Aonang Van Club

Aonang Van Club

มาเที่ยวกระบี่..อย่าลืมคิดถึงเรา อ่าวนางแวน ทีม บริการทุกระดับ ประทับใจ

เปิดเหมือนปกติ

06/09/2021

🔥อบรมฟรี ❗❗ ไม่ต้องมีพื้นฐาน❗❗
****************************************
#สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
👉 สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า 👈
ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 (30 ชั่วโมง)
⏰ เวลา 9.00 – 16.00 น. ⏰

✅ลงทะเบียน
คลิก > https://forms.gle/aoSqfVsFjH185b2y7

✅ตรวจสอบสิทธิ
คลิก > http://line.me/ti/g/KxwlFTfQqy ดูน้อยลง
— กับ Jik Kebsup

12/08/2021

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

08/08/2021

วันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันแมวโลก🐈🐱
World cat day ขอภาพแมวคนละภาพ

เครดิดภาพ : Cutepetthailand

วันที่ 8 สิงหาคม เป็นวันแมวโลก🐈🐱
World cat day ขอภาพแมวคนละภาพ

เครดิดภาพ : Cutepetthailand

28/07/2021

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🙏ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานอ่าวนางแวนคลับ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

🙏ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานอ่าวนางแวนคลับ

24/07/2021

🌕 เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” ที่ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และ “วันเข้าพรรษา” 2564 ที่ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย "อยู่บ้าน สร้างบุญ" ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา พร้อมร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564

วันนี้จึงขอพาทุกท่านไปเรียนรู้ประวัติ "วันอาสาฬหบูชา" พร้อมรู้จัก "วันธรรมสวนะ" ดังกล่าวคืออะไร?
1. วันธรรมสวนะ คือ วันพระหรือวันฟังธรรม
ธรรมสวนะ (อ่านว่า ทำ-มะ-สะ-วะ-นะ) หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่ วันถือศีล วันฟังธรรม โดยเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 คำ่ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ
ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว….
Cr: ข้อมูลจากกรมศาสนา

🌕 เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” ที่ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และ “วันเข้าพรรษา” 2564 ที่ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 จึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย "อยู่บ้าน สร้างบุญ" ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา พร้อมร่วมกิจกรรมในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564

วันนี้จึงขอพาทุกท่านไปเรียนรู้ประวัติ "วันอาสาฬหบูชา" พร้อมรู้จัก "วันธรรมสวนะ" ดังกล่าวคืออะไร?
1. วันธรรมสวนะ คือ วันพระหรือวันฟังธรรม
ธรรมสวนะ (อ่านว่า ทำ-มะ-สะ-วะ-นะ) หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่ วันถือศีล วันฟังธรรม โดยเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 คำ่ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ
ในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสาร ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่น มีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว….
Cr: ข้อมูลจากกรมศาสนา

22/07/2021

ฉันคือกระบี่ - Cover [ IBarK Studio ]

13/07/2021

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าอ่าวนางแวนคลับ ทีม

ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าอ่าวนางแวนคลับ ทีม

10/07/2021

SOCIAL : สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ งดละหมาดอีฎิลอัดฮา ให้ละหมาดที่บ้าน (ลิงค์ประกาศ) https://bit.ly/3hsl8hg
.
ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ว่าด้วย แนวทางและวิถีปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบัน
และการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ 7/2564)
.

ดาวน์โหลดประกาศ

https://bit.ly/3hsl8hg

รายละเอียดเรื่องละหมาดอีด
.
สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศ การละหมาดอีฎิลอัดฮา ปีนี้ 2564 งดละหมาดทั่วประเทศ ทั้งที่มัสยิดและสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ให้ละหมาดที่บ้านแทน
.
ส่วนการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)
จำกัดเฉพาะผู้เชือดและชำแหละ
เจ้าของสัตว์พลีทานสามารถมอบหมายให้ผู้ชำนาญการได้
.
ที่มา
https://www.facebook.com/133489330055926/posts/5707255069345963/?d=n

04/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่โปรด ข้าพระพุทธเจ้าอ่าวนางแวนคลับ ทีม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่โปรด ข้าพระพุทธเจ้าอ่าวนางแวนคลับ ทีม

18/06/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

17/06/2021

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#อ่าวนางแวนคลับทีม
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด
แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#อ่าวนางแวนคลับทีม
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

