FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ

FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ

#มีทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย

นั่งเทียนนิวส์
นั่งเทียนนิวส์
บ้านทิวเขา

#พระครูปลัดฐานันดร

นั่งเทียนนิวส์
นั่งเทียนนิวส์
บ้านทิวเขา

#พระครูสมุห์วิธวินท์

นั่งเทียนนิวส์
นั่งเทียนนิวส์
บ้านทิวเขา

ความคิดเห็น

คลื่นดี...มีสาระ..สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม คลื่นดีมีสาระ สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆสู่สังคม.

เปิดเหมือนปกติ

27/04/2022
26/04/2022

ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

07/04/2022
24/03/2022
Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 19/03/2022

#เปิดรับสมัครสามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม_รุ่นที่_1

#สามเณรเสริมปัญญาคุณธรรมวัดมหาธาตุวชิรมงคล

#สามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม_รุ่นที่_1
ระหว่างวันที่ 4-22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (บางโทง)
ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

#กำหนดการ

วันที่ 10-31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
- #รับสมัครกุลบุตรบรรพชาสามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม
***ขยายเวลาในการสมัครเนื่องด้วยโรงเรียนปิดภาคเรียนแล้ว***

วันจันทร์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
เวลา 13.19 น. - รายงานตัวกุลบุตรบรรพชาสามเณรเสริมปัญญาคุณธรรมและเข้าอยู่วัด
วันที่ 5 - 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
- อบรมกุลบุตรบรรพชาสามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม
วันศุกร์ที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
เวลา 09.19 น. - โกนหัวเจ้านาค
เวลา 14.19 น. - พิธีบรรพชา
วันเสาร์ที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
เวลา 09.39 น. - ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ น้ำปานะ เช่น น้ำผลไม้ , นม (วันพระ)
วันที่ 10-21 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
- อบรมสามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม
วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
เวลา 05.59 น.- พิธีลาสิกขา (กำหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม)

#หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาสูติบัตร ของผู้บรรพชา
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้บรรพชา
- สำเนาวุฒิการศึกษา ป.6 หรือ ม.3
- รูปถ่ายของผู้บรรพชา 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง
- สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง
- หลักฐานการฉีดวัคซีนตามนโยบายของรัฐ
- ผลตรวจ ATK (ใช้ในวันมอบตัว)

#เรียนฟรี
#พักฟรี
#มีทุนการศึกษา
#สอบผ่านมีทุนให้ทุกระดับ
#มีทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัย

#ติดต่อสอบถาม
#พระครูปลัดญาณพล ญาณปญโญ ดร.
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๗
เจ้าคณะอำเภอปลายพระยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. 083-5240855

#พระครูปลัดฐานันดร วรปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล
โทร. 090-9896148

#พระครูสมุห์วิธวินท์ อคุคปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอปลายพระยา
โทร. 091-0388911

สแกนเข้ากลุ่มไลน์ "สามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม"
http://line.me/ti/g/_hW28gW_Xy

เพจ Facebook "สามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม"

#สามเณรเสริมปัญญาคุณธรรม
#วัดมหาธาตุวชิรมงคล
#แชร์ไปได้บุญ

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 11/03/2022

กิจกรรมคนกระบี่หัวใจฟู
#เทศบาลเมืองกระบี่
#คนไทยหัวใจฟู
#กลุ่มคนตัวดี
#สสส

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 03/03/2022

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ ททท.ลงนาม MOU ด้าน CE กับภาคีเครือข่ายจังหวัดกระบี่ เดินหน้าสานต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ของจังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.ที่ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และนางสาวอันติกา ศรีรักษา ประธานมูลนิธิกระบี่ยั่งยืน ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการขยะอาหาร และขยะพลาสติก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ของจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวทางในการจัดการขยะอาหาร และขยะพลาสติก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ของจังหวัดกระบี่ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

สำหรับสาระในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว หอการค้าไทยฯ หน่วยงานพันธมิตรในจังหวัดกระบี่ และ ททท. ตกลงกำหนดความร่วมมือดังนี้ (1) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทํางานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model จังหวัดกระบี่

(2) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการมีความสามารถ ในการจัดการขยะอาหารและขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

