานเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากควรต้มให้เปื่อยก่อน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกากมาก เช่น เมล็ดพืช (ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ) ข้าวขัดสี (ข้าวกล้อง ข้าวไรซเบอร์รี่ ข้าวสังหยด) เปลือกผลไม้ ผักเยื่อใยหยาบ เป็นต้น
•เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน และรับประทานอาหารช้าๆ
•อาหารควรสะอาดสุกใหม่ งดอาหารที่คิดว่าอาจจะปนเปื้อนทำความสะอาดไม่ได้ เช่น หอยทุกชนิด อาหารหมักดอง เนื่องจากน้ำกรดที่ช่วยในการย่อยและทำลายเชื้อโรคมาจากกระเพาะ เมื่อกระเพาะถูกตัดน้ำกรดก็เหลือน้อยลง อาหาร มือ และภาชนะควรล้างให้สะอาดก่อนปรุง อาหารที่ปรุงแล้วปิดให้มิดชิด และล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

เมนูอาหาร
#พุดดิ้งสับประรด
วัตถุดิบ
1.Ensure 10 สกู๊ป
2.น้ำสะอาด 400 มิลลิลิตร
3.เจลาติน 5 กรัม
4.ผลไม้ สำหรับตกแต่ง
5.น้ำสะอาด 25 มิลลิลิตร

วิธีทำ
STEP 1 : เตรียมเจลาติน
จากนั้นนำเจลาตินผงมาผสมกับน้ำเย็นให้เจลาตินอุ้มน้ำดี
แล้วนำเจลาตินไปเวฟเพื่อให้พร้อมใช้งาน แล้วแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ผสมน้ำสะอาด Ensure คนให้ละเลยเข้ากันดี
STEP 2 : ทำพุดดิ้ง
ใส่เจลาตินลงไป 1 ส่วน จากนั้นเทใส่แก้วแล้วนำเข้าแช่เย็นให้เช็ตตัว
นำแยมสับประรด และเติม Ensure คนให้เข้ากันอีกครั้ง
และเติมเจลาติน คนให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วเทลงบนพุดดิ้งนม สลับชั้นไปเรื่อย ๆ จนเต็มแก้ว
STEP 3 : ตกแต่งให้สวยงาม
เมื่อพุดดิ้งทั้งหมดเซ็ตตัวดีแล้ว ตกแต่งด้วยและผลไม้ให้สวยงาม
พลังงาน อยู่ที่ 506.085 Kcal โปรตีน 15 กรัม

บทความโดย
นายณัฐรินทร์ กันจะสิน
นักโภชนาการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

Photos from ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง's post 21/06/2022

"มะเร็งกระเพาะอาหาร รู้เท่าทัน ป้องกันได้"
มิถุนายน เดือนแห่งการณรงค์มะเร็งกระเพาะอาหาร

30/05/2022

ปักธงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
https://www.facebook.com/watch/?v=553867119439409

30/05/2022

“เลิกบุหรี่” ทำไมยากนัก !

เลิกบุหรี่ทำไมยากนัก
https://www.facebook.com/watch/?v=1103716383507582

30/05/2022

#เลิกสูบลดเสี่ยงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การสูบบุหรี่หรือการสัมผัสควันบุหรี่ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆได้ เช่น ถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ ท้องผูกและภาวะการมีบุตรยาก
วิธีการสำหรับการเลิกบุหรี่นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งโดยการใช้ยาและไม่ใช้ยา เช่น
1.วิธีหักดิบหรือเลิกด้วยตัวเองโดยการหยุดสูบบุหรี่ทันที ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดอาการขาดนิโคตินและกลับไปสูบใหม่ภายใน 1 สัปดาห์
2.การใช้พฤติกรรมบำบัด เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชิน เช่น หลีกเลี่ยงสถานที่หรือช่วงเวลาที่เคยสูบบุหรี่ประจำ รวมถึงหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ทำให้เกิดความอยากสูบ
3.การใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ โดยปัจจุบันมียา 2 กลุ่ม ได้แก่ ยาที่มีสารนิโคตินทดแทนในขนาดต่ำในรูปแบบของหมากฝรั่งอดบุหรี่ หรือแผ่นแปะผิวหนังนิโคติน กับยาชนิดเม็ดที่ไม่มีนิโคตินสำหรับช่วยลดอาการถอนยาเนื่องจากขาดนิโคติน
4.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น ยาสมุนไพร การอบสมุนไพร สมาธิบำบัด การฝังเข็มเพื่อช่วยลดอาการอยากและคลายความหงุดหงิด