16/06/2021

นักท่องเที่ยวยุโรปนับ 1,000 เตรียมบินเข้าร่วมโครงการ 'ภูเก็ต แซนด์บอกซ์'
.
นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ การบินไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่การบินไทย ได้เปิดบินเชิงพาณิชย์ ใน 5 เส้นทาง จากยุโรปเข้า สู่จังหวัดภูเก็ต ตอบสนองโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ปรากฎว่า มียอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าค่อนข้างคึกคัก
.
โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเยอรมนี และอังกฤษ ที่พบว่า มียอดจองตั๋วในเที่ยวบินแรก มากกว่า 100-120 ที่นั่งต่อเที่ยวบินแล้ว หลังเปิดรับการจองเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหากรวมทั้ง 5 เส้นทางบิน ที่เปิดบินเข้าภูเก็ต ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จองตั๋วเข้ามามากกว่า 1,000 ที่นั่งแน่นอน
.
สะท้อนถึงความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีอยู่มาก ถึงแม้นโยบายจะยังไม่ชัดเจน ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จะทำให้มีการเดินทางเข้ามากขึ้นกว่านี้
.
และคาดว่าภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ น่าจะประสบความสำเร็จ และมั่นใจว่า ไตรมาส 4 การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้แน่ ซึ่งการบินไทย เตรียมแผนขยายเส้นทางบินทั้งในญี่ปุ่น ไทเป และตะวันออกกลาง เพื่อรองรับการเดินทาง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับการบินไทยในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในองค์กรได้แน่นอน
.
#เรื่องเล่าเช้านี้
#Ch3Plus
#ข่าวช่อง3

นักท่องเที่ยวยุโรปนับ 1,000 เตรียมบินเข้าร่วมโครงการ 'ภูเก็ต แซนด์บอกซ์'
.
นายนนท์ กลินทะ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ การบินไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่การบินไทย ได้เปิดบินเชิงพาณิชย์ ใน 5 เส้นทาง จากยุโรปเข้า สู่จังหวัดภูเก็ต ตอบสนองโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ปรากฎว่า มียอดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าค่อนข้างคึกคัก
.
โดยเฉพาะเที่ยวบินจากเยอรมนี และอังกฤษ ที่พบว่า มียอดจองตั๋วในเที่ยวบินแรก มากกว่า 100-120 ที่นั่งต่อเที่ยวบินแล้ว หลังเปิดรับการจองเพียง 2-3 สัปดาห์เท่านั้น ซึ่งหากรวมทั้ง 5 เส้นทางบิน ที่เปิดบินเข้าภูเก็ต ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ จองตั๋วเข้ามามากกว่า 1,000 ที่นั่งแน่นอน
.
สะท้อนถึงความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีอยู่มาก ถึงแม้นโยบายจะยังไม่ชัดเจน ซึ่งหากรัฐบาลมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จะทำให้มีการเดินทางเข้ามากขึ้นกว่านี้
.
และคาดว่าภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ น่าจะประสบความสำเร็จ และมั่นใจว่า ไตรมาส 4 การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้แน่ ซึ่งการบินไทย เตรียมแผนขยายเส้นทางบินทั้งในญี่ปุ่น ไทเป และตะวันออกกลาง เพื่อรองรับการเดินทาง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับการบินไทยในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในองค์กรได้แน่นอน
.
#เรื่องเล่าเช้านี้
#Ch3Plus
#ข่าวช่อง3

Photos from เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice's post 10/06/2021

อดทนรอกันต่อไป

08/06/2021

ราชกิจจาฯ ประกาศ มีผลแล้ว ไม่สวมหน้ากากอนามัย
โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนและต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการอาศัยอำนาจของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวด้วย โดยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญคือการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจำกัดวงในการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป แล้วผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรจึงเห็นสมควรกำหนดหลักเณณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร หรือได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้ว เห็นควรให้ยกเลิกระเบียบนี้ไปในคราวเดียวกันด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้

ในข้อ 4 ของระเบียบฉบับนี้ระบุด้วยว่า

“ความผิด” หมายความว่า ความผิดตามมาตรา 51 ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป
“การเปรียบเทียบ” หมายความว่า การเปรียบเทียบความผิดตามระเบียบนี้
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตามระเบียบนี้
“ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
สำหรับอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564 มาตรา 51 ฐานความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท อัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส่วนเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน.

ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐ

#ประเทศไทยต้องชนะ

ราชกิจจาฯ ประกาศ มีผลแล้ว ไม่สวมหน้ากากอนามัย
โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนและต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการอาศัยอำนาจของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวด้วย โดยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่สำคัญคือการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และจำกัดวงในการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป แล้วผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรจึงเห็นสมควรกำหนดหลักเณณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สงบลงหรือกรณีมีเหตุอันสมควร หรือได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้ว เห็นควรให้ยกเลิกระเบียบนี้ไปในคราวเดียวกันด้วย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้

ในข้อ 4 ของระเบียบฉบับนี้ระบุด้วยว่า

“ความผิด” หมายความว่า ความผิดตามมาตรา 51 ฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป
“การเปรียบเทียบ” หมายความว่า การเปรียบเทียบความผิดตามระเบียบนี้
“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดตามระเบียบนี้
“ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรคหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้มีอำนาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
สำหรับอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.2564 มาตรา 51 ฐานความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท อัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ส่วนเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน.

ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐ

#ประเทศไทยต้องชนะ

02/06/2021

#ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานอ่าวนางแวนคลับ จ.กระบี่

#ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานอ่าวนางแวนคลับ จ.กระบี่

31/05/2021

มาตาม เสียงคำเรียกร้องสองวันเท่านั้นกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

จำหน่ายในรูปแบบออนไลน์แล้ววันนี้พร้อมแล้ว

พิมพ์”สนใจ “เดี๋ยวทางแอดมินจะติดต่อไปค่ะ

“#เรื่องสุขภาพวางใจเรา” โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

❤️ เราพร้อมดูแลทุกท่าน ❤️

#WattanapatHospitalAonang #Krabi #Aonang #Lanta #PhiPhi #PrivateHospital #JCI #WeTrulyCare
#โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง #กระบี่ #โรงพยาบาลเอกชนกระบี่
#พร้อมดูแลด้วยใจและบริการที่ได้มาตรฐาน
————————————————————
ติดตามข่าวสารสุขภาพและโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง กันนะคะ

- Call: 075-815-555
- Website: www.aonanghospital.com
- Facebook: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
- LINE Official: @wattanapataonang

มาตาม เสียงคำเรียกร้องสองวันเท่านั้นกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

จำหน่ายในรูปแบบออนไลน์แล้ววันนี้พร้อมแล้ว

พิมพ์”สนใจ “เดี๋ยวทางแอดมินจะติดต่อไปค่ะ

“#เรื่องสุขภาพวางใจเรา” โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง

❤️ เราพร้อมดูแลทุกท่าน ❤️

#WattanapatHospitalAonang #Krabi #Aonang #Lanta #PhiPhi #PrivateHospital #JCI #WeTrulyCare
#โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง #กระบี่ #โรงพยาบาลเอกชนกระบี่
#พร้อมดูแลด้วยใจและบริการที่ได้มาตรฐาน
————————————————————
ติดตามข่าวสารสุขภาพและโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง กันนะคะ

- Call: 075-815-555
- Website: www.aonanghospital.com
- Facebook: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
- LINE Official: @wattanapataonang

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทรงพระเจริญ
บริการทุกระดับประทับใจ
สวัสดีปีใหม่ 2564
สู้  ๆ  ครับ

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Aonang
Krabi
81000
Krabi สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยวอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Krabi travel services & Airport transfer Krabi travel services & Airport transfer
Krabi Town
Krabi, 81000

Airport Shuttle Service Sightseeing service Rent a car with driver by SUV 7 seats Clean safe & convenient audited by the Department of Transport

Yellow fish taxi Krabi Thailand Yellow fish taxi Krabi Thailand
Krabi, 81000

ท่องเที่ยว,รับส่ง,ตั๋วเรือ,รถ รวมถึงถึวกิจกรรมต่างๆในกระบี่และใกล้เคียง

Hotel Krabi & Resort , transfer travel Hotel Krabi & Resort , transfer travel
Krabi, 81000

Hotel transfer from krabi airport to Aonang beach, And transfer service , We have program tour in Ao nang krabi , Islands Please contact us,

Koh Por Coral Beach Bungalow Koh Por Coral Beach Bungalow
27 Moo. 4 T. Koh Lanta Yai
Krabi, 81000

Koh Por Coral Beach Bunglalow is the lovely resort in tranquility environment in Koh Por , the hidden pearl of Andaman Sea.

Stronger Travel & Tour Stronger Travel & Tour
273 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง
Krabi, 81000

WELCOME TO KRABI

Beach num sai Beach num sai
111/222
Krabi, 81180

Xinguo Holiday Xinguo Holiday
24/25 Tambon Pak Nam
Krabi, 81000

ทัวร์ท่องเที่ยว

พลัม สยาม แทรเวิล กระบี่ พลัม สยาม แทรเวิล กระบี่
725 Moo 2 Ao-nang
Krabi, 81000

ท่องเที่ยวอันดามันกับ พลัมสยาม แทรเวล

ไดอารี่ทัวร์กระบี่ ไดอารี่ทัวร์กระบี่
87 หมู่ 5
Krabi, 81000

บริการนำเที่ยว กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงสนใจติดต่อ 093-5782296 นะคะ

I Tours Thailand I Tours Thailand
226/110 Saithai Muang
Krabi, 81000

แนะนำและแชร์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

King Climbers -คิงคลามเบอร์ King Climbers -คิงคลามเบอร์
194/5 หมู่ 5 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
Krabi, 81000

King Climbers founded in 1995 the Rock around Railay Beach and now we are open.We have half day biginner climb advance climb contact 075-662096 emails: [email protected]

กระบี่โบ๊ท ทราเวลแอนด์ทัวร์ กระบี่โบ๊ท ทราเวลแอนด์ทัวร์
อ่าวนาง
Krabi, 81110

ทัวร์ทะเลกระบี่ เรือเช่าราคาถูก ทัวร์ ทะเลแหวก