ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตร

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบ
3093, Lop Buri
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
สถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล ตำรว
chaibadan police station, Amphoe Chai Badan
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ถนนสุระนารายณ์
โรงพยาบาลชัยบาดาล
โรงพยาบาลชัยบาดาล
250 รพ.ชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี, Amphoe Chai Badan
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2
ต.ลำน่ารายณ์, Amphoe Chai Badan
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบ
153 ม.3 ต.ชัยนารายณ์, Amphoe Chai Badan
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง ส
บ้านวังก้านเหลือง หมู่ 4 ต.ท่า, Lop Buri
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
กองการประปา เทศบาลตำบลบ้านท
Amphoe Tha Luang 15230
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจต, Bangkok
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค
2275, Ban Nong Ta Kai

ความคิดเห็น

มันนำ้ท่วมครับ
DGA เดินหน้าต่อเนื่องร่วมออกบูธนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายชรินทร์ ธีรจิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมในงานดังกล่าว เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ประชาชนได้ร่วมทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางที่ประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลบริการภาครัฐแบบครบวงจร ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ลดภาระให้กับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็คเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ
นอกจากนี้ได้เพิ่มความสะดวกให้กับผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.สามารถสั่งพิมพ์ QR code เพื่อใช้สแกนชำระเงินผ่าน KTB Net Bank ได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk มีบริการประชาชนทั้งหมด 119 จุดทั่วประเทศ สำหรับพี่น้องชาวลพบุรีสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
นอกจากนั้นยังแนะนำให้ประชาชนรู้จัก แอปพลิเคชัน CITIZENinfo (ซิติเซ่นอินโฟ) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐ ทราบงานบริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และลดเวลาในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ ปัจจุบันแอปพลิเคชัน CITIZENinfo มีข้อมูลจุดให้บริการประชาชน และบริการของหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 80,000 จุดบริการ โดยสามารถ ดาวน์โหลด ได้แล้วผ่าน App Store และ Google Play
นอกจากนี้ยังได้นำบริการ Biz Portal (บิซ พอร์ทัล) ศูนย์กลางบริการภาครัฐ เพื่อภาคธุรกิจ มิติใหม่ของการติดต่อราชการเพื่อเริ่มต้นธุรกิจแบบครบวงจรผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ง่ายครบ จบที่เดียว ไม่ต้องวิ่งไปติดต่อหลายหน่วยงาน
สำหรับ DGA ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้กำกับดูแล และมีภารกิจในการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารับบาลดิจิทัลให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริการงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dga.or.th
DGA ขอเชิญร่วมงาน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออันดีระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับบริการดิจิทัลภาครัฐที่นำไปให้พี่-น้องชาวจังหวัดลพบุรีในพื้นที่ได้ร่วมทดลองใช้ อาทิ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk ช่องทางเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐแบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมแนะนำ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการ และจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าในการเข้าใช้บริการ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นเพื่อภาคธุรกิจ สพร.ได้เตรียมบริการ Biz Portal ภายใต้เว็บไซต์ biz.govchannel.go.th ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ภาคธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว บริการฉับไว เว็บเดียวจบ ครบทุกเรื่องและพบกับกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกมากมาย ที่บูธ สพร. ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้งให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2564
ทางเลือกใหม่ เลี้ยงไหมคะ

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุ?

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 13/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-----------------

06/10/2022

วันที่ 6 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยนางสาวปิยะธิดา อ่อนพันธ์ รักษาการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านพืช จากพายุดีเปรสชั่นโนรู โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

05/10/2022

🔥เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

🟡ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
🟡หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
🟡และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564

🔥หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ
👉🏻เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย
👉🏻มีพื้นที่เสียหายจริง อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
👉🏻ข้าว 1,340 บาทต่อไร่
👉🏻พืชไร่ละพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่
👉🏻ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่

🌳ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
👉🏻เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว
👉🏻เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต. หรือนายกเทศมนตรีตรวจสอบและรับรอง ตามสถานที่ที่กำหนด
👉🏻คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบ และรับรองความเสียหาย
👉🏻นำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปติดประกาศคัดค้านตามสถานที่ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน
👉🏻สำนักงานเกษตรอำเภอนำเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)
👉🏻หากไม่เพียงพอ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเสนอคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (วงเงินในอำนาจ 20 ล้านบาท)
👉🏻หากไม่เพียงพอ ให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เงินทดรองราชการ ในอำนาจปลัด กษ. (วงเงินในอำนาจ 50 ล้านบาท)

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 28/09/2022

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การให้ความรู้เรื่องเกษตรกรรรมยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการแปรรูปผลผลิต” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จัดโดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
----------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 27/09/2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ถุนนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-----☘️🌱🍀🌴------
#เกษตรทฤษฏีใหม่
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 25/09/2022

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2565 (26 ส.ค.-25 ก.ย. 65) 👉 35 กิจกรรม 👈

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 22/09/2022

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และนางสาววรงค์อร อินแนน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลศิลาทิพย์ และแจ้งข่าวสารด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คู่มือการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู).pdf 21/09/2022

คู่มือการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู).pdf

🐛🐛สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาลขอประชาสัมพันธ์ #คู่มือการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเลี้ยงและการจัดการอย่างเป็นระบบ ลดผลกระทบกับชาวสวนมะพร้าว และเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลปาล์ม

👉 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1c1zCKwEZVMtHq-C1zRWMOiuufKZSNDna/view?usp=drivesdk
……..….......................

#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
#ด้วงงวงมะพร้าว #ด้วงสาคู

คู่มือการเลี้ยงด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู).pdf

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 20/09/2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และกำนันทุกตำบล ในอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 โดยมี นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-------------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

19/09/2022

3 วิธี ✅️ ล้างผักลดสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้ 🍋🍒🍏🫒🥦🥬

#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 14/09/2022

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้นางสาวสุนิสา เย็นใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะรัง และประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและจัดชุดติดประกาศการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2565 ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ตำบลเกาะรัง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-------🌱🌾☘️-----
#ทะเบียนเกษตรกร
#สำนักงานเกษตรกรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 13/09/2022

#เกษตรทฤษฏีใหม่
🌱🌾☘️
วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย
นายมานิตย์ ไทยประกอบ เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หมู่ 9 ตำบลเกาะรัง และหมู่ 5 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-----------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 11/09/2022

วันที่ 11 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้
นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล นางสาววีรกาญจน์ เตจินะ และนางสาวสุนิสา เย็นใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและจัดชุดติดประกาศให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองยายโต๊ะ ณ วัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-----🌾🌱🍀🍃----------
#ทะเบียนเกษตรกร
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

10/09/2022

เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ตัวช่วยเกษตรกรในการควบคุมศัตรูพืช

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 08/09/2022

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้ นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล และนางสาวประพิมพรรณ การแข็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ติดตามแปลงข้าวโพดที่แสดงอาการขาดธาตุแมงกานีส ณ ม.6 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
🌱ต้นข้าวโพดแสดงอาการใบลายสีเขียวสลับเหลือง ลำต้นเตี้ย แคระเกร็น โดยหลังจากแก้ไขด้วยการพ่นแมงกานีสซัลเฟตในแปลงข้าวโพด พบว่าต้นข้าวโพดที่แสดงอาการดังกล่าว มีการเจริญเติบโต ใบเขียว และลำต้นไม่แคระเกร็น
-----------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์
เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

-----------☘️🌾🌱-------

02/09/2022

อาการขาดธาตุแมงกานีสในข้าวโพด ‼️

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์
เกษตรอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยมี
นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในการประชุม และร่วมแสดงความยินดีเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ นางละเอียด ยานะพันธุ์ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
----------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 01/09/2022

วันที่ 1 กันยายน 2565
นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีที่ตั้งในเขตอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
----------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 30/08/2022

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง จังหวัดลพบุรี และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่องแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

----------
#สำนักงารเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 26/08/2022

#ทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ การแข็ง นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชนานันทน์ สุวรรณคุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2565 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ให้แก่เกษตรกรหมู่ 2 ตำบลบัวชุม ณ ศาลาประชาธิปไตยหมู่ 2 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
🌿🌱🍃
------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 24/08/2022

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยนายพิชิต ชะบางาม ประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาโสม นายชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอชัยบาดาล นางละเอียด ยานะพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองยายโต๊ะ และนายสันติภาพ จุลิวัลลี Young Smart Farmer อำเภอชัยบาดาล ร่วมจัดกิจกรรม“สืบสานศาสตร์พระราชา” ให้ความรู้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 220 คน โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองยายโต๊ะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-------------💁‍♂️🙆🙋‍♀️💁----------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
#โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 23/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมฟังประชุมชี้แจง
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-----------------------

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 22/08/2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล
ร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
------------
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 22/08/2022

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และนางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่ายาง ผลิตและจำหน่ายขนม กระยาสารท ณ. ม.7 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-------😋😋---------
#กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

🥰 พิกัด สี่แยกหนองยายโต๊ะ ..... แวะไปอุดหนุนสินค้ากันได้นะคะ 😁 อาโหร่ยยยย

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 21/08/2022

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล มอบหมายให้
นางสาวกนกกาญจน์ ตลึงผล และนางสาววีรกาญจน์ เตจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมชี้แจ้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและจัดชุดติดประกาศให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ม.3 ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
-----🌾🌱🍀🍃----------
#ทะเบียนเกษตรกร
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 20/08/2022

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ร่วมพิธีเปิดงาน 🎉"FARM FESTIVAL IN LOPBURI" กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ร่วมกับ บริษัท ดี ดี วัน มีเดียร์ กรุ๊ป จำกัด โดยมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ. ตลาดคลองถม ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-------- 🎊✨️🎉🎈🌱☘️🌾--------

