สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

สปสช

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 22/10/2020

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในนามคณะกรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการของกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม โดยนำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 08/10/2020

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน ลงพื้นที่เก็บกล่องรับบริจาค ณ จุดตั้งกล่องบริจาค ในพื้นที่ต่างๆ ตำบลไสไทย

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายอาวุธ ไขแสง เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายณัฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งาสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนฯ อนุกรรมการ LTC ได้รับมอบหมายจากนายหราบ หง้าฝา ประธานคณะกรรมการกองทุน สปสช. อบต.ไสไทย เข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุน สปสช. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองกระบี่

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 21/09/2020

วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ โดย นางสาวสุลัดดา สืบเหตุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวสาธิมา นายาว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย (สปสช.) ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านไสไทย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสไทย สถานที่ดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้

31/03/2020

📣📣ทางกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำรงอยู่ ของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีโอกาสอยู่บนพื้นต่างๆ โดยได้อ้างอิงจาก นพ.พิเชษฐ บัญญติ แพทย์เวชศาสตร์ผ้องกัน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า

- เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อยู่ในละอองฝอยน้ำมูก น้ำเสมหะ น้ำลาย น้ำตา จะอยู่รอดในอากาศได้เพียง 5 นาที
- เชื้อไวรัสโควิด 19 มีชีวิตอยู่ในน้ำได้นาน 4 วัน
- เชื้อไวรัสโควิด 19 มีชีวิตอยู่ บริเวณ พื้น โต๊ะ ลูกบิดประตู ได้นาน 7-8 ชั่วโมง
- เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในผ้าหรือกระดาษทิชชู่ได้นาน 8-12 ชั่วโมง
- เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่บนวัสดุพื้นเรียบได้นาน 24-48 ชั่วโมง
- เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในอุณภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส ได้นาน 1 เดือน
🙏ขอบคุณค่ะ📣😍

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 26/03/2020

📣วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 3/2563 โดยมี คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยทุกฝ่ายเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
ในการดำเนินการประชุมวันนี้ มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และจัดห้องประชุมโดยใช้รูปแบบ Social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร (3-6 ฟุต) ระหว่างบุคคล เพื่อลดการสัมผัส ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม😘😘😘😘

26/03/2020

ติดต่อ ลงทะเบียนรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า ได้ 2 ช่องทางนะคะ
รับได้ที่ อสม.ประจำหมู่บ้าน หรือ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
📍สำหรับการมารับหน้ากากอนามัยที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย สามารถรับได้ในวันและเวลาราชการ นะคะ

24/03/2020

รัฐบาลประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ระยะเวลา 1 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2563

23/03/2020

ท่องเอาไว้ “คาถาอย่ากลัว”
อย่ากลัวไวรัส เพราะข่าวปลอม
อย่ากลัวคนอื่น โดยไม่มีเหตุผล
อย่ากลัวลำบาก ที่ต้องใส่หน้ากากอนามัย
อย่ากลัวที่จะอดเที่ยว ถ้าต้องทิ้งแผนเที่ยวในพื้นที่เสี่ยง
อย่ากลัวที่จะเข้าการรักษาเมื่อติดไวรัส
🐥🐣ดูแลตัวเองด้วยนะ แอดเป็นห่วงทุกคน

Photos from สปสช.องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย's post 20/03/2020

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กรรมการและเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม โดยนำเสนอการดำเนินงานด้านต่างๆ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

19/03/2020
ต้องการให้ธุรกิจของคุณ การปฏิบัติ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง คลินิก ใน Krabi?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

เว็บไซต์

ที่อยู่


Krabi

Krabi คลินิกอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
Natthawaree Hot Springs resort and spa ณัฐฐาวารีน้ำพุร้อน รีสอร์ท แอนด์ สปา Natthawaree Hot Springs resort and spa ณัฐฐาวารีน้ำพุร้อน รีสอร์ท แอนด์ สปา
393 Moo 5 T. Kokyang A. Nueaklong
Krabi, 81130

Nattha Waree Hot Springs Resort and Spa Day Trip and Stay

Drug station Drug station
ถนน กระบี่, กระบี่, กระบี่
Krabi, 81000

Gail Cherry9126 Gail Cherry9126
Cambodia
Krabi, 84413

Rayvy Shop อาหารเสริม คอลลาเจน วิตามิน ความงามและสุขภาพ Rayvy Shop อาหารเสริม คอลลาเจน วิตามิน ความงามและสุขภาพ
Krabi

สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ได้รับการรับรองจาก อย. ฮาลาล Line ID rayvy 2554 Tel. 084 9162825

MaRix Lopex360 MaRix Lopex360
Cambodia
Krabi, 26071

Sharon Nigh4125 Sharon Nigh4125
Cambodia
Krabi, 60681

Yao massage Yao massage
Krabi, 81150

Open daily from 9:00-20:00

JoJuคอลลาเจน ภาคใต้ JoJuคอลลาเจน ภาคใต้
เทศบาลเมืองกระบี่
Krabi, 81150

โจจูอาหารเสริม

โรฟิน รายใหญ่ภาคใต้ โรฟิน รายใหญ่ภาคใต้
เพชรเกษม
Krabi, 81120

ลดความอ้วน คุมหิว อิ่มนาน เห็นผลใน 10

Reza Judi2570 Reza Judi2570
Cambodia
Krabi, 75668

Bshop Bshop
เพชรเกษม
Krabi, 81000

อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเสริม