Khaokhotravel

Khaokhotravel

ความคิดเห็น

บริการพร้อมเสมอทุกอากาศ
ขอขอบคุณคณะน้องๆจากธนาคารโคราชเที่ยวทับเบิกครับ
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour
บริการ รถสองแถวนำเที่ยว
-เขาค้อ (วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลม,พิโนลาเต้,แทนรักทะเลหมอก, ร้านของฝาก ตามเทศกาล ฯลฯ)
-ภูทับเบิก(ยอดสูงสุดภูทับเบิก,ไร่กะหล่ำ,สวนดอกไม้,ชมวิว2,ผาหัวสิงค์)
- ภูหินร่องกล้า(ร.ร. การเมือง, โครงการหลวง,ทุ่งดอกกระดาษ,ผาบอกรัก,ลานหินปุ่ม,ลานหินแตก,ผาชูธง,ร้านของฝากตามฤดูกาล)
-รับจัด ห้องพัก รีสอร์ท ลานกางเต้นท์ โรงแรม ที่ศึกษาดูงาน
โทร. 091-024-3699, 094-2072163
messenger: m.me/A.khaokhotour

บริการ รถนำเที่ยว เขาค้อ ภูทับเบิก ภ บริการรถนำเที่ยว บนเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล

16/07/2022
16/07/2022

บริการรถบัสนำเที่ยว จัดกรุ๊ป ตามงบประมาณ

08/07/2022

‘จีนเกี่ยวข้องกับเวียดนามอย่างไร’ ทำไมเมื่อจีนคลายล็อกดาวน์ เศรษฐกิจเวียดนามถึงเติบโตได้ ?

Photos from Khaokhotravel's post 28/06/2022

สายชิวๆ #แคมป์ปิ้ง เราก็มีบริการนะครับ
บริการ เข้าป่า ขึ้นเขาวิวแบบ 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ แคมป์ปิ้ง มีอุปกรณ์ให้ครบพร้อมนอน เขาค้อทราเวลมีบริการให้ครบทุกรูปแบบ
#แคมป์ปิ้ง
#กางเต้น

Photos from Khaokhotravel's post 21/06/2022

คุณพร้อมหรือยัง ฤดูกาลล่าทะเลหมอก@ภูทับเบิก มาถึงแล้ว พวกเราเขาค้อทราเวลพร้อมให้บริการท่านแล้วครับ
#บริการรถรับจ้างขึ้นภูทับเบิก
#บริการนำเที่ยวเขาค้อ
#เขาค้อทราเวลทีมงานมากประสบการณ์กว่า10ปี
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวสำรองจองรถบริการได้เลยนะครับ
☎️.091-0243699 คุณเอ เขาค้อทราเวล

23/12/2021

📌ท้าพิสูจน์ UNSEEN NEW SERIES สถานที่เที่ยวแนว Adventure สุด Unseen อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ⛰

🚩ททท.สำนักงานพิษณุโลก จัดโปรโมชั่นพิเศษเดือนมกราคม 2565 เฉพาะกิจกรรมปีนเขาแบบ One Day Trip ท่านละ 699 บาท จากราคาเต็ม 999 บาท

♦️พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกเก๋ ๆ จาก ททท.สำนักงานพิษณุโลก ฟรี ‼️ (มีจำนวนจำกัด) เพียงถ่ายภาพกิจกรรมและติดแฮชแท็ก #เขาล่องเรือตาหมื่น #พิดโลกสุขสบาย

📱สนใจติดต่อสำรองกิจกรรม ที่เพจ : พิชิตเขาล่องเรือตาหมื่นอัญมณีแห่งบ้านมุง

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร.055-252742-3

หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎของการปีนเขาล่องเรือตาหมื่นทุกประการ และต้องสำรองกิจกรรมก่อนปีนล่วงหน้า อย่างน้อย 5-7 วัน

