วัดพุทธ ใน King Amphoe Sai Yok

ค้นหา วัดพุทธ ใน King Amphoe Sai Yokรวมรายชื่อ วัดหม่องกระแทะ.

วัดหม่องกระแทะ A วัดหม่องกระแทะ
197 หมู่ 5 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศร
King Amphoe Sai Yok, 71250

ศาสนสถาน ในพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์ไทย มหานิกาย