โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 17/11/2023

นิเทศโรงเรียน จากคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 16/11/2023
Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 15/11/2023

พิธีการเข้าประจำกอง และประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ลานโดมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 10/11/2023

ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 08/11/2023

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 06/11/2023

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันอาทิตย์ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมรวงผึ้ง

04/11/2023

ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าบำรุงการศึกษาเพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียน 2ปีการศึกษา 2566
โดยให้ผู้ปกครองใส่รหัสประจำตัวนักเรียน 5 ตัว
https://schoolbillingdev31.com/SBHS/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 02/11/2023

ผู้อำนวยการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ และพบปะนักเรียนเป็นวันแรก

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 31/10/2023

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 31/10/2023

ยินดีต้อนรับ ดร.ชนัญชิดา ม่วงทอง เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

26/10/2023

เนื่องจากช่วงนี้ระบบการชำระค่าบำรุงการศึกษา ปิดปรับปรุงชั่วคราว เพื่ออัพเดทข้อมูล และจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 26/10/2023

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและชำระเงินบำรุงการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมรวงผึ้ง

26/10/2023
Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 05/10/2023

คณะครูจากโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้ามาศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 29/09/2023

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำโรงเรียน และถวายบังคมทูลลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์์

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 27/09/2023

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน ปีการศึกษา 2566

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 27/09/2023

พิธีเปิดหอประชุมพลอยไพลิน

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 27/09/2023

พิธีเปิดหอประชุมอังสนา

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 27/09/2023

พิธีเปิด D.P.5 School Bus Library

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 25/09/2023

งานเกษียณ "อัญมณีเลอค่า แปรผันกาลเวลา ทรงคุณค่าทีปังกร"
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1OXebtkaNYSA8me8NXumYAO0wy0WtgiET?usp=sharing

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 22/09/2023

งานครบรอบ 30 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. โครงการโรงเรียนเบอร์ 5 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 22/09/2023

งานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ ๔ ภูมิภาคและชุมนุมยุวกาชาด ปี ๒๕๖๖

20/09/2023

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบ SGS
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 18/09/2023

การประชุมวิชาการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่มาตรฐานสากล
วันที่ 16 กันยายน 2566

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 13/09/2023

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ในการพัฒนางานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา)

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 13/09/2023

ผู้อำนวยการให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอบปลายภาค

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 12/09/2023

งานเกษียณ "อัญมณีเลอค่า แปรผันกาลเวลา ทรงคุณค่าทีปังกร"

รูปเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/kTgbL

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 11/09/2023

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๓ วัน ๒ คืน)
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1NUuB_ja5JheQPI69ZMzxUyzX4NHcNa8s?usp=sharing

Photos from โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ's post 11/09/2023

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ (๓ วัน ๒ คืน)
ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รูปเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1KTmFaoqqO-dVYZSOxR6gW__TqcOTI83a?usp=sharing

ต้องการให้ธุรกิจของคุณ ธุรกิจ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียน ใน Khlong Luang?
คลิกที่นี่เพื่อเป็นสมาชิก?

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

กีฬาสีทป.5 ปีการศึกษา2561
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงหอประชุมเก่าและอาคารสถานที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์-มัธยมวัดหัตถสารเกษตร-ในพระราชูปถั...

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


คลอง5
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 05:00 - 18:00
อังคาร 05:00 - 18:00
พุธ 05:00 - 18:00
พฤหัสบดี 05:00 - 18:00
ศุกร์ 05:00 - 18:00

Khlong Luang โรงเรียนอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
อนุบาลดวงตะวัน/ Duangtawan Kindergarten อนุบาลดวงตะวัน/ Duangtawan Kindergarten
59 Moo7 Road Bangkan-Nongsue
Khlong Luang, 12120

โรงเรียนอนุบาลแห่งความสุข เด็ก ๆ เร?

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ T&y และยิ่งเจริญคลอง6 จุดบริการรับสมัครประตู 4 มทร. โรงเรียนสอนขับรถยนต์ T&y และยิ่งเจริญคลอง6 จุดบริการรับสมัครประตู 4 มทร.
ถนนเลียบคลอง6 ประตู 4 มหาลัยราชมงคล ธัญบุรี
Khlong Luang, 12124

เรียน อบรม พร้อมสอบใบขับขี่ได้เลยท?

Faiths_Rmutt Faiths_Rmutt
Khlong Luang, 12110

The Graduate Fashion Show (FAITHS) Faculty of Home Economics Technology Rajamangala University of T

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Department Of Environmental Science, Thammasat University
Khlong Luang, 12120

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทย

Haneen Nursery Haneen Nursery
11/20 หมู่4 ตำบลคลองหนึ่ง
Khlong Luang, 12120

สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน เป?

สาขาทัศนศิลป์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สาขาทัศนศิลป์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Khlong Luang, 13180

หลักสูตรท

Computer Engineering RMUTT Computer Engineering RMUTT
Rajamangala University Of Technology Thayaburi
Khlong Luang, 12110

CPE@RMUTT

Education & Training Development Education & Training Development
AIT Extension, Asian Institute Of Technology
Khlong Luang, 12120

Executive and Professional Education

Liberal Arts Research & Innovation, TU Liberal Arts Research & Innovation, TU
Faculty Of Liberal Arts, Thammasat University 99 Moo 18 Phahonyothin Road
Khlong Luang, 12121

วิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหา?

สถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน สถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน
11/20 Moo4, Khong 1
Khlong Luang, 12120

โรงเรียน อนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก เ?

NECTEC NSTDA NECTEC NSTDA
112 Thailand Science Park
Khlong Luang, 12120

The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) was established on 16 September 1986

HANAMARU Japanese Language School HANAMARU Japanese Language School
VKP Center 3rd Floor
Khlong Luang, 12120

ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากกระทรวง?