ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ, Lamnarai Videos

Videos by ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ in Lamnarai. ให้บริการด้านการเกษตร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ประจำปี 2564
https://www.youtube.com/watch?v=Z68TYyBJE_c

Other ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ videos

รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตขยายต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร ประจำปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=Z68TYyBJE_c