Photos from Khaokhotravel's post 23/12/2021

สีส้นเขาค้อ.มีค่าใช้จ่ายนะครับ

19/12/2021

สวัสดียามเช้าครับ
เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งดูพระจันทรตกเบื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว #เขาตะเคียนโง๊ะ

12/12/2021

ขอขอบคุณคณะครู จ.น่าน #เขาค้อทราเวล#

Photos from Khaokhotravel's post 11/12/2021

ชมพระอาทิตย์ขึ้น11/12/64.#เขาค้อทราเวล#

Photos from Khaokhotravel's post 05/12/2021

ส่งนักวิ่งช่วงเช้า.หนาวจับใจ5/12/64
#เขาค้อทราเวล#

04/12/2021

ชมพระอาทิตย์ตก.4/12/64.

03/12/2021

3/12/64

Photos from Khaokhotravel's post 25/11/2021

ขอขอบคุณสมาคมชาวไร่อ้อย สามชุก สุพรรณบุรี
Unseen Tour.

25/11/2021

25/11/64.

Photos from Khaokhotravel's post 24/11/2021

ขอขอบคุณ Unseen tour พรุ่งนี้พบกันอีกวันนะครับ
091-0243699..

20/11/2021

เช้านี้ครับ

21/11/64.

Photos from Khaokhotravel's post 20/11/2021

ขอบคุณครับที่มาใช้บริการ #เขาค้อทราเวล#
091-0243699,080-6199443

Photos from Khaokhotravel's post 13/11/2021

ยามเย็นกับทัวร์สายบุญ #เขาค้อทราเวล#
13/11/64.

Photos from Khaokhotravel's post 04/11/2021

ขอบคุณที่เรียกใช้บริการ#เขาค้อทราเวล#
4/11/64..

04/11/2021

Ready to serve all tourists.

Ready to serve all tourists.