(3) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการที่มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายหลังจากพิธีลงนามฯได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว นำมาซึ่งปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ความเหลื่อมล้ำ ภัยแล้ง น้ำท่วม ขยะล้นเมือง และสุดท้ายปัญหาเหล่านี้จะกลับมากระทบต่อธุรกิจ สำหรับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
"ผมหวังว่าเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานนี้ จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวกล้อมในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ก่อให้เป็นผลสำเร็จที่จะเป็นต้นแบบในการขยายความร่วมมือของหอการค้าฯ กับหน่วยงานอื่นต่อไป" ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าว

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ การทีองเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้จะเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและบริการ นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และนับเป็นแนวทางที่นานาประเทศต้องร่วมมือกันทำ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างจริงจังและรวดเร็ว ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะใช้บริการการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนโดยชุมชนท้องถิ่น

นายนัทที อดิศราลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเรื่อง Andaman Go Green โดยเห็นชอบในหลักการและให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะเลขานุการ BCG Model พิจารณารายละเอียด สนับสนุนให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่นำร่อง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อสร้างต้นแบบขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆ ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน การลงนาม MOU ในวันนี้ หอการค้าจังหวัดกระบี่พร้อมที่ร่วมกับทุกภาคส่วน ในการทำงานการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดกระบี่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อันเป็นวาระแห่งชาติ

นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า

ก่อนหน้าที่จะมีการ MOU ทางสมาคมโรงแรมกระบี่ ได้ร่วมกับหอการค้าไทยและ 8 กลุ่มผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดกระบี่ อาทิ ผู้ประกอบการโรงแรม,ผู้ประกอบการท่องเที่ยว,ผู้ประกอบการร้านอาหาร,ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าและของที่ระลึก,ชุมชนท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว,ส่วนราชการ และองค์กรอิสระ จัด Hybrid Workshop โดยได้ท่าน ดร.ศิริกุล เลากัยกุล หรือ คุณหนุ่ย CEO แห่งบริษัท แบรนด์บีอิ้ง มาช่วยชี้แนะแนวทางการสร้างกิจกรรมที่จะเป็นต้นแบบของจังหวัดกระบี่ ภายใต้แนวคิด Circular Economy โดยได้คัดเลือก 4 Hero Project คือ 1.ร้านอาหารกินเปลี่ยนโลก 2. Zero Waste Hotel 3. Circular Batik และ 4. Saleng Network หลังจากนี้น่าจะได้เห็นภาพการขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่าย ใน 4 กิจกรรมนี้

ด้าน นางสาวอันติกา ศรีรักษา ประธานมูลนิธิกระบี่ยั่งยืน กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากระบี่ให้เป็นจังหวัดน่าอยู่ และท่องเที่ยวยั่งยืน MOU นี้จะเป็นแนวทางความร่วมมือหนึ่งที่สำคัญ ที่เราจะสามารถเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้กระบี่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว และยั่งยืน

28/02/2022

ยิ่งให้ ยิ่งได้
เชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิต
1 มีนาคมนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง

Photos from คิดถึงกระบี่'s post 31/12/2021

Photos from คิดถึงกระบี่'s post

28/12/2021
Photos from สูงวัยรู้ทันสื่อ's post 24/12/2021

Photos from สูงวัยรู้ทันสื่อ's post

09/12/2021

เวทีสานงานเสริมพลังเครือข่ายภาคใตวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564

09/12/2021

เวทีสานงานเสริมพลังเครือข่ายภาคใต้

08/12/2021

เวทีสานงานเสริมพลังเครือข่ายภาคใต้

เวทีสานงานเสริมพลัง

#สถาบันนโยบายสาธารณะมอ
#สสส

07/12/2021

"เพลินเพลง คุยกันหรรษา" กับบูรพา ญาดา อารัมภีร

Photos from คิดถึงกระบี่'s post 02/12/2021

Photos from คิดถึงกระบี่'s post

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 28/11/2021

28 พ.ย.64
พร้อมใจไปเลือกตั้ง นายก
และ สมาชิก อบต.

23/11/2021

พกบัตร ปชช.แล้วเดินไปรับวัคซีน
AZ เข็มแรก

25 พ.ย.64 ที่ ร.ร.หนองทะเลวิทยา
ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 23/11/2021

28 พ.ย.64 เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. 08.00-17.00 น.

