คลองลาน นิวส์

ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คลองลาน นิวส์, คลองลาน, Khlong Lan.

เปิดเหมือนปกติ

02/10/2017

2 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองลาน (สัญจร) ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560 (ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองลาน เจ้าภาพ) ณ สวนผึ้งรีสอร์ท ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแสวง จันเกิด ปลัดอำเภอคลองลาน นางสาวทิพย์กาวิล ไชยกุล ปลัดอำเภอคลองลาน นายอนุวัฒน์ สาน้ำอ่าง ปลัดอำเภอคลองลาน นายอุดมทรัพย์ นาคพงษ์ กำนันตำบลคลองน้ำไหล ผู้แทน สภ.คลองลาน ร.ท.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ. 35 กำนันทั้ง 4 ตำบล นายก อปท.ทั้ง 4 แห่ง และส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าร่วมประชุมได้แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายสุทธิพงศ์ หนูเนตร ปลัดอำเภอคลองลาน(งานปกครอง) และเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ การป้องกัน อุทกภัย วาตภัย ในพื้นที่อำเภอคลองลาน ฯลฯ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง และสถานที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนอำเภอคลองลาน การรณรงค์การปลูกดอกดาวเรืองและการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองลานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

กำแพงเพชร พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย 28/09/2017

กำแพงเพชร พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย

https://www.prnewsthailand.com/forum/view.php?id=589

กำแพงเพชร พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย ข่าวประชาสัมพันธ์ - กำแพงเพชร พร้อมใจร่วมร้องเพลงชาติไทย | prnewsthailand.com

อำเภอคลองลาน เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 28/09/2017

อำเภอคลองลาน เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมความพร้อมประชุม ทุกส่วนราชการ ก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
https://www.prnewsthailand.com/forum/view.php?id=587

อำเภอคลองลาน เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ข่าวประชาสัมพันธ์ - อำเภอคลองลาน เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | prnewsthailand.com

จิตอาสาอำเภอคลองลาน 28/09/2017

จิตอาสาอำเภอคลองลาน

!! จิตอาสา อำเภอคลองลาน นับพันร่วมปลูกดอกดาวเรือง !!
https://www.prnewsthailand.com/forum/view.php?id=586

จิตอาสาอำเภอคลองลาน ข่าวประชาสัมพันธ์ - จิตอาสาอำเภอคลองลาน | prnewsthailand.com

อำเภอคลองลาน แห่สมัครจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา 28/09/2017

อำเภอคลองลาน แห่สมัครจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา

#นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน แห่สมัครจิตอาสา#
https://www.prnewsthailand.com/forum/view.php?id=585

อำเภอคลองลาน แห่สมัครจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา ข่าวประชาสัมพันธ์ - อำเภอคลองลาน แห่สมัครจิตอาสา นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา | prnewsthailand.com

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 22/09/2017

#คึกคัก อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลสักงามอำเภอคลองลาน#
** 21 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะเขือ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร พร้อมนายชาญณรงค์ วงษ์ประสิทธิ์ กำนันตำบลสักงาม ร.ท.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ.35 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอคลองลานทุกภาคส่วน โรงพยาบาลคลองลาน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองน้ำไหล ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน
** ตลอดจนยังได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่คนชรา ผู้ยากจน ซึ่งการออกอำเภอยิ้มครั้งนี้ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย รับรู้ปัญหาภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอคลองลานทุกภาคส่วน ได้จัดให้บริการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์สมัครจิตอาสาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึง ตรวจฟัน วัดความดัน รักษาเบื้องต้นร่วมกับ แจกเอกสารให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร ตัดผม รวมถึงแนะนำการให้บริการด้านต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก บริการเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ส่งเสริม และแนะนำอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการออกพบประชาชน เพื่อรับรู้สภาพปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองลานอีกด้วย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 22/09/2017

