องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเ

องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
64170
ยุ้งข้าวหอม อันนา - วิสาหกิจช
ยุ้งข้าวหอม อันนา - วิสาหกิจช
หมู่, Kong
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์, Wat Bot
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโข
Sukhothai Thani
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขท
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขท
นิกรเกษม, Sukhothai Thani
Sukhothai Province
Sukhothai Province
012, Sukhothai Thani
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทั
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทั
จรถวิถีถ่อง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโข
Sukhothai Thani 64000
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร
Sukhothai Thani 64000
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ม. 14 ถ. สุโขทัย-กำแพงเพชร ต. บ้, อ. เมือง จ.สุโขทัย
บริการวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิ
บริการวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย, Ban Kluai
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง
หมู่ 7 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง, Amphoe Muang Sukhothai
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุ
Sukhothai Thani 64000
Sukhothai Immigration
Sukhothai Immigration
Sukhothai Thani 64000
กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
กศน.ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง
หมู่ 2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเม, Sukhothai Thani

ความคิดเห็น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกง นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างองค์กรสุจริต ให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้มารับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง การออกสำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจัดจุดจำหหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์Covid-19 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00-20.00 น. ดังเอกสารที่แนบมานี้
องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง เพื่อนำไปปรับปรุงดินในการเตรียมแปลงปลูกพืช ช่วยลดการเผาเศษใบไม้แห้ง ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผาทำลายหน้าดิน #วันดินโลก
World Soil Day วันดินโลก
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่อง การปล่อยโคมลอยเนื่องในเทศกาลงานลอยกระทง

องค์การบริหารส่วนตำบลกง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 30/11/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

Timeline photos 26/11/2022

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ🎉
💕หมายเลข 17 💞💖
👸👸องค์การบริหารส่วนตำบลกง👸👸
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

สาวงามผู้เข้าประกวดธิดาปลาหมู ประจำปี 2565
"งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ"
ประกวดในคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเลข 17
องค์การบริหารส่วนตำบลกง

Timeline photos 26/11/2022

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ🎉
💕น้องเปา หมายเลข 14🥰🥰
👸👸องค์การบริหารส่วนตำบลกง👸👸
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

สาวงามผู้เข้าประกวดธิดาปลาหมู ประจำปี 2565
"งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ"
ประกวดในคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หมายเลข 14
องค์การบริหารส่วนตำบลกง

Timeline photos 21/11/2022

สาวงามผู้เข้าประกวดธิดาปลา ประจำปี 2565
"งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ"
ประกวดในคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ🎉
💕น้องเบนซ์ หมายเลข29💕
👸องค์การบริหารส่วนตำบลกง👸👸
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

"เบนซ์" บัณฑิตา รุ่งสว่าง
หมายเลข 29
องค์การบริหารส่วนตำบลกง

Timeline photos 21/11/2022

สาวงามผู้เข้าประกวดธิดาปลา ประจำปี 2565
"งานเทศกาลกินปลาและของดีอำเภอกงไกรลาศ"
ประกวดในคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจ🎉
💕น้องตูน หมายเลข 11💕
👸องค์การบริหารส่วนตำบลกง👸
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

"ตูน" สุพัฒตรา ดีโต
หมายเลข 11
องค์การบริหารส่วนตำบลกง

25/10/2022

📍ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

25/10/2022

📍ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 29/09/2022

นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง พร้อมด้วย นายสมพร เริงศักดิ์ รองนายกอบต.กง
นางเกศินี มั่นปาน หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ออกเยี่ยมและมอบแพมเพิสโดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อแพมเพิส มอบให้ นายสมพร ศรีประสิทธิ์ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรายใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลกง ค่ะ

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 21/09/2022

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง โดย นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกง จำนวน 15 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 1-21 กันยายน 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 14/09/2022

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.กง โดย นายสนั่น เส็งเข้ม นายก อบต.กง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวตามโครงการลดประชากรสัตว์ (ทำหมันสุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลกง

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 02/09/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบ2 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 18/08/2022

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง โดยนายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านวังปลาทอง

09/08/2022

📍ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 04/08/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 03/08/2022

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง โดยนายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น บริเวณ 2 ข้างทางถนนสิงหวัฒน์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ ม.4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณโดยรอบศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง จำนวน 100 ต้น ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน 109 คน

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 21/07/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 18/07/2022

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งแผนการปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพื่อทำลายยุงลายและตัวแก่ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

08/07/2022

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร
- หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริการงานคลัง ระดับต้น)

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 08/07/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กง จำนวน 10 ราย

กำหนดการสอบ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร อบต.กง

- การสอบภาค ก (เวลา 09.00-10.00 น.)
- การสอบภาค ข (เวลา 10.00-11.00 น.)
- การสอบภาค ค (เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)
(รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565)

27/06/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 24/06/2022

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยานและปลูกต้นไม้ต้านยาเสพติด “ ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ และร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกง
ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 22/06/2022

นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง พร้อมด้วยรองนายก เลขาฯ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 17/06/2022

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 15/06/2022

คณะผู้บริหารอบต.กง และผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับ รพสต.บ้านประดู่เฒ่า และโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 02/06/2022

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

20/05/2022

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา

20/05/2022

ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 20/05/2022

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 22/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสนั่น เส็งเข้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกง นำหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้างองค์กรสุจริต ให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้มารับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

14/01/2022

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

15/12/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

15/12/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่อง การออกสำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๕

09/11/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

Photos from กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง's post 10/09/2021

Photos from กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง's post

14/07/2021

ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจัดจุดจำหหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดสุโขทัย ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์Covid-19 เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เวลา 09.00-20.00 น. ดังเอกสารที่แนบมานี้

Photos from องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย's post 05/01/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลกง ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง เพื่อนำไปปรับปรุงดินในการเตรียมแปลงปลูกพืช ช่วยลดการเผาเศษใบไม้แห้ง ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ลดการเผาทำลายหน้าดิน #วันดินโลก
World Soil Day วันดินโลก

19/10/2020

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่อง การปล่อยโคมลอยเนื่องในเทศกาลงานลอยกระทง

28/08/2020

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต อบต.กง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

14/08/2020

สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลกง เปิดให้บริการ นั่งเล่น นั่งพักผ่อน ออกกำลังกาย มีบริการศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมบริการอินเทอร์เน็ต WIFI สำหรับสืบค้นข้อมูล เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

24/07/2020

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลกง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกง
จัดโดย กองส่งเสริมการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


เลขที่ 1 หมู่ 12 ต. กง อ. กงไกรลาศ
Kong Krailat
64170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

Kong Krailat บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
เทศบาลตำบลกงไกรลาศ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
Kong Krailat, 64170

ก้าวสู่ Smart PR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ ช่วยเหลือและแบ่งปัน สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขท สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขท
Kong Krailat, 64170

ให้สาระความรู้ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยว?

กศน.ตำบลไกรกลาง กศน.ตำบลไกรกลาง
ตำบลไกรกลาง
Kong Krailat, 64170

Green Heart Green Heart
Kong Krailat, 64170