ปรุงดิน - มูลไส้เดือน

ปรุงดิน - มูลไส้เดือน

มูลไส้เดือนจากธรรมชาติ 100% เพื่อผลผลิตที่มากขึ้นและสภาพดินที่สมบูรณ์

27/09/2015

ขายต่างหูราคาโดนๆ

https://m.facebook.com/profile.php?id=688646084549511

Shopping & Retail

22/09/2015

ปรุงดิน - มูลไส้เดือน

ปรุงดินคือมูลไส้เดือนชนิดเข้มข้นเพื่อใช้เป็นปุ๋ยผสมไปในดินเพื่อดินที่ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ทำให้สารอาหารในดินมากขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยจากสถาบันแม่โจ้ว่า มูลไส้เดือนให้สารอาหารมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์หมัก และช่วยให้ดินร่วนไม่แข็งเหมือนกับปุ๋ยเคมี และให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีลงถึง 70% ซึ่งพิสูจน์แล้วจากสวนปาล์มของวิริยะฟาร์มลองพิสูจน์ดูสิครับ

thaiworm.com 14/09/2015

thaiworm.com

ทำไมต้องปุ๋ยมูลไส้เดือน


หลายคนอ้างว่า ปุ๋ยมูลไส้เดือนดีเพราะ เมื่อไส้เดือนดูดอาหารและผ่านระบบย่อยในลำไส้แล้วออกมาจะมีโมเลกุลสารอาหารที่เล็กมาก และมีความเย็น พืชสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้ทันที และมีสารอาหารหลากหลาย ครบและเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมาย สิ่งสำคัญมากคือมีฮอร์โมนพืชรวมอยู่ด้วยเป็นของแถมที่วิเศษ เพราะจะไปเร่งให้พืชสร้างรากฝอยมากขึ้น และเมื่อพืชได้รับสารอาหารที่ครบและมากมาย เนื่องจากมีรากฝอยมากขึ้น ดูดอาหารได้มากขึ้น มูลไส้เดือนเป็นธรรมชาติ 100% จะส่งผลให้พืชเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงอย่างธรรมชาติ จะทำให้พืชมีความต้านทานทั้งโรคพืชและโรคแมลงตามธรรมชาติตามมาอีกด้วย อีกทั้งยังประหยัดค่ายาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อต่างๆ