!! อำเภอคลองลาน สมัครจิตอาสา ขอเริ่มงานทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินทันที !!
** 21 กันยายน 2560 เวลา 11.30 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแสวง จันเกิด ปลัดอำเภอคลองลาน นายจรูญ คุ้ยเจี้ยะ กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอคลองลาน เดินทางเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอคลองลาน ตำบลโป่งน้ำร้อน ที่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ และมาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอคลองลาน-หน้าที่ว่าการอำเภอคลองลาน ให้เหลืองอร่าม บานสะพรั่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เชิญทุกภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง โดยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวจะต้องออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
** เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ บริษัทห้างร้านและบ้านเรือนของประชาชน และในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 22/09/2017

#กาชาดเคลื่อนที่ อำเภอคลองลาน รับบริจาคโลหิต ดวงตา#
** 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เดินทางเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมต้อนรับ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน
** ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียน เพื่อนำโลหิตเข้าสู่ระบบนำไปรักษาผู้ป่วยยังโรงพยาบาลกำแพงเพชร และปรากฏว่ามีข้าราชการประชาชน นักเรียนต่างเดินทางมาตรวจร่างกาย ก่อนที่จะเข้ารับการบริจาคโลหิตกันจำนวนมาก รวมถึงยอดผู้มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 161 ราย คิดเป็น 72,450 ซีซี / ยอดผู้บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 7 ราย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 22/09/2017

#นายอำเภอคลองลาน ประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560
** 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2560 ณ สนามโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยนายไชยยุทธ สุโชดายน รองนายกเทศบาลคลองลานพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายสำราญ ศรีแปงวงค์ อดีต สส.กำแพงเพชร นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนา นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ และประชาชน นักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
** ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนรวมทั้งช่วยพัฒนานักเรียนในด้านอารมณ์สังคมร่างกายและจิตใจและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการเล่นกีฬาและมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬารวมทั้งรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมการจัดการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ (สพป.กำแพงเพชรเขต2) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาและสภาเด็กเยาวชนตำบลคลองลานพัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาจำนวนสามประเภทคือกีฬาฟุตซอล,กีฬาเปตอง,วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 12 ปีและ 15 ปีและการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจำนวน 11 ศูนย์อีกด้วย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 19/09/2017

นายอำเภอคลองลาน ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์
**วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไชยยุทธ สุโชดายน รองนายกเทศบาลคลองลานพัฒนา เดินทางร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ณ โรงพยาบาลคลองลาน
**ทั้งนี้โรคไข้หวัดใหญ่เกิดได้ประปรายตลอดทั้งปี โดยจะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ซึ่งเชื้อไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี และจะฉีดวัคซีนได้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย8.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) เป็นต้น
**ซึ่งการเตรียมตัวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ก่อนฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพโดยรวมสามรถปฏิบัติงานได้ปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการไข้ก่อนรับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ผู้ที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง มีประวัติเคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง โดยทั่วไปอาการข้างเคียงพบได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น บวม แดง ตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ต่ำๆ การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลคลองลาน โทร.055-786-005 สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร 02-590-3183

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 19/09/2017

**โรงพยาบาลคลองลาน ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมมอบเกียรติบัตรฯ** 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การอำนวยการของนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นประธาน งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองลาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าววัตถุประสงค์ นายอนิรุธ บำรุงศรี สาธารณสุขอำเภอคลองลาน ผู้แทนเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สักงาม และโป่งน้ำร้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาเขตอำเภอคลองลาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตอำเภอคลองลาน ครูอนามัยโรงเรียน ทันตบุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการมอบ เกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสวนาในหัวข้อโรงเรียนอ่อนหวาน,โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ โครงการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและแปรงฟันก่อนนอนโดยโรงเรียนเครือข่ายฟันดี เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพในช่องปากโดยเฉพาะโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันต์อักเสบ และการสูญเสียฟันแท้เป็นปัญหาสำคัญที่พบได้ในประชากรทุกกลุ่มวัยของอำเภอคลองลาน ดังนั้นภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพอำเภอคลองลาน ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในประชากรกลุ่มวัยต่างๆในปีงบประมาณ 2560 เพื่อป้องกันและลดปัญหาสุขภาพในช่องปาก ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญอีกด้วย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 18/09/2017

!! จิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ !! 18 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแสวง จันเกิด ปลัดอำเภอคลองลาน นายประสิทธิ์ ณ นคร ประธานสภา อบต.คลองน้ำไหล เดินทางเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ นายสุภาพ วงค์เมืองคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล นายอนุ เปรมเสถียร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่ ตำบลคลองลานพัฒนา และประชาชนที่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ มาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองลาน ให้เหลืองอร่าม บานสะพรั่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เชิญทุกภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง โดยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวจะต้องออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ บริษัทห้างร้านและบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

คลองลาน นิวส์ updated their address. 17/09/2017

คลองลาน นิวส์ updated their address.

คลองลาน นิวส์ updated their address.

คลองลาน นิวส์ updated their business hours. 17/09/2017

คลองลาน นิวส์ updated their business hours.

คลองลาน นิวส์ updated their business hours.

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 15/09/2017

!! เริ่มแล้ว จิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอคลองลาน !! เวลา 15.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ เกิดโต ท้องถิ่นอำเภอคลองลาน นายกฤติเดช ตั้งมงคลกิจการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา เดินทางเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ ประชาชนที่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ มาร่วมปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองลาน ให้เหลืองอร่าม บานสะพรั่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เชิญทุกภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง โดยดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองดังกล่าวจะต้องออกดอกบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ บริษัทห้างร้านและบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 15/09/2017

*คลองลาน สร้างภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว* วันนี้ เวลา 13.00 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เดินทางร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้สองข้างทางอย่างมีส่วนร่วม เส้นทางท่องเที่ยวน้ำตกคลองลาน - น้ำตกคลองน้ำไหล พร้อมด้วยนายคมกริช เศรษบุบผา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน ผู้แทนกรมทหารพรานที่35 และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเกิดการตื่นตัวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-นิเวศน์-เชิงวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ปลูกป่าในใจคน สร้างภูมิทัศน์สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มพืนที่ป่า และเพื่อพัฒนาสองฝั่งถนนเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางเชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน-อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล-น้ำตกคลองน้ำไหลต่อไป

Photos from คลองลาน นิวส์'s post 15/09/2017

#อำเภอคลองลาน# ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) วันนี้เวลา 08.30 น.นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพระครูปัญญาสัตติคุณ (หลวงปู่หลาน) เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์รัตนาราม เจ้าคณะอำเภอคลองลาน,ปางศิลาทอง พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคอำเภอคลองลาน และคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคอำเภอคลองลาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ (ครั้งที่3/2560) โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อให้การจัดงานพิธีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงาม และสมพระเกียรติ รวมถึงข้อสั่งการจากส่วนกลาง ในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงได้มีโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะเปิดลงทะเบียนรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 และมีห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 โดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และให้มีการจัดแสดงมหรสพวัฒนธรรมไทย ในห้วงพิธีตามความเหมาะสม ในส่วนของจังหวัดให้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายมหรสพและการแสดงขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง และมอบภารกิจให้ดำเนินการ ได้ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานของคณะกรรมการฯ ฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ จัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และปะรำพิธี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ และการเผาดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อออนไลน์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ รวบรวม และจัดสรรดอกไม้จันทน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหา เพาะปลูก และประดับดอกดาวเรือง คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล และคณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้ำดื่ม และต้อนรับอีกด้วย

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


คลองลาน
Khlong Lan
62180

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

Khlong Lan บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน
อบต.คลองน้ำไหล
Khlong Lan, 62180

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ยินดีต้อนรับ ทุกท่านค่ะ / ครับ

เตาเศรษฐกิจ จิรวัฒน์ เตาเศรษฐกิจ จิรวัฒน์
24/3 หมู่ 6 ต.คลองน้ำไหล
Khlong Lan, 62180

สนับสนุนโดย 1.อบต.คลองน้ำไหล 2.พลังงานจังหวัดกำแพงเพชร