Photos from ท่าบักนาวแลนด์'s post 20/08/2022

🍌🍌รับกล้วยตากไว้ทานกันไหมคะ🍌🍌

👉 แพคเกจใหม่ ไฉไลกว่าเดิม กล่องละ 50 บาท

👉 แบบยกกิโล กิโลกรัมละ 150 บาท

☀️ ผลิตโดยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์มั่นใจได้ในความสด ใหม่ สะอาด และถูกหลักอนามัย

☎️ สนใจสั่งซื้อได้ที่
🧑‍🍳 ยายเต้า 0923498959
🧑‍🍳 แม่แต 0861355221
หรือ inbox เพจ ท่าบักนาวแลนด์

#วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากบานานาว
#ท่าบักนาวแลนด์

20/08/2022

🙏 สวัสดีวันเสาร์ค่า วันหยุดพักผ่อนนี้ จะมาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เฝ้าระวังแมลงดำหนามข้าวในนาข้าวกันค่า

🌾 ลักษณะของนาข้าวที่ถูกทำลายรุนแรง ใบข้าวจะแห้งและกลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนถูกไฟไหม้ 🔥

👉 การป้องกันกำจัด 🦟🐛
🟣 1. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
🟣 2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เนื่องจากวัชพืชบางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงดำหนามข้าว
🟣 3. ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
🟣 4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอน
🟣 5. หากพบจำนวนตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารป้องกันกำจัด
แมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือคลอไทอะนิตีน อัตราตามฉลากแนะนำ

🙏 สวัสดีวันเสาร์ค่า วันหยุดพักผ่อนนี้แอดมินจะมาแนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้เฝ้าระวังแมลงดำหนามข้าวในนาข้าวกันค่า

🌾 ลักษณะของนาข้าวที่ถูกทำลายรุนแรง ใบข้าวจะแห้งและกลายเป็นสีน้ำตาลเหมือนถูกไฟไหม้ 🔥

👉 การป้องกันกำจัด 🦟🐛
🟣 1. หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ
🟣 2. กำจัดวัชพืชบริเวณแปลงนา เนื่องจากวัชพืชบางชนิดเป็นพืชอาศัยของแมลงดำหนามข้าว
🟣 3. ไม่ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
🟣 4. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แตนเบียนไข่ และแตนเบียนหนอน
🟣 5. หากพบจำนวนตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามข้าวมากกว่า 2 ตัวต่อกอหรือกลุ่มข้าว ควรใช้สารป้องกันกำจัด
แมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล หรือคลอไทอะนิตีน อัตราตามฉลากแนะนำ

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 19/08/2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และเกษตรกรตำบลท่าดินดำ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามงานของเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ในการติดตามงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-------------
#ศดปช
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 19/08/2022

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และนายสันติภาพ จุลิวัลลี เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบลท่าดินดำ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายจิรศักดิ์
สุยาคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา SME และ Startup ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ศูนย์เกษตรอินทรีย์ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

------------

#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

19/08/2022

สวัสดีวันศุกร์ ค่า 🥰
วันนี้จะมาแนะนำการคลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ก่อนปลูก ป้องกันโรคเน่าคอดินกันค่า

☘ สารชีวภัณฑ์ที่กล่าวถึงนั่นคือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่มีสปอร์สีเขียวเข้ม เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรียวัตถุ ทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันการเกิดโรค ดีกว่าใช้เพื่อการรักษาโรค

👉 วิธีใช้ เช่น ใช้คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
🌱 โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

🙏 สวัสดีวันศุกร์ค่า วันนี้แอดมินจะมาแนะนำการคลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ก่อนปลูก ป้องกันโรคเน่าคอดินกันค่า

☘ สารชีวภัณฑ์ที่กล่าวถึงนั่นคือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่มีสปอร์สีเขียวเข้ม เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรียวัตถุ ทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันการเกิดโรค ดีกว่าใช้เพื่อการรักษาโรค

👉 วิธีใช้ เช่น ใช้คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
🌱 โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม

Photos from ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล's post 18/08/2022

วันที่18 สิงหาคม 2565 นางสาวกุลทรัพย์ ชีพัฒน์ เกษตรอำเภอชัยบาดาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอชัยบาดาล จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวางแผนบริหารขับเคลื่อนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
-----------🍀🪴🌱☘️
#ศพก #แปลงใหญ่
#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

🎬 สรุปข่าวกิจกรรม ประจำสัปดาห์ (26 มิ.-1 ก.ค. 65)#สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
งานเปิดตลาดเกษตรกร อำเภอชัยบาดาล  ขายทุกวันศุุกร์ ไปอุดหนุนกันได้ค่ะ

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


210 หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์
Lamnarai
15130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamnarai (แสดงผลทั้งหมด)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าหลว
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่
Lamnarai, 15230

บริการความรู้เพื่อประชาชน