18/11/2021

เครือข่ายสถานีวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟูและอาสาสมัครสร้างคนไทยหัวใจฟู

วันศุกร์ ที่ 19 พ.ย.นี้ กับกิจกรรม
วันลอยกระทง

👉ลอยเอง เก็บเอง (เจ๋งป่ะล่ะ)❤

“ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
สืบสานประเพณีไทย ไม่สร้างขยะ

ลอยเองเก็บเอง ใช้วัสดุธรรมชาติ
และลอยกระทงแบบ New Normal
สวมแมส เว้นระยะห่าง

แล้วเจอกันค่าาาา😍

#คนไทยหัวใจฟู
#ลอยกระทงวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#เครือข่ายสถานีวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟูจังหวัดกระบี่

31/10/2021

สานพลังหุ้นส่วนสุขภาพสร้างพื้นที่ปลอดภัย

31/10/2021

อีกสักครู่ติดตาม Live สด
เวทีเสวนาออนไลน์ หุ้นส่วนสุขภาพร่วมสร้าง
พื้นที่ปลอดภัย ในวิกฤต Covid-19

29/10/2021

ร่วมสนุกแชร์ประสบการณ์การทำงานควบคุมยาสูบ (hand over heart)

แฟน ๆ ที่โพส ภายในวันที่ 5 พ.ย. ลุ้นแชร์ประสบการณ์หน้าไมค์แบบ Live พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษที่ไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อน

อย่าพลาดเป็นส่วนหนึ่งใน
#35ปีสังคมปลอดบุหรี่คุณมีส่วนร่วม

แฮชแท็กพร้อม ถ้าเตรียม 1 รูป + 1 ประโยค พร้อม
ไปโพสกันเลย
https://www.facebook.com/ashthailand/posts/4579337085456297

มาแล้วจ้า !!!

กับกิจกรรมร่วมสนุกเนื่องในโอกาส
ครบรอบ #35ปีสังคมปลอดบุหรี่คุณมีส่วนร่วม 🚭
พร้อมลุ้นรับของรางวัลแบบ Limited Edition
ไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนนนนนนนนน🤩🥳

ใครที่พร้อมแล้ว ไปกันเลยยยยย 🎉👍

18/10/2021
18/10/2021
15/10/2021

แนะนำหลักสูตรปริญญาโท ม.อ.

11/10/2021
04/10/2021

ประเพณีถือศีลกินเจกระบี่นี้...
สายเที่ยวห้ามพลาด👇
เพียงแค่ Check In
🏩 โรงแรม SHA Plus หรือ
🥗 ทานอาหารเจ/มังสวิรัติ ร้านอาหาร SHA/SHA Plus
ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียนรับเสื้อสุดเก๋ ใส่เท่ห์เข้า Trend ไปเลย (จำกัด 300 ตัว)
🎉👉 https://forms.gle/RkSA1VhJQHEzkacY8
*เช็คสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA / SHA Plus
https://www.thailandsha.com/shalists/?type=&province=81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88&keyword=
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ททท.สำนักงานกระบี่ กำหนดไว้
#ศรัทธาความเชื่อ #เที่ยวได้บุญ #กินเจกระบี่
---อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกระบี่---

25/09/2021

📢 📢 📢แฟนพี่ตู่ ภพธร ส่งเสียงหน่อยยยย 🗣🗣🗣

ที่อ่าวนางแลนด์มาร์ค กระบี่ ยังคงมีงานต่อไปอีก 9 วันครับผม หลังจาก คอนเสิรต์เปิดงานจบไปแล้วกับ "นิวจิ๋ว" ชาวกระบี่และนักท่องเที่ยว ใครที่สนใจ เตรียมมาดูคอนเสิร์ต แบบปลอดภัยไร้กังวล THAILAND SHA SHA SHA The Memory ภายใต้มาตรการ SHA แบบเคร่งครัด กับ ตู่ ภพธร วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ณ.อ่าวนางแลนด์มาร์ค แถมยังมีงานและกิจกรรมให้สนุกหลายสิ่ง..ไม่ควรพลาดครับดูรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook THAILAND SHA SHA The Memory

06/09/2021

เพื่อนกัน วันติดโควิด ช่วงที่ 1 6 กันยายน

รายการเพื่อนกันวันติดโควิด เปิดตัววันแรกช่วยติดตามกันค่ะ https://www.facebook.com/HomeIsolationFriends/videos/665249257783457/

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 30/08/2021

ชุมชนบ้านหัวทาง อ.ละงู จ.สตูล
ความคิดสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้วยการนำนักท่องเที่ยวล่องเรือแพ
ลำคลองมีชีวิต

บอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติ
ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าลำพู
แหล่งปูม้า แหล่งหอยป๊ะ
และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ชุมชนกับการอนุรักษ์
นำสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
#ชุมชนบ้านหัวทาง
#กิจกรรมล่องเรือแพชมธรรมชาติที่บ้านหัวทาง

#โครงการพัฒนาแพลงฟอร์มการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
#บพข.
#คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 30/08/2021

เสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านบุโบย อ.ละงู จ.สตูล

ความเรียบง่ายที่งดงาม

ชุมชนมีความรักสามัคคีร่วมอนุรักษ์
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผู้มาเยือน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์
การปลูกป่าชายเลน ปล่อยไข่ปูม้า
พร้อมลิ้มรสกับอาหารทะเลสด ๆ จากทะเล
#ชุมชนบ้านบุโบยสตูล

#โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการอนุรักษ์ป่าชยเลนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
#บพข.
#คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Photos from FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ's post 30/08/2021

ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิต

นำความงามของธรรมชาติ
มาสร้างสรรค์เป็นโปรแกรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ชุมชนกับการอนุรักษ์ สู่ความยั่งยืน
#ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง
#อำเภอเกาะลันตากระบี่

#โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
#บพข.
#คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา
Dortor Intercare
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จากร้านอาหารอัญชลี และครัวป้าอัญ
ปีนผาจำลอง อ่าวนางแลนด์มาร์ค 2020
นิว&จิ๋ว ก็มา#ยลเมืองศิลป์กินของหรอย 26-30 สิงหาคมนี้ หน้าเมืองกระบี่
ผวจ.กระบี่ เชิญชวนทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมกันกำหนดทิศทาง “หวงแหนกระบี่” สร้างคุณค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนวัฒนธรรมพื...

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


Krabi
Krabi
81000

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 22:00
อังคาร 06:00 - 22:00
พุธ 06:00 - 22:00
พฤหัสบดี 06:00 - 22:00
ศุกร์ 06:00 - 22:00
เสาร์ 06:00 - 22:00
อาทิตย์ 06:00 - 22:00

Krabi บริษัท สื่ออื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Krabi Pocket Guide Krabi Pocket Guide
Krabi, 80000

The most comprehensive guide book for Krabi Area. Starting February 2013, Krabi Pocket Guide will be available for tourists, travel agents, and advertisers. Also available online at www.krabipocketguide.com (under construction) Over 200 pages guide book.

Sense of Krabi News Sense of Krabi News
Sribaramee
Krabi, 81000

We provide any tourist information , news, history

Chew ไสตล์ใบดี้ Channel Chew ไสตล์ใบดี้ Channel
174/2 เขาคราม
Krabi, 81000

ใช้ชีวิตเรียบง่ายสไตล์ใบดี้ในกรอบอิสลาม

True Agent Plus_BM Network & Communucation True Agent Plus_BM Network & Communucation
85/11 ถ.มหาราช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง
Krabi, 81000

BM Network & Communication 85/11 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ติดต่อ 083-7053312 คุณบอย

Yum Zaab Yum Zaab
Krabi, 84310

ยำแซ่บ @อ่าวนางกะบี่

The animal The animal
Krabi, 81000

เดอะ แอนิมอล

AIS Promotion Hot AIS Promotion Hot
Krabi, 81180

ให้บริการเปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย ติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน

DRUKS DRUKS
Krabi

sasd sasd asd dasad sasasd asasd s sasd sasd sasd sad sad sad

นั่งเทียนนิวส์ นั่งเทียนนิวส์
บ้านทิวเขา
Krabi, 81000

สื่อสารทุกเรื่องที่เป็นเรื่องจริง

MANCINI MANCINI
98 Moo3 Nong Thale, Mueang Krabi District
Krabi, 81180

I am here to make all of friends happy;I gonna upload funny videos inside my page, because i think that we all working hard daily and then after hard work at day time, we should have our private time to relax with family or watching funny videos here.

แนะนำแหล่งท่องเทียวกระบี่ แนะนำแหล่งท่องเทียวกระบี่
Krabi, 81000

แหล่งท่องเที่ยวมากมายในจังหวัดกระบี่ ที่ทุกคนเฝ้ามองทะเลอันดามัน

ทำป้าย   กระบี่ดีไซน์ ทำป้าย กระบี่ดีไซน์
307/22-3, ถนนมหาราช
Krabi, 81000

กระบี่ิดีไซน์ รับทำป้ายโฆษณาทุกชนิด โทร. 075-623091 089-7248931 089-7299109 086-9404223