ความรู้เกี่ยวกับ มูลไส้เดือน
· มูลไส้เดือนดิน คืออะไร คำตอบคือ สิ่งขับถ่ายภายหลังการย่อยอาหารของไส้เดือนดินที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตรวมทั้งสารชีวะเคมีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แต่มูลไส้เดือนที่ได้จากต่างสิ่งแวดล้อมย่อมมีคุณภาพแตกต่างกันตามองค์ประกอบอาหารที่ไส้เดือนได้รับ เช่น ในที่กันดารปราศจากอาหารที่มีคุณค่าหรือเศษซากพืชที่ดีย่อมให้มูลไส้เดือนดินที่มีคุณภาพต่ำกว่าจากที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเศษซากพืชหรือมูลสัตว์ที่ไส้เดือนต้องการ
· จุลินทรีย์สำหรับดิน คืออะไร คือจุลินทรีย์ที่ดำรงค์ชีพในดินได้แก่ แบคทีเรีย แอมมีบ้า โปรโตซัว รา นีมาโทด จุลิทรีย์เหล่านี้จะดำรงค์ชีพอยู่ได้ด้วยการย่อยสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเพื่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของมันแต่สิ่งที่เหลือจาการย่อยสลายนั้นคือสารอาหารพร้อมใช้สำหรับรากพืช ในดินที่อุดมสมบูรณ์จะมีจุลินทรีย์ประเภทนี้นับไม่ถ้วนในหนึ่งช้อนชานับเฉพาะแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวจะพบว่ามีแบคทีเรียต่างชนิดกันกว่าแสนชนิด จุลินทรีย์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมของโลกเรา มันจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นสารสำคัญที่เป็นประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตของพืชต่อไป
· ทำไม มูลไส้เดือนดิน จึงมีประโยชน์เหนือกว่าปุ๋ยชนิดอื่น มูลไส้เดือนดิน จะมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดมากกว่าที่พบในปุ๋ยหมักธรรมดา นอกจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 หรือ ค.ศ 2002 ได้มีรายงานการวิจัยพบสารฮอร์โมนสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดินเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้แน่ใจได้ว่าในมูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆ คือ ฮิวมัท (humates) ออกซิน (auxins) ไคเนติน (kinetins) จิเบอเรลริล (giberellin) และไซโตไคนิน (cytokinin) เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เพิ่งเริ่มเข้าใจความสำคัญของสารอินทรีย์เหล่านี้ ว่าทำหน้าที่ต่างๆเช่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์พืช ทำให้รากรับอาหารไปใช้ การหันหน้าของดอกไม้เข้ารับแสงแดด ควบคุมความยาวของเซลล์และแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นสารต้านการแก่ตัวของพืชไม่ให้เน่าเปื่อยเร็ว นอกจากนั้นยังค้นพบว่ามีเอนไซม์ไคติเนส (kitinase) ซึ่งสามารถละลายไคตินสารชีวะเคมีชนิดหนึ่งที่ประกอบกันเป็นเปลือกชั้นนอกของแมลง ด้วยเหตุนี้มูลไส้เดือนดินจึงมีฤทธิ์ในการขับแมลงด้วย (insect repellent)
มูลไส้เดือนดิน มีประสิทธิภาพในการระงับโรคและแมลงที่เป็นภัยกับพืช ได้หรือไม่
ได้ เพราะพืชที่ได้รับสารอาหารหลากหลายชนิดตามธรรมชาติ ย่อมเจริญเติบโตแข็งแรงทนทานต่อโรค และงามกว่าพืชที่ได้รับสารอาหารจำกัดในรูปสารเคมี เช่น NPK โรคพืชและแมลงจะทำลายเฉพาะพืชที่อ่อนแอ หรือใกล้ตาย มากกว่าพืชที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ดังนั้นการใช้สาร NPK ล้วนๆ จึงจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงร่วมด้วยตลอดเวลา
มูลไส้เดือนดิน ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่
ปลอดภัยแน่นอน เพราะมูลไส้เดือนดินไม่เป็นภัยต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และดิน มูลไส้เดือนดินเกิดโดยกระบวนการทางธรรมชาติจากการกินสารอิทรีย์ของไส้เดือนดินไม่มีสิ่งที่เป็นสารสังเคราะห์หรือปิโตรเคมีเจือปนแต่อย่างใด ตามความเป็นจริงแล้วได้มีการใช้มูลไส้เดือนในรูปของ worm tea หรือชนิดน้ำในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อ ปุ๋ยน้ำชีวะภาพมูลไส้เดือนดิน ในสหรัฐฯใช้สำหรับปลูกหญ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้นิยมใช้เป็นสารอินทรีย์ขจัดเชื้อราสำหรับพืช ปัจจุบันได้มีการใช้สำหรับสนามหญ้าตามบ้านได้ผลดีกว่าการใช้สารเคมี หญ้างามและสมบูรณ์ลดจำนวนหญ้าตายหญ้าแห้งลงได้และดินมีสภาพอุ้มน้ำได้ดีขึ้น เท่ากับเป็นการลดผลร้ายจากการใช้สารเคมีที่มีต่อน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ซึ่งอาจเป็นผลร้ายต่อทุกชีวิต มูลไส้เดือนดิน มีสารอาหารสำหรับพืชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม ไม่สูงมากนัก ซึ่งจะมีเช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ที่จะมีสารอาหารดังกล่าวในปริมาณที่ทางราชการกำหนด แต่นี่ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะหากมีมากเกินไปอาจเป็นปัญหาสารตกค้างในดินได้ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนดิน งามดี มีธาตุอาหารเพียงพอ ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของมูลไส้เดือนดิน ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการเขียนหนังสือเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้มูลไส้เดือนดิน (vermicast) และน้ำชีวะภาพมูลไส้เดือนดิน (worm tea) และยังมีการศึกษาค้นคว้าระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอีกด้วย หาอ่านได้จาก Internet มีมากมาย