Photos from Khaokhotravel's post 04/11/2021

เช้านี้.วิ่งงานชุด ศึกษาดูงาน จำทางไม่ได้แล้ว#เขาค้อทราเวล#

16/10/2021
16/10/2021

เขาค้อยังเที่ยวได้นะครับ

Photos from Khaokhotravel's post 15/10/2021

ร้านกาแฟ เขาเหลียงซาน พร้อมพาไปครับ.
#เขาค้อทราเวล#

Photos from Khaokhotravel's post 13/10/2021

จังหวะนี้ต้องมาเที่ยวแล้ว ✨
🚕👨‍✈️ บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย เชียงคาน และไปทั่วภาคเหนือ 👨‍✈️🚕
✅ไปเที่ยว เที่ยวเต็มวัน เที่ยวจนจบทริป เที่ยวหลายวันหลายคืน เที่ยวค้างคืน เที่ยวต่างจังหวัด จัดทริปเที่ยว บริการช่วยถ่ายรูปให้ฟรี ตลอดการเดินทาง 📸
✅ไปทำงาน หรือ ทำธุระส่วนตัว รับ-ส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ประชุม สัมมนา ให้รอรับ-ส่ง อื่นๆ
✅ สามารถขอการบริการได้ทุกระดับ 1.การบริการเป็นกันเองหรือแบบครอบครัว 2.การบริการ VIP 3.การบริการ VVIP
💝 บริการดี ประทับใจ กลับไปแบบ Happy Ending ถ้าหากยังไม่เชื่อ สามารถดูรีวิวในเพจได้เลยครับ 💝
เรทราคาเช่ารถพร้อมคนขับ เช่ารถ+คนขับ+น้ำมันแล้ว+ช่วยถ่ายรูป 📸
👨‍✈️🚕 ราคาเริ่มต้นที่ตั้งแต่ 1,000 บาท/วัน มีเงื่อนไข‼️ ราคาแตกต่างกันไป ตามประเภทรถ+ระยะเวลา+ระยะทาง+อื่นๆ‼️
📣📣 เราจะคำนวณราคาเหมารวมน้ำมันทุกอย่างให้ โดยคิดคำนวณราคา ตามแผนการเที่ยวของคุณลูกค้า หรือ ราคาตามทริป โปรแกรมเที่ยวที่เราแนะนำ ราคารวมค่าเช่ารถ+คนขับ+น้ำมันแล้ว
ชำระทีเดียวจบ จะได้สะดวก สบายใจ
📍เหมาะสำหรับ เที่ยวกันแบบส่วนตัว กลุ่มเล็กๆ เพื่อน ครอบครัว คู่รัก หรือจะเที่ยวคนเดียวก็ได้ อิสระ ยืดหยุ่นได้ ครับผม
📍จัดโปรแกรมวางแผนเที่ยวมาเองได้เลย หากไม่รู้จะไปที่ไหนดี
“เราช่วยแนะนำวางแผน โปรแกรม ทริป การเที่ยวได้นครับผม”
📍มีบริการรับ-ส่ง สนามบิน สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ที่พัก พิษณุโลก-หล่มสัก
📣สำหรับใครที่จองตัวแอดมินก่อน จะได้รับบริการพิเศษ ดังนี้ครับ👨‍✈️
✅📸 ช่วยถ่ายรูปให้ตลอดการเดินทาง ‼️
✅ช่วยวางแผนการเที่ยว ช่วยจัดโปรแกรมเที่ยว ร้านอาหารอร่อยวิวสวย หายห่วงเรื่องเที่ยวและเรื่องกินไปได้เลย
✅ช่วยแนะนำสถานที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ให้เหมาะสมกับลูกค้าโดยตรง
✅ระหว่างทาง จะแนะนำสถานที่ จุดน่าสนใจต่างๆ หากถูกใจอยากแวะ แวะได้เลย
✅เดินเที่ยวเป็นเพื่อนก็ได้
---------------------------------------------------------------
👨‍✈️คนขับ 👉 สุภาพ แต่งกายเรียบร้อย อัธยาศัยดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ มีมารยาท เชื่อใจ อุ่นใจ ได้แน่นอน
🚕รถ 👉 ใหม่ สะอาด ประกันชั้น1 เช็คระยะรถสม่ำเสมอ
🙏 เป็นทุกอย่างให้เธอ...นักท่องเที่ยวที่รัก...จริงๆ 🙏
👇จองรถพร้อมคนขับล่วงหน้าหรือถามรายละเอียดทักได้เลย👇
Line ID : Pkaiservice
Tel : 0638797364
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
#สองแถวนำเที่ยว
#เขาค้อ
#ภูทับเบิก
#ภูหินร่องกล้า
#วัดผาซ่อนแก้ว
#กังหันลมเขาค้อ
#ทุ่งดอกไฮเดรเยีย
kho
#เหลียงซาน เขาค้อ

#พี่ไก่พาเที่ยว
#เที่ยวกับพี่ไก่
ภูทับเบิก

Photos from Khaokhotravel's post 08/10/2021

เที่ยวได้แล้ว

Photos from Khaokhotravel's post 03/10/2021

ขอขอบคุณ คุณช้างเมืองนนท์ครับ
#เขาค้อทราเวล#3/10/64.

02/10/2021

เที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า คิดถึงเรา091-0243699.#เขาค้อทราเวล#

Photos from Khaokhotravel's post 24/09/2021

คิดถึงรถบัส เมื่อไหร่จะมา

Photos from Khaokhotravel's post 31/08/2021

👏👏สวัสดีครับทาง #เขาค้อทราเวล เปิดให้บริการแล้วนะครับ
***ท่านใดที่จะใช้บริการเรา #ต้องผ่านการฉีดวัคซีน💉 อย่างน้อย 1เข็ม หรือ ผ่านการตรวจโควิคไม่เกิน 72ชม. (จากโรงพยาบาล)
***ทางคนขับรถได้รับวัคซีนแล้ว 2เข็ม💉💉
#ยินดีให้บริการครับ
☎️.091-0243699

Photos from Khaokhotravel's post 25/08/2021

สัมผัสได้ เขาค้อครับ.

