ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร, Lamnarai Videos

Videos by ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร in Lamnarai. กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุ?

Other ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร videos

🎬 สรุปข่าวกิจกรรม ประจำสัปดาห์ (26 มิ.-1 ก.ค. 65) #สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

งานเปิดตลาดเกษตรกร อำเภอชัยบาดาล ขายทุกวันศุุกร์ ไปอุดหนุนกันได้ค่ะ

ความรู้สึกผู้เข้ารับการอบรม