โดยในทางการแพทย์แผนไทยจะใช้สมุนไพรช่วยลดความอยากบุหรี่ ดังนี้
1.หญ้าดอกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Vernonia cinerea (L.) Less. จัดเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีข้อบ่งใช้คือ ลดความอยากบุหรี่ มีรายงานผลการศึกษาการใช้หญ้าดอกขาวในผู้ติดบุหรี่ พบว่าหลังดื่มชาหญ้าดอกขาวเป็นเวลา 4 เดือน พบว่าอัตราการเลิกสูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 70 โดยเหตุผลสำคัญของการเลิกสูบบุหรี่ คือหลังการดื่มชาหญ้าดอกขาว จะรู้สึกลิ้นชา ไม่รู้สึกอยากบุหรี่ รู้สึกเหมือนเหม็นกลิ่นบุหรี่ เมื่อสูบบุหรี่แล้วรู้สึกอยากอาเจียน ซึ่งสารสำคัญที่พบคือกลุ่มฟลาโวนอยด์ เทอร์พีน สเตอรอลและสารกลุ่มไกลโคไซด์ ทำให้การรับรสบุหรี่เปลี่ยนไป ช่วยลดความอยากบุหรี่ได้
วิธีใช้
หญ้าดอกขาวตากแห้ง ปริมาณ 2 กรัม หรือผลิตภัณฑ์ชาชงสำเร็จรูป 1 ซอง (2 กรัม) ชงในน้ำร้อน 120-200 มิลลิลิตร แช่ไว้ 5-10 นาที ดื่มหลังอาหารทันที วันละ 3-4 ครั้ง
ข้อควรระวัง
-ผู้มีอาการโรคหัวใจ โรคไต ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ เนื่องจากชาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมปริมาณสูง
-ในการใช้หญ้าดอกขาวไม่ควรนำต้นสดมารับประทานเพราะจะมีรสเฝื่อนมาก ควรนำมาตากแดดให้แห้งและทำเป็นชาชงน้ำดื่มเพราะการตากแห้งจะทำให้หญ้าดอกขาวมีกลิ่นหอม รสชาติน่ารับประทานและไม่เฝื่อนมากเกินไป
อาการไม่พึงประสงค์
อาจพบอาการคอแห้ง ปากแห้ง ไม่อยากอาหาร ชาลิ้น ไม่รับรสอาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น เหม็นกลิ่นบุหรี่

2.มะนาว
มีน้ำมันหอมระเหยประกอบไปด้วย ดี-ไลโนมีน ไลนาโลออล เทอร์ปินีออล และฟลาโวนอยด์ วิตามินซี ในมะนาวจะช่วยเปลี่ยนรสชาติของบุหรี่ให้เฝื่อน ทำให้ไม่อยากบุหรี่และช่วยลดความอยากของนิโคตินได้
วิธีใช้
หั่นมะนาวติดเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีคำ รับประทานเมื่อมีความอยากบุหรี่ โดยอมแล้วค่อยๆดูดความเปรี้ยว จากนั้นเคี้ยวเปลือกอย่างช้าๆ 3-5 นาที แล้วคายออก