ประโยชน์พื้นฐานของมูลไส้เดือนดิน
· ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้นโดยทำให้มีการรวมตัวของดินอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติ
· เป็นสารอินทรีย์ 100%
· ปลอดสารพิษ และพบว่าปริมาณธาตุโลหะหนักในมูลไส้เดือนดินนั้น ต่ำกว่าที่ทางราชการกำหนดให้มีได้ถึง 10 เท่า (เป็นการสนับสนุนผลงานค้นคว้าเมื่อปี 2001 โดยคณะนักชีวะวิทยา มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐฯ พบว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดสามารถขจัดความเป็นพิษของธาตุโลหะหนักได้)
· ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้ใช้ในปริมาณที่มาก
· ปราศจากกลิ่นและมีฤทธิ์ในการดับกลิ่น
· ยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่เป็นกับพืชและมีฤทธิ์ในการขับแมลง (ชนิดน้ำตามความเหมาะสมเท่านั้น)
· ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้นตามธรรมชาติ
· หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และสัตรูพืช
กรณีผสมดินที่เป็นดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้น และธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ ทำให้ประหยัดปุ๋ยปกป้องดินไม่ให้มีสภาพโครงร้างแน่นเข็งและช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมีส่วนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และจะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ ก็คงจะครอบคลุมเนื้อหาด้านประโยชน์แล้วนะครับ ส่วนกรรมวิธีการผลิต อันนี้แล้วแต่สูตรของใครของมัน ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมาก ให้อาหารตามที่ต้องการให้ได้ปุ๋ยเป็นธาตุนั้นๆ หรือให้รวมๆ เช่น ผักสด เศษอาหารอื่นๆ โดยไม่ต้องเน้นธาตุใดเป็นพิเศษก็สามารถให้ผลผลิตมูลไส้เดือนมาใช้ในการเกษตรแล้วครับ
ขอบคุณข้อมูล Thaiwarm.com

thaiworm.com

12/09/2015

ปรุงดินคือมูลไส้เดือนชนิดเข้มข้นเพื่อใช้เป็นปุ๋ยผสมไปในดินเพื่อดินที่ดีขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ทำให้สารอาหารในดินมากขึ้น ซึ่งมีผลการวิจัยจากสถาบันแม่โจ้ว่า มูลไส้เดือนให้สารอาหารมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์หมัก และช่วยให้ดินร่วนไม่แข็งเหมือนกับปุ๋ยเคมี และให้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีลงถึง 70% ซึ่งพิสูจน์แล้วจากสวนปาล์มของวิริยะฟาร์มลองพิสูจน์ดูสิครับ

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


คลองท่อม
Krabi
81120
ฟาร์ม อื่นๆใน Krabi (แสดงผลทั้งหมด)
กุ้งเครฟิช กุ้งก้ามแดง หนองม กุ้งเครฟิช กุ้งก้ามแดง หนองม
107 ม.14 ต.ควนเมา อ.รัษฎา
Krabi, 92160

จำหน่ายลูก กุ้งเครฟิช. กุ้งก้ามแดง

คลีนิคสัตว์น้ำและปลาสวยงาม คลีนิคสัตว์น้ำและปลาสวยงาม
375/18 ถ.อุตรกิต ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
Krabi, 81000

VH Ball Python VH Ball Python
Krabi, 81000

ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ Ball Python จำหน่ายอาหารแช่แข็งสำหรับสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติก (Frozen food - Food for Exotic Pets)

บ้านสวนผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านสวนผักไฮโดรโปนิกส์
53 ม.9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
Krabi, 81160

ผักสด สะอาด ปลอดสารพิษ

ASA LANTA ASA LANTA
338 หมู่ 6 ซ.เขาไม้แก้ว
Krabi, 81150

Thai and international students gain practical skills and know-how by hands on learning in an earthen village and tropical food forest as classroom.

Hostel Aonang Krabi : Glur Hostel Hostel Aonang Krabi : Glur Hostel
22/2 Mu 2 Aonang 11/1 Aonang AmphurMaung
Krabi, 81180

Glur means "good friend or buddy" in Thai, Glur Hostel is a cozy place for relaxing, socializing or doing -nothing for you to spend time with your own, friends or family after your heavy night party or excursions. We are a Homely Hostel.

บ้านนก บ้านนก
Krabi, 84000

จำหน่ายกรงนก อาหารนกทุกชนิด นกบินหลา นกกรงหัวจุก นกสวยงาม

กระบี่เคฟิช กุ้งทำเงิน กระบี่เคฟิช กุ้งทำเงิน
บ้านเลขที่ 129 บ้านท่นาค ม.2 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่
Krabi, 81180

กุ้งมีหลายขนาม1-2-3-4นิ้ว มีจำนวนจำกัด สนใจติดต่อเยี่ยมชม บ้านคลองม่วง กระบี่ 063-0580774 คุณ มายิด

บังสด ไก่ชน บังสด ไก่ชน
บ้านอ่าวลึกน้อย ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
Krabi, 81110

ค่ายไก่ชินราช จ.กระบี่ ค่ายไก่ชินราช จ.กระบี่
บ้านเลขที่68 ม.4 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
Krabi, 81130