25/06/2021

งานทัวร์แรกของปีมาแล้ว ดูสิรับใคร......พี่เป้ อารักษ์
เขาค้อ-สนามบินพิษณุโลก ขอขอบคุณที่ใช้บริการครับ

Photos from Khaokhotravel's post 20/04/2021

20 เม.ย. 64
เช้าๆๆกับทะเลหมอก ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

Photos from Khaokhotravel's post 05/04/2021

คณะอสม.ศึกษาดูงานจากอ.เทพารักษ์ โคราช ขอบคุนครับ#เขาค้อทราเวล#5/4/64.

Khaokhotravel updated their phone number. 29/03/2021

Khaokhotravel updated their phone number.

Khaokhotravel updated their phone number.

Photos from Khaokhotravel's post 24/03/2021

เก็บตก คณะทัวร์ศึกษาดูงานจากโคราช.
#เขาค้อทราเวล#ติดต่องาน
091-0243699,080-6199443.

20/03/2021

พร้อมศึกษาดูงาน

บริการจัดทริปท่องเที่ยวเขาค้อภูทับเบิก

06/03/2021

Khaokhotravel

English camping tour
Khaokhotravel service

06/03/2021

บริการจัดทริป

งานแรกของปีนี้
เล่นสักตี2เลยครับ

Our Story
รถสองแถวนำเที่ยว ภูทับเบิก, ภูหินร่องกล้า, วัดผาซ่อนแก้ว, กังหันลมเขาค้อ, ฐานอิทธิ,ภูลมโล

เขาค้อ

เราจะเรียกได้ว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งการพักผ่อนเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้ผู้คนมาเที่ยวเขาค้อ ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝน หนาว หรือ หน้าร้อนก็ตาม

สำหรับชื่อเขาค้อนั้น มาจากเดิมบริเวณที่แห่งนี้มีต้นค้อ ซื่งเป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มเป็นจำนวนมาก และ นอกจากอากาศหนาวเย็นแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิ, อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ,ห้องสมุดแห่งชาติ, ศูนย์วัฒนธรรม สามชนเผ่า, กังหันลมเขาค้อ, เขาตะเคียนโง๊ะ,โครงการหลวง, พระตำหนักเขาค้อ, วัดผาซ่อนแก้ว, ฯลฯ

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

ทุ่งนามอญ
เช้านี้ครับ
Ready to serve all tourists.
พร้อมศึกษาดูงาน
Khaokhotravel
บริการจัดทริป
บริการจัดทริปท่องเที่ยว
ขอขอบคุณคณะครูร.ร.นิบงพัฒนา
บริการรับจัดทริปท่องเที่ยว #เขาค้อ #ภูทับเบิก #ศึกษาดูงาน #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์เรียนรู้
มันใจทุกการเดินทาง ต้องทีมงานเราเท่านั้น
บริการรับจัดทริป
มากาเร็ต

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


Khao Kho
67280

รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง อื่นๆใน Khao Kho (แสดงผลทั้งหมด)
รถเช่าเหมานำเที่ยวเขาค้อภู รถเช่าเหมานำเที่ยวเขาค้อภู
Khao Kho, 67270

รีวิวแหล่งท่องเที่ยวต่าง

รถรับเหมาขึ้นภูทับเบิก รถนำ รถรับเหมาขึ้นภูทับเบิก รถนำ
Tour Khaokho 23 หมู่ 5,ต.แคมป์สน
Khao Kho, 67280

รถนำเที่ยวเขาค้อ รถรับเหมาขึ้นภูทับเบิก รถสองแถวขึ้นเขาค้อ รถเหมาเขาค้อ ภูทับเบิก