HR Bluesotel Krabi

HR Bluesotel Krabi

ความคิดเห็น

โรงแรมบลูโซเทล เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.Sale Officer 1 ตำแหน่ง
2.HR Officer 1 ตำแหน่ง
3.GSA 1 ตำแหน่ง
4. Room Maid (แม่บ้าน) 3 ตำแหน่ง

สมัครด้วยตนเองที่ HR Office หรือ ส่งประวัติมาที่ [email protected] / [email protected]

เบอร์โทร 096-6363377

โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ยินดีต้อนรับค่ะ โรงแรมและที่พัก

เปิดเหมือนปกติ

[06/11/21]   สนใจ ส่ง Resume หรือทักแชท เข้ามาได้ค่ะ

08/04/2021

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

07/04/2021

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้ามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

01/04/2021

[03/30/21]   ประชาสัมพันธ์​ค่ะ โรงแรมบลูโซเทลเปิดรับสมัคร หากผู้สมัครงานท่านใดสนใจ สามารถส่ง Resume หรือ เข้ามากรอกใบสมัครกันได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

25/03/2021

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้าามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้าามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

24/03/2021

โรงแรมในเครือบลูโซเทล เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำหลายอัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น. หรือส่ง CV มาได้ตาม E-Mail ที่ให้ไว้

โรงแรมในเครือบลูโซเทล เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและพนักงานประจำหลายอัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 16.30 น. หรือส่ง CV มาได้ตาม E-Mail ที่ให้ไว้

19/03/2021

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้าามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

สนใจเข้ามาสมัครกันได้นะคะ เข้าามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้ค่ะ มาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ..

[03/19/21]   สนใจเข้าามาเขียนใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติกันเข้ามาก่อนได้คระ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน..

09/03/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

13/02/2020

HR Bluesotel Krabi

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

10/02/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

07/02/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

25/01/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

21/01/2020

HR Bluesotel Krabi

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

19/01/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเติบโตไปกับเรา อย่างมั่นคง

17/01/2020

HR Bluesotel Krabi

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

17/01/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

14/01/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

07/01/2020

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

06/01/2020

HR Bluesotel Krabi

โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ทเปิดรับเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง รีบสมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ น่ะค่ะ

06/01/2020

โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ทเปิดรับเพื่อนร่วมงานหลายตำแหน่ง รีบสมัครกันเข้ามาเยอะ ๆ น่ะค่ะ

27/12/2019

เปิดรับด่วน! ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

20/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

17/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

12/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

10/12/2019

HR Bluesotel Krabi

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

10/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi ) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะค่ะ

10/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi )

07/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi )

05/12/2019

สนใจสามารถติดต่อ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงแรมบลูโซเทล กระบี่ ( Bluesotel Krabi )

03/12/2019

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางโรงแรม หากท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาสมัครได้ที่โรงแรม หรือส่ง Resume เข้ามาได้นะค่ะ

02/12/2019

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทางโรงแรม โดยหากท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาสมัครได้ที่โรงแรม หรือส่ง Resume เข้ามาได้นะค่ะ

13/11/2019

หากท่านใดสนใจส่ง Resume หรือเข้ามาสมัครได้กับทางโรงแรมค่ะ

13/11/2019

มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะค่ะ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

WELCOME TO WCR 2018

ประเภท

เบอร์โทรศัพท์

ที่อยู่


778 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่
Krabi
81180
โรงแรม อื่นๆใน Krabi (แสดงผลทั้งหมด)
Krabihometown Mansion Krabihometown Mansion
133 ต.ปากน้ำ
Krabi, 81000

Mansion-room for rent/month in town... (Each with Krabi home town boutique) ห้องพักรายเดือน ใจกลางเมือง

Nuanchan Tour Nuanchan Tour
27 Isara Road
Krabi, 81000

We are A newone hostel in krabi

Ban Ao Nang Resort Ban Ao Nang Resort
211 Moo 2 , Aonang, Muang ( 211 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ )
Krabi, 81000

The delightful hotel where you can feel as home

Aonang Andaman Resort & Tour Aonang Andaman Resort & Tour
Aonang
Krabi, 81180

บริการห้องพักและข้อมูลการท่องเที่ยวราคากันเอง

Living Room Guesthouse Living Room Guesthouse
ถนน นพรัตน์ธารา
Krabi, 81180

Living Room Guesthouse is located in Ao Nang, Krabi. We have 18 clean and tidy rooms, a Restaurant and a Bar. hope to see you soon!

Kohjum Freedom Resort Kohjum Freedom Resort
329ม.3 บ้านเกาะจำ ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
Krabi, 81130

Krabi Magazine Krabi Magazine
ถนน อ่าวนาง
Krabi, 81180

Krabi Magazine is the most popular English language magazine in Krabi that focuses on culture, activities, leisure, entertainment and much more.

เพชรมาลีรีสอร์ท เพชรมาลีรีสอร์ท
99 ม.3 ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่
Krabi

เพชรมาลี รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ 99 ม.3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

Best Deal Hotels Worldwide Best Deal Hotels Worldwide
7/11 Moo2 Ao Nang Rd.
Krabi, 81180

Hotel price comparision

View Garden PP View Garden PP
PP Island Krabi
Krabi, 81000

Krabi Apartment Hotel Krabi Apartment Hotel
262/28, Moo 2, Ao-nang Soi 11, Ao-nang Road
Krabi, 81180

Quality Apartment Hotel in Aonang, Krabi​ Thailand