3.มะขามป้อม
เนื่องจากปริมาณของวิตามินซีและแทนนินสูงของผลมะขามป้อม และรสเปรี้ยว ฝาด ดังนั้นจึงมีฤทธิ์ทำให้รสของบุหรี่เปลี่ยนไปและรู้สึกไม่อยากบุหรี่ อีกทั้งช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นในผู้สูบบุหรี่ที่มีภาวะสูญเสียวิตามินในร่างกาย
วิธีใช้
กินผลมะขามป้อมสด เคี้ยวและอม ผลสดคั้นดื่มน้ำ หรือผลแห้งชงเป็นชาดื่ม
ข้อควรระวัง
ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ขี้หนาว มีอาการแน่นท้อง ไม่ควรทานมะขามป้อมมากเกินไป เพราะมะขามป้อมมีฤทธิ์เย็น หากทานมากไปจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง ทำให้หนาวสั่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรทานมะขามป้อมในปริมาณที่พอดี เพื่อป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังในการทานสำหรับผู้ป่วยบางโรค เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

การอบสมุนไพร
โดยอบสมุนไพรวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที และดื่มชาชงรางจืดระหว่างการอบสมุนไพร ติดต่อกัน 5 - 7 วัน สภาพร่างกายจะเริ่มปรับตัว รู้สึกอยากบุหรี่น้อยลง

การทำสมาธิบำบัด
เป็นเทคนิคการฝึกระบบประสาทสัมผัส ให้รับรู้สัญญาณที่ผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัส ทั้ง 6 คือ หู ตา จมูก ลิ้น การเคลื่อนไหว และความนึกคิดพร้อมๆ กัน เป็นการนำประสาทสัมผัสมาสมาธิกันและกัน โดยเทคนิคหรือวิธีการ กระบวนการที่ใช้จะเป็นการจัดระเบียบกำกับการทำงาน ของระบบประสาทสัมผัสทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส เพื่อปรับสมดุลให้ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบประสาทส่วนปลาย และระบบอื่นๆ ของร่างกายได้อย่างดี

“การเลิกบุหรี่ผู้สูบต้องตั้งใจเลิกเด็ดขาด หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ผู้สูบนึกถึงการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ควรออกกำลังกาย หรือหากิจกรรมทำยามว่าง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากมีบุคคลสูบบุหรี่ในบ้านควรแนะนำให้เลิกพร้อมกัน”

บทความโดย
นางสาวกาญจนา ผาภูมมา
แพทย์แผนไทยประยุกต์

***********************************************************
#โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง #กรมการแพทย์ #สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี #สบยช. #วันงดสูบบุหรี่โลก2565
-ขอขอบคุณ-
30 พฤษภาคม 2565

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

☺️☺️กรกฏาคม เดือนแห่งการรณรงค์การเสริมพลังแห่งชีวิต☺️☺️“ที่ใดมีความสุข ที่นั่นก็มีชีวิตชีวา สิ่งรอบข้างล้วนได้รับพลังแห่...
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง
กิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก
ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตไร้มะเร็ง
#รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ฉันตรวจเต้านมด้วยตนเอง"กิจกรรมเนื่องใน" ตุลาคม เดือนแห่งการณรงค์มะเร็งเต...
#รางวัลขวัญใจชุมชนการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ฉันตรวจเต้านมด้วยตนเอง"กิจกรรมเนื่องใน" ตุลาคม เดือนแห่งการณรงค์มะเร...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่

199 ม. 12 ถนนลำปาง-งาว ต. พิชัย อ. เม
Lampang
52000

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด
331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang, 50200

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

Nyukang Harjo Berseni Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย
999 หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
Lampang, 52000

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาล

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

อบต.แม่พริก จ.ลำปาง อบต.แม่พริก จ.ลำปาง
422/1 หมู่ 1
Lampang, 52180

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู
ตู้ ปณ. 50
Lampang, 52000

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและส?

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตา
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ. วชิร
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ
140/1 ม. 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ
Lampang, 52000

140/1 ม.3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จั?

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต. บ้านแลง อ. เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