สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัด

ความคิดเห็น

https://www.youtube.com/watch?v=Cii3qSuH1YQ ต้องการขายยกที่นา จำนวน 11 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา เอกสารโฉนด พิกัด บ้านสันก้างปลา ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ถนน ไฟฟ้า ประปา ถึงที่ ต้องการขายยกทั้งผืนราคา 4,700,000 บาท รวมค่าโอน ค่าภาษี ค่าดำเนินการทุกอย่าง ที่สวย เหมาะแก่การลงทุน ซื้อเก็งกำไร ทำนา ทำที่พักอาศัย สนใจสอบถาม 0937635411

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post

Photos from สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29's post 28/12/2022

Photos from สํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 4's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่21's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่21's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25's post

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post 28/12/2022

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post 28/12/2022

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post 28/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2's post 27/12/2022

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.40 น.
นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 มอบหมายให้ นายธนา สิงหศิริ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้าง เข้าร่วมรับฟังการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2's post 27/12/2022

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 พร้อมด้วย นายธนา สิงหศิริ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการก่อสร้างรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุม สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE (ZOOM) โดยมี นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2's post 27/12/2022

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายชาญวิช เกาวนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 มอบหมายให้ นางชนิดาภา แก้วมูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลใช้งานระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน (PMS) และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 25's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27's post

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post 27/12/2022

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post 27/12/2022

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. - 2 ก.ย. 65นายวีรวัฒน์  อังศุพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง มอบหมายให้นายสมชาย  สารสัสด...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


331 หมู่ที่1 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภ
Lampang
50200

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lampang (แสดงผลทั้งหมด)
ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ ชุมชนร่วมใจต้านภัยมะเร็ง By โ
199 ม. 12 ถนนลำปาง-งาว ต. พิชัย อ. เม
Lampang, 52000

ทีมงานที่ทำงานเพื่อการสร้างเสริมส?

Nyukang Harjo Berseni Nyukang Harjo Berseni
Jl. Pasar Lama Balai Kampung Nyukang Harjo
Lampang, 34176

Akun Facebook Resmi Desa Nyukang Harjo, Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah.

เทศบาลเมืองพิชัย เทศบาลเมืองพิชัย
999 หมู่ 14 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
Lampang, 52000

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เทศบาล

ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ
Lampang, 52110

หน่วยงานราชการ

อบต.แม่พริก จ.ลำปาง อบต.แม่พริก จ.ลำปาง
422/1 หมู่ 1
Lampang, 52180

ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สู
ตู้ ปณ. 50
Lampang, 52000

หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและส?

RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร RTP Cyber Village สภ.ห้างฉัตร
135 ถ. ลำปาง-เชียงใหม่ ต. เวียงตา
Lampang, 52190

RTP Cyber village เพื่อประชาชน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ถ. วชิร
Lampang, 52000

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ยินดีต้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝ
140/1 ม. 3 ต. ทุ่งฝาย อ. เมืองลำปาง จ.
Lampang, 52000

140/1 ม.3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จั?

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือ
ถนน จามเทวี
Lampang, 52100

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ?

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
198 หมู่ 6 ต. บ้านแลง อ. เมือง ลำปา
Lampang, 52000

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จ